DinGeo — i hele Danmark

Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C

DinGeo har samlet informationer på Carl Plougs Vej 1 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen ved Søerne. De nærmeste naboer er typisk veluddannede byfamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området.

Matrikelkort Carl Plougs Vej 1

Luftfoto af Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 81 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 39 egentlige jordforureninger (type V2), mens 42 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 20bi-Frederiksberg, der hører til Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Carl Plougs Vej 1, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Forhåbningsholms Alle 47A, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30295
88! F2 -
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
103? Tetrachlorethylen, Trichlorethylen
Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30047
136? -
Danasvej 30A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30061
171? -
Lykkesholms Alle 20, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00010
172? -
Lykkesholms Allé 25, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30082
194! F1 -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
196! F2 -
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
196? -
Danasvej 36A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00290
211? -
Danasvej 38, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00393
212? -
Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30032
227? -
Filippavej 2, 1928 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20017
235? -
Danasvej 39, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00261
238? -
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
243? -
Julius Thomsens Plads 3A, 1925 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00236
259? -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
273! F1 -
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00105
295 F0 -
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
306? -
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
311? -
Schønbergsgade 7, 1906 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00084
314? -
X-Vodroffsvej 2C-6
lok. nr. 147-00012
338? Tjære, Cadmium, Olie, Benz[a]pyren m.fl.
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
338 F0 -
Vodroffsvej 44, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00173
340? -
Martinsvej 7-9
lok. nr. 147-00106
356? Olie-benzin, Benz[a]pyren, Tjære, Bly m.fl.
Johnstrups Alle 6, 1923 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00009
373 F0 -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
383? -
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
388? -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
419? -
Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V
lok. nr. 101-04674
439? -
Vodroffsvej 61, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00338
443? -
H.C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00119
447? -
Fuglevangsvej 12
lok. nr. 147-00303
448? Bly, Olie-benzin, Benz[a]pyren, PAH (sum af 9 PAH) m.fl.
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
452? -
Rosenørns Alle 9, 1970 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00130
452? -
H.C. Ørsteds Vej 47, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30122
456? -
Gammel Kongevej 39
lok. nr. 101-02839
459? Trichlorethylen, 1,1,1-trichlorethan
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
460? -
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
461 F0 -
Værnedamsvej 13B
lok. nr. 147-00404
471? Dichlorethylen, Benzen, Olie-benzin, Bly m.fl.

Tabellen viser de 39 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Carl Plougs Vej 1 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Carl Plougs Vej 1, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Svend Trøsts Vej 4A, 1912 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30569
17
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
31
Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30274
41
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
60
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00329
120
Metalindustri, Danasvej 30B, Frederiksberg
lok. nr. 147-30061
130
Sankt Knuds Vej 41, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00333
135
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
140
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
141
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
143
Vodroffsvej 33, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31058
149
Jordkørsel, Sveasvej 3
lok. nr. 147-30014
184
Lykkesholms Alle 29, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30576
191
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
210
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
218
Vægtfabrik, Sankt Knuds Vej 18, Frederiksberg
lok. nr. 147-30078
228
Renseri og olietank, H.C. Ørsteds Vej 32-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-00483
236
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
239
Suomisvej 1, 1927 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30219
263
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00482
289
Farveri m.fl., H.C. Ørsteds Vej 33 og 33A, Frederiksberg
lok. nr. 147-00105
293
Vodroffsvej 40, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30591
295
Vodroffsvej 53A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30586
298
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
321
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
329
Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00043
343
H.C. Ørsteds Vej 39B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30445
350
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
364
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
379
Harsdorffsvej 11, 1874 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30604
387
Gammel Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
392
Rosenørns Alle 3, 1970 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30188
406
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
410
Bille Brahes Vej 2, 1963 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30150
423
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
447
Fuglevangsvej 16, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30444
447
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
449
J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00312
457
Fuglevangsvej 10, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30500
462
J.M.Thieles Vej 10A, 1961 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30485
463
Gammel Kongevej 102, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31006
477
Radiohuset
lok. nr. 147-00415
492

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Carl Plougs Vej 1 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 23 juli, 2022. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Carl Plougs Vej 1 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Carl Plougs Vej 1 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Carl Plougs Vej 1Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Carl Plougs Vej 1. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.3 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C er i fare for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

!Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb. Som det fremgår vil Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C være udsat ifm med vandløbsstigning.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C ligger i en højde på 4.3 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 430 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 430 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Carl Plougs Vej 1 har energimærke C.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 1. juli 2020 til 1. juli 2030.


