DinGeo — i hele Danmark

Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C

Ejendommen på Sankt Knuds Vej 32 i Frederiksberg C er opført i 1952 og indeholder 0 værelser og fordelt på 846 m2.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune, opvarmes med fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S og tilhører skoledistriktet Skolen ved Søerne. De nærmeste naboer er typisk par og enlige i ældre huse. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Sankt Knuds Vej 32

Luftfoto af Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C at være Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C er opført i 1952 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau, der kun er ca. en fjerdedel af niveauet i områdets enfamiliehuse.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Sankt Knuds Vej 32

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Ejendommen på Sankt Knuds Vej 32 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (75.0%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Ejendommen på Sankt Knuds Vej 32 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (81.5%), Isolering (78.0%), Tagmateriale (67.3%), Gulve (67.1%), Fuge (63.8%), Facade (56.0%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Ejendommen på Sankt Knuds Vej 32 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (92.0%), Gulve (89.4%), Isolering (78.5%), Tagmateriale (77.6%), Fuge (73.8%), Facade (63.0%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 3 maj, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Der er ikke endnu tilføjet en nuancering og der mangler derfor stadig information om forureningens farlighed. Det drejer sig om Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg, der har arbejdet med Kemikalier, anvendelse af;Transformatorstation. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Tetrachlorethylen, Trichlorethylen

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 147-30192.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 90 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 56 egentlige jordforureninger (type V2), mens 34 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 23q-Frederiksberg, der hører til Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Sankt Knuds Vej 32, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
32? -
Uwo Forkromningsanstalt, Lykkeholms Alle 20
lok. nr. 147-00010
50? Petroleum, Tungmetaller, Terpentin, Trichlorethylen m.fl.
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
54? -
Kobbertrykkeri, Forhåbningsholms Alle 47A-C, Frederiksberg
lok. nr. 147-30295
59! F2 Benz[a]pyren, Polyc.arom.kulbr.PAH
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
77! F2 -
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
103? -
Lykkesholms Allé 25, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30082
113! F1 -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
122! F2 -
Svend Trøsts Vej 4A, 1912 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30569
123! F2 -
Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30047
128? -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
133! F1 -
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
134! F2 -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
136! F1 -
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00329
137 F0 -
Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30274
158 F0 -
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
200? -
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
222? -
H.C. Ørsteds Vej 32, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00483
227! F2 -
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
229? -
Danasvej 39, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00261
233? -
Danasvej 38, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00393
240? -
Danasvej 36
lok. nr. 147-00290
252? Xylen, Trichlorethylen, Olie-benzin, Benzen m.fl.
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
256? -
Schønbergsgade 9
lok. nr. 147-00084
260? Bly, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Vinylchlorid m.fl.
Danasvej 30A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30061
265 F0 -
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00105
281 F0 -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
290 F0 -
Johnstrups Alle 6, 1923 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00009
308 F0 -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
315? -
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
315 F0 -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
333 F0 -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
345? -
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
350! F1 -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
356? -
Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30032
369? -
Julius Thomsens Plads 3A, 1925 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00236
373? -
Filippavej 2, 1928 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20017
374? -
Vodroffsvej 4, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00012
375? -
Værnedamsvej 13B, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00404
386? -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
389? -
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
393! F2 -
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
396? -
Hauchsvej 12, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31088
404 F0 -
Gammel Kongevej 112, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31004
407! F2 -
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
417! F2 -
Gammel Kongevej 39A, 1610 København V
lok. nr. 101-02839
417? -
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
426! F2 -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
435 F0 -
Vodroffsvej 53A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30586
436 F0 -
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
457? -
J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00312
467? -
Fuglevangsvej 12
lok. nr. 147-00303
476? Bly, Olie-benzin, Benz[a]pyren, PAH (sum af 9 PAH) m.fl.
Vodroffsvej 44, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00173
477? -
Fuglevangsvej 16, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30444
483 F0 -
Hauchsvej 3, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30064
483! F2 -
Martinsvej 7, 1926 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00106
497? -

Tabellen viser de 56 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Sankt Knuds Vej 32 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Sankt Knuds Vej 32, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
6
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
59
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
81
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
95
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
133
Lykkesholms Alle 29, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30576
149
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
165
Sankt Knuds Vej 41, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00333
176
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
213
Metalindustri, Danasvej 30B, Frederiksberg
lok. nr. 147-30061
225
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
228
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
250
Vodroffsvej 33, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31058
274
Jordkørsel, Sveasvej 3
lok. nr. 147-30014
285
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
323
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
332
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
335
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
340
Harsdorffsvej 11, 1874 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30604
342
Kastanievej 5, 1876 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30006
365
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
370
Suomisvej 1, 1927 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30219
404
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
421
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
422
Vodroffsvej 40, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30591
435
Gammel Kongevej 117, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30910
441
Gammel Kongevej 116, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31073
445
Bille Brahes Vej 2, 1963 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30150
451
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
453
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
453
Bülowsvej 4, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30612
462
Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00043
469
Fuglevangsvej 10, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30500
485
Bülowsvej 26, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30603
495

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Sankt Knuds Vej 32 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 08 maj, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by55-60 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Sankt Knuds Vej 32 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.6 - 2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Sankt Knuds Vej 32 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Sankt Knuds Vej 32Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Sankt Knuds Vej 32. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.9 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C ligger i en højde på 4.6 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 460 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 460 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Ejendommen på Sankt Knuds Vej 32 i Frederiksberg C er opført i 1952 og indeholder 0 værelser og fordelt på 846 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Enhed til kontor
Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Opførselsesår 1952
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Den kommune, hvori ejendommen er beliggende
Køkkenforhold -
Antal Etager 3
Antal toiletter 0
Antal badeværelser 0
Antal værelser 0

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tagpap med lille hældning
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 846 m2
Boligstørrelse 846 m2
Areal til erhverv 846 m2
Vægtet Areal 1692 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret én anden bygning på adressen:

 • Bygning nr. 2: Carport opført i 1993 | areal: 124 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. ejendommens computerberegnede ejendomsvurdering.BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 3 maj, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Sankt Knuds Vej 32 har energimærke G.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="1.0"G

Energimærket er gyldigt fra 17. december 2014 til 17. december 2024.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1952. Selvom et G-energimærke hører til i den absolut dårligste ende, så er det ikke ualmindeligt for en bygning opført i 1952. Bygninger fra tidsperioden 1951-1960 har typisk energimærke D, E, F eller G (se figur nedenfor).

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket G for ejendommen på Sankt Knuds Vej 32 (byggeår: 1952) med bygninger fra samme byggeperiode ().


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke G efterlader plads til forbedring. Med hele 17 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på automatik, belysning, etageadskillelse, fladt tag, solceller, varmeanlæg, varmefordelingspumper, varmtvandspumper, ventilation, vinduer, yderdøre og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Varmeanlæg: Etablering af fjernvarmeforsyning til 2. sal115.000 kr90.000 kr
Ydervægge: Massive ydervægge efterisoleres42.900 kr502.700 kr
Fladt tag: Tag i nr. 32 isoleres33.300 kr234.000 kr
Ydervægge: Skillevægge mod trappe i nr. 32 efterisoleres18.700 kr255.300 kr
Ydervægge: Uisoleret hulmur efterisoleres18.600 kr19.500 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer16.900 kr185.000 kr
Automatik: Montage af varmeautomatik med udeføler12.600 kr25.000 kr
Etageadskillelse: Etageadskillelse mod uopvarmede rum efterisoleres12.100 kr74.800 kr
Solceller: Montering af solceller til el-produktion9.300 kr128.000 kr
Belysning: Lysstofrør udskiftes2.400 kr25.200 kr
Yderdøre: Dørparti ved hovedtrappe til nr. 34 udskiftes2.000 kr16.000 kr
Yderdøre: Læssedør på 2. sal i gavl mod øst udskiftes1.500 kr12.000 kr
Varmtvandspumper: Cirkulationspumpe til varmtvandscirkulation udskiftes1.400 kr4.500 kr
Yderdøre: Døre mod uopvarmede trappe i nr. 32 udskiftes1.300 kr14.000 kr
Varmefordelingspumper: Cirkulationspumpe på varmeanlæg udskiftes700 kr5.000 kr
Belysning: Glødepærer udskiftes200 kr800 kr
Ventilation: Udsugningsventilator udskiftes300 kr20.000 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Energimærkerapporten indeholder desuden en andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke A.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="1.0"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres7 trin via rentable forbedringer ()

