DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Sankt Knuds Vej 32. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 112 byggesagsdokumenter knyttet til Sankt Knuds Vej 32. De dækker perioden 1868 - 2013 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er otte servitutter knyttet til Sankt Knuds Vej 32. bygningens ældste servitut stammer fra 1111 og den seneste tinglyste servitut er fra 2007. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Sankt Knuds Vej 32 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Sankt Knuds Vej 32.


thumbnail: Skråfoto fra 1928-1972 taget 141 meter fra Sankt Knuds Vej 32

Skråfoto fra 1928-1972 taget 141 meter nordvest for Sankt Knuds Vej 32. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Se historiske byggesager på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C

bygningen på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C har 112 historiske byggesager, der dækker perioden 1868 - 2013. De 112 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Sankt Knuds Vej 32

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser de 112 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Frederiksberg Kommune har et online byggesagsarkiv.

Frederiksberg Kommune har scannet alle afsluttede byggesager og udstiller dem via filarkiv.

Byggesagsarkivet indeholder afsluttede byggesager og tegninger fra 1854 og frem. Du kan ikke forvente, at der er tegninger over hver enkelt lejlighed.

Enkelte byggesager er ikke tilgængelige for offentligheden på grund af personfølsomme oplysninger og/eller sikkerhedsmæssige hensyn (f.eks. er byggesager skjult for bygninger, der har bank, vekselkontor, apotek eller våbenhandler).

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Frederiksberg Kommune »Servitutter på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C

Dato Prioritet Type Tillægstekst
11111111 1 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, afgift
11111111 2 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, årlig
18680730 3 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv,
18710621 4 andenServitut Dok om et vandløb mv (3E-579-585)
18710621 5 andenServitut Dok om vandløb (3C-519-585)
19471101 6 andenServitut Dok om luftfartshindringer mv
19771123 7 andenServitut byplan
20070626 8 andenServitut Dok. om transformerstation mv.

Tabellen viser de 8 servitutter på ejendommen Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 22 januar, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Sankt Knuds Vej 32 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Frederiksberg Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Sankt Knuds Vej 32
Rapporten fra 2014 tildeler bygningen energimærke G
Læs mere energimærket på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C

År Plantype Beskrivelse Download
1977 Lokalplan (vedtaget) FREDERIKSBERG ØST Download PDF
2023 Lokalplan (vedtaget) Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger SAVE 3 Download PDF
2023 Lokalplan (forslag) Bevarende lokalplan for kvarteret omkring Sankt Knuds Vej Download PDF
2021 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2021 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2016 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2020 Download PDF

Tabellen viser de 3 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Sankt Knuds Vej 32 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »