DinGeo — i hele Danmark

Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C

DinGeo har samlet informationer på Sankt Knuds Vej 37 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. De nærmeste naboer er typisk midaldrende med gode kår. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.98 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Sankt Knuds Vej 37

Luftfoto af Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Jordforureningen er den letteste kategori F0. Det betyder at forureningen ikke er vurderet til at udgøre en umiddelbar sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: -

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 147-00329.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 87 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 51 egentlige jordforureninger (type V2), mens 36 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 20cp-Frederiksberg, der hører til Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Sankt Knuds Vej 37, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00329
20 F0 -
Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30047
25? -
Svend Trøsts Vej 4A, 1912 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30569
76! F2 -
Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30274
89 F0 -
Danasvej 38, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00393
98? -
Lykkesholms Allé 25, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30082
101! F1 -
Danasvej 36A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00290
107? -
Danasvej 39, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00261
112? -
Renseri og olietank, H.C. Ørsteds Vej 32-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-00483
120! F2 Nikkel
Metalindustri, Danasvej 30B, Frederiksberg
lok. nr. 147-30061
128 F0 Zink, Bly, Olieprodukter, Benzen m.fl.
Lykkesholms Alle 20, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00010
132? -
Forhåbningsholms Alle 47A, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30295
147! F2 -
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
150! F2 -
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
171? -
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00105
184 F0 -
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
188? -
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
202? -
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
205? -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
222! F2 -
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
225! F1 -
Julius Thomsens Plads 3A, 1925 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00236
245? -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
267! F2 -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
272! F1 -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
278! F1 -
Johnstrups Alle 6, 1923 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00009
281 F0 -
Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30032
308? -
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
325? -
Vodroffsvej 53A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30586
328 F0 -
Filippavej 2, 1928 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20017
334? -
Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00303
339? -
Fuglevangsvej 16, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30444
344 F0 -
H.C. Ørsteds Vej 47, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30122
361? -
J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00312
362? -
Forhåbningsholms Allé 2/Svanholms Vej 1
lok. nr. 147-00160
370? Benz[a]pyren, Bly, PAH (sum af 9 PAH), BTEXer og lignende m.fl.
H.C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00119
372? -
Vodroffsvej 44, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00173
376? -
Schønbergsgade 7, 1906 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00084
394? -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
396? -
Bülowsvej 34, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00016
398? -
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
404 F0 -
Martinsvej 7, 1926 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00106
408? -
Rosenørns Allé / Julius Thomsensgade
lok. nr. 101-04674
427? Olie-benzin, Bly, PAH (sum af 9 PAH)
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
431 F0 -
Vodroffsvej 61, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00338
449 F0 -
Rosenørns Alle 9, 1970 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00130
457? -
X-Vodroffsvej 2C-6
lok. nr. 147-00012
459? Tjære, Cadmium, Olie, Benz[a]pyren m.fl.
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
461? -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
471 F0 -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
478? -
Gammel Kongevej 112, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31004
492! F2 -
Erik Menveds Vej 2, 1965 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00126
500? -

Tabellen viser de 51 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Sankt Knuds Vej 37 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Sankt Knuds Vej 37, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
19
Sankt Knuds Vej 41, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00333
32
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
56
Lykkesholms Alle 29, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30576
72
Metalindustri, Danasvej 30B, Frederiksberg
lok. nr. 147-30061
81
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
128
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
149
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
199
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
204
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
212
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
226
Harsdorffsvej 11, 1874 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30604
260
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
267
Vodroffsvej 33, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31058
269
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
301
Jordkørsel, Sveasvej 3
lok. nr. 147-30014
310
Bille Brahes Vej 2, 1963 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30150
314
Suomisvej 1, 1927 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30219
320
Vodroffsvej 40, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30591
341
Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00043
348
Fuglevangsvej 10, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30500
351
Kastanievej 5, 1876 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30006
374
Rosenørns Alle 3, 1970 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30188
412
Bülowsvej 26, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30603
419
Bülowsvej 30, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30157
420
Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30121
421
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
441
H.C. Ørsteds Vej 54A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00127
447
Steenwinkelsvej 1, 1966 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31054
448
Radiohuset
lok. nr. 147-00415
452
Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30494
459
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
472
H.C. Ørsteds Vej 56, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30437
474
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
475
15.000 l olietanke på skole, Fuglevangsvej 5, Frederiksberg
lok. nr. 147-30540
484
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
484

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Sankt Knuds Vej 37 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 17 marts, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 15.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.4 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.6 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9400 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Sankt Knuds Vej 37 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Sankt Knuds Vej 37 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Sankt Knuds Vej 37Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Sankt Knuds Vej 37. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.2 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.6 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C er i fare for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

!Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb. Som det fremgår vil Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C være udsat ifm med vandløbsstigning.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C ligger i en højde på 4.4 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 440 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 440 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C havde en gyldighedsperiode, der udløb 23. maj 2022. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 19 januar, 2022 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C havde et energimærke F , der ikke længere er gyldigt (det udløb 23-05-2022).

Energimærkerapporten indeholder ikke oplysninger om beregnet energiforbrug og -varmeomkostninger

Fjernvarme

Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C

Naboerne
midaldrende med gode kår

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C er midaldrende med gode kår , d.v.s. conzoom®-typen Familien Danmark.

Familien Danmark

Familien Danmark
midaldrende med gode kår

 • Familier med og uden børn
 • Husejere i mindre byer
 • Høj købekraft
 • Glade for hjemlig hygge
 • Campere
 • Online og lytter til lokalradio

Geodemografi

Over halvdelen af den type, vi kalder Familien Danmark er mellem 40 og 65 år, og de fleste er par. En del med børn. Altsammen meget gennemsnitligt på den gode måde

De fleste har en erhvervsfaglig uddannelse og lidt færre har taget en mellemlang videregående uddannelse. En del af de ældste har allerede forladt arbejdsmarkedet. Derfor ligger husstandsindkomsterne ganske spredt hos Familien Danmark. I kombination med en pæn formue placerer det de fleste i middelklassen

Familien Danmark bor i huse på op til 180 m², hvilket er noget større end gennemsnittets. Ganske få af husene er bygget senere end starten af 1980’erne og så godt som alle er ejerboliger. Du finder Familien Danmark i provinsbyer og landsbyer, hvor de fleste har boet, siden de blev født

Over halvdelen har bil og mange af dem er med krog på, hvilket er praktisk, når man skal i byggemarkedet eller i sommerhuset. En fjerdedel har to biler, hvoraf nogle få er firmabiler

Nogle få driver erhverv hjemme, enten dagpleje eller en form for undervisningsaktivitet

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Familien Danmarks hverdag kredser om det nære og traditionelle. De foretrækker lokal- og regionalaviser over de nationale dagblade samt lokal- eller regionalradio frem for de kommercielle eller brede radiokanaler. Alt i alt det hjemlige frem for det fremmede, og det vante og kendte frem for det nye og ukendte. Derfor står der også hellere frikadeller på menuen end carpaccio

I Familien Danmark finder man inspiration i Idényt, inden man kaster sig over havearbejdet eller smutter en tur i byggemarkedet for at hente det fornødne til det næste gør-det-selv-projekt. Mange tager gerne et aftenskolekursus eller højskoleophold. Mest for samværet, men også for at udvikle sig

Familien Danmark er digitale i samme udstrækning som gennemsnittet. Internettet bruges især til at ordne bankforretninger, følge vejrudsigten, bestille en charterrejse eller finde en campingplads. En måde at holde kontakten med venner og familie er ved at dele oplevelser, holdninger og fotos på Facebook, som de fleste er på

Mange modtager magasinet Motor og kan i det hele taget godt lide at læse om biler, inklusiv rubrikannoncer, som de også finder i Søndagsavisen. Lokalstoffet er i øvrigt det mest interessante for Familien Danmark. Derfor er de trofaste lokalradio- eller P4-lyttere. Besøger du dem, når de har tændt for tv’et, er det DR1 eller TV2, du kan se hos dem

