DinGeo — i hele Danmark

Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C

Villaen på Uraniavej 12 i Frederiksberg C er opført i 1873 og indeholder 14 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 288 m2. Bygningen er bevaringsværdig med en høj bevaringsværdi.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune, opvarmes med fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S og tilhører skoledistriktet Skolen på Grundtvigsvej. De nærmeste naboer er typisk veluddannede, etablerede højindkomstfamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.12 procent i området.

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Uraniavej 12

Luftfoto af Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C er opført i 1873 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen

Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C har en kælder på 223 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Uraniavej 12

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Villaen på Uraniavej 12 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (100.0%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Villaen på Uraniavej 12 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (63.8%), Fuge (58.0%), Facade (57.4%), Isolering (56.1%), Gulve (55.8%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Villaen på Uraniavej 12 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (85.5%), Gulve (56.0%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 27 september, 2022
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C.

!Olietank på grunden

I følge BBR er der en olietank på villaens grund. Olietanken er etablereret i 1961 og sløjfet i 1982. Sløjfningen er beskrevet som: Tanken er tømt, afblændet og opfyldt. Der er tale om Nedgravet/underjordisk olietank på 10000 liter; Designet til Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13). Se adressens BBR data

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på villaens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 101 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 48 egentlige jordforureninger (type V2), mens 53 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 21du-Frederiksberg, der hører til Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Uraniavej 12, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
92! F2 Trichlorethylen, Tetrachlorethylen, Benzen, Vinylchlorid m.fl.
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
155? -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
188! F1 -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
202? -
Malerværksted - Martensens Alle 8, Frederiksberg
lok. nr. 147-31034
213 F0 Olieprodukter
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
234 F0 -
Madvigs Alle 15, 1829 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30072
236 F0 -
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
245? -
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
251? -
Bianco Lunos Alle 6, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30806
252 F0 -
Hauchsvej 12, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31088
252 F0 -
Lykkesholms Alle 20, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00010
252? -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
271! F2 -
Bianco Lunos Alle 1A, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31100
289! F2 -
Bianco Lunos Alle 1, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00055
290? -
Lykkesholms Allé 25, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30082
292! F1 -
Opgravning af olietank, Hauchvej 3
lok. nr. 147-30064
308! F2 Fyringsolie
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
312? Tetrachlorethylen, Trichlorethylen
Gammel Kongevej 139, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00073
317? -
Nyvej 17, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00097
319? -
Grundtvigsvej 10A, 1864 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30051
323 F0 -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
331? -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
338? -
Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00254
347? -
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
357? -
Bianco Lunos Alle 3A, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31033
358? -
Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30047
368? -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
372 F0 -
Forhåbningsholms Alle 47A, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30295
373! F2 -
Frederiksberg Alle 31, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00397
379 F0 -
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00105
393 F0 -
Danasvej 39, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00261
398? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
400 F0 -
Frederiksberg Alle 58, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30045
402 F0 -
Værnedamsvej 13B
lok. nr. 147-00404
406? Dichlorethylen, Benzen, Olie-benzin, Bly m.fl.
Schønbergsgade 7, 1906 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00084
426? -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
435? -
Danasvej 38, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00393
438? -
Edisonsvej 3, 1856 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30675
439? -
Frederiksberg Allé 68 - Renseri
lok. nr. 147-00059
442 F0 Olie, Tetrachlormethan, Tetrachlorethylen, Trichlorethylen m.fl.
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
445? -
Johnstrups Alle 6, 1923 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00009
455 F0 -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
463? -
Danasvej 36A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00290
464? -
Kingosgade 11, Carl Bernhards Vej 13
lok. nr. 147-00313
477! F1 Vinylchlorid, Benz[a]pyren, Olie, Bly m.fl.
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
482? -
Edisonsvej 4, 1856 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00080
487? -
Boyesgade 11, 1622 København V
lok. nr. 101-30510
490! F2 -

