DinGeo — i hele Danmark

Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C

Bygning til lager på Grundtvigsvej 25A i Frederiksberg C er opført i 1936 og indeholder 0 værelser og fordelt på 90 m2.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen på Grundtvigsvej. De nærmeste naboer er typisk karriereorienterede familier med overskud. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.12 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Grundtvigsvej 25A

Luftfoto af Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C er opført i 1936 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Grundtvigsvej 25A

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Bygning til lager på Grundtvigsvej 25A har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (51.8%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Bygning til lager på Grundtvigsvej 25A har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (83.0%), Isolering (79.5%), Gulve (75.5%), Fuge (73.1%), Tagmateriale (70.1%), Facade (59.1%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Bygning til lager på Grundtvigsvej 25A har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (91.3%), Gulve (90.8%), Isolering (76.0%), Tagmateriale (74.2%), Fuge (66.4%), Facade (55.9%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 14 juli, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på bygning til lagers grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på bygning til lagers grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 86 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 52 egentlige jordforureninger (type V2), mens 34 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 47ct-Frederiksberg, der hører til Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Grundtvigsvej 25A, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30786
13? -
Gammel Kongevej 162A, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00541
29 F0 -
Grundtvigsvej 27A, 1864 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00147
50? -
Gammel Kongevej 165A, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00347
84! F2 -
Gammel Kongevej 169, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00060
109? -
Gammel Kongevej 172A, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30315
113 F0 -
Edisonsvej 4, 1856 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00080
117? -
Sagasvej 12, 1861 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31024
148 F0 -
Bianco Lunos Alle 3A, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31033
165? -
Allegade 28A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00061
165! F2 -
Edisonsvej 3, 1856 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30675
168? -
Allegade 24A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30104
179? -
Ceresvej 13, 1863 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31101
193 F0 -
Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00254
197? -
Bianco Lunos Alle 1A, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31100
240 F0 -
Trykkeri m.fl., Grundtvigsvej 6A-D, 8A-D og 10A-B og Acaciavej 2, Frederiksberg
lok. nr. 147-30051
241 F0 Olie
Bianco Lunos Alle 1, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00055
245? -
Renseri, Gl. Kongevej 139, Frederiksberg
lok. nr. 147-00073
252? Chlorerede opl.midl., Vinylchlorid, Bly, Tetrachlorethylen m.fl.
Smallegade 4, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00158
267 F0 -
Howitzvej 5, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30563
267? -
Nyvej 17, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00097
274? -
Bianco Lunos Alle 6, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30806
279 F0 -
Falkoner Alle 15, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00074
295? -
Frederiksberg Bredegade 3B, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30954
306! F2 -
Christian Winthers Vej 17, 1860 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00547
310? -
Howitzvej 11, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30562
319 F0 -
Maglekildevej 2, 1853 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30049
321? -
Olietanke - Falkoner Alle 26A-26B og Christian Winthers Vej 1A-1B,
lok. nr. 147-30237
321 F0 Olie
Allegade 8D, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00256
327? -
Allegade 8A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00288
335! F2 -
Servicestation, Sylows Allé 4
lok. nr. 147-00152
341! F1 Benzin, Benz[a]pyren, Cadmium, BTEXer og lignende m.fl.
Hostrups Vænge 5A, 1950 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31049
342! F1 -
Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20003
345? -
Howitzvej 15, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00249
354! F2 -
Falkoner Alle 34, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00079
372 F0 -
Falkoner Alle 21, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00087
375? -
Frederiksberg Alle 68A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00059
376 F0 -
Madvigs Alle 15, 1829 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30072
377 F0 -
Frederiksberg Alle 102, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31035
382? -
Frederiksberg Alle 80, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30100
387 F0 -
Falkoner Alle 23, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00417
404! F2 -
Christian Richardts Vej 4, 1951 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00118
408? -
Falkoner Alle 25, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00112
418? -
Storm Petersens Vej 4, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00222
431? -
Nyelandsvej 3, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-05001
435 F0 -
Falkonervænget 25-33
lok. nr. 147-00258
443? Olie-benzin, Cadmium, PAH (sum af 9 PAH), Bly m.fl.
Entreprenør m.m., Frederiksberg Alle 58 og 60A-C, Frederiksberg
lok. nr. 147-30045
448 F0 Olieprodukter
Gammel Kongevej 112, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31004
469! F2 -
Falkoner Alle 44, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30186
479 F0 -
Nyelandsvej 13, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30981
483! F2 -
Frederiksberg Bredegade 15-17
lok. nr. 147-00159
487? PAH (sum af 9 PAH), Bly, C5-C10 kulbrintefraktion, BTEXer og lignende m.fl.
Martensens Alle 8, 1828 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31034
491 F0 -

