DinGeo — i hele Danmark

Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C

Lejligheden på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv i Frederiksberg C er opført i 1891 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 86 m2.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune, opvarmes med fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S og tilhører skoledistriktet Skolen ved Søerne. De nærmeste naboer er typisk unge og ældre i ydre by. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.12 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Carl Bernhards Vej 3, 2. tv

Luftfoto af Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C

Radon

Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C er opført i 1891 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Carl Bernhards Vej 3, 2. tv

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv ingen risiko for Asbest.

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Lejligheden på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (64.1%), Isolering (57.8%), Gulve (56.3%), Fuge (55.9%), Facade (52.9%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Lejligheden på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (75.1%), Maling (73.7%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 29 juni, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på lejlighedens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på lejlighedens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 87 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 67 egentlige jordforureninger (type V2), mens 20 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 25di-Frederiksberg, der hører til Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Carl Bernhards Vej 13B, 1817 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00313
26! F1 -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
36? -
Vesterbrogade 112
lok. nr. 101-03080
62? Trichlorethylen, Vinylchlorid
Vesterbrogade 114-116
lok. nr. 101-02862
70? Acetone, C5-C10 kulbrintefraktion, Tetrachlorethylen
Brorsonsgade 1, 1624 København V
lok. nr. 101-00622
100? -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
102? -
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
115! F2 -
Frederiksberg Alle 31, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00397
122 F0 -
Vesterbrogade 102, 1620 København V
lok. nr. 101-30087
133! F2 -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
155? -
Hauchsvej 3, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30064
159! F2 -
Sundevedsgade 5, 1751 København V
lok. nr. 101-00894
188? -
Hauchsvej 12, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31088
220 F0 -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
222? -
Sundevedsgade 17, 1751 København V
lok. nr. 101-04690
225? -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
229 F0 -
Enghavevej 10, 1674 København V
lok. nr. 101-00500
239? -
Valdemarsgade 12, 1665 København V
lok. nr. 101-03082
258? -
Tøndergade 14, 1752 København V
lok. nr. 101-04670
261? -
Platanvej 11, 1810 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00137
277 F0 -
Enghavevej 18A, 1674 København V
lok. nr. 101-00504
286? -
Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31034
297 F0 -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
298 F0 -
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
314! F2 -
Værnedamsvej 13B, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00404
329? -
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
330! F2 -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
330? -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
340? -
Valdemarsgade 19A, 1665 København V
lok. nr. 101-02854
345 F0 -
Frederiksstadsgade 8, 1667 København V
lok. nr. 101-00798
348? -
Amerikavej 11, 1756 København V
lok. nr. 101-02202
351? -
Amerikavej 15, 1756 København V
lok. nr. 101-00694
353? -
Vesterbrogade 137, 1620 København V
lok. nr. 101-01749
364? -
Entreprenør m.m., Frederiksberg Alle 58 og 60A-C, Frederiksberg
lok. nr. 147-30045
366 F0 Olieprodukter
Amerikavej 12, 1756 København V
lok. nr. 101-00083
367 F0 -
Enghavevej 28A & 28B
lok. nr. 101-00510
367? Fyringsolie
Matthæusgade 12A, 1666 København V
lok. nr. 101-03540
376? -
Vesterbrogade 139, 1620 København V
lok. nr. 101-02821
379 F0 -
Frederiksberg Alle 49, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30963
380! F2 -
Kochsvej 3, 1812 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30826
389! F1 -
Vesterbrogade 141, 1620 København V
lok. nr. 101-00503
392 F0 -
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
394? -
Gammel Kongevej 112, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31004
396! F2 -
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
400? -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
402? -
Vesterfælledvej 3A, 1750 København V
lok. nr. 101-04677
406 F0 -
Saxogade 11, 1662 København V
lok. nr. 101-02100
408? -
Vesterfælledvej 5, 1750 København V
lok. nr. 101-04957
415 F0 -
Vesterfælledvej 7, 1750 København V
lok. nr. 101-04958
416 F0 -
Vesterbrogade 69, 1620 København V
lok. nr. 101-02855
420? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
420 F0 -
Elektronikværksted - Madvigs Alle 15, Frederiksberg
lok. nr. 147-30072
433 F0 C25-C35 kulbrintefraktion, Olie
Frederiksberg Alle 68A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00059
433 F0 -
Copenhagen Europe Center
lok. nr. 101-00140
446? Fyringsolie, Tungmetaller, PAH (sum af 9 PAH)
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
448 F0 -
Vesterbrogade 65, 1620 København V
lok. nr. 101-00502
458? -
Mysundegade 5, 1668 København V
lok. nr. 101-03405
467! F1 -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
477! F1 -
Kochsvej 35A, 1812 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00527
483 F0 -
Asgårdsvej 8, 1811 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31086
484 F0 -
Gammel Kongevej 39A, 1610 København V
lok. nr. 101-02839
487? -
Nyvej 17, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00097
489? -
Schønbergsgade 9
lok. nr. 147-00084
491? Bly, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Vinylchlorid m.fl.
Frydendalsvej 19, 1809 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00273
492? -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
492! F1 -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
494? -
Flensborggade 20, 1669 København V
lok. nr. 101-01608
497? -