Tabellen viser de 48 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Uraniavej 12 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Uraniavej 12, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
4
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
75
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
77
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
105
Gammel Kongevej 116, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31073
129
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
137
Bülowsvej 4, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30612
151
Gammel Kongevej 117, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30910
158
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
217
Gammel Kongevej 128
lok. nr. 147-00414
224
Forniklingsanstalt og olietank, Bianco Lunos Alle 6-10 og Grundtvigsvej 3C Frederiksberg
lok. nr. 147-30806
258
Mynstersvej 7A, 1827 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30912
259
Vægtfabrik, Sankt Knuds Vej 18, Frederiksberg
lok. nr. 147-30078
263
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
265
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
269
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
282
Bianco Lunos Alle 9, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30803
312
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
324
Lykkesholms Alle 29, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30576
328
Nyvej 19, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30990
329
Grundtvigsvej 7-11, Henrik Steffens Vej 8-12
lok. nr. 147-00254
343
Amicisvej 20, 1852 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30696
354
Renseri og olietank, H.C. Ørsteds Vej 32-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-00483
365
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00482
367
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
371
Fotolaboratorium, Nyvej 17
lok. nr. 147-00097
372
Nyvej 4, 1851 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30988
376
Harsdorffsvej 11, 1874 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30604
377
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00329
381
Farveri m.fl., H.C. Ørsteds Vej 33 og 33A, Frederiksberg
lok. nr. 147-00105
383
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
389
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
394
Henrik Steffens Vej 6, 1866 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31109
404
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
406
Frederiksberg Alle 62, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31071
406
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
411
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
412
Sankt Knuds Vej 41, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00333
414
Svend Trøsts Vej 4A, 1912 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30569
426
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
448
Bülowsvej 26, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30603
453
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
453
Carit Etlars Vej 2, 1814 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30109
458
Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30274
459
Metalindustri, Danasvej 30B, Frederiksberg
lok. nr. 147-30061
471
Gammel Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
473
Hollændervej 3-7
lok. nr. 147-00456
474
Frederiksberg Allé 47 / Henrik Ibsens Vej 2-6
lok. nr. 147-00409
480
Platanvej 5, 1810 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31083
480
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
487
Gammel Kongevej 155, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30101
493
J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00312
497
Ny Hollænderskolen
lok. nr. 147-00445
499

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Uraniavej 12 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 13 august, 2022. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.3 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8900 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Uraniavej 12 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 1.7 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.4 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.7 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Uraniavej 12Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Uraniavej 12. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.2 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C ligger i en højde på 6.3 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Villaen på Uraniavej 12 i Frederiksberg C er opført i 1873 og indeholder 14 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 288 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Fritliggende enfamiliehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1873
Ombygningsår 1975
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 1
Antal toiletter 5
Antal badeværelser 2
Antal værelser 14

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Fibercement herunder asbest
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme Ovne til fast eller flydende brændsel
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 223 m2
Boligstørrelse 288 m2
Kælder 223 m2
Vægtet Areal 377 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret én anden bygning på adressen:

 • Bygning nr. 2: Garage (med plads til et eller to køretøjer) opført i 1923 | areal: 24 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. villaens computerberegnede ejendomsvurdering.

Teknisk Anlæg

Der er registreret et teknisk anlæg på adressen:

 • Type: Tank
 • Etableringsår: 1961
 • Placering: Nedgravet/underjordisk
 • Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)
 • Status: Ikke i drift

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • BRANDSIKRINGBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 27 september, 2022 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C sidst vi kiggede (15. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C er fjernvarme. Der er desuden Ovne til fast eller flydende brændsel på adressen.

Fjernvarme

Villaen på Uraniavej 12 modtager fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. Frederiksberg Fjernvarme A/S hører endda til blandt landets billigere fjernvarmeforsyninger - Deres pris for at opvarme et standard enfamiliehus på 130 m2 og et varmeforbrug 18,1 MWh er 13.333 kr. Find mere info om Frederiksberg Fjernvarme A/S her ».

Uraniavej 12 har et vægtet areal på 377 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
38.665 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »

Spar på varmeregningen

Villaen på Uraniavej 12 opvarmes iflg BBR med Fjernvarme/blokvarme. Se hvordan Amalo kan hjælpe med lavere varmeregning, mindre CO2 udledning og bedre indeklima.


Grøn varme på Uraniavej 12

Hæftelser

Ejendommen Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C har 2 hæftelser, der samlet beløber sig til 6.389.000 kr .

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 3 afgiftspantebreve.

Realkreditpantebrev
Dato15. Jul, 2022
Prioritet23
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol6.121.000 kr.
Rentesats4.0 %
Rentetypefast
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Realkreditpantebrev
Dato26. Nov, 2019
Prioritet24
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol268.000 kr.
Rentesats1.0 %
Rentetypefast
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.
Afgiftpantebrev
Dato13. Sep, 2019
Prioritet25
TypeAfgiftpantebrev
Hovedstol198.000 kr.
Rentesats1.0 %
Rentetypefast
Kreditorer Skjult
Afgiftpantebrev
Dato27. Jul, 2020
Prioritet26
TypeAfgiftspantebrev
Hovedstol366.000 kr.
Rentesats1.0 %
Rentetypefast
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
Afgiftpantebrev
Dato10. Jan, 2022
Prioritet27
TypeAfgiftspantebrev
Hovedstol719.000 kr.
Rentesats2.0 %
Rentetypefast
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 15 september, 2022  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen har høj bevaringsværdi

Frederiksberg Kommune har tildelt villaen på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C en samlet bevaringsmæssig værdi på 3. Bevaringsværdi 3 er en høj vurdering, der gives til bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Bevaringsværdi af Uraniavej 12

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Villaen blev tildelt den samlede bevaringsværdi 3 i forbindelse med kortlægning af arkitektoniske værdier i Frederiksberg Kommune i maj 1994.
Vurderingsdetaljer

FBB rapporten beskriver bebyggelsesmiljøet omkring villaen på Uraniavej 12 som: "Købstad - Villakvarter,parcelhusområde".

