DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Sankt Knuds Vej 18. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Der er fem servitutter knyttet til Sankt Knuds Vej 18. bygningens ældste servitut stammer fra 1111 og den seneste tinglyste servitut er fra 1977. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Sankt Knuds Vej 18 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Sankt Knuds Vej 18.
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1972 taget 219 meter fra Sankt Knuds Vej 18

Skråfoto fra 1928-1972 taget 219 meter nord for Sankt Knuds Vej 18. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C

bygningen på Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Sankt Knuds Vej 18

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Frederiksberg Kommune har et online byggesagsarkiv.

Frederiksberg Kommune har scannet alle afsluttede byggesager og udstiller dem via filarkiv.

Byggesagsarkivet indeholder afsluttede byggesager og tegninger fra 1854 og frem. Du kan ikke forvente, at der er tegninger over hver enkelt lejlighed.

Enkelte byggesager er ikke tilgængelige for offentligheden på grund af personfølsomme oplysninger og/eller sikkerhedsmæssige hensyn (f.eks. er byggesager skjult for bygninger, der har bank, vekselkontor, apotek eller våbenhandler).

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Frederiksberg Kommune »

Servitutter på Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C

Dato Prioritet Type Tillægstekst
11111111 1 andenServitut Dok om parcellens bebygg og anvend til visse
18690331 2 andenServitut Dok om indskr i benyttelsen mv, Se akt,
19330630 3 andenServitut Dok om ang benyttelse af kælderrum
19471101 4 andenServitut Dok om luftfartshindringer mv
19771123 5 andenServitut byplan

Tabellen viser de 5 servitutter på ejendommen Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 19 oktober, 2022  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Sankt Knuds Vej 18 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Frederiksberg Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C

År Plantype Beskrivelse Download
1977 Lokalplan (vedtaget) FREDERIKSBERG ØST Download PDF
2021 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2021 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2016 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2020 Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Sankt Knuds Vej 18 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »