DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Danasvej 2, st. , 1910 Frederiksberg CDINGESTIMAT
Baseret på 5 (ud af 7) computerberegnede ejendomsvurderinger

13.611.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 13.611.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fem ud af syv forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Danasvej 2, st. . Der er rimelig overensstemmelse mellem de fem udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på 10 procent af middelværdien. Det tyder på at Danasvej 2, st. , 1910 Frederiksberg C er en bolig, der er mulig at vurdere med geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
12.931.909
Mere Info 
forel. vurd.
14.601.000
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
12.927.000
Mere Info 
Off. Vurdering
6.100.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
15.621.935
Mere Info 
Justeret RKR
11.976.521
Mere Info 
Udbudspris i postnr
19.233.761
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle syv vurderinger viser at to vurderinger: den offentlige ejendomsvurdering og udbudspriser i postnummer er outliers (markeret ), d.v.s værdier der ligger så langt fra de andre vurderinger, at de ikke kan betragtes som værende repræsentative. De resterende fem vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Danasvej 2, st. ligger sandsynligvis i intervallet fra 12,0 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris) til 15,6 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    13,61 mio. kr.

    Interval: 11,98 - 15,62 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    2.750.000 kr.

    15. september 2000

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Danasvej 2, st. , 1910 Frederiksberg C

Nedenfor gennemgås information om de syv uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Danasvej 2, st. , der ligger til grund for vores dingestimat på 13.611.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 12,93 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En historisk analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 7 år er vokset gennemsnitlig 48.649 kr. månedligt.

Geomatic AVM
12.931.909 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Danasvej 2, st. er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 4 procent lavere end vores dingestimat.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens har i september 2023 offentliggjort den foreløbige ejendomsvurdering for Danasvej 2, st. , 1910 Frederiksberg C (for 2022). Vurderingsstyrelsen anslår her, at ejendomsværdien er: 14.601.000 kr. og grunden er vurderet til 10.001.000 kr. Boligskatten for 2024 vil blive beregnet ud fra disse vurderinger - Vi har samlet mere information om lejlighedens boligskatter her ». Find mere information om Vurderingsstyrelsens vurdering af Danasvej 2, st. , 1910 Frederiksberg C på Vurderingsportalen ».

IT systemet bag Vurderingsstyrelsen computerberegnede vurderinger har kostet mere end fire milliarder kroner at udvikle. Ikke desto mindre er det en god ide at forholde sig kritisk til de nye vurderinger, på samme måde som de andre uafhængige vurderinger vist på denne side.
Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering
14.601.000 kr.
Note: Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 7 procent højere end vores dingestimat (13.611.673 kr).

! Boliga Vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på det danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga Vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga Vurderingsrapport
ikke tilgængelig
Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Danasvej 2, st. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Danasvej 2, st. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er 5 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de fire andre uafhængige som vi har udvalgte vurderinger på adressen. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 95/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (13.611.000 kr) på Danasvej 2, st. .

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende.

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Danasvej 2, st. i Frederiksberg C er 6.100.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 1.403.200 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 33.700 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Danasvej 2, st. , 1910 Frederiksberg C er en af de indtil videre 50.000 boliger, med en ny offentlig ejendomsvurdering - se ovenfor.

Den offentlige ejendomsvurdering
6.100.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 55 procent lavere og statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i dingestimatet (13.611.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1910 Frederiksberg C.
Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1910 Frederiksberg C i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2023.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1910 Frederiksberg C ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2023) er 63.763 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 101 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 101 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Danasvej 2, st. , 1910 Frederiksberg C har et vægtet areal på 245 m². Hvis Danasvej 2, st. , 1910 Frederiksberg C er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 245 m2 x 63,763 kr/m2 = 15.621.935 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1910 Frederiksberg C
15.621.935 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 14 procent højere end vores dingestimat (13.611.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 101 Ejerlejligheder i 1910, Frederiksberg C. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.
Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Danasvej 2, st. , 1910 Frederiksberg C kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1910 Frederiksberg C. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 2000 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Danasvej 2, st. , 1910 Frederiksberg C er solgt tre gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 15. september 2000, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 2.750.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
22. april 2004Salg i øvrigt2.861.000
15. september 2000Alm. frit salg2.750.000
15. januar 1995Alm. frit salg1.444.000

Salgsprisen for de tre sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 245 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Danasvej 2, st. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1910 Frederiksberg C (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 245 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 2000 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2023, y: 11.976.521 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Danasvej 2, st. , 1910 Frederiksberg C var i tredje kvartal 2000. Salgsprisen 2.750.000 kr. var 23 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 23 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 245 m2 x 63,763 kr/m2 x 0.77 = 11.976.521 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2023) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 2000)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1910 Frederiksberg C
11.976.521 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 12 procent lavere end vores dingestimat (13.611.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (2.750.000 kr) ved det seneste salg i tredje kvartal 2000 (alm. frit salg) kan have været i den lave ende (se Figur 2 ovenfor). En anden mulig forklaring kan være værdiforøgende forbedringer på boligen siden sidste salg.

Udbudspriser i 1910 Frederiksberg C

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1910 Frederiksberg C kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Danasvej 2, st. . Der er p.t. en lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1910 Frederiksberg C.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 82,637 til 82,637 kr/m2, med et gennemsnit på 82,637 kr/m2 og en median på 82,637 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Danasvej 2, st. , 1910 Frederiksberg C svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 245 m2 x 82,637 kr/m2 x 0.95 = 19.233.761 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1910 Frederiksberg C) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1910 Frederiksberg C
19.233.761 kr.
Note: Vurderingen er 41 procent højere end dingestimatet (13.611.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i vores estimat. Forskellen kan skyldes at lejligheden har en beliggenhed/herlighedsværdi/kvalitet under gennemsnittet af de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1910 Frederiksberg C.