Rapporten lister følgende observationer som understøtter bygningens bevaringsværdi:

 • Arkitektonisk værdi (score 3). Kommentar: "Harmonisk gadefacade,helhed noget forbygget".
 • Miljømæssig værdi (score 3).
 • Tilstandsværdi (score 3).
Der er også nogle ting der trækker lidt ned:
 • Originalitetsværdi (score 5). Kommentar: "Forekommer bygget i flere tempi".
Stilart: Anden stilart
Villaen på Uraniavej 12 er klassificeret som anden stilart. Det betyder at arkitekterne, der undersøgte bygningen ikke kun henføre den til en bestemt dansk arkitektonisk stilart - læs mere FBB »
Lokalplaner og kulturarv

En bevaringsværdi på 3 indikerer en høj bevaringsværdighed. Der kan derfor være restriktioner på bygningen. Hvis du har brug for definitive svar omkring bygningens frednings- eller bevaringsstatus (f.eks. i forbindelse med sagsbehandling), kan du tjekke eventuelle restriktioner i Lokalplanerne der gælder for Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C eller kontakte Frederiksberg Kommune direkte.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen her »Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C

Naboerne
veluddannede, etablerede højindkomstfamilier

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C er veluddannede, etablerede højindkomstfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Formue og Formåen.

Formue og Formåen

Formue og Formåen
veluddannede, etablerede højindkomstfamilier

 • Børnefamilier i store huse
 • Bor i attraktive områder i større byer
 • Arbejder i topstillinger
 • Meget høj købekraft
 • Betaler gerne ekstra for kvalitet
 • Aktive og velorienterede
 • Går ofte ud

Geodemografi

Den største andel af Formue og formåen er 40 til 60-årige par, men der er også et stort antal, som er fra midt i 60’erne og op. Den ældre andel forskyder gennemsnittet med børn, men det er alligevel stadig hvert tredje par, der har to børn eller flere. De vokser op i store klassiske palævillaer af ældre dato eller helt nybyggede arkitekttegnede ejerboliger. Op mod hver fjerde har også et sommerhus i Danmark. Sommerhuset kan være handlet for over to millioner, så rigtig mange har tyverialarm både der og i hjemmet

Langt de fleste har bil, næsten hver tredje har to biler og nogle en firmabil. Du ser dem suse rundt i store og dyre biler særligt i det nordlige strandvejsbælte i København, nord for Aarhus, eller Hasseris i Aalborg. Såvel boliger som biler er det rene liebhaveri

De fleste har taget en lang videregående uddannelse, men der er også en pæn andel af mellemlange uddannelser. Antallet af topledere og højere funktionærer er ganske højt, ligesom der er en del succesfulde selvstændige og forskere. Næsten hver tredje har virksomhed på deres private adresse, hvor særligt mange er konsulentvirksomheder og holdingselskaber, der kan dække over mange aktiviteter og investeringer

Halvdelen har en solid formue og en husstandsindkomst, der er langt højere end deres privatforbrug, men der arbejdes også for den, så en arbejdsuge kan godt være på mere end 50 timer. Formue og formåen må derfor siges at være ganske beskrivende for disse mennesker, som lever livet i overklassen

Adfærd, livsstil og holdninger

Karrieren er en passion for Formue og formåen. De arbejder hårdt, men de prioriterer til gengæld også kvalitetstid, når de har fri. Det kan være afstressende og praktisk på én gang, når man får klaret lidt havearbejde, bagt lækre fuldkornsboller til ungernes madpakker eller får malet de vindueskarme, der har trængt et stykke tid. Til gengæld klares indkøbene gerne online for at sparre tid

Fritiden går dog ikke udelukkende med det huslige. De har ofte gæster eller er selv på besøg hos venner og familie. Gæster eller ej, får de ofte lækker gourmetmad efter nye opskrifter. De prøver gerne nye og spændende produkter og betaler gerne ekstra for økologi og god kvalitet. Det gode liv kalder på slankemad hos hver fjerde, der måske i højere grad skal virke forebyggende end fedmebekæmpende

De går også ofte ud, da de er store kulturforbrugere med besøg på både udstillinger, museer, til forestillinger eller ballet/opera og klassisk koncert. Ud kommer de også, når de skal motionere

