DinGeo — i hele Danmark

Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C

DinGeo har samlet informationer på Gammel Kongevej 115 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen på Grundtvigsvej. De nærmeste naboer er typisk karriereorienterede familier med overskud. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.12 procent i området.

Matrikelkort Gammel Kongevej 115

Luftfoto af Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Jordforureningen er desværre den farligste kategori F2. Der kan være tale om en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: -

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 147-30957.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 96 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 52 egentlige jordforureninger (type V2), mens 44 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 75a-Frederiksberg, der hører til Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Gammel Kongevej 115, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
7! F2 -
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
69! F2 Trichlorethylen, Tetrachlorethylen, Benzen, Vinylchlorid m.fl.
Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31034
106 F0 -
Hauchsvej 12, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31088
160 F0 -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
182 F0 -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
188? -
Madvigs Alle 15, 1829 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30072
190 F0 -
Hauchsvej 3, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30064
199! F2 -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
241! F1 -
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
254? -
Frederiksberg Alle 31, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00397
255 F0 -
Bianco Lunos Alle 6, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30806
282 F0 -
Nyvej 17, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00097
283? -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
284? -
Bianco Lunos Alle 1, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00055
285? -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
297 F0 -
Bianco Lunos Alle 1A, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31100
299! F2 -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
301? -
Gammel Kongevej 139, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00073
302? -
Frederiksberg Alle 58, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30045
309 F0 -
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
328? -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
330! F2 -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
337? -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
340? -
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
347? -
Lykkesholms Alle 20, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00010
349? -
Carl Bernhards Vej 13B, 1817 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00313
361! F1 -
Værnedamsvej 13B, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00404
362? -
Frederiksberg Allé 68 - Renseri
lok. nr. 147-00059
365 F0 Olie, Tetrachlormethan, Tetrachlorethylen, Trichlorethylen m.fl.
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
368? -
Trykkeri m.fl., Grundtvigsvej 6A-D, 8A-D og 10A-B og Acaciavej 2, Frederiksberg
lok. nr. 147-30051
375 F0 Olie
Bianco Lunos Alle 3A, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31033
379? -
Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00254
380? -
Boyesgade 1 og Vesterbrogade 98A-E
lok. nr. 101-02831
386? C25-C35 kulbrintefraktion, Benz[a]pyren
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
386! F2 -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
393 F0 -
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
395? -
Lykkesholms Allé 25, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30082
400! F1 -
Vesterbrogade 112
lok. nr. 101-03080
409? Trichlorethylen, Vinylchlorid
Vesterbrogade 102, 1620 København V
lok. nr. 101-30087
411! F2 -
Edisonsvej 3, 1856 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30675
415? -
Vesterbrogade 114, 1620 København V
lok. nr. 101-02862
415? -
Brorsonsgade 1, 1624 København V
lok. nr. 101-00622
416? -
Kochsvej 3, 1812 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30826
419! F1 -
Frederiksberg Alle 49, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30963
420! F2 -
Schønbergsgade 7, 1906 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00084
428? -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
431? -
Kobbertrykkeri, Forhåbningsholms Alle 47A-C, Frederiksberg
lok. nr. 147-30295
448! F2 Benz[a]pyren, Polyc.arom.kulbr.PAH
Edisonsvej 4, 1856 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00080
473? -
Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30047
474? -
Maglekildevej 2, 1853 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30049
478? -
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
488? -

Tabellen viser de 52 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Gammel Kongevej 115 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Gammel Kongevej 115, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Gammel Kongevej 117, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30910
42
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
44
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
57
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
108
Gammel Kongevej 116, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31073
126
Mynstersvej 7A, 1827 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30912
140
Bülowsvej 4, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30612
163
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
197
Gammel Kongevej 128
lok. nr. 147-00414
220
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
237
Nyvej 4, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30988
290
Forniklingsanstalt og olietank, Bianco Lunos Alle 6-10 og Grundtvigsvej 3C Frederiksberg
lok. nr. 147-30806
295
Nyvej 19, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30990
301
Vægtfabrik, Sankt Knuds Vej 18, Frederiksberg
lok. nr. 147-30078
312
Frederiksberg Alle 62, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31071
314
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
318
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
319
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
333
Amicisvej 20, 1852 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30696
335
Fotolaboratorium, Nyvej 17
lok. nr. 147-00097
338
Carit Etlars Vej 2, 1814 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30109
339
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
342
Bianco Lunos Alle 9, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30803
345
Platanvej 5, 1810 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31083
361
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
375
Grundtvigsvej 7-11, Henrik Steffens Vej 8-12
lok. nr. 147-00254
377
Frederiksberg Allé 47 / Henrik Ibsens Vej 2-6
lok. nr. 147-00409
378
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
382
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
393
Henrik Steffens Vej 6, 1866 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31109
423
Hollændervej 3-7
lok. nr. 147-00456
423
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
439
Lykkesholms Alle 29, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30576
442
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
457
Vesterbrogade 124
lok. nr. 101-03416
458
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
465
Ny Hollænderskolen
lok. nr. 147-00445
477
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
477
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
483
Gammel Kongevej 155, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30101
484
Vesterbrogade 95
lok. nr. 101-00665
485
Renseri og olietank, H.C. Ørsteds Vej 32-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-00483
485
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00329
488
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00482
490

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Gammel Kongevej 115 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 30 september, 2022. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 26.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 11.5 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 19.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.6 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9500 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C. Støjen er vurderet at være 65-70 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en emhætte

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by65-70 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Gammel Kongevej 115 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.3 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Gammel Kongevej 115 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Gammel Kongevej 115Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Gammel Kongevej 115. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.5 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C ligger i en højde på 6.7 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C havde en gyldighedsperiode, der udløb 2. april 2022. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 13 januar, 2022 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C havde et energimærke E , der ikke længere er gyldigt (det udløb 02-04-2022).

Energimærkerapporten indeholder ikke oplysninger om beregnet energiforbrug og -varmeomkostninger

Fjernvarme

Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C

Naboerne
karriereorienterede familier med overskud

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C er karriereorienterede familier med overskud , d.v.s. conzoom®-typen Overskud i Hverdagen.

Overskud i hverdagen

Overskud i hverdagen
karriereorienterede familier med overskud

 • Børnefamilier i provinsen
 • Bor i nyere huse og rækkehuse
 • Middel købekraft
 • Mange børneaktiviteter
 • Foretrækker hjemlig hygge frem at gå ud
 • Online

Geodemografi

Møder du privilegerede par, der er i 40’erne til midt i 70’erne, vil de typisk have Overskud i hverdagen. Det gælder både de par, der har et til to hjemmeboende børn og par, der ikke har nogen børn

Deres uddannelsesniveau er højere end landsgennemsnittet. En tredjedel med Overskud i hverdagen har en erhvervsfaglig uddannelse, mens endnu flere har taget en længere videregående uddannelse. Belønningen er et højt lønniveau, der ligger noget over landsgennemsnittet. Der har været plads til at investere i ejerbolig, men også i aktier og obligationer. Her møder du med andre ord den øvre middelklasse

Fælles for Overskud i hverdagen er, at de både har økonomisk og mentalt overskud. De har nået at skabe et godt økonomisk fundament og samlet så meget erfaring fra arbejdslivet, at de, der stadig arbejder, er inde i et stabilt karriereforløb. Derfor kan de levere, hvad de skal inden for normal arbejdstid, så der er ro og tid til hinanden, når de kommer hjem. Der er på alle måder Overskud i hverdagen

Deres enfamiliehus, som er på mindst 115 m² og op til over 180 m², er typisk bygget i perioden 1940’erne til 1980’erne og udenfor står der gerne en til to biler, hvoraf den ene kunne være en firmabil. De har skøde på huset og selvom det måske endnu ikke er betalt, har Overskud i hverdagen friværdier og en del har også sommerhus. Skal de sælge, kan de være sikre på, at handelsprisen ligger pænt over landsgennemsnittet

Halvdelen af dem bor på Sjælland, men de er ikke tættere på centrum end forstæderne

Tæt på en femtedel har CVR-nummer på hjemmeadressen. Nogle driver konsulentvirksomhed hjemmefra eller har registreret deres holdingselskab på privatadressen. Andre har indrettet en behandlingsklinik eller anden sundhedsaktivitet i hjemmet

 

Adfærd, livsstil og holdninger

For Overskud i hverdagen er fritid lig med aktiviteter og gerne i kombination med frisk luft: Halvdelen er glade for at gå i haven og de gørdet-selv-projekter, de har gang i. Samtidig får næsten to tredjedele motioneret hver uge. Det er fortrinsvis fitnesskortet, der aktiveres eller løbeskoene, der snøres

Frisk luft trækker de også gerne under udenbys himmelstrøg. De slider kufferthjulene tynde på især solferier. De kommer godt omkring i bil og de udnytter de glæder, Danmark byder på. De, der ikke har sommerhus selv, låner eller lejer ofte et. Er tiden knap, kan en endagstur eller en forlænget weekend også give dem overskuddet tilbage. En del når også en skiferie nord- eller sydpå i løbet af vinteren. De har mange oplevelser sammen og de er knapt kommet hjem før planlægningen af den næste ferie allerede er i gang

Når de er hjemme, er de lokale kulturtilbud ikke noget, de benytter så ofte. I stedet slapper de af ved at se tv, høre radio eller læse en bog, der både kan være fag- eller skønlitterær. Når de går ud, er det som regel en tur i biografen, en god middag eller til en teaterforestilling. Du kan også møde Overskud i hverdagen på aftenskole oftere end gennemsnittet

De læser de store dagblade og nyheder både på print og på nettet, og ikke mindst erhvervsstoffet finder de interessant. Mange er medlem af FDM og Coop, så de får Motor og Samvirke, som de gerne læser. Men det er ikke de eneste tidsskrifter, og blandt de mere populære er Penge og Privatøkonomi samt Tænk

Selvom der er overskud, føler de alligevel ikke, at de har tid til det hele. I hverdagen hænger logistikken sammen med bilen som det foretrukne transportmiddel og familien prioriterer at have tid til madlavning. De gør også gerne brug af moderne teknologi, der kan lette hverdagen. Flere anvender derfor tablets og smartphones, for eksempel til at ordne bankaktiviteter, læse nyheder eller måske bestille dagligvarerne. De er også ved at komme godt med på de sociale medier

Generelt er typen ret praktisk orienteret, da de både har en privat sundhedsforsikring og et alarmskilt på hoveddøren. De føler sig ikke oplivede ved at tage en risiko. Derfor er også kun få rygere.

Overskud i hverdagens interesse for politik generelt ligner gennemsnittets, dog optager samfundsøkonomi og arbejdsmarkedspolitik dem i særlig grad. Også rejser, vin og mad interesserer dem samt de brede sportsgrene som cykling, fodbold, håndbold og tennis. Til gengæld har lokalstoffet ikke deres store interesse, selvom halvdelen alligevel får bladret lokalavisen igennem hver uge

Værdimæssigt er Overskud i hverdagen som oftest Moderne-individorienterede og Fællesskabsorienterede

Ved valg er de gode til at benytte sig af deres stemmeret og ved seneste folketingsvalg var der flest, der satte krydset ved Socialdemokratiet, men både Dansk Folkeparti og Venstre opnåede også mange stemmer fra denne type
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Gammel Kongevej 115 er data sidst opdateret 14 september, 2022.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Gammel Kongevej 115 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne hvor der er 8.265 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.313 i 10. Kreds, Søerne, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne med 1.551 stemmer. Det svarer til 21.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Søerne (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 247 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 304 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Gammel Kongevej 115. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10872 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.18 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.12 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 1800-1899 Frederiksberg C

Opklaringsprocenten i 1800-1899 Frederiksberg C er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skolen på Grundtvigsvej

Gammel Kongevej 115 hører under skoledistriktet Skolen på Grundtvigsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Grundtvigsvej.

Skolen på Grundtvigsvej

Skolen på GrundtvigsvejSkolen på Grundtvigsvej, Grundtvigsvej 11 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.54
Afstand:
439 meter
Info om Skolen på Grundtvigsvej

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skolen på Grundtvigsvej på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 60 / 12 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Gammel Kongevej 115God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Gammel Kongevej 115 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Gammel Kongevej 115 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Gammel Kongevej 115


Data sidst opdateret 18 december, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Gammel Kongevej 115, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Gammel Kongevej 115

Den nærmeste overfladenære boring ligger 72 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet H.C.Ørstedsvej/Gl.Kongevej. Boringen blev afsluttet 7 september, 1962. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 8.2 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 1791 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Gammel Kongevej 115.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
72 Geoteknisk boring 8.2 201. 1791 »
81 Geoteknisk boring 5.5 201. 1792 »
153 Geoteknisk boring 10.6 201. 378 »
186 18.5 201. 9330 »
227 18.5 201. 9324 »
240 18.5 201. 9331 »
249 18.5 201. 9327 »
275 18.5 201. 9323 »
282 Vandinjektion 26.0 201. 9329 »
292 Vandinjektion 26.0 201. 9325 »

Hvor langt er der fra Gammel Kongevej 115
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,48 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Alhambravej 16
1826 Frederiksberg C


Afstand: 100 meter


Kort Læs mere

Apotek

Gl. Kongevej Apotek


Afstand: 490 meter


Læs mere

Dagligvare

Irma Dagligvarer


Afstand: 36 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 4,61 km


Læs mere

Daginstitution

Min Lille Verden


Afstand: 244 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1850 Frederiksberg C
Info om vej: Gammel Kongevej
Stamoplysninger for Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67569375°N, 12.54420441°Ø
Højde over havets overflade 6,7 m.o.h.
Sogn Frederiksberg Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id d664352d-c24f-41ff-91b7-fa6353fda053
BFE nummer 100025772

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C.