DinGeo — i hele Danmark

Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C

DinGeo har samlet informationer på Grundtvigsvej 11 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen på Grundtvigsvej. De nærmeste naboer er typisk par og enlige i ældre huse. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.12 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Grundtvigsvej 11

Luftfoto af Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 92 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 53 egentlige jordforureninger (type V2), mens 39 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 50by-Frederiksberg, der hører til Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Grundtvigsvej 11, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Grundtvigsvej 7-11, Henrik Steffens Vej 8-12
lok. nr. 147-00254
26? Vinylchlorid, Trichlorethylen, PAH (sum af 9 PAH), Dibenz(ah)anthracen m.fl.
Bianco Lunos Alle 3A, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31033
40? -
Grundtvigsvej 10A, 1864 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30051
83 F0 -
Bianco Lunos Alle 1A, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31100
110 F0 -
Bianco Lunos Alle 6, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30806
118 F0 -
Bianco Lunos Alle 1, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00055
127? -
Elektronikværksted - Grundtvigsvej 25, Frederiksberg
lok. nr. 147-30786
148? Benz[a]pyren, Alifatiske kulbrinter, Bly, Nikkel m.fl.
Gammel Kongevej 139, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00073
166? -
Grundtvigsvej 27A, 1864 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00147
178? -
Edisonsvej 4, 1856 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00080
192? -
Gammel Kongevej 162A, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00541
201 F0 -
Edisonsvej 3, 1856 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30675
202? -
Nyvej 17, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00097
204? -
Ceresvej 13, 1863 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31101
222 F0 -
Gammel Kongevej 165A, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00347
242! F2 -
Madvigs Alle 15, 1829 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30072
269 F0 -
Gammel Kongevej 169 - Renseri
lok. nr. 147-00060
279? Tetrachlorethylen, Benz[a]pyren, 1,1,1-trichlorethan, Bly m.fl.
Gammel Kongevej 172A, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30315
288 F0 -
Sagasvej 12, Frederiksberg
lok. nr. 147-31024
298 F0 Benz[a]pyren, Tjære
Christian Winthers Vej 17, 1860 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00547
314? -
Hostrups Vænge 5A, 1950 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31049
315! F1 -
Gammel Kongevej 112, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31004
322! F2 -
Allegade 28A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00061
340! F2 -
Allegade 24A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30104
345? -
Maglekildevej 2, 1853 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30049
369? -
Frederiksberg Alle 68A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00059
371 F0 -
Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31034
381 F0 -
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
386 F0 -
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
405! F2 -
Frederiksberg Alle 58, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30045
408 F0 -
Falkoner Alle 15, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00074
421? -
Falkoner Alle 26A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30237
429 F0 -
Falkoner Alle 42, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00258
436? -
Smallegade 4, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00158
438 F0 -
Howitzvej 5, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30563
439? -
Allegade 8D, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00256
441? -
Falkoner Alle 34, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00079
446 F0 -
Allegade 8A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00288
450! F2 -
Christian Richardts Vej 4, 1951 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00118
453? -
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
461? -
Frederiksberg Alle 80, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30100
464 F0 -
Acaciavej 8, 1867 Frederiksberg C
lok. nr. 147-90006
473? -
Sylows Alle 4, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00152
474! F1 -
Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20003
476? -
Falkoner Alle 21, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00087
476? -
Frederiksberg Bredegade 3B, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30954
480! F2 -
Howitzvej 11, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30562
488 F0 -
Falkoner Allé 23
lok. nr. 147-00417
491! F2 Olie-benzin
Frederiksberg Alle 102, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31035
492? -
Falkoner Alle 25, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00112
497? -
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
497! F2 -
Falkoner Alle 44, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30186
498 F0 -
Lykkesholms Allé 11
lok. nr. 147-00134
500? BTEX (sum), Benz[a]pyren, Benzin, C5-C10 kulbrintefraktion m.fl.