For at holde pusten, løber de ofte på villavejene og særligt mange må en tur i cykelshortsene for at lufte de ganske dyre racercykler. Ellers skal du i fitnesscentret for at se dem svede. Tennis og ridning er dog også populære sportsgrene samt golf

De rejser en del og tager gerne på flere store og dyre ferier årligt. Nogle står på ski hver eneste vinter og de erhvervsaktive flyver flere gange månedligt, hvis altså ikke frekvensen er steget til hver eneste uge

Deres interessefelt er meget bredt og inkluderer blandt andet boligdesign og indretning, mode, kultur, politik, samfundsøkonomi, skatteforhold og ernæring. Alt dette næres ved deres store og alsidige medieforbrug: Børsen, Berlingske eller Politiken dumper ind ad brevsprækken og bladres igennem fra morgenstunden sammen med morgenkaffen. Måske endda alle tre. I weekenden suppleres med Weekendavisen og det er også her de får kigget i fagbladene Dagens Medicin og Ingeniøren, afhængig af deres hverv. Blandt magasiner læser en del Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine samt diverse bolig- og modemagasiner. Omkring halvdelen læser både skøn- og faglitteratur

De ser moderne teknologi som en fordel i hverdagen og er først med de nyeste gadgets. Facebook er næsten lige så populært som LinkedIn, men noget tyder på, at de i stigende grad lader dimserne være, når de har fri. Undtagen når de skal passe finanserne og handle aktier og værdipapirer, selvfølgelig

Formue og formåen er nok privilegerede, men de deler også ud. Hver femte er medlem af en natur- eller miljøorganisation og tæt på halvdelen af en humanitær organisation, som de støtter med pæne beløb. Størstedelen er i det Moderne segment i Gallups Kompas i kombination med at være Individorienterede eller Fællesskabsorienterede

Det afspejles holdningsmæssigt. De føler nemlig godt, at de kan følge med udviklingen og samtidig bevare de traditionelle familieværdier. De mener ikke, at forskellen mellem rig og fattig er stor og de fleste synes også, at vi gør nok for de svage og ældre. Faktisk ville en del være tilfredse med en lavere skat, selvom de skulle klare flere ting selv. Det skal bare ikke gå ud over de offentlige midler, der går til kunst og kultur. Desuden ser de Danmark som en relevant aktør uden for vores grænser

Ved det seneste valg satte mange derfor kryds ved Radikale Venstre, Liberal Alliance eller det Konservative Folkeparti. Formue og formåen er desuden den type, der har den højeste stemmeprocent
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Uraniavej 12 er data sidst opdateret 30 september, 2022.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Uraniavej 12 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne hvor der er 8.265 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.313 i 10. Kreds, Søerne, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne med 1.551 stemmer. Det svarer til 21.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Søerne (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 247 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 304 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Uraniavej 12. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10872 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.18 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.12 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 1800-1899 Frederiksberg C

Opklaringsprocenten i 1800-1899 Frederiksberg C er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skolen på Grundtvigsvej

Uraniavej 12 hører under skoledistriktet Skolen på Grundtvigsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Grundtvigsvej.

Skolen på Grundtvigsvej

Skolen på GrundtvigsvejSkolen på Grundtvigsvej, Grundtvigsvej 11 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.54
Afstand:
406 meter
Info om Skolen på Grundtvigsvej

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skolen på Grundtvigsvej på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 35 / 5 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Uraniavej 12God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Uraniavej 12 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Uraniavej 12 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Uraniavej 12


Data sidst opdateret 22 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Uraniavej 12, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Uraniavej 12

Den nærmeste overfladenære boring ligger 85 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet H.C.Ørstedsvej/Gl.Kongevej. Boringen blev afsluttet 13 september, 1962. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 5.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 1792 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Uraniavej 12.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
85 Geoteknisk boring 5.5 201. 1792 »
92 Geoteknisk boring 8.2 201. 1791 »
179 Geoteknisk boring 10.6 201. 378 »
298 18.5 201. 9330 »
340 18.5 201. 9331 »
349 Forureningsbor. 201.11327 »
350 18.5 201. 9324 »
362 Forureningsbor. 201.11328 »
366 Forureningsbor. 201.11325 »
368 18.5 201. 9327 »

Hvor langt er der fra Uraniavej 12
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,54 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

HC Ørsteds Vej 5
1879 Frederiksberg C


Afstand: 51 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apotek Ørsted


Afstand: 446 meter


Læs mere

Dagligvare

Fakta butik 436


Afstand: 112 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 4,73 km


Læs mere

Daginstitution

Min Lille Verden


Afstand: 194 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1878 Frederiksberg C
Info om vej: Uraniavej
Stamoplysninger for Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67675139°N, 12.54482224°Ø
Højde over havets overflade 6,3 m.o.h.
Sogn Sankt Markus Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f50a2-d7a1-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100026695

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C.