Grønne investeringer i ejendommen på Sankt Knuds Vej

De 17 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 101 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 53,47 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 17 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 54,03 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 181.200 kr. på varmeregningen. Hvis alle 17 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 181.500 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med alle de foreslåede energiforbedringer og et nyt A-energimærke, vurderer vi, at ejendommen vil opleve en værdiforøgelse på 2.504.160 kr. Hvis kun de rentable energiforbedringer udføres vil det nye energimærke A2015 give en værdiforøgelse på 2.504.160 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Sankt Knuds Vej 32.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Sankt Knuds Vej 32 er endda i den specielle situation at 16 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 128.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 5 februar, 2020 - opdater


Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
Ejendomsfoto fra 2014 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C er med det nuværende energimærke G relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Baseret på opvarmningsareal (513 m2), energimærke (G), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 122,2 MWh/år svarende til en varmeudgift på 190.800 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
190.800 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2014 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Ejendommen på Sankt Knuds Vej 32 modtager fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. Frederiksberg Fjernvarme A/S hører endda til blandt danmarks billigste - Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 6.388 kr. Find mere info om Frederiksberg Fjernvarme A/S her ».

Sankt Knuds Vej 32 har et vægtet areal på 1692 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
140.536 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke G er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Hæftelser

Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C.Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 22 januar, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C

Naboerne
par og enlige i ældre huse

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C er par og enlige i ældre huse , d.v.s. conzoom®-typen Under Bøgen.

Under Bøgen

Under Bøgen
par og enlige i ældre huse

 • Alle familietyper, flest 40-55-årige
 • Bor i huse i små byer
 • Middel købekraft
 • Går sjældent ud
 • Handler gerne alt ind samme sted
 • Traditionelt orienterede

Geodemografi

Der er lidt flere par end enlige Under bøgen. Over halvdelen er 40 til 65 år, to tredjedele har ingen børn og resten har få børn

Tæt på halvdelen har en erhvervsfaglig uddannelse. Nogle bruger denne uddannelse aktivt i hverdagen, da Under Bøgen består af lige dele lønmodtagere og personer på offentlige ydelser, herunder en stor del pensionister. Deres husstandsindkomster er som de flestes. Indkomsten er pæn, til gengæld er formuen ofte ikke så stor, da friværdien er ganske godt udnyttet. Over halvdelen befinder sig i middel- og arbejderklassen

De har enten betalt fuldt af eller er i gang med at nedbringe gælden i deres noget ældre ejerboliger. Mange står som klassiske murermestervillaer og endnu flere står som sparsomme - men funktionelle - bungalows fra 20’erne. De handles noget under landsgennemsnittet, men er de renoverede vil prisen kunne hæves en del. Fælles for dem er, at haven er stor, så der er sikkert plads til en skyggefuld bøg i haven eller i det mindste en smuk bøgehæk. De bor i provinsbyer og landsbyer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

De lever stille og roligt Under bøgen, hvor de passer haven og holder huset, så det ser ordentligt ud, når de af og til får gæster. Middagen er typisk en klassisk ret og sjældent med økologiske råvarer

Under bøgen er gode med hænderne til både gørdet-selv og håndarbejde. Det huslige er en hyppig kilde til aktivitet og de finder gerne inspiration i Idényt, der for mange er det mest interessante medie på print. Hver femte kommer ganske vist igennem Søndagsavisen hver eneste uge, men alt i alt er det ikke mange, der holder avis

Kun en fjerdedel får luftet cyklen dagligt, for Under bøgen foretrækker at tage bilen, når de skal rundt. De handler gerne på nettet, men dagligvarerne handles med en fysisk indkøbskurv over armen - i en discountbutik

Politik fylder ikke meget i Under bøgens hverdag. De holder sig dog orienteret om nærområdet ved lige at bladre lokalavisen igennem, men de fordyber sig hellere i en god bog, måske den seneste fra bogklubben

Opdateret bliver de også på nettet, selvom de tænder computeren lidt sjældnere end gennemsnittet. Når de gør, er de aktive på Facebook i samme udstrækning som danskerne generelt, men nettet bliver naturligvis også brugt til meget andet. Lørdag formiddag er det ofte med Mads og Monopolet på P4 i baggrunden

En ferie i Danmark er til at overskue, men de kommer også uden for landets grænser, om ikke andet så for en endagstur, hvor der måske shoppes lidt. Ellers er det lettest at tage en charterferie med fly, så man kan komme ud af skyggen Under bøgen og ned i solen. Egentlige storbyferier eller kulturferier bliver det sjældent til

En del Under bøgen er glade bilister og medlem af FDM. Glæden for benzin afspejles ligeledes i interessen for motorsport, som de gerne ser. Og meget andet sport også, i øvrigt. De har også en ambition om at være aktive selv, mange er endda medlem af fitnesscenter, men de får måske ikke besøgt det så ofte, som de ville ønske. Det er lettere for dem at overskue en tur udenfor med løbeskoene på og lidt havearbejde gør da op med den manglende motion

De fleste Under bøgen er Traditionelle og Traditionelle-individorienterede. Derfor synes de naturligvis, at globaliseringen er skræmmende og de accepterer, at miljøet må lide, hvis det kan skabe vækst. De er desuden glade for velfærdsstaten og synes ikke, at skatten skal sænkes, hvis de så skal klare mere selv. Til gengæld synes de, at der bliver prioriteret rigeligt med offentlige midler til kunst og kultur

Ved det seneste valg stemte en femtedel på Dansk Folkeparti – lidt flere på Socialdemokraterne og lidt færre på Venstre.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Sankt Knuds Vej 32 er data sidst opdateret 17 maj, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Sankt Knuds Vej 32 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne hvor der er 8.265 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.313 i 10. Kreds, Søerne, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne med 1.551 stemmer. Det svarer til 21.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Søerne (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 247 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Sankt Knuds Vej 32. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skole ved Søerne

Sankt Knuds Vej 32 hører under skoledistriktet Skole ved Søerne. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Søerne.

Skolen ved Søerne

Skolen ved SøerneSkolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
5. klasse
Gns trivsel:
3.52
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
472.155 kr.
Afstand:
200 meter
Info om Skolen ved Søerne

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skole ved Søerne på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er dårlige bredbåndsmuligheder på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C. Ifølge erhversstyrelsen er der på adressen ingen internetudbydere til fastnet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke endnu tilgængeligt

Se fibernet dækningsgrad omkring Sankt Knuds Vej 32God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Sankt Knuds Vej 32 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Sankt Knuds Vej 32 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Sankt Knuds Vej 32


Data sidst opdateret 16 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Sankt Knuds Vej 32, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Sankt Knuds Vej 32

Den nærmeste overfladenære boring ligger 242 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Vodroffs Tværgade 5E/Schønbergsgade. Boringen blev afsluttet 19 oktober, 1970. Brøndborer var Kampsax Geodan. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 5.2 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 3622 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Sankt Knuds Vej 32.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
242 Geoteknisk boring 5.2 201. 3622 »
258 Forureningsbor. 5.0 201. 7406 »
297 Geoteknisk boring 10.6 201. 378 »
298 Geoteknisk boring 7.0 201. 4167 »
305 Forureningsbor. 16.0 201. 5375 »
321 Geoteknisk boring 5.5 201. 1792 »
331 Geoteknisk boring 8.2 201. 1791 »
341 63.3 201. 5862 »
375 Geoteknisk boring 12.1 201. 1801 »
375 Geoteknisk boring 7.2 201. 1802 »

Hvor langt er der fra Sankt Knuds Vej 32
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,42 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 5,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Lykkesholms Allé 26
1902 Frederiksberg C


Afstand: 107 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apotek Ørsted


Afstand: 298 meter


Læs mere

Dagligvare

Netto 7471


Afstand: 220 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,56 km


Læs mere

Daginstitution

Børnehaven Brumbazzen


Afstand: 142 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1903 Frederiksberg C
Info om vej: Sankt Knuds Vej
Stamoplysninger for Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67749834°N, 12.54967965°Ø
Højde over havets overflade 4,6 m.o.h.
Sogn Sankt Markus Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 3758a7bf-e0bf-4924-8455-b5c3f8ca8400
Adgangsadresse Id 0a3f507b-5ab1-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100027037

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C.