DinGeo — i hele Danmark

Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C

Villaen på Sankt Knuds Vej 35 i Frederiksberg C er opført i 1872 og indeholder 9 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 250 m2. Bygningen er bevaringsværdig (bevaringsværdi 8).

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune, opvarmes med fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S og tilhører skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. De nærmeste naboer er typisk formuende og ressourcestærke børnefamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.98 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Sankt Knuds Vej 35

Luftfoto af Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C er opført i 1872 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen

Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C har en kælder på 140 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Sankt Knuds Vej 35

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har villaen på Sankt Knuds Vej 35 ingen risiko for Asbest.

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Villaen på Sankt Knuds Vej 35 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (69.3%), Fuge (65.6%), Gulve (64.2%), Isolering (63.3%), Facade (62.8%), Tagmateriale (51.3%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Villaen på Sankt Knuds Vej 35 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Gulve (71.1%), Maling (66.2%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 7 maj, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på villaens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på villaens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 90 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 53 egentlige jordforureninger (type V2), mens 37 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 20av-Frederiksberg, der hører til Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30047
8? -
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00329
13 F0 -
Trykkeri, Lykkesholms Alle 25, Frederiksberg
lok. nr. 147-30082
85! F1 Olie
Svend Trøsts Vej 4A, 1912 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30569
85! F2 -
Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30274
98 F0 -
Danasvej 38, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00393
107? -
Danasvej 39, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00261
113? -
Uwo Forkromningsanstalt, Lykkeholms Alle 20
lok. nr. 147-00010
117? Petroleum, Tungmetaller, Terpentin, Trichlorethylen m.fl.
Danasvej 36
lok. nr. 147-00290
119? Xylen, Trichlorethylen, Olie-benzin, Benzen m.fl.
H.C. Ørsteds Vej 32, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00483
120! F2 -
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
135! F2 -
Kobbertrykkeri, Forhåbningsholms Alle 47A-C, Frederiksberg
lok. nr. 147-30295
140! F2 Benz[a]pyren, Polyc.arom.kulbr.PAH
Danasvej 30A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30061
144 F0 -
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
161? -
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
173? -
Johnstrups Alle 6, 1923 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00009
176 F0 -
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00105
181 F0 -
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
189? -
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
189? -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
209! F2 -
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
229! F1 -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
253! F2 -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
257! F1 -
Julius Thomsens Plads 3A, 1925 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00236
261? -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
264! F1 -
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
318? -
Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30032
321? -
Vodroffsvej 53A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30586
344 F0 -
Filippavej 2, 1928 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20017
345? -
Fuglevangsvej 12
lok. nr. 147-00303
347? Bly, Olie-benzin, Benz[a]pyren, PAH (sum af 9 PAH) m.fl.
Fuglevangsvej 16, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30444
352 F0 -
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
360? -
J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00312
362? -
H.C. Ørsteds Vej 47, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30122
371? -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
381? -
H.C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00119
384? -
Schønbergsgade 9
lok. nr. 147-00084
386? Bly, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Vinylchlorid m.fl.
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
387 F0 -
Vodroffsvej 44, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00173
392? -
Bülowsvej 34, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00016
400? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
421 F0 -
Martinsvej 7, 1926 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00106
423? -
Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V
lok. nr. 101-04674
443? -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
448? -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
456 F0 -
Vodroffsvej 4, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00012
458? -
Vodroffsvej 61, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00338
465 F0 -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
470? -
Rosenørns Alle 9, 1970 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00130
473? -
Gammel Kongevej 112, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31004
476! F2 -
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
484! F2 -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
490? -
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
497? -

Tabellen viser de 53 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Sankt Knuds Vej 35 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
11
Sankt Knuds Vej 41, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00333
47
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
54
Lykkesholms Alle 29, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30576
62
Metalindustri, Danasvej 30B, Frederiksberg
lok. nr. 147-30061
96
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
119
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
155
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
190
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
202
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
202
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
214
Harsdorffsvej 11, 1874 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30604
255
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
269
Vodroffsvej 33, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31058
278
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
285
Jordkørsel, Sveasvej 3
lok. nr. 147-30014
315
Bille Brahes Vej 2, 1963 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30150
322
Suomisvej 1, 1927 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30219
335
Vodroffsvej 40, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30591
356
Fuglevangsvej 10, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30500
358
Kastanievej 5, 1876 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30006
360
Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00043
365
Bülowsvej 26, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30603
415
Bülowsvej 30, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30157
420
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
425
Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30121
427
Rosenørns Alle 3, 1970 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30188
429
H.C. Ørsteds Vej 54A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00127
459
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
461
Steenwinkelsvej 1, 1966 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31054
461
Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30494
462
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
465
Radiohuset
lok. nr. 147-00415
468
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
480
H.C. Ørsteds Vej 56, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30437
486
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
487
15.000 l olietanke på skole, Fuglevangsvej 5, Frederiksberg
lok. nr. 147-30540
489

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Sankt Knuds Vej 35 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 06 maj, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 15.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.4 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.6 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9400 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Sankt Knuds Vej 35 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.3 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Sankt Knuds Vej 35 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Sankt Knuds Vej 35Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Sankt Knuds Vej 35. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.2 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.6 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C er i fare for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

!Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb. Som det fremgår vil Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C være udsat ifm med vandløbsstigning.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C ligger i en højde på 4.6 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 460 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 460 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Villaen på Sankt Knuds Vej 35 i Frederiksberg C er opført i 1872 og indeholder 9 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 250 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Sankt Knuds Vej 35
Foto af Ejendommen på Sankt Knuds Vej 35 hentet fra Boligas arkiv. Boligen blev sidst set annonceret til salg online den 11. jun. 2021.
Generelle BBR informationer
Anvendelse Fritliggende enfamiliehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1872
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 1
Antal toiletter 2
Antal badeværelser 2
Antal værelser 9

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tagpap med stor hældning
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 140 m2
Boligstørrelse 250 m2
Kælder 140 m2
Vægtet Areal 306 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret én anden bygning på adressen:

 • Bygning nr. 2: Værksted opført i 1934 | areal: 108 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. villaens computerberegnede ejendomsvurdering.BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 7 maj, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Sankt Knuds Vej 35 har energimærke D.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 4. december 2014 til 4. december 2024.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1872. Når der tages højde for bygningens alder så er et D-energimærke faktisk OK og i den bedre ende af landsgennemsnittet for bygninger med tilsvarende alder (bygninger fra før 1930 har typisk energimærke D, E, F eller G; Se figur nedenfor). Energimærket er derfor en indikation på en fin bygningskvalitet og vedligehold.

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket D for ejendommen på Sankt Knuds Vej 35 (byggeår: 1872) med bygninger fra samme byggeperiode ().


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele tolv forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på kælder, loft, varmefordelingspumper, varmtvandspumper, varmtvandsrør, vinduer, yderdøre og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Ydervægge: Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 100 mm.3.200 kr108.000 kr
Varmtvandspumper: Ny cirkulationspumpe, som Alpha2 25-60N, 34 W1.500 kr9.000 kr
Loft: Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering. 1.300 kr28.700 kr
Loft: Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering.600 kr16.000 kr
Loft: Efterisolering af hanebåndsloft med 250 mm isolering.300 kr7.300 kr
Varmtvandsrør: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm90 kr400 kr
Kælder: Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm.1.900 kr89.300 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer til nye monteret med trelags energiruder.1.100 kr57.100 kr
Yderdøre: Udskiftning til nye yderdøre med trelags energiruder.400 kr17.000 kr
Varmefordelingspumper: Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Alpha2, 15-40/25-40/25-40A/32-40, 18 W300 kr5.700 kr
Yderdøre: Udskiftning til ny terrassedør med trelags energirude300 kr12.700 kr
Yderdøre: Montage af ny massiv, isoleret yderdør200 kr4.600 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Energimærkerapporten indeholder desuden seks andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke C.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer men hvis alle forbedringsforslag udføres kan energimærket forbedres 1 trin ()

Grønne investeringer i villaen på Sankt Knuds Vej

De tolv forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 42 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 6,7 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle tolv energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 2,82 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 100 mm(pris: 108.000 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 6.700 kr. på varmeregningen. Hvis alle 12 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 10.500 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med alle de foreslåede energiforbedringer og et nyt C-energimærke, vurderer vi, at villaen vil opleve en værdiforøgelse på 115.000 kr. Det er endda nok i underkanten, da der er tale om en ret dyr bolig med en AVM vurdering på 18.604.040 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Sankt Knuds Vej 35.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Sankt Knuds Vej 35 er endda i den specielle situation at 6 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 57.100 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2014, da energirapporten blev udarbejdet.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
Ejendomsfoto fra 2014 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Villaen på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 250 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 47,6 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 36.200 kr/år, baseret på en energipris på 546,71 kr. per MWh.

Villaen har et areal på 250 m2. Hvis vi antager at bygningens samlede varmeregning, fordeles ift de enkelte enheders areal så vil den årlige varmeomkostning være 47,6 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
47,6 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2014 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Villaen på Sankt Knuds Vej 35 modtager fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. Frederiksberg Fjernvarme A/S hører endda til blandt danmarks billigste - Deres pris for at opvarme et standard enfamiliehus på 130 m2 og et varmeforbrug 18,1 MWh er 8.670 kr. Find mere info om Frederiksberg Fjernvarme A/S her ».

Sankt Knuds Vej 35 har et vægtet areal på 306 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
20.407 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke D er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Hæftelser

Ejendommen Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C har en enkelt hæftelse på 14.563.000 DKK.

Realkreditpantebrev
Dato13. Dec, 2021
Prioritet6
Typerealkreditpantebrev
Hovedstol14.563.000 kr.
Rentesats-0.289 %
Rentetypevariabel
KreditorerTOTALKREDIT A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 24 januar, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen har bevaringsværdi

Frederiksberg Kommune har tildelt villaen på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C en samlet bevaringsmæssig værdi på 8. Bevaringsværdi 8 gives generelt til bygninger uden et stærkt arkitektonisk udtryk og/eller lille historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, at de har mistet deres oprindelighed.

Bevaringsværdi af Sankt Knuds Vej 35

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Villaen blev tildelt den samlede bevaringsværdi 8 i forbindelse med kortlægning af arkitektoniske værdier i Frederiksberg Kommune i maj 1994.
Vurderingsdetaljer

Rapporten lister følgende observationer som understøtter bygningens bevaringsværdi:

 • Arkitektonisk værdi (score 6). Kommentar: "Anonymt hus- facade kvist forskubber balancen i huset".
 • Miljømæssig værdi (score 8).
 • Originalitetsværdi (score 4).
 • Tilstandsværdi (score 6).
Lokalplaner og kulturarv

En bevaringsværdi på 8 indikerer en lav bevaringsværdighed og der vil derfor sjældent være særlige restriktioner på bygningen. Hvis du har brug for definitive svar omkring bygningens frednings- eller bevaringsstatus (f.eks. i forbindelse med sagsbehandling), kan du tjekke eventuelle restriktioner i Lokalplanerne der gælder for Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C eller kontakte Frederiksberg Kommune direkte.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen her »Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C

Naboerne
formuende og ressourcestærke børnefamilier

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C er formuende og ressourcestærke børnefamilier , d.v.s. conzoom®-typen Solsiden.

Solsiden

Solsiden
formuende og ressourcestærke børnefamilier

 • Børnerige familier i store huse
 • Bor i attraktive områder i større byer
 • Høj købekraft
 • Betaler gerne ekstra for kvalitet
 • Velorienterede og interesserede
 • Miljøinteresserede

Geodemografi

De, der bor på Solsiden er typisk par over 40 år med mange børn. Uddannelsesniveauet er højt. En fjerdedel har en lang videregående uddannelse, en tredjedel har en mellemlang videregående uddannelse eller en bachelorgrad. Som resultat heraf er flere topledere eller besidder høje stillinger, hvis de da ikke er selvstændige eller forskere. Selv de ældste i denne type arbejder i stor udstrækning stadigvæk. Derfor er husstandsindkomster i millionklassen ikke ualmindelige og deres formue er typisk det dobbelte af deres årsindkomst. De fleste på Solsiden er ikke overraskende til at finde i den øvre middelog overklassen

De store liebhaverboliger ligger naturligvis på Solsiden. Husene er ofte på op til 180 m² eller mere og har den bedste beliggenhed i de mest eftertragtede kvarterer i storbyerne. Fælles for dem er beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed og de fleste har udsigt til sø, hav eller åbne landskaber. Ejendomsvurderingerne følger sjældent med de reelle handelspriser, men omvendt er priserne meget påvirkelige i krisetider. Det har mange mærket. En del har også et stort sommerhus eller feriebolig i udlandet, hvoraf mange er til en værdi på over to millioner kroner. De fleste har bil

Næsten hver fjerde har CVR-nummer på den private adresse i form af enten en konsulentvirksomhed og et eller flere finansielle holdingselskaber

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Karrieren fylder en del for Solsiden, både i kalenderen og i hjertet. Jobbet bringer dem ofte på tværs af landet eller længere. I så fald vælger de at transportere sig i bil eller fly frem for kollektiv transport på landjorden

Det betyder dog ikke, at de ikke får rørt sig, for Solsiden prioriterer faktisk deres træning højt. Når de skal motionere, er det heldigt, at de bor tæt på naturskønne områder, da træningen ofte foregår udenfor. Måske er de i gang med at træne op til et triatlon, for der er mange, som dyrker både løb, svømning og cykelløb

Digitalt er Solsiden rigtig godt med, idet de både anvender og føler sig trygge ved den moderne teknologi. De handler en del på nettet - også dagligvarer. Desuden får de en strøm af nyheder og informationer online, heriblandt den daglige opdatering på kurs- og renteudviklingen på deres aktier og obligationer. Internettet bruges også til at holde sig opdateret om nyheder, politik, investeringer, rejser og de sociale medier. To tredjedele er på Facebook, mens en tredjedel er på LinkedIn og der er også kommet gang i Twitter. Solsiden opfatter ikke sig selv som særligt spirituelle, måske snarere fornuftige. Alligevel er de begyndt at gå i kirke oftere. Liden sættes ikke til skæbnen: Mange er syge- og sundhedsforsikrede, har opsparinger, tyverialarm, vejhjælp og de køber ikke ting, før de har råd til dem

Selvom man bor på Solsiden, kan man godt trænge til, at solen også skinner fra en ny vinkel. Derfor har mange været på solferie, storby- og kulturferie eller en forlænget weekend flere gange i det forløbne år. Ferierne er højt prioriterede og familien rejser gerne sammen. De undgår dog i videst muligt omfang at køre i bil til destinationen og aldrig i bus. I stedet lejer de hellere en lækker bil, når de kommer frem til lufthavnen på deres destination

Du kan ofte spotte typen i teatret og på museer. De vil til gengæld ikke bruge meget tid på tv eller radio, men foretrækker at vælge deres underholdning selv, når det passer dem bedst

Solsiden læser færre og færre aviser, til gengæld læser de Computerworld, Tænk, Bo Bedre, Gastro, Spis Bedre, Mad & Bolig og Rum samt forskellige modemagasiner for mænd og kvinder. Dertil kommer sikkert en række udenlandske tidsskrifter. I de mange livstilsmagasiner finder de inspiration til familien og nye opskrifter, som de gerne kaster sig ud i. Ingredienserne til disse finder de ofte i specialbutikker og de betaler gerne ekstra for god kvalitet

De er i højere grad Moderne-individorienterede og Moderne, men en del er også Fællesskabsorienterede

Solsiden er således ikke bekymrede over den hastighed, som samfundet og globaliseringen udvikler sig i. Derudover mener de ikke, at der er stor forskel mellem rig og fattig i Danmark eller at penge skulle være en målestok for, hvordan man klarer sig. De mener, at miljøet er vigtigere end industriens vækstvilkår, og at det ville være i orden at indføre flere rygeforbud. Udenrigspolitisk støtter de Danmark som en aktiv spiller

Ved det seneste folketingsvalg var højrefløjen Solsidens favorit og de er gode til at bruge deres stemmeret
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Sankt Knuds Vej 35 er data sidst opdateret 17 marts, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Sankt Knuds Vej 35 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne hvor der er 8.265 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.313 i 10. Kreds, Søerne, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne med 1.551 stemmer. Det svarer til 21.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Søerne (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 247 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 260 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Sankt Knuds Vej 35. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10572 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 9.84 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.98 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej

Sankt Knuds Vej 35 hører under skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Bulowsvej.

Skolen ved Bulowsvej

Skolen ved BulowsvejSkolen ved Bulowsvej, Fuglevangsvej 8 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.65
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
474.234 kr.
Afstand:
487 meter
Info om Skolen ved Bulowsvej

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 33 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Sankt Knuds Vej 35God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Sankt Knuds Vej 35 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Sankt Knuds Vej 35 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Sankt Knuds Vej 35


Data sidst opdateret 18 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Sankt Knuds Vej 35

Den nærmeste overfladenære boring ligger 125 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Danasvej 36A-B. Boringen blev afsluttet 6 juli, 2009. Brøndborer var Jysk Grundvandssænkning. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er angivet som Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affal. Boringen nåede en dybde på 5.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 7406 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Sankt Knuds Vej 35.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
125 Forureningsbor. 5.0 201. 7406 »
172 Forureningsbor. 16.0 201. 5375 »
247 Geoteknisk boring 7.2 201. 1802 »
253 Geoteknisk boring 16.0 201. 5548 »
255 Geoteknisk boring 12.1 201. 1801 »
280 Geoteknisk boring 3.6 201. 526K »
284 Geoteknisk boring 2.0 201. 526C »
284 Geoteknisk boring 3.5 201. 526N »
285 Geoteknisk boring 201. 1799 »
285 Geoteknisk boring 6.9 201. 1800 »

Hvor langt er der fra Sankt Knuds Vej 35
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,53 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Lykkesholms Allé 26
1902 Frederiksberg C


Afstand: 76 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apotek Ørsted


Afstand: 176 meter


Læs mere

Dagligvare

Netto 7471


Afstand: 164 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,49 km


Læs mere

Daginstitution

Børneambassaden


Afstand: 197 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1903 Frederiksberg C
Info om vej: Sankt Knuds Vej
Stamoplysninger for Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67869293°N, 12.54986768°Ø
Højde over havets overflade 4,6 m.o.h.
Sogn Sankt Markus Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 436af035-00bb-4983-b8f6-61a0d18b48df
Adgangsadresse Id 0a3f507b-5ab2-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100027143

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C.