DinGeo — i hele Danmark

Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C

DinGeo har samlet informationer på Martensens Alle 8 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen på Grundtvigsvej. De nærmeste naboer er typisk veluddannede byfamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.12 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Martensens Alle 8

Luftfoto af Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Jordforureningen er den letteste kategori F0. Det betyder at forureningen ikke er vurderet til at udgøre en umiddelbar sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Det drejer sig om Malerværksted - Martensens Alle 8, Frederiksberg, der har arbejdet med Metal, maling og lakering af. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Olieprodukter

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 147-31034.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 93 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 57 egentlige jordforureninger (type V2), mens 36 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 53n-Frederiksberg, der hører til Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Martensens Alle 8, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31034
9 F0 -
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
97! F2 -
Gammel Kongevej 112, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31004
113! F2 -
Madvigs Alle 15, 1829 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30072
114 F0 -
Frederiksberg Alle 58, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30045
180 F0 -
Frederiksberg Alle 31, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00397
186 F0 -
Nyvej 17, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00097
191? -
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
217 F0 -
Hauchsvej 3, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30064
223! F2 -
Bianco Lunos Alle 1, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00055
226? -
Hauchsvej 12, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31088
226 F0 -
Gammel Kongevej 139, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00073
233? -
Frederiksberg Alle 68A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00059
240 F0 -
Bianco Lunos Alle 1A, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31100
258 F0 -
Bianco Lunos Alle 6, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30806
265 F0 -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
279 F0 -
Kochsvej 3, 1812 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30826
292! F1 -
Frederiksberg Alle 49, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30963
294! F2 -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
298? -
Kastanievej 8, 1876 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31126
310! F2 -
Edisonsvej 3, 1856 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30675
324? -
Bianco Lunos Alle 3A, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31033
337? -
Carl Bernhards Vej 13B, 1817 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00313
343! F1 -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
343? -
Grundtvigsvej 10A, 1864 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30051
343 F0 -
Grundtvigsvej 7-11, Henrik Steffens Vej 8-12
lok. nr. 147-00254
351? Vinylchlorid, Trichlorethylen, PAH (sum af 9 PAH), Dibenz(ah)anthracen m.fl.
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
353? -
Maglekildevej 2, 1853 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30049
360? -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
361 F0 -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
366! F1 -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
368? -
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
377? -
Vesterbrogade 112
lok. nr. 101-03080
378? Trichlorethylen, Vinylchlorid
Vesterbrogade 114, 1620 København V
lok. nr. 101-02862
380? -
Edisonsvej 4, 1856 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00080
386? -
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
397! F2 -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
400? -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
410? -
Brorsonsgade 1, 1624 København V
lok. nr. 101-00622
412? -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
422! F1 -
Vesterbrogade 102
lok. nr. 101-30087
423! F2 Zink, Olieprodukter, Cadmium, Fyringsolie m.fl.
Asgårdsvej 8, 1811 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31086
432 F0 -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
433! F2 -
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
448! F2 -
Værnedamsvej 13B, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00404
448? -
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
450? -
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
456? -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
458! F2 -
Frederiksberg Alle 80, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30100
460 F0 -
Elektronikværksted - Grundtvigsvej 25, Frederiksberg
lok. nr. 147-30786
464? Benz[a]pyren, Alifatiske kulbrinter, Bly, Nikkel m.fl.
Autoværksted og autolakereri, Platanvej 9-29, Frederiksberg
lok. nr. 147-00137
466 F0 Benzen, Trichlorethylen, Olie-benzin, Bly m.fl.
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
473? -
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
474! F2 -
Uwo Forkromningsanstalt, Lykkeholms Alle 20
lok. nr. 147-00010
474? Petroleum, Tungmetaller, Terpentin, Trichlorethylen m.fl.
Frydendalsvej 19, 1809 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00273
487? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
494 F0 -
Gammel Kongevej 165A, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00347
495! F2 -

Tabellen viser de 57 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Martensens Alle 8 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Martensens Alle 8, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Mynstersvej 7A, 1827 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30912
50
Gammel Kongevej 117, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30910
70
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
113
Gammel Kongevej 116, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31073
144
Nyvej 4, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30988
163
Bülowsvej 4, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30612
164
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
171
Gammel Kongevej 128
lok. nr. 147-00414
172
Frederiksberg Alle 62, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31071
186
Nyvej 19, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30990
220
Carit Etlars Vej 2, 1814 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30109
234
Fotolaboratorium, Nyvej 17
lok. nr. 147-00097
244
Frederiksberg Allé 47 / Henrik Ibsens Vej 2-6
lok. nr. 147-00409
252
Amicisvej 20, 1852 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30696
255
Platanvej 5, 1810 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31083
257
Forniklingsanstalt og olietank, Bianco Lunos Alle 6-10 og Grundtvigsvej 3C Frederiksberg
lok. nr. 147-30806
282
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
308
Stilladsfirma m. tankanlæg, Kochsvej 3, Frederiksberg
lok. nr. 147-30826
310
Hollændervej 3-7
lok. nr. 147-00456
312
Bianco Lunos Alle 9, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30803
321
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
331
Grundtvigsvej 7-11, Henrik Steffens Vej 8-12
lok. nr. 147-00254
351
Henrik Steffens Vej 6, 1866 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31109
371
Kastanievej 5, 1876 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30006
371
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
381
Ny Hollænderskolen
lok. nr. 147-00445
386
Vesterbrogade 124
lok. nr. 101-03416
401
Gammel Kongevej 155, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30101
402
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
406
Dr. Priemes Vej 5, 1854 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30697
445
Hortensiavej 8, 1857 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30042
446
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
468
Hortensiavej 10, 1857 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31078
470
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
470
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
491
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
498

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Martensens Alle 8 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 10 juni, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.3 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8900 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Martensens Alle 8 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.3 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Martensens Alle 8 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Martensens Alle 8Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Martensens Alle 8. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.2 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C ligger i en højde på 7.1 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C havde en gyldighedsperiode, der udløb 20. januar 2023. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C havde et energimærke D , der ikke længere er gyldigt (det udløb 20-01-2023).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 1782 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 207,9 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 131.400 kr/år, baseret på en energipris på 492,58 kr. per MWh.

Beregnet årlig varmeomkostning
131.400 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2013 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C

Naboerne
veluddannede byfamilier

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C er veluddannede byfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Kulturnauter.

Kulturnauter

Kulturnauter
veluddannede byfamilier

 • Yngre familier uden børn
 • Bor i ældre lejligheder i storbyen
 • Veluddannede i høje stillinger
 • Høj købekraft
 • Store kulturforbrugere
 • Velorienterede og interesserede
 • Handler gerne i Irma
 • Læser Berlingske og Politiken

Geodemografi

Der findes Kulturnauter i alle aldre, omend der er en overrepræsentation af folk mellem 20’erne og 30’erne. Flest er singler, og det er faktisk helt normalt for familier i storbyen. De fleste har heller ikke børn

De har investeret i deres uddannelse og dannelse. Kulturnauterne er den type, hvor næstflest har taget en lang videregående uddannelse. Desuden har en stor andel en mellemlang videregående uddannelse eller bachelorgrad

Beskæftigelsesniveauet er højt, da der er mange ledere, en del selvstændige og kun få arbejdsledige. Der er også flere forskere blandt denne type. Indkomsten er derfor høj, og formuen ligeså. De er typisk placeret i den øvre del af middel- eller overklassen

Så godt som alle bor i lejligheder under 115 m² i ældre etageejendomme. Godt over halvdelen ejer deres bolig, mens en del er andelshavere. Halvdelen har bil

Langt de fleste af landets Kulturnauter er bosiddende i Hovedstaden, men du finder dem også i større byer i resten af landet. Lidt mere end hver tiende har registreret erhverv i hjemmet

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Omgås du Kulturnauter, vil du ikke alene blive inviteret på middagsselskaber af og til, du vil også blive mundskænk, når lækre gourmetretter bliver afprøvet. Samtidig er de politiske forbrugere, som vælger økologi og miljøvenlighed til

Kulturnauterne navigerer sikkert rundt i byens mange kulturtilbud. De er storbyens absolut største kulturforbrugere, i hvert fald af den klassiske af slagsen: Mere end hver tredje er i teatret mindst hvert halve år. En stor andel kommer desuden hver måned på museum, til en fernisering eller måske til en forestilling. Dertil kommer koncertoplevelser af forskellig art og endda hyppige besøg i nattelivet. Kulturnauten er også en af de mest hyppige gæster i biograferne, film skal jo ses på lærredet og de ser gerne de nyeste før andre. Hver femte er i øvrigt medlem af en filmklub. Med hertil følger naturligvis også hyppige besøg på restauranter og caféer

Karrieren fylder også meget i Kulturnauternes hverdag, og de er passionerede omkring deres arbejde. Derfor bliver den motion, som de fleste dyrker hver uge, også nødt til at være noget, der kan dyrkes fleksibelt. Flertallet vælger således at løbe eller at træne i et fitnesscenter. Det suppleres for mange af, at cyklen er deres primære transportmiddel i det daglige. Sekundært er den kollektive transport, og det gælder også for mange af de, der har bil. Flere har dog investeret i en el-bil - de er jo også mere miljøvenlige

De nye tendenser spotter de ved at være velorienterede gennem aviser, tidsskrifter, fag- og skønlitteratur, håndbøger og internettet. Læsestof, som er enten indkøbt eller lånt på biblioteket. De foretrukne trykte aviser er enten Berlingske, Politiken eller Information. På sofabordet ligger seneste nummer af Where2go eller GAFFA. Og de vil vide mere om design og indretning, kultur, mad og vin end nogen anden dansker

Som de travle mennesker, de nu engang er, er det rart med tv on-demand, så man kan tilpasse programmerne til sit tidskema og binge-watche en serie om søndagen

Ni ud af ti betaler gerne ekstra for den rigtige kvalitet, det er derfor ganske vanligt at se dem i en specialbutik eller Irma, som finder en ganske stor andel af deres kunder blandt Kulturnauter. Butikkernes stigende udvalg af kvalitetsfærdigretter hjælper Kulturnauterne med at få deres tætpakkede ugeprogram til at gå op

De er ganske berejste og ferierne inkluderer kortere eller længere ferier i Danmark, ture til Europa, storby- og kulturferier, sol- og charterferier samt den årlige skiferie som hver tiende tager på

Kulturnauter er først og fremmest Modernefællesskabsorienterede, dernæst enten Fællesskabsorienterede eller Moderne. Så de er selvfølgelig meget globalt orienteret; verden er deres østers. De synes derfor, at det er naturligt, at Danmark er en spiller på den internationale scene og de mener også, at vi skal løfte i flok. Deres eget bidrag går blandt andet gennem medlemsskabet af både natur- eller miljøorganisationer og humanitære organisationer, og de så også gerne, at Danmark var mere åben for omverden. Til trods for deres karrierefokus, accepterer de naturligvis ikke miljøforringelser bare for at sikre industriens vækstvilkår. Til gengæld ser de gerne, at de offentlige udgifter til kunst/kultur øges

Ved det seneste valg var venstrefløjen, Radikale Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti Kulturnauternes partier.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Martensens Alle 8 er data sidst opdateret 1 juni, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Martensens Alle 8 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne hvor der er 8.265 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.313 i 10. Kreds, Søerne, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne med 1.551 stemmer. Det svarer til 21.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Søerne (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 247 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 304 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Martensens Alle 8. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10872 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.18 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.12 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 1800-1899 Frederiksberg C

Opklaringsprocenten i 1800-1899 Frederiksberg C er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skolen på Grundtvigsvej

Martensens Alle 8 hører under skoledistriktet Skolen på Grundtvigsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Grundtvigsvej.

Skolen på Grundtvigsvej

Skolen på GrundtvigsvejSkolen på Grundtvigsvej, Grundtvigsvej 11 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.55
Afstand:
404 meter
Info om Skolen på Grundtvigsvej

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skolen på Grundtvigsvej på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C.

 • Fibernet: 2 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 500 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 2 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke muligt på adressen

Se fibernet dækningsgrad omkring Martensens Alle 8God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Martensens Alle 8 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Martensens Alle 8 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Martensens Alle 8


Data sidst opdateret 17 december, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Martensens Alle 8, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Martensens Alle 8

Den nærmeste overfladenære boring ligger 69 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Martensens Alle 4. Boringen blev afsluttet 16 januar, 2013. Brøndborer var Hoelscher Dewatering. Formålet med boringen var Pejleboring og anvendelse er angivet som Pejleboring. Boringen nåede en dybde på 18.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 9330 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Martensens Alle 8.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
69 18.5 201. 9330 »
111 18.5 201. 9331 »
146 18.5 201. 9327 »
151 18.5 201. 9324 »
158 Vandinjektion 26.0 201. 9329 »
190 Geoteknisk boring 46.0 201. 6885 »
191 Vandinjektion 26.0 201. 9325 »
194 Geoteknisk boring 44.0 201. 6886 »
196 18.5 201. 9323 »
198 Geoteknisk boring 31.0 201. 6973 »

Hvor langt er der fra Martensens Alle 8
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,53 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Gammel Kongevej 133
1850 Frederiksberg C


Afstand: 158 meter


Kort Læs mere

Apotek

Frederiksberg Apotek


Afstand: 502 meter


Læs mere

Dagligvare

Netto 7842


Afstand: 94 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 4,50 km


Læs mere

Daginstitution

Det Gule Hus


Afstand: 290 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1828 Frederiksberg C
Info om vej: Martensens Alle
Stamoplysninger for Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67522187°N, 12.5423436°Ø
Højde over havets overflade 7,1 m.o.h.
Sogn Frederiksberg Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 46a98fba-95cb-40a3-8e35-c5dc5886fd68
Adgangsadresse Id 0a3f507b-5387-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100025812

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C.