DinGeo — i hele Danmark

Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C

DinGeo har samlet informationer på Svanholmsvej 12 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen ved Søerne. De nærmeste naboer er typisk par og enlige i ældre huse. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Svanholmsvej 12

Luftfoto af Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Der er ikke endnu tilføjet en nuancering og der mangler derfor stadig information om forureningens farlighed. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: -

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 147-30634.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 85 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 61 egentlige jordforureninger (type V2), mens 24 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 24bt-Frederiksberg, der hører til Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Svanholmsvej 12, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
5? -
Schønbergsgade 7, 1906 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00084
71? -
Forhåbningsholms Allé 2/Svanholms Vej 1
lok. nr. 147-00160
75? Benz[a]pyren, Bly, PAH (sum af 9 PAH), BTEXer og lignende m.fl.
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
127 F0 -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
134! F2 -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
134! F1 -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
138! F2 -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
150? -
Forhåbningsholms Alle 47A, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30295
170! F2 -
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
183? -
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
198? -
Fabrikation af kortevarer mm. - Sankt Knuds Vej 23A, Frederiksberg
lok. nr. 147-31091
203? Nikkel
Vodroffsvej 4, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00012
203? -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
205! F1 -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
206? -
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
218! F2 -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
220? -
Gammel Kongevej 39A, 1610 København V
lok. nr. 101-02839
220? -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
230? -
Værnedamsvej 13B
lok. nr. 147-00404
235? Dichlorethylen, Benzen, Olie-benzin, Bly m.fl.
Renseri, Gl. Kongevej 92 og Lykkesholms Allé 2A, Frederiksberg
lok. nr. 147-00077
235? Chlorerede opl.midl., Tetrachlorethylen, Benz[a]pyren
Lykkesholms Alle 20, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00010
243? -
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
252? -
Svend Trøsts Vej 4A, 1912 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30569
253! F2 -
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
266? -
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30226
277! F2 -
Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30274
284 F0 -
Vesterbrogade 60, 1620 København V
lok. nr. 101-01684
298! F2 -
Gammel Kongevej 33, 1610 København V
lok. nr. 101-00501
301? -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
301 F0 -
Lykkesholms Allé 25, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30082
318! F1 -
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
320? Nikkel, Olie
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00329
320 F0 -
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
326! F2 -
Frederiksberg Alle 24, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30197
335 F0 -
Hauchsvej 12, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31088
368 F0 -
Vesterbrogade 65, 1620 København V
lok. nr. 101-00502
372? -
Gammel Kongevej 25, 1610 København V
lok. nr. 101-01674
373? -
Gammel Kongevej 23, 1610 København V
lok. nr. 101-01673
381? -
Filippavej 2, 1928 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20017
382? -
Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30032
405? -
Metalindustri, Danasvej 30B, Frederiksberg
lok. nr. 147-30061
413 F0 Zink, Bly, Olieprodukter, Benzen m.fl.
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
414 F0 -
H.C. Ørsteds Vej 32, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00483
417! F2 -
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
418? -
Vesterbrogade 69, 1620 København V
lok. nr. 101-02855
427? -
Danasvej 38, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00393
428? -
Danasvej 39, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00261
433? -
Danasvej 36A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00290
434? -
Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00154
437? -
Gammel Kongevej 15, 1610 København V
lok. nr. 101-00804
443 F0 -
Hauchsvej 3, 1825 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30064
444! F2 -
Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30957
444! F2 -
Apostelkirkens Menighedsbhv.
lok. nr. 101-02100
453? Benz[a]pyren
Johnstrups Alle 6, 1923 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00009
454 F0 -
Boyesgade 1, 1622 København V
lok. nr. 101-02831
463? -
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00105
477 F0 -
Absalonsgade 8, 1658 København V
lok. nr. 101-03073
485? -
Boyesgade 10, 1822 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00153
486? -
Gammel Kongevej 112, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31004
494! F2 -
Julius Thomsens Plads 3A, 1925 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00236
498? -

Tabellen viser de 61 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Svanholmsvej 12 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Svanholmsvej 12, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
117
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
121
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
134
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
143
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
144
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
166
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
166
Jordkørsel, Sveasvej 3
lok. nr. 147-30014
219
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
226
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
249
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
254
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
256
Vodroffsvej 33, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31058
261
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
325
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30809
332
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30811
347
Lykkesholms Alle 29, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30576
353
Sankt Knuds Vej 41, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00333
353
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
365
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
398
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
448
Suomisvej 1, 1927 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30219
463
Renseri, Gammel Kongevej 112, Frederiksberg
lok. nr. 147-31004
482
Gammel Kongevej 117, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30910
490

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Svanholmsvej 12 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 01 december, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Svanholmsvej 12 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.4 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Svanholmsvej 12 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Svanholmsvej 12Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Svanholmsvej 12. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.4 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C ligger i en højde på 4.5 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 450 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 450 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Svanholmsvej 12 har energimærke C.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 25. januar 2021 til 25. januar 2031.


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke C efterlader plads til forbedring. Med hele elleve forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på ingen beskrivelse, kælder, kældergulv, loft, solceller, varmefordelingspumper, varmerør, varmtvandsbeholder, varmtvandsrør, vinduer og yderdøre.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Varmtvandsrør: Isolering af varmtvandsstigstrenge5.900 kr25.000 kr
Varmtvandsbeholder: Montering af isoleringskappe på varmtvandsbeholder600 kr1.000 kr
Varmefordelingspumper: Etablering af automatisk sommerstop af hovedpumpe400 kr2.000 kr
Varmerør: Isolering af uisolerede komponenter på tilslutningsledninger til varmeveksler400 kr1.000 kr
Solceller: Etablering af solcelleanlæg-100.000 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer til nye A-mærkede vinduer20.100 kr1.288.800 kr
Loft: Efterisolering af tag i forbindelse med en tagrenovering3.700 kr407.000 kr
Ingen beskrivelse: Isolering af vægge mellem opvarmede og uopvarmede kælderrum2.100 kr94.800 kr
Kældergulv: Isolering af kældergulve1.400 kr380.000 kr
Yderdøre: Udskiftning af hoved- og bagtrappedøre1.200 kr86.000 kr
Kælder: Isolering af kældervægge mod jord900 kr72.500 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Energimærkerapporten indeholder desuden seks andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer og heller ikke hvis man udfører alle forbedringsforlag.

Grønne investeringer i ejendommen på Svanholmsvej

De elleve forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 40 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 13,03 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle elleve energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 5,23 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Isolering af varmtvandsstigstrenge(pris: 25.000 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 6.900 kr. på varmeregningen. Hvis alle 11 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 36.300 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Svanholmsvej 12.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Svanholmsvej 12 er endda i den specielle situation at 5 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 100.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 6 oktober, 2022 - opdater


Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
Ejendomsfoto fra 2021 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Energisparelån
kr.
kr.
Kreditbeløb til udbetaling
Hovedstol
Etableringsomkostninger
Samlet tilbagebetaling
Samlede omkostninger
Rente (variabel)
ÅOP
kr 129.880
kr 132.000
kr 2.120
kr 152.908
kr 21.428
2,95 %
3,32 %

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C er med det nuværende energimærke C relativ dyr at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på -999 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 200,5 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 141.900 kr/år, baseret på en energipris på 516,85 kr. per MWh.

Beregnet årlig varmeomkostning
141.900 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2021 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C

Naboerne
par og enlige i ældre huse

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C er par og enlige i ældre huse , d.v.s. conzoom®-typen Under Bøgen.

Under Bøgen

Under Bøgen
par og enlige i ældre huse

 • Alle familietyper, flest 40-55-årige
 • Bor i huse i små byer
 • Middel købekraft
 • Går sjældent ud
 • Handler gerne alt ind samme sted
 • Traditionelt orienterede

Geodemografi

Der er lidt flere par end enlige Under bøgen. Over halvdelen er 40 til 65 år, to tredjedele har ingen børn og resten har få børn

Tæt på halvdelen har en erhvervsfaglig uddannelse. Nogle bruger denne uddannelse aktivt i hverdagen, da Under Bøgen består af lige dele lønmodtagere og personer på offentlige ydelser, herunder en stor del pensionister. Deres husstandsindkomster er som de flestes. Indkomsten er pæn, til gengæld er formuen ofte ikke så stor, da friværdien er ganske godt udnyttet. Over halvdelen befinder sig i middel- og arbejderklassen

De har enten betalt fuldt af eller er i gang med at nedbringe gælden i deres noget ældre ejerboliger. Mange står som klassiske murermestervillaer og endnu flere står som sparsomme - men funktionelle - bungalows fra 20’erne. De handles noget under landsgennemsnittet, men er de renoverede vil prisen kunne hæves en del. Fælles for dem er, at haven er stor, så der er sikkert plads til en skyggefuld bøg i haven eller i det mindste en smuk bøgehæk. De bor i provinsbyer og landsbyer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

De lever stille og roligt Under bøgen, hvor de passer haven og holder huset, så det ser ordentligt ud, når de af og til får gæster. Middagen er typisk en klassisk ret og sjældent med økologiske råvarer

Under bøgen er gode med hænderne til både gørdet-selv og håndarbejde. Det huslige er en hyppig kilde til aktivitet og de finder gerne inspiration i Idényt, der for mange er det mest interessante medie på print. Hver femte kommer ganske vist igennem Søndagsavisen hver eneste uge, men alt i alt er det ikke mange, der holder avis

Kun en fjerdedel får luftet cyklen dagligt, for Under bøgen foretrækker at tage bilen, når de skal rundt. De handler gerne på nettet, men dagligvarerne handles med en fysisk indkøbskurv over armen - i en discountbutik

Politik fylder ikke meget i Under bøgens hverdag. De holder sig dog orienteret om nærområdet ved lige at bladre lokalavisen igennem, men de fordyber sig hellere i en god bog, måske den seneste fra bogklubben

Opdateret bliver de også på nettet, selvom de tænder computeren lidt sjældnere end gennemsnittet. Når de gør, er de aktive på Facebook i samme udstrækning som danskerne generelt, men nettet bliver naturligvis også brugt til meget andet. Lørdag formiddag er det ofte med Mads og Monopolet på P4 i baggrunden

En ferie i Danmark er til at overskue, men de kommer også uden for landets grænser, om ikke andet så for en endagstur, hvor der måske shoppes lidt. Ellers er det lettest at tage en charterferie med fly, så man kan komme ud af skyggen Under bøgen og ned i solen. Egentlige storbyferier eller kulturferier bliver det sjældent til

En del Under bøgen er glade bilister og medlem af FDM. Glæden for benzin afspejles ligeledes i interessen for motorsport, som de gerne ser. Og meget andet sport også, i øvrigt. De har også en ambition om at være aktive selv, mange er endda medlem af fitnesscenter, men de får måske ikke besøgt det så ofte, som de ville ønske. Det er lettere for dem at overskue en tur udenfor med løbeskoene på og lidt havearbejde gør da op med den manglende motion

De fleste Under bøgen er Traditionelle og Traditionelle-individorienterede. Derfor synes de naturligvis, at globaliseringen er skræmmende og de accepterer, at miljøet må lide, hvis det kan skabe vækst. De er desuden glade for velfærdsstaten og synes ikke, at skatten skal sænkes, hvis de så skal klare mere selv. Til gengæld synes de, at der bliver prioriteret rigeligt med offentlige midler til kunst og kultur

Ved det seneste valg stemte en femtedel på Dansk Folkeparti – lidt flere på Socialdemokraterne og lidt færre på Venstre.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Svanholmsvej 12 er data sidst opdateret 29 september, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Svanholmsvej 12 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne hvor der er 8.265 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.313 i 10. Kreds, Søerne, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne med 1.551 stemmer. Det svarer til 21.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Søerne (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 247 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Svanholmsvej 12. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skole ved Søerne

Svanholmsvej 12 hører under skoledistriktet Skole ved Søerne. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Søerne.

Skolen ved Søerne

Skolen ved SøerneSkolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
5. klasse
Gns trivsel:
3.52
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
472.155 kr.
Afstand:
231 meter
Info om Skolen ved Søerne

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skole ved Søerne på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 35 / 5 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Svanholmsvej 12God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Svanholmsvej 12 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Svanholmsvej 12 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Svanholmsvej 12


Data sidst opdateret 19 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Svanholmsvej 12, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Svanholmsvej 12

Den nærmeste overfladenære boring ligger 61 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Vodroffs Tværgade 5E/Schønbergsgade. Boringen blev afsluttet 19 oktober, 1970. Brøndborer var Kampsax Geodan. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 5.2 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 3622 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Svanholmsvej 12.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
61 Geoteknisk boring 5.2 201. 3622 »
211 Geoteknisk boring 6.0 201. 1731 »
223 Forureningsbor. 10.0 201. 5840 »
228 Geoteknisk boring 6.3 201. 1730 »
246 Geoteknisk boring 6.3 201. 1729B »
248 Geoteknisk boring 7.0 201. 4167 »
256 Geoteknisk boring 6.3 201. 1727A »
257 Forureningsbor. 10.0 201. 5839 »
258 Geoteknisk boring 6.5 201. 1728A »
259 Geoteknisk boring 6.3 201. 1729A »

Hvor langt er der fra Svanholmsvej 12
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,22 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 5,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Vodroffs Tværgade 14
1909 Frederiksberg C


Afstand: 57 meter


Kort Læs mere

Apotek

Gl. Kongevej Apotek


Afstand: 178 meter


Læs mere

Dagligvare

Irma Dagligvarer


Afstand: 284 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,54 km


Læs mere

Daginstitution

Børnehaven Brumbazzen


Afstand: 64 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1905 Frederiksberg C
Info om vej: Svanholmsvej
Stamoplysninger for Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67592284°N, 12.55136512°Ø
Højde over havets overflade 4,5 m.o.h.
Sogn Sankt Markus Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 5962e2df-b791-49fc-9321-0ccf8fc5e9af
BFE nummer 100027124

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C.