Når Familien Danmark holder ferie, foretrækker de en forlænget weekend i udlandet, gerne med campingvognen. De kan dog også finde på at køre eller flyve mod sydligere himmelstrøg

Sport er ikke det, de går allermest op i. Det, som flest i Familien Danmark kan blive enige om, er at binde løbeskoene og tage en tur ud for at få pulsen op. De kører også til træning i fitnesscentret, spiller fodbold, badminton eller tager en rolig tur på golfbanen

De tre discountkæder Rema 1000, Netto og Fakta leverer størsteparten af den mad, som Familien Danmark sætter på bordet. Nogle gange kan du også se dem trække en indkøbspose fra Super Brugsen op af bagagerummet

I Gallup Kompas finder du Familien Danmark lidt over det hele. De fylder lidt mere blandt Traditionelle-individorienterede og lidt mindre blandt Moderne-fællesskabsorienterede

Holdningsmæssigt kommer det til udtryk ved, at et flertal mener, at vi skal klare problemer i Danmark, før vi giver penge til andre, og at vi gør nok for flygtninge og indvandrere i dag. De offentlige midler behøves ikke bruges på kunst og kultur, som der i øjeblikket bliver brugt mere end rigeligt på

Ved det seneste folketingsvalg stemte flest på Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Sankt Knuds Vej 37 er data sidst opdateret 17 februar, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Sankt Knuds Vej 37 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne hvor der er 8.265 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.313 i 10. Kreds, Søerne, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne med 1.551 stemmer. Det svarer til 21.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Søerne (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 247 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 260 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Sankt Knuds Vej 37. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10572 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 9.84 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.98 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej

Sankt Knuds Vej 37 hører under skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Bulowsvej.

Skolen ved Bulowsvej

Skolen ved BulowsvejSkolen ved Bulowsvej, Fuglevangsvej 8 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.65
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
474.234 kr.
Afstand:
482 meter
Info om Skolen ved Bulowsvej

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C.

 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 33 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Sankt Knuds Vej 37God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Sankt Knuds Vej 37 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Sankt Knuds Vej 37 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 50 - 100 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Sankt Knuds Vej 37


Data sidst opdateret 16 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Sankt Knuds Vej 37, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Sankt Knuds Vej 37

Den nærmeste overfladenære boring ligger 114 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Danasvej 36A-B. Boringen blev afsluttet 6 juli, 2009. Brøndborer var Jysk Grundvandssænkning. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er angivet som Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affal. Boringen nåede en dybde på 5.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 7406 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Sankt Knuds Vej 37.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
114 Forureningsbor. 5.0 201. 7406 »
162 Forureningsbor. 16.0 201. 5375 »
232 Geoteknisk boring 7.2 201. 1802 »
239 Geoteknisk boring 12.1 201. 1801 »
239 Geoteknisk boring 16.0 201. 5548 »
265 Geoteknisk boring 3.6 201. 526K »
268 Geoteknisk boring 3.5 201. 526N »
269 Geoteknisk boring 201. 1799 »
269 Geoteknisk boring 2.0 201. 526C »
269 Geoteknisk boring 6.9 201. 1800 »

Hvor langt er der fra Sankt Knuds Vej 37
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,54 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Lykkesholms Allé 26
1902 Frederiksberg C


Afstand: 92 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apotek Ørsted


Afstand: 173 meter


Læs mere

Dagligvare

Netto 7471


Afstand: 175 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,47 km


Læs mere

Daginstitution

Børneambassaden


Afstand: 213 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1903 Frederiksberg C
Info om vej: Sankt Knuds Vej
Stamoplysninger for Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67879001°N, 12.55006458°Ø
Højde over havets overflade 4,4 m.o.h.
Sogn Sankt Markus Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 98953f50-d1db-4cd2-aeec-c06248775501
Adgangsadresse Id 0a3f507b-5ab4-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100027142

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C.