DinGeo — i hele Danmark

Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C

DinGeo har samlet informationer på Carl Plougs Vej 2 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen ved Søerne. De nærmeste naboer er typisk veluddannede byfamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Carl Plougs Vej 2

Luftfoto af Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 81 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 54 egentlige jordforureninger (type V2), mens 27 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 20eh-Frederiksberg, der hører til Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Carl Plougs Vej 2, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Svend Trøsts Vej 4A, 1912 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30569
49! F2 -
Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30274
58 F0 -
Kobbertrykkeri, Forhåbningsholms Alle 47A-C, Frederiksberg
lok. nr. 147-30295
108! F2 Benz[a]pyren, Polyc.arom.kulbr.PAH
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00329
151 F0 -
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
162? -
Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30047
169? -
Danasvej 30A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30061
190 F0 -
Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30032
200? -
Uwo Forkromningsanstalt, Lykkeholms Alle 20
lok. nr. 147-00010
203? Petroleum, Tungmetaller, Terpentin, Trichlorethylen m.fl.
Filippavej 2, 1928 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20017
205? -
Sankt Knuds Vej 22A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30621
214! F2 -
Sankt Knuds Vej 23A, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31091
222? -
Lykkesholms Allé 25, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30082
227! F1 -
Danasvej 36
lok. nr. 147-00290
234? Xylen, Trichlorethylen, Olie-benzin, Benzen m.fl.
Danasvej 38, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00393
237? -
Svanholmsvej 12, 1905 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30634
238? -
Sankt Knuds Vej 18, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30078
255! F2 -
Julius Thomsens Plads 3A, 1925 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00236
256? -
Johnstrups Alle 6, 1923 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00009
261 F0 -
Sankt Knuds Vej 16, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31107
265! F1 -
Danasvej 39, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00261
267? -
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
272? -
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
272! F2 -
H.C. Ørsteds Vej 32, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00483
276! F2 -
Vodroffsvej 53A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30586
289 F0 -
Lykkesholms Allé 8, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30845
296! F1 -
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00160
311? -
Schønbergsgade 9
lok. nr. 147-00084
313? Bly, Chlorerede opl.midl., Benz[a]pyren, Vinylchlorid m.fl.
Vodroffsvej 4, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00012
316? -
Vodroffsvej 44, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00173
323? -
Martinsvej 7, 1926 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00106
335? -
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00105
342 F0 -
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
345? -
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00136
367 F0 -
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00031
371? -
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
372! F1 -
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
388? -
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
391! F2 -
Gammel Kongevej 92, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00077
401? -
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00156
428? -
Vodroffsvej 61, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00338
432 F0 -
Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V
lok. nr. 101-04674
433? -
Rosenørns Alle 9, 1970 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00130
441? -
Gammel Kongevej 39A, 1610 København V
lok. nr. 101-02839
453? -
H.C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00119
457? -
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00182
459? -
Gammel Kongevej 47, 1610 København V
lok. nr. 101-02842
461? -
Fuglevangsvej 16, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30444
466 F0 -
Fuglevangsvej 12
lok. nr. 147-00303
468? Bly, Olie-benzin, Benz[a]pyren, PAH (sum af 9 PAH) m.fl.
H.C. Ørsteds Vej 47, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30122
473? -
Værnedamsvej 13B
lok. nr. 147-00404
474? Dichlorethylen, Benzen, Olie-benzin, Bly m.fl.
Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30310
479 F0 -
Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30614
485 F0 -
Vesterbrogade 72A, 1620 København V
lok. nr. 101-03083
500? -

