DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Frederiksberg Alle 18. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Der er 16 servitutter knyttet til Frederiksberg Alle 18. Bygningens ældste servitut stammer fra 1924 og den seneste tinglyste servitut er fra 2011. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Frederiksberg Alle 18 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Frederiksberg Alle 18.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Frederiksberg Alle 18.


thumbnail: Skråfoto fra 1966 taget 58 meter fra Frederiksberg Alle 18

Skråfoto fra 1966 taget 58 meter sydvest for Frederiksberg Alle 18. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C

Bygningen på Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Frederiksberg Alle 18

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Frederiksberg Kommune har et online byggesagsarkiv.

Frederiksberg Kommune har scannet alle afsluttede byggesager og udstiller dem via filarkiv.

Byggesagsarkivet indeholder afsluttede byggesager og tegninger fra 1854 og frem. Du kan ikke forvente, at der er tegninger over hver enkelt lejlighed.

Enkelte byggesager er ikke tilgængelige for offentligheden på grund af personfølsomme oplysninger og/eller sikkerhedsmæssige hensyn (f.eks. er byggesager skjult for bygninger, der har bank, vekselkontor, apotek eller våbenhandler).

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Frederiksberg Kommune »Servitutter på Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19240926 1 andenServitut Dok om udgifterne til vedligeholdelse mv, af
19920527 10 andenServitut Lokalplan nr. 76
19931111 11 andenServitut Lokalplan nr. 79
19950321 12 andenServitut Lokalplan 79-tillæg
20111106 13 andenServitut
19870128 14 andenServitut
28.01.1987 15 Servitut
28.01.1987 16 Servitut
19340825 2 andenServitut Dok om værelser i tagetagen
19430708 3 andenServitut Dok om skure mv
19471101 4 andenServitut Dok om luftfartshindringer mv
19500401 5 andenServitut Dok om garage
19521213 6 andenServitut Dok om skure mv
19560112 7 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19570620 8 andenServitut Dok om halvtag mv
19870128 9 andenServitut Vedtægter for ejerforening, Frederiksberg

Tabellen viser de 16 servitutter på ejendommen Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 14 januar, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Frederiksberg Alle 18 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Frederiksberg Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Frederiksberg Alle 18
Rapporten fra 2010 tildeler bygningen energimærke F
Læs mere energimærket på Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C

År Plantype Beskrivelse Download
2023 Lokalplan (vedtaget) Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger SAVE 3 Download PDF
1991 Lokalplan (vedtaget) et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Download PDF
1995 Lokalplan (vedtaget) Bevaring af karakter og bygningsdetaljer Download PDF
2021 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2021 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2016 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2020 Download PDF
2023 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksberg Bystrategi 2024 Download PDF