Forbedringsforslag

Energimærkerapporten indeholder ingen forslag til energiforbedrelser.Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 17 april, 2022 - opdater


Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
Ejendomsfoto fra 2020 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Energisparelån
kr.
kr.
Kreditbeløb til udbetaling
Hovedstol
Etableringsomkostninger
Samlet tilbagebetaling
Samlede omkostninger
Rente (variabel)
ÅOP
kr 25.930
kr 27.000
kr 1.070
kr 31.276
kr 3.746
2,95 %
3,84 %

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boligopvarmning

Fjernvarme

Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C

Naboerne
veluddannede byfamilier

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C er veluddannede byfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Kulturnauter.

Kulturnauter

Kulturnauter
veluddannede byfamilier

 • Yngre familier uden børn
 • Bor i ældre lejligheder i storbyen
 • Veluddannede i høje stillinger
 • Høj købekraft
 • Store kulturforbrugere
 • Velorienterede og interesserede
 • Handler gerne i Irma
 • Læser Berlingske og Politiken

Geodemografi

Der findes Kulturnauter i alle aldre, omend der er en overrepræsentation af folk mellem 20’erne og 30’erne. Flest er singler, og det er faktisk helt normalt for familier i storbyen. De fleste har heller ikke børn

De har investeret i deres uddannelse og dannelse. Kulturnauterne er den type, hvor næstflest har taget en lang videregående uddannelse. Desuden har en stor andel en mellemlang videregående uddannelse eller bachelorgrad

Beskæftigelsesniveauet er højt, da der er mange ledere, en del selvstændige og kun få arbejdsledige. Der er også flere forskere blandt denne type. Indkomsten er derfor høj, og formuen ligeså. De er typisk placeret i den øvre del af middel- eller overklassen

Så godt som alle bor i lejligheder under 115 m² i ældre etageejendomme. Godt over halvdelen ejer deres bolig, mens en del er andelshavere. Halvdelen har bil

Langt de fleste af landets Kulturnauter er bosiddende i Hovedstaden, men du finder dem også i større byer i resten af landet. Lidt mere end hver tiende har registreret erhverv i hjemmet

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Omgås du Kulturnauter, vil du ikke alene blive inviteret på middagsselskaber af og til, du vil også blive mundskænk, når lækre gourmetretter bliver afprøvet. Samtidig er de politiske forbrugere, som vælger økologi og miljøvenlighed til

Kulturnauterne navigerer sikkert rundt i byens mange kulturtilbud. De er storbyens absolut største kulturforbrugere, i hvert fald af den klassiske af slagsen: Mere end hver tredje er i teatret mindst hvert halve år. En stor andel kommer desuden hver måned på museum, til en fernisering eller måske til en forestilling. Dertil kommer koncertoplevelser af forskellig art og endda hyppige besøg i nattelivet. Kulturnauten er også en af de mest hyppige gæster i biograferne, film skal jo ses på lærredet og de ser gerne de nyeste før andre. Hver femte er i øvrigt medlem af en filmklub. Med hertil følger naturligvis også hyppige besøg på restauranter og caféer

Karrieren fylder også meget i Kulturnauternes hverdag, og de er passionerede omkring deres arbejde. Derfor bliver den motion, som de fleste dyrker hver uge, også nødt til at være noget, der kan dyrkes fleksibelt. Flertallet vælger således at løbe eller at træne i et fitnesscenter. Det suppleres for mange af, at cyklen er deres primære transportmiddel i det daglige. Sekundært er den kollektive transport, og det gælder også for mange af de, der har bil. Flere har dog investeret i en el-bil - de er jo også mere miljøvenlige

De nye tendenser spotter de ved at være velorienterede gennem aviser, tidsskrifter, fag- og skønlitteratur, håndbøger og internettet. Læsestof, som er enten indkøbt eller lånt på biblioteket. De foretrukne trykte aviser er enten Berlingske, Politiken eller Information. På sofabordet ligger seneste nummer af Where2go eller GAFFA. Og de vil vide mere om design og indretning, kultur, mad og vin end nogen anden dansker