Tabellen viser de 52 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Grundtvigsvej 25A til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Grundtvigsvej 25A, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Gammel Kongevej 164, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30114
49
Gammel Kongevej 155, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30101
104
Hortensiavej 8, 1857 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30042
109
Henrik Steffens Vej 6, 1866 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31109
118
Hortensiavej 10, 1857 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31078
126
Grundtvigsvej 7-11, Henrik Steffens Vej 8-12
lok. nr. 147-00254
135
Ny Hollænderskolen
lok. nr. 147-00445
149
Allegade 31, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00301
221
Amicisvej 20, 1852 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30696
221
Ridebanevej/Dyrlægevej, Landbohøjskole
lok. nr. 147-00096
221
Bianco Lunos Alle 9, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30803
222
Fotolaboratorium, Nyvej 17
lok. nr. 147-00097
245
Nyvej 19, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30990
258
Smallegade 4-6
lok. nr. 147-00158
266
Hollændervej 3-7
lok. nr. 147-00456
271
Forniklingsanstalt og olietank, Bianco Lunos Alle 6-10 og Grundtvigsvej 3C Frederiksberg
lok. nr. 147-30806
277
Christian Winthers Vej 2, 1860 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30058
279
Falkoner Alle 11, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30184
283
Dr. Priemes Vej 5, 1854 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30697
287
Kondensatorfabrik - Howitzvej 5-7, Frederiksberg
lok. nr. 147-30563
298
Gammel Kongevej 128
lok. nr. 147-00414
309
Howitzvej 11, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30562
320
Bülowsvej 4, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30612
365
Christian Richardts Vej 8, 1951 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30325
391
Nyvej 4, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30988
407
Allegade 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30704
414
Gammel Kongevej 116, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31073
421
Frederiksberg Alle 62, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31071
441
Brandstation med nedgravede olietanke - Howitzvej 26-28
lok. nr. 147-00382
445
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
450
Smallegade 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30036
459
Kastanievej 5, 1876 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30006
470
Howitzvej 30, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31041
481
Falkoner Alle 31, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30387
493

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Grundtvigsvej 25A til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 15 juli, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.3 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8900 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Grundtvigsvej 25A ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.3 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.3 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.8 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Grundtvigsvej 25AKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Grundtvigsvej 25A. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.3 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (6.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C ligger i en højde på 9.6 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Bygning til lager på Grundtvigsvej 25A i Frederiksberg C er opført i 1936 og indeholder 0 værelser og fordelt på 90 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Enhed til lager
Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Opførselsesår 1936
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
Køkkenforhold -
Antal Etager 1
Antal toiletter 0
Antal badeværelser 0
Antal værelser 0

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tagpap med stor hældning
Varmeinstallation Centralvarme med én fyringsenhed
Opvarmningsmiddel Flydende brændsel
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer (Bygning nr. 2)
Bygning, Samlet areal 90 m2
Boligstørrelse 90 m2
Areal til erhverv 90 m2
Vægtet Areal 180 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret én anden bygning på adressen:

 • Bygning nr. 1: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus opført i 1936 | areal: 260 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. bygning til lagers computerberegnede ejendomsvurdering.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • Anvendelseskode ændret af Skatteforvaltningen i forbindelse med nyregistrering af erhvervsbygningerBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 14 juli, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Grundtvigsvej 25A har energimærke D.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 7. december 2016 til 7. december 2026.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1936. Når der tages højde for bygningens alder så er et D-energimærke faktisk OK og i den bedre ende af landsgennemsnittet for bygninger med tilsvarende alder (bygninger fra 1931-1950 har typisk energimærke D, E, F eller G; Se figur nedenfor). Energimærket er derfor en indikation på en fin bygningskvalitet og vedligehold.