Tabellen viser de 3 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Frederiksberg Alle 18 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Udbygning af Motorring 3 Mere info
- Projekt Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren Mere info
- Projekt VVM-rapport for parkeringskælder på Kvæsthusbrien Mere info
- Projekt VVM-rapport for parkeringshus på Elværksgrunden Mere info
- Projekt VVM-rapport for Skuespilhus, parkeringsanlæg og forsinkelsesbassin på Kvæsthusbroen - samlet vurdering af kumulative effekter Mere info
- Projekt Ny vejforbindelse mellem Kongelundsvej og Øresundsmotorvejen "Otto Bachs Allé2" Mere info
- Projekt Avedøre Holme - Vindmøller - Vurdering af virkninger på miljøet Mere info
- Projekt Cityringen VVM-redegørelse og miljørapport _x000D_ Mere info
- Projekt Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Mere info
- Projekt Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal Mere info
- Projekt Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Mere info
- Projekt Miljøredegørelse for Marmormolen og spidsen af Langelinie Mere info
- Projekt Nordhavnsvej Mere info
- Projekt Brændselsomlægning på Avedøreværket Mere info
- Projekt Amagerforbrænding - Nyt affaldsbehandlingscenter Mere info
- Projekt VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Frederiksberg Centret Mere info
- Projekt Vindmøller på Prøvestenen Mere info
- Projekt Vindmøller på Kalvebod Syd Mere info
- Projekt Udbygning af Panum Komplekset - Forslag til Kommuneplantillæg Mere info
- Projekt Forstærkning af Kalveboddiget VVM-redegørelse og miljørapport Mere info
- Projekt Metro til Nordhavn VVM-redegørelse og miljøvurdering Mere info
- Projekt VVM-redegørelse - udvidelse af Herlev Hospital Mere info
- Projekt Bispebjerg Hospital VVM-redegørelse og miljøvurdering Mere info
- Projekt Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse For VVM for HOFOR Vand København A/S’s regionale vandindvinding Mere info
- Projekt Letbane på Ring 3 Mere info
- Projekt Letbanen på Ring 3 Ændret linjeføring i Ishøj og Lyngby-Taarbæk Kommuner Tillæg til VVM-redegørelse af maj 2015 Mere info
- Projekt Metro til Sydhavnen Mere info
- Projekt Opgravning, håndtering og bortkørsel af shredder affald deponeret på AV Miljø Mere info
- Projekt Supplerende VVM for Cityringen Mere info
- Projekt Metro til Nordhavn Supplerende VVM Mere info
- Projekt VVM Enghave Brygge Mere info
- Projekt IrmaByen VVM-redegørelse og miljørapport Mere info
- Projekt Gladsaxe Genbrugsstation Mere info
- Projekt Nordhavnstunnel Mere info
- Projekt Etablering af biomassefyret anlæg på Amagerværket AMV4 Mere info
- Projekt Kagsåparkens regnvandsprojekt Mere info
- Projekt VVM og miljøvurdering af IKEA ved Kalvebod Brygge Mere info
- Projekt CONTAINER- OG NY KRYDSTOGTTERMINAL. YDRE NORDHAVN Mere info
- Projekt Supplerende VVM for Metro Sydhavnen Mere info
- Projekt VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Fisketorvet Mere info
- Projekt VVM og miljøvurdering af nyt bykvarter på Postengrunden Mere info
- Projekt Tuborg Syd - Boliger Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport OTC Syd Mere info
- Projekt Miljøvurdering (VVM) af energinyttiggørelse af forbrændingsegnet farligt affald på Vestforbrænding Mere info
- Projekt Miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 104 samt miljøkonsekvensvurdering af Herlev Bymidte Mere info
- Projekt VVM-redegørelse for vandindvinding 2019 Mere info
- Projekt Nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne Mere info
- Projekt Miljøvurdering Kalvebod Brygge Skybrudstunnel Mere info
- Projekt Byudvikling af Stejlepladsen - Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Vejlands kvater Mere info
- Projekt DSB - Nyt værksted Godsbanegården Mere info
- Projekt Lynetteholm Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport for etablering af boliger og parkeringshus, Smedeland 8A Mere info
- Projekt Kunstgræsanlæg Bavnehøj Idrætsanlæg Mere info
- Projekt VVM redegørelse for Vindmøllepark på Middelgrunden - Redegørelse for de miljømæssige konsekvenser Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport VVM, Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum Mere info
- Projekt Aflandshage Vindmøllepark - Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Københavns Lufthavn Miljøkonsekvensrapport for udvidelsen af Terminal 3 og grundvandssænkningen Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport - miljøvurdering Valby Skybrudstunnel Mere info
- Projekt Ny Ellebjerg - Nye perroner og gangtunnel ved Øresundsbanen Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport - Projekterne ved Kagsmosen og i Kagsåen Mere info
- Projekt Lynetteholm Supplerende Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal Mere info
- Projekt Harestrup Å - Vigerslevparken - HÅV Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Plan Miljørapport for vandplan 2.3 Øresund Mere info
- Plan Miljøvurdering Forslag til Strukturbillede 2030 - Byudvikling og infrastruktur i Region Sjælland Mere info
- Plan Strategisk Miljøvurdering af Nitrathandlingsplanen 2008-2015 Mere info
- Plan Miljøvurdering af råstofplan 2012 Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF PLAN FOR UDBUD AF GEOTERMI MILJØRAPPORT Mere info
- Plan RESSOURCEPLAN FOR AFFALDSHÅNDTERING 2013-2018 MILJØRAPPORT Mere info
- Plan Miljørapport for Forslag tilplan om ændredegødskningsnormer Mere info
- Plan Miljørapport for Vådområdeplan 2015-2021 for Vådområdedistrikt Sjælland Mere info
- Plan Miljørapport Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Mere info
- Plan Rapport om de miljømæssige konsekvenser af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Christiansholm Mere info
- Plan Miljørapport for Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland Mere info
- Plan Miljørapport Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressource Mere info
- Plan Miljørapport over forslag til ændringer i nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering (generelt efterafgrødekrav og ændret harmonikrav) og målrettet efterafgrødeordning Mere info
- Plan Forslag til Råstofplan 2016 Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF UDKAST TIL FINGERPLAN 2017 Mere info
- Plan Miljørapport over forslag til ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering Mere info
- Plan MILJØVURDERING LANDSPLANDIREKTIV FOR DETAILHANDEL I HOVEDSTADSOMRÅDET Mere info
- Plan Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - Miljørapport Mere info
- Plan Miljøvurdering af spildevandsplan 2019-2031 Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF UDSPIL OM HOVEDSTADEN 2030, HERUNDER FINGERPLAN 2019 Mere info
- Plan BEKENDTGØRELSE OM PLANLÆGNING FOR OG TILLADELSE TIL OPSTILLING AF VINDMØLLER MILJØRAPPORT Mere info
- Plan Miljørapport over ordningerne for pligtige efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Mere info
- Plan Miljørapport over målrettet kvælstofregulering 2021 Mere info
- Plan Miljørapport for forslag til Råstofplan 2020 Mere info
- Plan MILJØVURDERING AF DANMARKS NATIONALE PLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF AFFALD 2020-2032 Mere info
- Plan Miljøvurdering Klima-lavbundsindsats Mere info
- Plan MILJØRAPPORT Vurdering af effekter på miljøet af forslag til urørt skov på Naturstyrelsens arealer Mere info
- Plan Miljøvurdering Ordning om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Mere info
- Plan Udkast til Strategisk Miljøvurdering af udkastet til CAP-plan 2023-2027 Miljøvurderingsrapport Mere info
- Plan Miljøvurdering af fællesregulativ for Harrestrup å-systemet Mere info

Tabellen viser de 64 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Frederiksberg Alle 18. Listet er desuden de godkendte 30 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »