DinGeo — i hele Danmark

Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C

DinGeo har samlet informationer på Sankt Knuds Vej 23A i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen ved Søerne. De nærmeste naboer er typisk højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området.

Matrikelkort Sankt Knuds Vej 23A

Luftfoto af Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Der er ikke endnu tilføjet en nuancering og der mangler derfor stadig information om forureningens farlighed. Det drejer sig om Fabrikation af kortevarer mm. - Sankt Knuds Vej 23A, Frederiksberg, der har arbejdet med Metal, fornikling af. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Nikkel

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 147-31091.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 90 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 41 egentlige jordforureninger (type V2), mens 49 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 22q-Frederiksberg, der hører til Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Sankt Knuds Vej 23A, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
4? -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
44! F2 -
Lykkesholms Alle 20, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00010
44? -
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
53? Tetrachlorethylen, Trichlorethylen
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
55? -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
83! F1 -
Forhåbningsholms Alle 47A, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30295
110! F2 -
Lykkesholms Allé 25, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30082
124! F1 -
Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30047
167? -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
206? -
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
208? -
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
213? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
253 F0 -
Schønbergsgade 7, 1906 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00084
253? -
Danasvej 39, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00261
259? -
Danasvej 38, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00393
276? -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
278? -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
282 F0 -
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00105
290 F0 -
Danasvej 36A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00290
291? -
Danasvej 30A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30061
310? -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
320? -
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
351! F2 Trichlorethylen, Tetrachlorethylen, Benzen, Vinylchlorid m.fl.
Hauchsvej 12, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31088
352 F0 -
Værnedamsvej 13B
lok. nr. 147-00404
353? Dichlorethylen, Benzen, Olie-benzin, Bly m.fl.
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
367? -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
392 F0 -
X-Vodroffsvej 2C-6
lok. nr. 147-00012
400? Tjære, Cadmium, Olie, Benz[a]pyren m.fl.
Gammel Kongevej 39
lok. nr. 101-02839
408? Trichlorethylen, 1,1,1-trichlorethan
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
409? -
Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30032
426? -
Julius Thomsens Plads 3A, 1925 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00236
426? -
Opgravning af olietank, Hauchvej 3
lok. nr. 147-30064
429! F2 Fyringsolie
Filippavej 2, 1928 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20017
430? -
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
441? -
Malerværksted - Martensens Alle 8, Frederiksberg
lok. nr. 147-31034
447 F0 Olieprodukter
Johnstrups Alle 6, 1923 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00009
461 F0 -
Bianco Lunos Alle 6, 1868 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30806
494 F0 -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
495? -
Vesterbrogade 60, 1620 København V
lok. nr. 101-01684
498! F2 -
Madvigs Alle 15, 1829 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30072
498 F0 -

Tabellen viser de 41 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Sankt Knuds Vej 23A til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Sankt Knuds Vej 23A, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
56
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
63
Vægtfabrik, Sankt Knuds Vej 18, Frederiksberg
lok. nr. 147-30078
73
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
115
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
148
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
171
Lykkesholms Alle 29, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30576
172
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
178
Svend Trøsts Vej 4A, 1912 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30569
179
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00329
183
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
194
Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30274
215
Sankt Knuds Vej 41, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00333
221
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
229
Renseri og olietank, H.C. Ørsteds Vej 32-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-00483
237
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
239
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
250
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
254
Metalindustri, Danasvej 30B, Frederiksberg
lok. nr. 147-30061
271
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00482
272
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
277
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
286
Farveri m.fl., H.C. Ørsteds Vej 33 og 33A, Frederiksberg
lok. nr. 147-00105
286
Vodroffsvej 33, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31058
327
Gammel Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
329
Jordkørsel, Sveasvej 3
lok. nr. 147-30014
330
Harsdorffsvej 11, 1874 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30604
344
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
346
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
346
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
367
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
377
Gammel Kongevej 117, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30910
384
Gammel Kongevej 116, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31073
391
H.C. Ørsteds Vej 39B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30445
395
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
395
Bülowsvej 4, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30612
410
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
410
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
413
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
431
J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00312
453
Suomisvej 1, 1927 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30219
461
Mynstersvej 7A, 1827 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30912
475
Bille Brahes Vej 2, 1963 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30150
478
Gammel Kongevej 128
lok. nr. 147-00414
479
Vodroffsvej 53A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30586
488
Bülowsvej 26, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30603
490
Vodroffsvej 40, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30591
492
J.M.Thieles Vej 10A, 1961 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30485
495
Forniklingsanstalt og olietank, Bianco Lunos Alle 6-10 og Grundtvigsvej 3C Frederiksberg
lok. nr. 147-30806
497

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Sankt Knuds Vej 23A til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 30 juli, 2022. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Sankt Knuds Vej 23A ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.1 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.6 - 1.7 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.1 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.6 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Sankt Knuds Vej 23AKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Sankt Knuds Vej 23A. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.9 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C ligger i en højde på 4.7 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 470 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 470 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Sankt Knuds Vej 23A har energimærke D.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 12. september 2018 til 12. september 2028.


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele seks forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, kælder, varmerør, vinduer og yderdøre.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Kælder: Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm2.800 kr66.700 kr
Belysning: Installation af ny LED pærer i trapperum og kælderrum 2.300 kr800 kr
Varmerør: Isolering af uisolerede varmerør op til 50 mm500 kr2.900 kr
Yderdøre: Udskiftning af eksisterende yderdøre400 kr8.500 kr
Vinduer: Udskiftning af eksisterende vinduer med enkeltslagsruder og termoruder6.000 kr239.800 kr
Yderdøre: Udskiftning af eksisterende terrassedøre med terrassedøre400 kr14.400 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Energimærkerapporten indeholder desuden to andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke C.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer men hvis alle forbedringsforslag udføres kan energimærket forbedres 1 trin ()

Grønne investeringer i ejendommen på Sankt Knuds Vej

De seks forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 16 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 7,03 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle seks energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 1,13 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Udskiftning af eksisterende vinduer med enkeltslagsruder og termoruder (pris: 239.800 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 5.700 kr. på varmeregningen. Hvis alle 6 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 12.000 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Håndværkerfradraget giver mulighed for at fratrække energirenoveringsudgifter op til 25.000 kr. pr. voksen i husstanden i 2021 (dog ikke materialer). Bygningspuljen er en anden offentlig tilskudskilde til energirenovering af Sankt Knuds Vej 23A.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Sankt Knuds Vej 23A er endda i den specielle situation at 4 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 239.800 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2018, da energirapporten blev udarbejdet.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
Ejendomsfoto fra 2018 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Energisparelån
kr.
kr.
Kreditbeløb til udbetaling
Hovedstol
Etableringsomkostninger
Samlet tilbagebetaling
Samlede omkostninger
Rente (variabel)
ÅOP
kr 79.390
kr 81.000
kr 1.610
kr 93.830
kr 12.840
2,95 %
3,41 %

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 617 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 104 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 79.600 kr/år, baseret på en energipris på 675,05 kr. per MWh.

Beregnet årlig varmeomkostning
79.600 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2018 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C

Naboerne
højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C er højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser , d.v.s. conzoom®-typen Første Parket.

Første Parket

Første Parket
højtlønnede enlige og par, der tilhører de øverste socialklasser

 • Familier med og uden børn
 • Bor i ældre dobbelt- og flerfamiliehuse i storbyen
 • Veluddannede i høje stillinger
 • Høj købekraft
 • Går ofte ud
 • Økologi
 • Læser Politiken

Geodemografi

Typisk for Første parket er et højt uddannelsesniveau og en sund økonomi. Deres alder er meget spredt, men her er flere over 40 år end blandt de øvrige typer i F-gruppen. Typen består af flest par, og mange har et til to børn. En del har en anden oprindelse end dansk og er som oftest blevet efterspurgt af det danske arbejdsmarked på grund af deres længere videregående uddannelse

Beskæftigelsesniveauet og –graden er derfor høj og du møder mange topledere, forskere og en del selvstændige. Indkomstniveauet er det højeste i F-gruppen. Formueniveauet er i snit dobbelt så højt som blandt befolkningen generelt og højest hos de, der bor i ejerboliger. Formuen er bygget op af boligen på den gode adresse, samt i nogen grad de aktier og obligationer, som mange har investeret i og sat deres lid til

Bor man på Første parket, tilhører man med stor sandsynlighed overklassen eller i det mindste den øvre middelklasse

Langt de fleste bor i ældre klassiske flerfamiliehuse fra før 1965. Boligerne har tidligere været opført som bolig til en enkelt familie, men med tiden er mange af disse boliger blevet omdannet så de i dag omfatter to til tre familier på typisk hver deres etage. Første parket finder du ofte med udsigt over havet, havnen, fjorden eller byen. Langt de fleste ejer boligen, som er med stukloft, glaseret tegl og højpolerede parketgulve. Dertil ofte en parklignende have

Halvdelen har bil og en del har to eller flere, for der er plads både i den store garage og indkørsel. Ofte drager familien til deres sommerhuse i weekenderne; sommerhuse som for nogle står til en handelsværdi på millioner. De bor i og omkring landets største byer på meget eftertragtede adresser

Nogle har erhverv hjemme. Som altid vejer konsulentvirksomheder tungt, men en del er også behandlere eller kunstnere

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Karrieren er på Første parket i både hjerter og kalendere, og der arbejdes koncentreret mange timer om ugen. Fritiden er derfor skattet og prioriteres til selvforkælelse, wellness og motion. Typisk løb eller fitness