Som de travle mennesker, de nu engang er, er det rart med tv on-demand, så man kan tilpasse programmerne til sit tidskema og binge-watche en serie om søndagen

Ni ud af ti betaler gerne ekstra for den rigtige kvalitet, det er derfor ganske vanligt at se dem i en specialbutik eller Irma, som finder en ganske stor andel af deres kunder blandt Kulturnauter. Butikkernes stigende udvalg af kvalitetsfærdigretter hjælper Kulturnauterne med at få deres tætpakkede ugeprogram til at gå op

De er ganske berejste og ferierne inkluderer kortere eller længere ferier i Danmark, ture til Europa, storby- og kulturferier, sol- og charterferier samt den årlige skiferie som hver tiende tager på

Kulturnauter er først og fremmest Modernefællesskabsorienterede, dernæst enten Fællesskabsorienterede eller Moderne. Så de er selvfølgelig meget globalt orienteret; verden er deres østers. De synes derfor, at det er naturligt, at Danmark er en spiller på den internationale scene og de mener også, at vi skal løfte i flok. Deres eget bidrag går blandt andet gennem medlemsskabet af både natur- eller miljøorganisationer og humanitære organisationer, og de så også gerne, at Danmark var mere åben for omverden. Til trods for deres karrierefokus, accepterer de naturligvis ikke miljøforringelser bare for at sikre industriens vækstvilkår. Til gengæld ser de gerne, at de offentlige udgifter til kunst/kultur øges

Ved det seneste valg var venstrefløjen, Radikale Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti Kulturnauternes partier.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Carl Plougs Vej 1 er data sidst opdateret 19 juni, 2022.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Carl Plougs Vej 1 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne hvor der er 8.265 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.313 i 10. Kreds, Søerne, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne med 1.551 stemmer. Det svarer til 21.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Søerne (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 247 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Carl Plougs Vej 1. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skole ved Søerne

Carl Plougs Vej 1 hører under skoledistriktet Skole ved Søerne. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Søerne.

Skolen ved Søerne

Skolen ved SøerneSkolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
5. klasse
Gns trivsel:
3.50
Undervisningseffekt:
-0.4
Forældre indkomst:
472.155 kr.
Afstand:
75 meter
Info om Skolen ved Søerne

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skole ved Søerne på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C.

 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 35 / 5 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Carl Plougs Vej 1God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Carl Plougs Vej 1 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Carl Plougs Vej 1 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Carl Plougs Vej 1


Data sidst opdateret 15 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Carl Plougs Vej 1, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Carl Plougs Vej 1

Den nærmeste overfladenære boring ligger 189 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Vordorffsvej 33, Frederiksberg. Boringen blev afsluttet 3 oktober, 1977. Brøndborer var Poul Hasbo A/S, Ishøj. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 7.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 4167 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Carl Plougs Vej 1.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
189 Geoteknisk boring 7.0 201. 4167 »
199 63.3 201. 5862 »
220 Forureningsbor. 5.0 201. 7406 »
244 Geoteknisk boring 5.2 201. 3622 »
255 Vandforsyningsboring 24.8 201. 288 »
262 Forureningsbor. 16.0 201. 5375 »
272 Geoteknisk boring 12.1 201. 1801 »
293 Geoteknisk boring 7.2 201. 1802 »
298 Geoteknisk boring 3.5 201. 526N »
307 Geoteknisk boring 16.0 201. 5548 »

Hvor langt er der fra Carl Plougs Vej 1
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,42 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Vodroffslund 5
1914 Frederiksberg C


Afstand: 125 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apotek Ørsted


Afstand: 296 meter


Læs mere

Dagligvare

Netto 7471


Afstand: 292 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,41 km


Læs mere

Daginstitution

Børneinstitutionen Bryghuset


Afstand: 105 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1913 Frederiksberg C
Info om vej: Carl Plougs Vej
Stamoplysninger for Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67809817°N, 12.55167973°Ø
Højde over havets overflade 4,3 m.o.h.
Sogn Sankt Markus Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id e80a9431-4f7b-406c-a871-9e674ffb2aa3
BFE nummer 100027157

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C.