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket D for ejendommen på Grundtvigsvej 25A (byggeår: 1936) med bygninger fra samme byggeperiode ().


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele ni forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, etageadskillelse, solceller, varmefordelingspumper, varmerør og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Solceller: Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, 3,6 kW5.200 kr63.000 kr
Varmefordelingspumper: Nye varmefordelingspumper, som Grundfos Magna 3 pumper, 50-60 F, 249 W5.000 kr36.000 kr
Etageadskillelse: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering 4.300 kr75.300 kr
Varmefordelingspumper: Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Magna 3 pumpe, 50-40 F, 139 W4.100 kr18.000 kr
Belysning: Installation af ny LED pærer i trappeopgangen.2.600 kr1.200 kr
Belysning: Varmecentralen, teknikrum og opbevaringsrum - Installation af LED lysstofrør, med bevægelsesmelder.1.100 kr4.400 kr
Belysning: Gangarealer i kælderen - Installation af LED lysstofrør.200 kr600 kr
Ydervægge: Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 50 mm16.100 kr958.800 kr
Varmerør: Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm300 kr14.600 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Energimærkerapporten indeholder desuden to andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke C.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer men hvis alle forbedringsforslag udføres kan energimærket forbedres 1 trin ()

Grønne investeringer i bygning til lager på Grundtvigsvej

De ni forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 60 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 18,83 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle ni energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 11,37 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering (pris: 75.300 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 22.000 kr. på varmeregningen. Hvis alle 9 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 38.100 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med alle de foreslåede energiforbedringer og et nyt C-energimærke, vurderer vi, at bygning til lager vil opleve en værdiforøgelse på 41.400 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Grundtvigsvej 25A.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Grundtvigsvej 25A er endda i den specielle situation at 7 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 63.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C
Ejendomsfoto fra 2016 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C er centralvarme med en fyringsenhed, dvs. Fast brændsel og olie eller gas. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Bygning til lager på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 1040 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 133,6 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 98.300 kr/år, baseret på en energipris på 471,46 kr. per MWh.

Bygning til lager har et areal på 90 m2. Hvis vi antager at bygningens samlede varmeregning, fordeles ift de enkelte enheders areal så vil den årlige varmeomkostning være 11,562 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
11,562 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2016 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Hæftelser

Ejendommen Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C har 2 hæftelser, der samlet beløber sig til 26.914.000 kr .

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 1 afgiftspantebreve.

Realkreditpantebrev
Dato09. Aug, 2017
Prioritet12
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol24.814.000 kr.
Rentesats-0.12 %
Rentetypevariabel
KreditorerJyske Realkredit A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Ejerpantebrev
Dato12. Sep, 2017
Prioritet13
Typeejerpantebrev
Hovedstol2.100.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
Rentetypevariabel
Kreditorer Skjult
Afgiftpantebrev
Dato21. Apr, 2009
Prioritet14
TypeTillægstekst
Hovedstol3.474.966 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerDLR Kredit A/S


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 11 januar, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C

Naboerne
karriereorienterede familier med overskud

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C er karriereorienterede familier med overskud , d.v.s. conzoom®-typen Overskud i Hverdagen.

Overskud i hverdagen

Overskud i hverdagen
karriereorienterede familier med overskud

 • Børnefamilier i provinsen
 • Bor i nyere huse og rækkehuse
 • Middel købekraft
 • Mange børneaktiviteter
 • Foretrækker hjemlig hygge frem at gå ud
 • Online

Geodemografi

Møder du privilegerede par, der er i 40’erne til midt i 70’erne, vil de typisk have Overskud i hverdagen. Det gælder både de par, der har et til to hjemmeboende børn og par, der ikke har nogen børn

Deres uddannelsesniveau er højere end landsgennemsnittet. En tredjedel med Overskud i hverdagen har en erhvervsfaglig uddannelse, mens endnu flere har taget en længere videregående uddannelse. Belønningen er et højt lønniveau, der ligger noget over landsgennemsnittet. Der har været plads til at investere i ejerbolig, men også i aktier og obligationer. Her møder du med andre ord den øvre middelklasse

Fælles for Overskud i hverdagen er, at de både har økonomisk og mentalt overskud. De har nået at skabe et godt økonomisk fundament og samlet så meget erfaring fra arbejdslivet, at de, der stadig arbejder, er inde i et stabilt karriereforløb. Derfor kan de levere, hvad de skal inden for normal arbejdstid, så der er ro og tid til hinanden, når de kommer hjem. Der er på alle måder Overskud i hverdagen

Deres enfamiliehus, som er på mindst 115 m² og op til over 180 m², er typisk bygget i perioden 1940’erne til 1980’erne og udenfor står der gerne en til to biler, hvoraf den ene kunne være en firmabil. De har skøde på huset og selvom det måske endnu ikke er betalt, har Overskud i hverdagen friværdier og en del har også sommerhus. Skal de sælge, kan de være sikre på, at handelsprisen ligger pænt over landsgennemsnittet

Halvdelen af dem bor på Sjælland, men de er ikke tættere på centrum end forstæderne

Tæt på en femtedel har CVR-nummer på hjemmeadressen. Nogle driver konsulentvirksomhed hjemmefra eller har registreret deres holdingselskab på privatadressen. Andre har indrettet en behandlingsklinik eller anden sundhedsaktivitet i hjemmet

 

Adfærd, livsstil og holdninger

For Overskud i hverdagen er fritid lig med aktiviteter og gerne i kombination med frisk luft: Halvdelen er glade for at gå i haven og de gørdet-selv-projekter, de har gang i. Samtidig får næsten to tredjedele motioneret hver uge. Det er fortrinsvis fitnesskortet, der aktiveres eller løbeskoene, der snøres

Frisk luft trækker de også gerne under udenbys himmelstrøg. De slider kufferthjulene tynde på især solferier. De kommer godt omkring i bil og de udnytter de glæder, Danmark byder på. De, der ikke har sommerhus selv, låner eller lejer ofte et. Er tiden knap, kan en endagstur eller en forlænget weekend også give dem overskuddet tilbage. En del når også en skiferie nord- eller sydpå i løbet af vinteren. De har mange oplevelser sammen og de er knapt kommet hjem før planlægningen af den næste ferie allerede er i gang

Når de er hjemme, er de lokale kulturtilbud ikke noget, de benytter så ofte. I stedet slapper de af ved at se tv, høre radio eller læse en bog, der både kan være fag- eller skønlitterær. Når de går ud, er det som regel en tur i biografen, en god middag eller til en teaterforestilling. Du kan også møde Overskud i hverdagen på aftenskole oftere end gennemsnittet

De læser de store dagblade og nyheder både på print og på nettet, og ikke mindst erhvervsstoffet finder de interessant. Mange er medlem af FDM og Coop, så de får Motor og Samvirke, som de gerne læser. Men det er ikke de eneste tidsskrifter, og blandt de mere populære er Penge og Privatøkonomi samt Tænk

Selvom der er overskud, føler de alligevel ikke, at de har tid til det hele. I hverdagen hænger logistikken sammen med bilen som det foretrukne transportmiddel og familien prioriterer at have tid til madlavning. De gør også gerne brug af moderne teknologi, der kan lette hverdagen. Flere anvender derfor tablets og smartphones, for eksempel til at ordne bankaktiviteter, læse nyheder eller måske bestille dagligvarerne. De er også ved at komme godt med på de sociale medier

Generelt er typen ret praktisk orienteret, da de både har en privat sundhedsforsikring og et alarmskilt på hoveddøren. De føler sig ikke oplivede ved at tage en risiko. Derfor er også kun få rygere.

Overskud i hverdagens interesse for politik generelt ligner gennemsnittets, dog optager samfundsøkonomi og arbejdsmarkedspolitik dem i særlig grad. Også rejser, vin og mad interesserer dem samt de brede sportsgrene som cykling, fodbold, håndbold og tennis. Til gengæld har lokalstoffet ikke deres store interesse, selvom halvdelen alligevel får bladret lokalavisen igennem hver uge

Værdimæssigt er Overskud i hverdagen som oftest Moderne-individorienterede og Fællesskabsorienterede

Ved valg er de gode til at benytte sig af deres stemmeret og ved seneste folketingsvalg var der flest, der satte krydset ved Socialdemokratiet, men både Dansk Folkeparti og Venstre opnåede også mange stemmer fra denne type
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Grundtvigsvej 25A er data sidst opdateret 14 juli, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Grundtvigsvej 25A hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder hvor der er 8.479 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.619 i 10. Kreds, Ny Hollænder, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.9 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder med 1.505 stemmer. Det svarer til 19.8 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Ny Hollænder (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder, med et indeks på 210 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Ny Hollænder, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 304 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Grundtvigsvej 25A. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10872 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.18 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.12 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 1800-1899 Frederiksberg C

Opklaringsprocenten i 1800-1899 Frederiksberg C er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skolen på Grundtvigsvej

Grundtvigsvej 25A hører under skoledistriktet Skolen på Grundtvigsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Grundtvigsvej.

Skolen på Grundtvigsvej

Skolen på GrundtvigsvejSkolen på Grundtvigsvej, Grundtvigsvej 11 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.55
Afstand:
160 meter
Info om Skolen på Grundtvigsvej

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skolen på Grundtvigsvej på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 33 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Grundtvigsvej 25AGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Grundtvigsvej 25A med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Grundtvigsvej 25A er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Grundtvigsvej 25A


Data sidst opdateret 08 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Grundtvigsvej 25A, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Grundtvigsvej 25A

Den nærmeste overfladenære boring ligger 142 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Grundtvigsvej 7-13. Boringen blev afsluttet 14 juni, 2005. Brøndborer var Geo- og Miljøboringer, Kristian Schmidt. Formålet med boringen var Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO og anvendelse er angivet som Afværgeboring. Boringen nåede en dybde på 16.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 6702 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Grundtvigsvej 25A.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
142 Moniteringsboring 16.0 201. 6702 »
145 Moniteringsboring 5.0 201. 6701 »
147 Moniteringsboring 16.0 201. 6699 »
149 27.1 201. 7138 »
160 Moniteringsboring 4.5 201. 6703 »
161 Moniteringsboring 5.0 201. 6698 »
163 Moniteringsboring 4.0 201. 6696 »
167 Moniteringsboring 7.4 201. 6697 »
171 Geoteknisk boring 51.4 201. 6972 »
173 Moniteringsboring 15.5 201. 6700 »

Hvor langt er der fra Grundtvigsvej 25A
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 2,03 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Gammel Kongevej 148
1850 Frederiksberg C


Afstand: 135 meter


Kort Læs mere

Apotek

Frederiksberg Apotek


Afstand: 59 meter


Læs mere

Dagligvare

REMA 1000


Afstand: 367 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 4,63 km


Læs mere

Daginstitution

Vuggestuen Villa Kulla


Afstand: 93 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1864 Frederiksberg C
Info om vej: Grundtvigsvej
Stamoplysninger for Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.6782668°N, 12.53657483°Ø
Højde over havets overflade 9,6 m.o.h.
Sogn Solbjerg Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id fbce1b14-dcd4-48bb-85b7-80d658ae8784
Adgangsadresse Id 0a3f507b-4b5d-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100026320

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Grundtvigsvej 25A, 1864 Frederiksberg C.