Tabellen viser de 67 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Carl Bernhards Vej 3, 2. tv til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Vesterbrogade 124
lok. nr. 101-03416
137
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
197
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
227
Carit Etlars Vej 2, 1814 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30109
228
Platanvej 5, 1810 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31083
234
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
242
Enghavevej 19-23, København V
lok. nr. 101-00575
244
Mynstersvej 7A, 1827 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30912
257
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
297
Gammel Kongevej 117, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30910
322
Frederiksberg Allé 47 / Henrik Ibsens Vej 2-6
lok. nr. 147-00409
357
Frederiksberg Alle 62, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31071
373
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
373
Nyvej 4, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30988
381
Stilladsfirma m. tankanlæg, Kochsvej 3, Frederiksberg
lok. nr. 147-30826
390
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
406
Gammel Kongevej 116, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31073
447
Bülowsvej 4, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30612
478
Sprøjtelakering og TCE spild - Vesterbrogade 174, Kochsvej 35A, 35B og 37
lok. nr. 147-00527
482
Gammel Kongevej 128
lok. nr. 147-00414
494

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Carl Bernhards Vej 3, 2. tv til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 21 juli, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der er høj luftforurening på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 32.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 12.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

!PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 21.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 40 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.8 µg/m3. Det er desværre en relativ høj koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9800 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Carl Bernhards Vej 3, 2. tv ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 1.9 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Carl Bernhards Vej 3, 2. tv har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Carl Bernhards Vej 3, 2. tvKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Carl Bernhards Vej 3, 2. tv. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.8 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.9 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C ligger i en højde på 5.0 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 500 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 500 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Lejligheden på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv i Frederiksberg C er opført i 1891 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 86 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1891
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 4
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 3

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Andet materiale
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -

BBR arealer
Bygning, Samlet areal 1892 m2
Boligstørrelse 86 m2
Areal til erhverv 159 m2
Vægtet Areal 86 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • Tagetagen er godkendt til hobbyrum i opgang Carl Bernhards Vej 3A
 • Tagdækning er eternitskifer
 • BRANDSIKRINGBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 29 juni, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Lejligheden på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv har energimærke D.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 14. april 2021 til 14. april 2031.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1891. Når der tages højde for bygningens alder så er et D-energimærke faktisk OK og i den bedre ende af landsgennemsnittet for bygninger med tilsvarende alder (bygninger fra før 1930 har typisk energimærke D, E, F eller G; Se figur nedenfor). Energimærket er derfor en indikation på en fin bygningskvalitet og vedligehold.

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket D for lejligheden på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv (byggeår: 1891) med bygninger fra samme byggeperiode ().


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele elleve forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på automatik, etageadskillelse, loft, varmerør, varmtvandsrør, vinduer og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Varmtvandsrør: Isolering af de lodrette brugsvandsrør op gennem etagerne med op til 50 mm isolering, hvis der kan skaffes plads.9.200 kr32.000 kr
Loft: Isolering af uisolerede pulterrumslofter med 50 mm isolering indblæst i etagedækket.5.100 kr60.000 kr
Automatik: Nr. 3A. Etablering af udetemperaturkompensering på varmeanlægget. f.eks. Danfoss 310.2.300 kr20.000 kr
Varmerør: Isolering af varmerør i nr 3 med op til 50 mm isolering.800 kr22.600 kr
Varmtvandsrør: Mandedæksel på varmtvandsbeholderen er med isolering.800 kr3.000 kr
Vinduer: Montage af forsatsruder i nr. 3A det ovale vindue over hoveddør.100 kr400 kr
Vinduer: Udskiftning af eksisterende vinduer i nr. 13 og nr. 3, til nye lavenergi vinduer.28.100 kr1.980.300 kr
Ydervægge: Den lille gavl i nr. 3 og den store gavl i nr. 13. Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 - 250 mm.11.100 kr480.400 kr
Etageadskillelse: Isolering af uisoleret etagedæk i nr. 3 mod uopvarmet kælder med 50 - 100 mm isolering.1.500 kr90.800 kr
Vinduer: Nr. 3A: Udskiftning af eksisterende vinduer med kun 1 lag glas.1.000 kr40.600 kr
Vinduer: Udskiftning af eksisterende vindue med 1 lag glas, Kingosgade 13 kld.300 kr10.300 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Energimærkerapporten indeholder desuden fem andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer og heller ikke hvis man udfører alle forbedringsforlag.

Grønne investeringer i lejligheden på Carl Bernhards Vej

De elleve forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 0 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 13.666,69 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle elleve energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 7,53 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Isolering af de lodrette brugsvandsrør op gennem etagerne med op til 50 mm isolering, hvis der kan skaffes plads(pris: 32.000 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 18.300 kr. på varmeregningen. Hvis alle 11 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 60.300 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med de rentable energiforbedringer og et nyt D-energimærke, vurderer vi, at lejligheden vil opleve en værdiforøgelse på 0 kr. Det er endda nok i underkanten, da der er tale om en ret dyr bolig med en AVM vurdering på 4.701.199 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Carl Bernhards Vej 3, 2. tv.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Carl Bernhards Vej 3, 2. tv er endda i den specielle situation at 6 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 400 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2021, da energirapporten blev udarbejdet.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 6 oktober, 2023 - opdater


Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C
Ejendomsfoto fra 2021 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Lejligheden på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på -999 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 460,4 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 255.100 kr/år, baseret på en energipris på 516,85 kr. per MWh.

Beregnet årlig varmeomkostning
255.100 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2021 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Lejligheden på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv modtager fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. Frederiksberg Fjernvarme A/S hører endda til blandt danmarks billigste - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 6.388 kr. Find mere info om Frederiksberg Fjernvarme A/S her ».

Carl Bernhards Vej 3, 2. tv har et vægtet areal på 86 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
6.388 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke D er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Hæftelser

Ejendommen Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C har 4 hæftelser, der samlet beløber sig til 4.404.850 kr .

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 2 afgiftspantebreve.

Ejerpantebrev
Dato31. Jan, 1978
Prioritet18
Typeejerpantebrev
Hovedstol8.850 kr.
Rentesatsikke opgivet
Kreditorer Skjult
Afgiftpantebrev
Dato16. Jan, 1997
Prioritet19
TypeAnmærkning
Hovedstol14.550 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerE/F Kingohus
Realkreditpantebrev
Dato31. Dec, 2021
Prioritet20
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol2.820.000 kr.
Rentesats0.0704 %
Rentetypevariabel
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Realkreditpantebrev
Dato31. Dec, 2021
Prioritet21
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol997.000 kr.
Rentesats0.0608 %
Rentetypevariabel
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Realkreditpantebrev
Dato21. Aug, 2023
Prioritet22
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol579.000 kr.
Rentesats3.4956 %
Rentetypevariabel
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Afgiftpantebrev
Dato31. Dec, 2021
Prioritet23
TypeAfgiftspantebrev
Hovedstol54.092 kr.
Rentesatsikke opgivet
Rentetypevariabel
Kreditorer


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 14 januar, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C

Naboerne
unge og ældre i ydre by

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C er unge og ældre i ydre by , d.v.s. conzoom®-typen Duopolerne.

Duopolerne

Duopolerne
unge og ældre i ydre by

 • Unge og ældre uden hjemmeboende børn
 • Bor i mindre ejerlejligheder i udkanten af storbyen
 • Middel købekraft
 • Benytter kollektiv trafik og cykler
 • Spiser jævnligt take-away
 • Motionerer ofte

Geodemografi

Flest er enlige og flere har ingen børn. En lille halvdel er 23 til 35 år og den anden er 40 til 60 år. To ret forskellige aldersklasser, som deler tag. Derfor kalder vi dem Duopolerne. Nogle har en anden oprindelse end dansk

Uddannelsesniveauet er ligeledes spredt. Flest har en videregående uddannelse og flere er på vej, da typen rummer en del studerende. En stor fjerdedel har en erhvervsfaglig uddannelse, lidt færre klarer sig med grundskolen

De, der ikke læser, er lønmodtagere. Duopolernes indkomst er typisk i midten af indkomstskalaen. Formuen er overvejende lav, så på trods af manges relativt høje uddannelsesniveau finder vi dem hyppigst i middel- og arbejderklassen

Boligen er en mindre ejerlejlighed, men over halvdelen svarer, at de bor til leje. For mange unges vedkommende er der tale om forældrekøb eller også er det deres første lejlighed, som måske deles med en god studieven. For andres vedkommende handler det om værelsesudlejning; mange må erkende, at det kan være for dyrt at stå alene med ejerlejlighed i storbyen, når denne skal finansieres med blot en enkelt indkomst. To tredjedele af Duopolerne klarer sig fint uden bil

De små ejerlejligheder finder vi i ældre etageejendomme. Ejendommene er beliggende i de ældre bykerner i København, Odense, Aarhus og Aalborg eller i byerne i umiddelbar nærhed heraf

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Duopolerne forbruger meget af det meste. De er storforbrugere af den kollektive trafik, cyklen og kulturelle tilbud. Der er dog blevet længere mellem diskoteksbesøgene til fordel for byens mere finkulturelle tilbud

De får også trænet lattermusklerne ved standup-shows, ligesom der også bliver tid til fysisk træning hver uge for de fleste. I hverdagen løber de eller tager en tur omkring fitnesscentret. Desuden synes en pæn del, at de er skiløbere, når man spørger til deres motionsvaner. Det kan dog være svært at få tid til det hele i en travl hverdag, så maden er ofte en færdigret. Heldigvis findes der efterhånden mange sunde alternativer på markedet

Når de handler ind, er det ofte til gule priser, men der må meget gerne være godt med grønt og økologisk i kurven, så længe det er inden for budgettet. Omkring middagsbordet med vennerne bliver der ofte diskuteret politik, her er deres holdninger overvejende med en rød politisk vinkel

Den ene andel har ingen større interesse for politik, mens den anden har. De, som interesserer sig for politik, går primært op samfundet omkring dem på nationalt - og ikke lokalt - plan. De holder sig orienteret gennem tidsskrifter og nettet, hvoraf sidstnævnte er en integreret del af dagligdagen til både studier, shopping, underholdning og online spil. Måske håber de med sidstnævnte at vinde lidt ekstra lommepenge

Online orienterer de sig også om deres interesser, der inkluderer boligdesign, mode, kosmetik, hudpleje, fotografi, samfundsøkonomi og mad. I øvrigt kigger hver femte efter bolig hver uge, måske de er på vej til at tage skridtet videre og stå helt på egne ben

I forhold til madinteressen bliver de måske inspireret af Christian Bitz og Mette Blomsterberg. De ser i hvert fald oftere madprogrammer på DR1 og TV2. Der er dog langt fra stuen til køkkenet og madforsøget bliver til tider erstattet af en god omgang popmusik i radioen. Efter maden sidder de gerne og hygger sig med et glas rødvin og et par cigaretter

Hver tredje har holdt ferien i Danmark de sidste år. En ud af fire har taget en forlænget weekend til udlandet og næsten lige så mange er rejst ned i Europa, måske med rygsæk mere end med kuffert

Endnu engang viser typen, hvorfor de hedder Duopolerne. Værdimæssigt er de fleste Moderne. Nogle i kombination med at være Fællesskabsorienterede, mens andre er mere Individorienterede. Holdningsmæssigt omfavner de både samfundets og den teknologiske udvikling og ser ingen ulemper derved. De mener, at Danmark gør ret i at engagere sig internationalt og synes godt, at vi kunne gøre mere for flygtninge og indvandrere. Desuden mener de, at miljøet er vigtigere end industriens vækst og at Danmark godt kunne bruge lidt flere offentlige midler på kultur

Ved det seneste folketingsvalg stemte flest til venstre for midten, men Liberal Alliance hentede også mange stemmer fra Duopolerne
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Carl Bernhards Vej 3, 2. tv er data sidst opdateret 19 marts, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Carl Bernhards Vej 3, 2. tv hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder hvor der er 8.479 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.619 i 10. Kreds, Ny Hollænder, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.9 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder med 1.505 stemmer. Det svarer til 19.8 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Ny Hollænder (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder, med et indeks på 210 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 304 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Carl Bernhards Vej 3, 2. tv. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10872 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.18 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.12 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 1800-1899 Frederiksberg C

Opklaringsprocenten i 1800-1899 Frederiksberg C er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skole ved Søerne

Carl Bernhards Vej 3, 2. tv hører under skoledistriktet Skole ved Søerne. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Søerne.

Skolen ved Søerne

Skolen ved SøerneSkolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
5. klasse
Gns trivsel:
3.52
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
472.155 kr.
Afstand:
791 meter
Info om Skolen ved Søerne

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skole ved Søerne på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C.

 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 60 / 12 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Carl Bernhards Vej 3, 2. tvGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Carl Bernhards Vej 3, 2. tv er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 10 - 20 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv


Data sidst opdateret 23 december, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Carl Bernhards Vej 3, 2. tv

Den nærmeste overfladenære boring ligger 73 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Vesterbrogade 110-122. Boringen blev afsluttet 2 december, 2004. Brøndborer var Karl Sørensen & Søn,Frederikshavn. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er angivet som Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affal. Boringen nåede en dybde på 7.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 9186 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Carl Bernhards Vej 3, 2. tv.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
73 Forureningsbor. 7.0 201. 9186 »
80 Forureningsbor. 16.0 201. 9191 »
100 Forureningsbor. 8.0 201. 9189 »
100 Forureningsbor. 9.0 201. 9183 »
101 Forureningsbor. 7.5 201. 9180 »
101 Forureningsbor. 11.0 201. 9195 »
101 Forureningsbor. 7.5 201. 9185 »
101 Forureningsbor. 19.0 201. 9194 »
102 Forureningsbor. 16.0 201. 9193 »
102 Forureningsbor. 9.3 201. 5837 »

Hvor langt er der fra Carl Bernhards Vej 3, 2. tv
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,25 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Vesterbrogade 124B
1620 København V


Afstand: 149 meter


Kort Læs mere

Apotek

Gl. Kongevej Apotek


Afstand: 493 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex food 1411 Dagligvarer


Afstand: 302 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 4,33 km


Læs mere

Daginstitution

Vuggestuen Platangården


Afstand: 205 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1817 Frederiksberg C
Info om vej: Carl Bernhards Vej
Stamoplysninger for Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67257651°N, 12.54439737°Ø
Højde over havets overflade 5,0 m.o.h.
Sogn Frederiksberg Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f50a2-1dee-32b8-e044-0003ba298018
Adgangsadresse Id 0a3f507b-4238-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 187177

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Carl Bernhards Vej 3, 2. tv, 1817 Frederiksberg C.