Tabellen viser de 54 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Carl Plougs Vej 2 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Carl Plougs Vej 2, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
2
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
93
Vodroffsvej 33, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31058
116
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30272
121
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
125
Metalindustri, Danasvej 30B, Frederiksberg
lok. nr. 147-30061
143
Jordkørsel, Sveasvej 3
lok. nr. 147-30014
152
Sankt Knuds Vej 41, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00333
163
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
173
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
199
Forhåbningsholms Allé 19-27
lok. nr. 147-00401
207
Lykkesholms Alle 29, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30576
224
Suomisvej 1, 1927 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30219
242
Vodroffsvej 40, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30591
277
Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00043
335
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
347
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
363
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31060
366
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30046
382
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30060
387
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
394
Rosenørns Alle 3, 1970 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30188
395
Harsdorffsvej 11, 1874 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30604
418
Bille Brahes Vej 2, 1963 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30150
443
Gammel Kongevej 95 og Sankt Thomas Alle 10-14, 1850 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30810
460
Fuglevangsvej 10, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30500
483
Radiohuset
lok. nr. 147-00415
492

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Carl Plougs Vej 2 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 20 april, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 8800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by55-60 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 100 - 125 mm/dag i området omkring Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Carl Plougs Vej 2 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Carl Plougs Vej 2 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Carl Plougs Vej 2Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Carl Plougs Vej 2. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.9 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C er i fare for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

!Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb. Som det fremgår vil Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C være udsat ifm med vandløbsstigning.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C ligger i en højde på 4.3 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 430 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 430 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Carl Plougs Vej 2 har energimærke B.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 3. december 2023 til 3. december 2033.


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke B efterlader plads til forbedring. Med hele 23 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, kælder, kældergulv, loft, loft til kip, ovenlys, varmefordelingspumper, varmtvandspumper, ventilation, vinduer, yderdøre og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Ventilation: Udskiftning af ventilation i 2.sal.56.500 kr1.024.900 kr
Ydervægge: Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 100 mm.33.100 kr982.700 kr
Ventilation: Udskiftning af ventilation i Aula.14.300 kr258.200 kr
Varmefordelingspumper: Udskiftning af UMK og Smedegaard pumpen.4.600 kr32.700 kr
Varmtvandspumper: Udskiftning af cirkulationspumper.3.500 kr25.300 kr
Vinduer: Udskiftning af flerfagsvinduer med 2-lags termoruder.53.200 kr3.816.300 kr
Loft til kip: Indvendig efterisolering af skråvægge med 250 mm isolering13.900 kr1.539.700 kr
Kældergulv: Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 350 mm mineraluld eller polystyrenplader.10.500 kr1.978.600 kr
Kælder: Indvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm.4.300 kr520.700 kr
Loft: Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering.3.600 kr173.700 kr
Belysning: Udskift belysning i kontorlokaler.1.700 kr49.700 kr
Yderdøre: Udskiftning af yderdør med 1-lags glasruder.1.100 kr49.900 kr
Yderdøre: Udskiftning af yderdør med 2-lags termoruder.700 kr51.700 kr
Belysning: Udskift belysning i viceværtslokale.200 kr8.300 kr
Ovenlys: Udskiftning af ovenlysvinduer med 2-lags termoruder.200 kr27.100 kr
Vinduer: Udskiftning af enkeltfagsvinduer med 2-lags termoruder.200 kr9.900 kr
Belysning: Udskift belysning på handicap wc.100 kr6.800 kr
Belysning: Udskift belysning i bad/wc.100 kr6.800 kr
Belysning: Udskift belysning i mødelokale.-8.300 kr
Belysning: Udskift belysning i rengøringsrum.-12.500 kr
Belysning: Udskift belysning i mødelokale kælder.-29.000 kr
Belysning: Udskift belysning i teknikrum.-55.900 kr
Belysning: Udskift belysning i depot.-193.000 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Energimærkerapporten indeholder desuden 18 andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Der er ikke udregnet et muligt energimærke hvis alle forbedringsforslag implementeres.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres1 trin via rentable forbedringer () og 0 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i ejendommen på Carl Plougs Vej

De 23 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 69 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 28,77 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 23 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 19,75 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Udskiftning af flerfagsvinduer med 2-lags termoruder (pris: 3.816.300 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 112.000 kr. på varmeregningen. Hvis alle 23 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 194.700 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Carl Plougs Vej 2.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Carl Plougs Vej 2 er endda i den specielle situation at 5 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 3.816.300 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2023, da energirapporten blev udarbejdet.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 8 juni, 2024 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C havde et energimærke B , der ikke længere er gyldigt (det udløb 03-12-2033).

Baseret på opvarmningsareal (ukendt m2), energimærke (B), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 442,7 MWh/år svarende til en varmeudgift på 383.000 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
383.000 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2023 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C

Naboerne
veluddannede byfamilier

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C er veluddannede byfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Kulturnauter.

Kulturnauter

Kulturnauter
veluddannede byfamilier

 • Yngre familier uden børn
 • Bor i ældre lejligheder i storbyen
 • Veluddannede i høje stillinger
 • Høj købekraft
 • Store kulturforbrugere
 • Velorienterede og interesserede
 • Handler gerne i Irma
 • Læser Berlingske og Politiken

Geodemografi

Der findes Kulturnauter i alle aldre, omend der er en overrepræsentation af folk mellem 20’erne og 30’erne. Flest er singler, og det er faktisk helt normalt for familier i storbyen. De fleste har heller ikke børn

De har investeret i deres uddannelse og dannelse. Kulturnauterne er den type, hvor næstflest har taget en lang videregående uddannelse. Desuden har en stor andel en mellemlang videregående uddannelse eller bachelorgrad

Beskæftigelsesniveauet er højt, da der er mange ledere, en del selvstændige og kun få arbejdsledige. Der er også flere forskere blandt denne type. Indkomsten er derfor høj, og formuen ligeså. De er typisk placeret i den øvre del af middel- eller overklassen

Så godt som alle bor i lejligheder under 115 m² i ældre etageejendomme. Godt over halvdelen ejer deres bolig, mens en del er andelshavere. Halvdelen har bil

Langt de fleste af landets Kulturnauter er bosiddende i Hovedstaden, men du finder dem også i større byer i resten af landet. Lidt mere end hver tiende har registreret erhverv i hjemmet

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Omgås du Kulturnauter, vil du ikke alene blive inviteret på middagsselskaber af og til, du vil også blive mundskænk, når lækre gourmetretter bliver afprøvet. Samtidig er de politiske forbrugere, som vælger økologi og miljøvenlighed til

Kulturnauterne navigerer sikkert rundt i byens mange kulturtilbud. De er storbyens absolut største kulturforbrugere, i hvert fald af den klassiske af slagsen: Mere end hver tredje er i teatret mindst hvert halve år. En stor andel kommer desuden hver måned på museum, til en fernisering eller måske til en forestilling. Dertil kommer koncertoplevelser af forskellig art og endda hyppige besøg i nattelivet. Kulturnauten er også en af de mest hyppige gæster i biograferne, film skal jo ses på lærredet og de ser gerne de nyeste før andre. Hver femte er i øvrigt medlem af en filmklub. Med hertil følger naturligvis også hyppige besøg på restauranter og caféer

Karrieren fylder også meget i Kulturnauternes hverdag, og de er passionerede omkring deres arbejde. Derfor bliver den motion, som de fleste dyrker hver uge, også nødt til at være noget, der kan dyrkes fleksibelt. Flertallet vælger således at løbe eller at træne i et fitnesscenter. Det suppleres for mange af, at cyklen er deres primære transportmiddel i det daglige. Sekundært er den kollektive transport, og det gælder også for mange af de, der har bil. Flere har dog investeret i en el-bil - de er jo også mere miljøvenlige

De nye tendenser spotter de ved at være velorienterede gennem aviser, tidsskrifter, fag- og skønlitteratur, håndbøger og internettet. Læsestof, som er enten indkøbt eller lånt på biblioteket. De foretrukne trykte aviser er enten Berlingske, Politiken eller Information. På sofabordet ligger seneste nummer af Where2go eller GAFFA. Og de vil vide mere om design og indretning, kultur, mad og vin end nogen anden dansker

Som de travle mennesker, de nu engang er, er det rart med tv on-demand, så man kan tilpasse programmerne til sit tidskema og binge-watche en serie om søndagen

Ni ud af ti betaler gerne ekstra for den rigtige kvalitet, det er derfor ganske vanligt at se dem i en specialbutik eller Irma, som finder en ganske stor andel af deres kunder blandt Kulturnauter. Butikkernes stigende udvalg af kvalitetsfærdigretter hjælper Kulturnauterne med at få deres tætpakkede ugeprogram til at gå op

De er ganske berejste og ferierne inkluderer kortere eller længere ferier i Danmark, ture til Europa, storby- og kulturferier, sol- og charterferier samt den årlige skiferie som hver tiende tager på

Kulturnauter er først og fremmest Modernefællesskabsorienterede, dernæst enten Fællesskabsorienterede eller Moderne. Så de er selvfølgelig meget globalt orienteret; verden er deres østers. De synes derfor, at det er naturligt, at Danmark er en spiller på den internationale scene og de mener også, at vi skal løfte i flok. Deres eget bidrag går blandt andet gennem medlemsskabet af både natur- eller miljøorganisationer og humanitære organisationer, og de så også gerne, at Danmark var mere åben for omverden. Til trods for deres karrierefokus, accepterer de naturligvis ikke miljøforringelser bare for at sikre industriens vækstvilkår. Til gengæld ser de gerne, at de offentlige udgifter til kunst/kultur øges

Ved det seneste valg var venstrefløjen, Radikale Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti Kulturnauternes partier.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Carl Plougs Vej 2 er data sidst opdateret 2 juni, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Carl Plougs Vej 2 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne hvor der er 8.265 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 7.313 i 10. Kreds, Søerne, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 88.5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne med 1.551 stemmer. Det svarer til 21.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Søerne (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 247 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Søerne, med et indeks på 33 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Carl Plougs Vej 2. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skole ved Søerne

Carl Plougs Vej 2 hører under skoledistriktet Skole ved Søerne. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Søerne.

Skolen ved Søerne

Skolen ved SøerneSkolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
5. klasse
Gns trivsel:
3.52
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
472.155 kr.
Afstand:
42 meter
Info om Skolen ved Søerne

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skole ved Søerne på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er dårlige bredbåndsmuligheder på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C. Ifølge erhversstyrelsen er der på adressen ingen internetudbydere til fastnet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke endnu tilgængeligt

Se fibernet dækningsgrad omkring Carl Plougs Vej 2God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Carl Plougs Vej 2 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Carl Plougs Vej 2 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 30 - 50 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Carl Plougs Vej 2


Data sidst opdateret 09 december, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Carl Plougs Vej 2, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Carl Plougs Vej 2

Den nærmeste overfladenære boring ligger 157 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Vordorffsvej 33, Frederiksberg. Boringen blev afsluttet 3 oktober, 1977. Brøndborer var Poul Hasbo A/S, Ishøj. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 7.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 4167 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Carl Plougs Vej 2.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
157 Geoteknisk boring 7.0 201. 4167 »
170 63.3 201. 5862 »
221 Vandforsyningsboring 24.8 201. 288 »
234 Geoteknisk boring 5.2 201. 3622 »
243 Forureningsbor. 5.0 201. 7406 »
276 Geoteknisk boring 12.1 201. 1801 »
282 Forureningsbor. 16.0 201. 5375 »
291 Geoteknisk boring 23.8 201. 3171 »
300 Geoteknisk boring 3.5 201. 526N »
303 Geoteknisk boring 7.2 201. 1802 »

Hvor langt er der fra Carl Plougs Vej 2
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,41 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Vodroffslund 5
1914 Frederiksberg C


Afstand: 92 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apotek Ørsted


Afstand: 323 meter


Læs mere

Dagligvare

Netto 7471


Afstand: 326 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,39 km


Læs mere

Daginstitution

Børnehuset ved Søerne


Afstand: 97 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1913 Frederiksberg C
Info om vej: Carl Plougs Vej
Stamoplysninger for Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.67804202°N, 12.55220279°Ø
Højde over havets overflade 4,3 m.o.h.
Sogn Sankt Markus Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id b90bc61d-bff9-444d-8f2d-0b389b24b50e
Adgangsadresse Id 0a3f507b-4258-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100027175

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Carl Plougs Vej 2, 1913 Frederiksberg C.