Tabellen viser de 53 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Grundtvigsvej 11 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Grundtvigsvej 11, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Henrik Steffens Vej 6, 1866 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31109
51
Grundtvigsvej 7-11, Henrik Steffens Vej 8-12
lok. nr. 147-00254
55
Bianco Lunos Alle 9, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30803
59
Forniklingsanstalt og olietank, Bianco Lunos Alle 6-10 og Grundtvigsvej 3C Frederiksberg
lok. nr. 147-30806
111
Gammel Kongevej 128
lok. nr. 147-00414
167
Amicisvej 20, 1852 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30696
170
Gammel Kongevej 155, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30101
182
Nyvej 19, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30990
186
Ridebanevej/Dyrlægevej, Landbohøjskole
lok. nr. 147-00096
196
Fotolaboratorium, Nyvej 17
lok. nr. 147-00097
216
Bülowsvej 4, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30612
219
Ny Hollænderskolen
lok. nr. 147-00445
223
Gammel Kongevej 164, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30114
224
Hortensiavej 8, 1857 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30042
227
Hortensiavej 10, 1857 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31078
256
Gammel Kongevej 116, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31073
276
Kastanievej 5, 1876 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30006
294
Hollændervej 3-7
lok. nr. 147-00456
301
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
304
Nyvej 4, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30988
369
Dr. Priemes Vej 5, 1854 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30697
377
Christian Winthers Vej 2, 1860 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30058
388
Allegade 31, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00301
396
Gammel Kongevej 117, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30910
397
Frederiksberg Alle 62, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31071
405
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
411
Bülowsvej 26, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30603
416
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
422
Mynstersvej 7A, 1827 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30912
438
Smallegade 4-6
lok. nr. 147-00158
439
Kondensatorfabrik - Howitzvej 5-7, Frederiksberg
lok. nr. 147-30563
440
Christian Richardts Vej 8, 1951 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30325
440
Falkoner Alle 11, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30184
447
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
449
Harsdorffsvej 11, 1874 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30604
478
Frederiksberg Allé 47 / Henrik Ibsens Vej 2-6
lok. nr. 147-00409
485
Howitzvej 11, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30562
488
Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30876
496
Bülowsvej 30, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30157
498

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Grundtvigsvej 11 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 26 maj, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.3 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8900 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by55-60 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Grundtvigsvej 11 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Grundtvigsvej 11 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Grundtvigsvej 11Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Grundtvigsvej 11. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.7 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (6.1 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C ligger i en højde på 8.2 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Grundtvigsvej 11 har energimærke A2010.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 17. juni 2019 til 17. juni 2029.


Forbedringsforslag

Energimærkerapporten indeholder ingen forslag til energiforbedrelser.Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 18 februar, 2020 - opdater


Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C
Ejendomsfoto fra 2019 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C er med det fine energimærke A2010 relativ billig at opvarme (se energimærkedata).

Baseret på opvarmningsareal (ukendt m2), energimærke (A2010), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 43,3 MWh/år svarende til en varmeudgift på 20.200 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
20.200 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2019 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C

Naboerne
par og enlige i ældre huse

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C er par og enlige i ældre huse , d.v.s. conzoom®-typen Under Bøgen.

Under Bøgen

Under Bøgen
par og enlige i ældre huse

 • Alle familietyper, flest 40-55-årige
 • Bor i huse i små byer
 • Middel købekraft
 • Går sjældent ud
 • Handler gerne alt ind samme sted
 • Traditionelt orienterede

Geodemografi

Der er lidt flere par end enlige Under bøgen. Over halvdelen er 40 til 65 år, to tredjedele har ingen børn og resten har få børn

Tæt på halvdelen har en erhvervsfaglig uddannelse. Nogle bruger denne uddannelse aktivt i hverdagen, da Under Bøgen består af lige dele lønmodtagere og personer på offentlige ydelser, herunder en stor del pensionister. Deres husstandsindkomster er som de flestes. Indkomsten er pæn, til gengæld er formuen ofte ikke så stor, da friværdien er ganske godt udnyttet. Over halvdelen befinder sig i middel- og arbejderklassen

De har enten betalt fuldt af eller er i gang med at nedbringe gælden i deres noget ældre ejerboliger. Mange står som klassiske murermestervillaer og endnu flere står som sparsomme - men funktionelle - bungalows fra 20’erne. De handles noget under landsgennemsnittet, men er de renoverede vil prisen kunne hæves en del. Fælles for dem er, at haven er stor, så der er sikkert plads til en skyggefuld bøg i haven eller i det mindste en smuk bøgehæk. De bor i provinsbyer og landsbyer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

De lever stille og roligt Under bøgen, hvor de passer haven og holder huset, så det ser ordentligt ud, når de af og til får gæster. Middagen er typisk en klassisk ret og sjældent med økologiske råvarer

Under bøgen er gode med hænderne til både gørdet-selv og håndarbejde. Det huslige er en hyppig kilde til aktivitet og de finder gerne inspiration i Idényt, der for mange er det mest interessante medie på print. Hver femte kommer ganske vist igennem Søndagsavisen hver eneste uge, men alt i alt er det ikke mange, der holder avis

Kun en fjerdedel får luftet cyklen dagligt, for Under bøgen foretrækker at tage bilen, når de skal rundt. De handler gerne på nettet, men dagligvarerne handles med en fysisk indkøbskurv over armen - i en discountbutik

Politik fylder ikke meget i Under bøgens hverdag. De holder sig dog orienteret om nærområdet ved lige at bladre lokalavisen igennem, men de fordyber sig hellere i en god bog, måske den seneste fra bogklubben

Opdateret bliver de også på nettet, selvom de tænder computeren lidt sjældnere end gennemsnittet. Når de gør, er de aktive på Facebook i samme udstrækning som danskerne generelt, men nettet bliver naturligvis også brugt til meget andet. Lørdag formiddag er det ofte med Mads og Monopolet på P4 i baggrunden

En ferie i Danmark er til at overskue, men de kommer også uden for landets grænser, om ikke andet så for en endagstur, hvor der måske shoppes lidt. Ellers er det lettest at tage en charterferie med fly, så man kan komme ud af skyggen Under bøgen og ned i solen. Egentlige storbyferier eller kulturferier bliver det sjældent til

En del Under bøgen er glade bilister og medlem af FDM. Glæden for benzin afspejles ligeledes i interessen for motorsport, som de gerne ser. Og meget andet sport også, i øvrigt. De har også en ambition om at være aktive selv, mange er endda medlem af fitnesscenter, men de får måske ikke besøgt det så ofte, som de ville ønske. Det er lettere for dem at overskue en tur udenfor med løbeskoene på og lidt havearbejde gør da op med den manglende motion

De fleste Under bøgen er Traditionelle og Traditionelle-individorienterede. Derfor synes de naturligvis, at globaliseringen er skræmmende og de accepterer, at miljøet må lide, hvis det kan skabe vækst. De er desuden glade for velfærdsstaten og synes ikke, at skatten skal sænkes, hvis de så skal klare mere selv. Til gengæld synes de, at der bliver prioriteret rigeligt med offentlige midler til kunst og kultur

Ved det seneste valg stemte en femtedel på Dansk Folkeparti – lidt flere på Socialdemokraterne og lidt færre på Venstre.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Grundtvigsvej 11 er data sidst opdateret 26 maj, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Grundtvigsvej 11 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder hvor der er 8.479 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.619 i 10. Kreds, Ny Hollænder, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.9 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder med 1.505 stemmer. Det svarer til 19.8 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Ny Hollænder (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder, med et indeks på 210 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 304 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Grundtvigsvej 11. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10872 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.18 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.12 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 1800-1899 Frederiksberg C

Opklaringsprocenten i 1800-1899 Frederiksberg C er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skolen på Grundtvigsvej

Grundtvigsvej 11 hører under skoledistriktet Skolen på Grundtvigsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Grundtvigsvej.

Skolen på Grundtvigsvej

Skolen på GrundtvigsvejSkolen på Grundtvigsvej, Grundtvigsvej 11 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.55
Afstand:
18 meter
Info om Skolen på Grundtvigsvej

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skolen på Grundtvigsvej på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er dårlige bredbåndsmuligheder på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C. Ifølge erhversstyrelsen er der på adressen ingen internetudbydere til fastnet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke endnu tilgængeligt

Se fibernet dækningsgrad omkring Grundtvigsvej 11God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Grundtvigsvej 11 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Grundtvigsvej 11 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Grundtvigsvej 11


Data sidst opdateret 17 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Grundtvigsvej 11, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Grundtvigsvej 11

Den nærmeste overfladenære boring ligger 29 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Grundtvigsvej 7-13. Boringen blev afsluttet 14 november, 2001. Brøndborer var Geo- og Miljøboringer, Kristian Schmidt. Formålet med boringen var Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO og anvendelse er angivet som Afværgeboring. Boringen nåede en dybde på 7.4 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 6697 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Grundtvigsvej 11.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
29 Moniteringsboring 7.4 201. 6697 »
34 Moniteringsboring 16.0 201. 6699 »
35 Moniteringsboring 4.5 201. 6703 »
37 Moniteringsboring 15.5 201. 6700 »
39 Moniteringsboring 5.0 201. 6698 »
44 Moniteringsboring 16.0 201. 6702 »
48 Moniteringsboring 4.0 201. 6696 »
51 Moniteringsboring 5.0 201. 6701 »
160 Moniteringsboring 30.0 201. 5176 »
189 Forureningsbor. 201.11351 »

Hvor langt er der fra Grundtvigsvej 11
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,90 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Gammel Kongevej 148
1850 Frederiksberg C


Afstand: 123 meter


Kort Læs mere

Apotek

Frederiksberg Apotek


Afstand: 222 meter


Læs mere

Dagligvare

Netto 7842


Afstand: 309 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 4,71 km


Læs mere

Daginstitution

Børnehuset Humlebien


Afstand: 211 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1864 Frederiksberg C
Info om vej: Grundtvigsvej
Stamoplysninger for Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67828551°N, 12.53936107°Ø
Højde over havets overflade 8,2 m.o.h.
Sogn Solbjerg Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id cbd3c84b-a71d-4f93-be49-b09073fe13fe
Adgangsadresse Id 0a3f507b-4b51-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100026309

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C.