Sundhed er ikke kun bevægelse. Det er også kosten, som kan være indkøbt i Irma, hvor de ofte vælger økologiske varer. Næsten alle vil gerne betale lidt ekstra for ordentlig kvalitet, så de handler ligeså gerne i specialforretninger. Når tiden er knap, hjælper det at handle online

Typen er også meget velorienteret omkring det samfund, der omgiver dem: Hver tredje læser Politiken, hver fjerde et af de andre store dagblade og det tal er stigende. Desuden står faglitteratur og håndbøger ofte klar til læsning. Hver tiende læser tidskriftet Psykologi og næsten hver fjerde køber fast Hus Forbi, når de møder en hjemløs

P1 lyder måske i baggrunden fra det ældre, men fine B&O-anlæg og faktisk er radioen et medie, de oftere benytter sig af. Første parket omgiver sig gerne med godt design, luksus og den nyeste teknologi inden for særligt lyd og billede. Selvom hver tredje fortæller, at de helt kan undvære tv i dagligdagen, ser mange fortsat tv jævnligt. Hos Første parket ser de ofte DR2 og DRK

Det digitale samfund har gjort mange ting lettere for at følge med fra Første parket og internettet bruges vant og hyppigt fra både computer, tablet og smartphone til arbejdet, uddannelsen og underholdning. Det er her, de læser nyheder, følger deres investeringer, klikker forbi de sociale medier og finder information om kulturtilbud, som museumsbesøg, teaterture og kunstudstillinger

Transport klares med alle forhåndenværende muligheder, så de kommer både rundt med tog, bus, fly, bil og cykel. Første parket rejser meget og er langt hyppigere oppe at flyve end resten af befolkningen

Værdimæssigt er de tydeligt Moderne-fællesskabsorienterede og en stor del er også Moderne. De skatter velfærdsstaten og den støtte, den yder til alle i samfundet. Det synes de ikke, at der skal ændres på. Som de øvrige F-typer mener de, at det er helt rigtigt, at Danmark engagerer sig internationalt, og at vi kunne gøre mere for flygtninge og indvandrere. Rigtig mange støtter også selv miljø og humanitære formål

Ved det seneste valg stemtes bredt på venstrefløjen, Radikale Venstre og det Konservative Folkeparti
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Sankt Knuds Vej 23A er data sidst opdateret 28 maj, 2022.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Sankt Knuds Vej 23A hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne hvor der er 8.265 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.313 i 10. Kreds, Søerne, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne med 1.551 stemmer. Det svarer til 21.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Søerne (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 247 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Sankt Knuds Vej 23A. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skole ved Søerne

Sankt Knuds Vej 23A hører under skoledistriktet Skole ved Søerne. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Søerne.

Skolen ved Søerne

Skolen ved SøerneSkolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
5. klasse
Gns trivsel:
3.50
Undervisningseffekt:
-0.4
Forældre indkomst:
472.155 kr.
Afstand:
255 meter
Info om Skolen ved Søerne

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skole ved Søerne på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 33 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Sankt Knuds Vej 23AGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Sankt Knuds Vej 23A med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Sankt Knuds Vej 23A er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Sankt Knuds Vej 23A


Data sidst opdateret 03 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Sankt Knuds Vej 23A, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Sankt Knuds Vej 23A

Den nærmeste overfladenære boring ligger 242 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Lykkesholmsalle 1A. Bybane boring 25. Boringen blev afsluttet 1 januar, 1946. Brøndborer var K.B. Larsen, København F. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 10.6 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 378 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Sankt Knuds Vej 23A.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
242 Geoteknisk boring 10.6 201. 378 »
259 Geoteknisk boring 5.2 201. 3622 »
263 Geoteknisk boring 5.5 201. 1792 »
273 Geoteknisk boring 8.2 201. 1791 »
297 Forureningsbor. 5.0 201. 7406 »
343 Forureningsbor. 16.0 201. 5375 »
347 Geoteknisk boring 7.0 201. 4167 »
375 Forureningsbor. 10.0 201. 5840 »
398 63.3 201. 5862 »
421 Geoteknisk boring 7.2 201. 1802 »

Hvor langt er der fra Sankt Knuds Vej 23A
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,42 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 5,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Lykkesholms Alle 9D
1902 Frederiksberg C


Afstand: 111 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apotek Ørsted


Afstand: 322 meter


Læs mere

Dagligvare

Netto 7471


Afstand: 218 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,61 km


Læs mere

Daginstitution

Min Lille Verden


Afstand: 112 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1903 Frederiksberg C
Info om vej: Sankt Knuds Vej
Stamoplysninger for Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67721515°N, 12.54891403°Ø
Højde over havets overflade 4,7 m.o.h.
Sogn Sankt Markus Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id c88221af-ecb2-426f-8df1-cd58ba44b02d
BFE nummer 100026927

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C.