DinGeo — i hele Danmark

J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C

DinGeo har samlet informationer på J.M.Thieles Vej 3 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. De nærmeste naboer er typisk veluddannede i andelslejligheder. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.14 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort J.M.Thieles Vej 3

Luftfoto af J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.



Sundhed — J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Mistanke om jordforurening på grunden

Der er registreret mistanke om jordforurening på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C. Ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Regionen er grunden ikke undersøgt. Men myndighederne har kendskab til aktivitet på grunden, der i visse tilfælde kan forårsage jordforurening og derfor er den registreret. Langt de fleste V1-registrerede grunde frikendes for jordforurening, når de undersøges nærmere. Typisk finder regionerne jordforurening på ca. en tredjedel af de V1-registrerede grunde. Vil du vide mere er det en god ide at kontakte Region Hovedstaden og spørge nærmere - Grunden er registreret med lokalitetsnummer: 147-00312.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 80 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 39 egentlige jordforureninger (type V2), mens 41 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 13aq-Frederiksberg, der hører til J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på J.M.Thieles Vej 3, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Bülowsvej 34, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00016
62? -
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
106! F1 -
Fuglevangsvej 12
lok. nr. 147-00303
127? Bly, Olie-benzin, Benz[a]pyren, PAH (sum af 9 PAH) m.fl.
H.C. Ørsteds Vej / Forchhammervej 25, gasværk, renseri
lok. nr. 147-00009
147 F0 Vinylchlorid, Toluen, Chlorerede opl.midl., Xylen m.fl.
Fuglevangsvej 16, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30444
164 F0 -
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00105
168 F0 -
H.C. Ørsteds Vej 47, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30122
176? -
Acaciavej 8, 1867 Frederiksberg C
lok. nr. 147-90006
212? -
Danasvej 39, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00261
213? -
Danasvej 38, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00393
218? -
Bülowsvej 888B, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20030
220? -
Danasvej 36A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00290
244? -
Erik Menveds Vej 2, 1965 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00126
255? -
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
264? -
H.C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00119
283? -
Ingemannsvej 2, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00125
291 F0 -
Ingemannsvej 11, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00128
312? -
Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30047
326? -
Lykkesholms Allé 25, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30082
326! F1 -
Kastanievej 5, 1876 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30006
333! F2 -
Danasvej 30A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30061
336? -
N.J. Fjords Alle 1, 1957 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20028
363! F2 -
Lykkesholms Alle 20, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00010
382? -
Rolighedsvej 23A, 1958 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00184
383? -
Julius Thomsens Plads 3A, 1925 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00236
396? -
Worsaaesvej 18-20/Steenwinkelsvej 2
lok. nr. 147-00359
403 F0 Olieprodukter
Lykkesholms Allé 11, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00134
405? -
Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30274
410 F0 -
Åboulevard 41, 1960 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00048
412 F0 -
Åboulevard 53, 1960 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31051
421 F0 -
Bezinanlæg m.fl., H.C. Ørsteds Vej 63, Frederiksberg
lok. nr. 147-30438
421 F0 Benz[a]pyren, Olieprodukter
Fabrikation af kortevarer mm. - Sankt Knuds Vej 23A, Frederiksberg
lok. nr. 147-31091
453? Nikkel
Trykkeri m.fl., Grundtvigsvej 6A-D, 8A-D og 10A-B og Acaciavej 2, Frederiksberg
lok. nr. 147-30051
464 F0 Olie
Forhåbningsholms Alle 47A, 1904 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30295
474! F2 -
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
479? -
Brohusgade 19, 2200 København N
lok. nr. 101-00091
479? -
Brohusgade 19, 2200 København N
lok. nr. 101-01723
482? -
Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V
lok. nr. 101-04674
482? -
Varmecentral med 30.000 liters nedgravet fyringsolietank - Hostrups Vænge 5A-B, Frederiksberg
lok. nr. 147-31049
497! F1 Olieprodukter

Tabellen viser de 39 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra J.M.Thieles Vej 3 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på J.M.Thieles Vej 3, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00312
5
J.M.Thieles Vej 10A, 1961 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30485
77
Bülowsvej 30, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30157
99
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
104
Fuglevangsvej 10, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30500
108
Bille Brahes Vej 2, 1963 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30150
111
Harsdorffsvej 11, 1874 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30604
112
Farveri m.fl., H.C. Ørsteds Vej 33 og 33A, Frederiksberg
lok. nr. 147-00105
135
Bülowsvej 26, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30603
138
Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30494
138
Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30121
160
15.000 l olietanke på skole, Fuglevangsvej 5, Frederiksberg
lok. nr. 147-30540
173
Renseri og olietank, H.C. Ørsteds Vej 32-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-00483
189
Metro (Forum/Landbohøjskolen)
lok. nr. 147-90006
215
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
226
Ingemannsvej 12, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00040
234
Ingemannsvej 6, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30528
269
Lykkesholms Alle 29, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30576
274
Sankt Knuds Vej 41, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00333
296
Metalindustri, Danasvej 30B, Frederiksberg
lok. nr. 147-30061
298
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00329
310
H.C. Ørsteds Vej 54A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00127
313
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
314
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
319
H.C. Ørsteds Vej 56, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30437
329
Steenwinkelsvej 1, 1966 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31054
346
Steenwinkelsvej 14, 1966 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31055
352
Svanemosegårdsvej 8, 1967 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30090
358
Rolighedsvej 23
lok. nr. 147-00364
389
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
391
Åboulevard 55, 1960 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30068
393
Svanemosegårdsvej 4A, 1967 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30025
394
H.C. Ørsteds Vej 59, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30447
397
Svend Trøsts Vej 4A, 1912 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30569
404
Adolph Steens Alle 2, 1971 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00485
412
Radiohuset
lok. nr. 147-00415
414
H.C. Ørsteds Vej 11A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30077
423
Omformerstation, Sankt Knuds Vej 30-34, Frederiksberg
lok. nr. 147-30192
444
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
473
Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00043
480
Fornikling, Sankt Knuds Vej 22, Frederiksberg
lok. nr. 147-30621
487

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra J.M.Thieles Vej 3 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 02 februar, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.3 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9000 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUS



Risiko for oversvømmelse — J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

J.M.Thieles Vej 3 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.3 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 1.9 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.3 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.7 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C


Ekstrem regn på J.M.Thieles Vej 3Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring J.M.Thieles Vej 3. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.5 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3.4 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».



Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C ligger i en højde på 5.6 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 560 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 560 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
Kystdirektoratet



Boligfakta og Økonomi — J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C havde en gyldighedsperiode, der udløb 31. oktober 2020. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C havde et energimærke D , der ikke længere er gyldigt (det udløb 31-10-2020).

Energimærkerapporten indeholder ikke oplysninger om beregnet energiforbrug og -varmeomkostninger

Fjernvarme

J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »

Bygningen har bevaringsværdi

Frederiksberg Kommune har tildelt bygningen på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C en samlet bevaringsmæssig værdi på 4. Bevaringsværdi 4 er generelt set en høj vurdering og der er oftest tale om en pæn bygninger med en tidstypisk arkitektur, der ikke er skæmmet af utilpassede udskiftninger og ombygninger.

Bevaringsværdi af J.M.Thieles Vej 3

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Bygningen blev tildelt den samlede bevaringsværdi 4 i forbindelse med kortlægning af arkitektoniske værdier i Frederiksberg Kommune i maj 1994.
Vurderingsdetaljer

FBB rapporten beskriver bebyggelsesmiljøet omkring bygningen på J.M.Thieles Vej 3 som: "Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)".

Rapporten lister følgende observationer som understøtter bygningens bevaringsværdi:

 • Arkitektonisk værdi (score 4). Kommentar: "Anonymt, regelmæssigt opbygget".
 • Miljømæssig værdi (score 4).
 • Originalitetsværdi (score 4). Kommentar: "Underetage beklædt m. uoriginale fliser".
 • Tilstandsværdi (score 2).
Stilart: Anden stilart
Bygningen på J.M.Thieles Vej 3 er klassificeret som anden stilart. Det betyder at arkitekterne, der undersøgte bygningen ikke kun henføre den til en bestemt dansk arkitektonisk stilart - læs mere FBB »
Lokalplaner og kulturarv

En bevaringsværdi på 4 indikerer en middel bevaringsværdighed. Der er normalt ikke restriktioner på bygninger med middel bevaringsværdi. Hvis du har brug for definitive svar omkring bygningens frednings- eller bevaringsstatus (f.eks. i forbindelse med sagsbehandling), kan du tjekke eventuelle restriktioner i Lokalplanerne der gælder for J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C eller kontakte Frederiksberg Kommune direkte.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen her »



Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger



Lokalområdet — J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C

Naboerne
veluddannede i andelslejligheder

Den mest almindelige husstandstype i og omkring J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C er veluddannede i andelslejligheder , d.v.s. conzoom®-typen Ung Andel.

Ung Andel

Ung Andel
veluddannede i andelslejligheder

 • Unge andelshavere i storbyen
 • Enten studerende eller nyuddannet
 • Lav købekraft
 • Højt kulturforbrug
 • Benytter kollektiv trafik og cykler
 • Økologi
 • Spirende forbrug af luksusvarer
 • Motionerer ofte

Geodemografi

Halvdelen af Ung andel er under 35 år, langt de fleste er singler og meget få har børn. Uddannelsesniveauet er over gennemsnittet, idet rigtig mange har en mellemlang videregående uddannelse eller mere – og flere er på vej. De, der er færdiguddannede, sidder i gode jobs og enkelte er selvstændige. Indkomsten er endnu oftest i den nedre halvdel af skalaen, men der bliver den næppe

Formuen er ofte negativ. Dette er nu ikke hele sandheden, for bag den store, men unge gæld, gemmer der sig et andelsbevis som SKAT eller andre instanser desværre ikke kender værdien af. Er der styr på belåningen i andelsforeningen, kan værdien af deres andel vise sig at være langt større end den stiftede gæld og formuen derfor ganske positiv

De tilhører i øjeblikket middelklassen, men sandsynligvis ikke for evigt, da mange i Ung andel først lige er kommet i gang og nu arbejder på at fremme karrieren

Andelslejligheden er typisk under eller omkring 80 m² og beliggende i en ældre etageejendom i primært København, men de findes også i Aarhus og ganske få andre provinsbyer

En lille håndfuld Ung andel har CVR-nummer på hjemmeadressen, hvoraf de fleste er håndværkere, efterfulgt af dagplejemødre og behandlere inden for sundhed og velvære

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Efter mange år på SU, er Ung andel nu endelig ved at få gang i karrieren. De nyder samtidig at være blevet lidt ældre, men stadig være familieuafhængige, så der bliver brugt både tid og penge på at realisere egne behov og ønsker. Wellness, kosmetik, hi-fi, nyeste smartphones, kameraer og andre luksusprodukter indkøbes – gerne før vennerne – og kulturtilbud nydes. De går ud, men ikke så ofte på barer og diskoteker som hos City-singler. I stedet er middagsselskaber blevet hyppigere, hvor menuen ofte er sund og økologisk

Selvom forbruget er højt hos Ung andel, er det fortsat cyklen eller den kollektive trafik, der bringer dem rundt. Derfor har blot hver fjerde bil. Det er også både økonomisk og miljøvenligt og cyklen er et godt supplement til den træning, som to tredjedele kommer afsted til hver uge. Når Ung andel skal redegøre for, hvilken sport de dyrker, svarer flere ski, men her tænker de nok tilbage på sidste års ferie. Ellers er topscoreren fodbold og som hos så mange i storbyerne er yoga, fitnesshold eller styrketræning det store hit Der er naturligvis også dem, der hellere løber en tur i byens grønne områder

Ung andel er meget digitale. Nettet er en del af deres hverdag som et naturligt redskab, der anvendes fra både computer, tablet og smartphone. De bruger det til både job, uddannelse og underholdning. De ser serier og film on-demand, læser om deres interesser og følger med i politik, kultur og andre nyheder. Tre fjerdedele er på Facebook og det bruges flittigt ligesom alle andre sociale medier. Hver tiende prøver også lykken med en online datingprofil

Når de selv skal ud, måske på date eller med vennerne, finder de gerne inspiration til dette i Where2go eller Soundvenue. Ellers følger de også med i magasiner som GAFFA og Cover

Få bladrer MetroXpress igennem, men aviser på print abonnerer de ikke på. Udsynet fylder til gengæld i bevidstheden hos Ung andel og de ser ikke globaliseringen som noget skræmmende. Tværtimod støtter de Danmarks engagement i udfordrede områder og synes godt, at vi kunne gøre mere for de flygtninge og indvandrere, der kommer til landet. Selv støtter en stor del ved at være medlem af en humanitær organisation

Også miljøet er en global udfordring og Ung andel mener, at det må være vigtigere at beskytte det end at industrien kan vokse. Derfor vælger mange også miljøvenlige produkter og forsøger at undgå kunstige tilsætningsstoffer i maden og andre kemikalier

Ferie i Danmark har været, hvad hver tredje oplevede det seneste år. Omvendt har en anden tredjedel været på ferie i udlandet. Dette kunne være en rygsæksrejse til Østen eller andre steder i verden, som mange har været på. Mange har også været på togrejser, hvor det er nærliggende at tænke Interrail. En stor del har også været på skiferie tidligere med måske forældrene eller en hel flok venner

I Gallup Kompasset er der flest Moderne-fællesskabsorienterede i Ung andel

Ung andel er glade for velfærdsstaten og mener ikke, at skattelettelser eller privatiseringer vil styrke samfundet. Til gengæld så de gerne, at flere offentlige midler gik til kulturen

Ved det seneste valg var det partierne på venstrefløjen og Radikale Venstre, der havde opbakning fra Ung andel. Lige over 15 % fik dog ikke stemt denne gang




Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På J.M.Thieles Vej 3 er data sidst opdateret 21 februar, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

J.M.Thieles Vej 3 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej hvor der er 10.700 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 9.550 i 10. Kreds, Bülowsvej, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej med 1.838 stemmer. Det svarer til 19.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Bülowsvej (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 224 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 311 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring J.M.Thieles Vej 3. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10914 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.40 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.14 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej

J.M.Thieles Vej 3 hører under skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Bulowsvej.

Skolen ved Bulowsvej

Skolen ved BulowsvejSkolen ved Bulowsvej, Fuglevangsvej 8 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.65
Undervisningseffekt:
0.3
Forældre indkomst:
474.234 kr.
Afstand:
174 meter
Info om Skolen ved Bulowsvej

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C.

 • Fibernet: 2 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 28 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring J.M.Thieles Vej 3



God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på J.M.Thieles Vej 3 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På J.M.Thieles Vej 3 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på J.M.Thieles Vej 3


Data sidst opdateret 11 december, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning J.M.Thieles Vej 3, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dk



Mere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af J.M.Thieles Vej 3

Den nærmeste overfladenære boring ligger 81 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Thorvaldsensvej 24. Boringens dato er ikke angivet. Brøndborer var Brøndboreren er ukendt. Boringens formålet er ikke angivet og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringens dybde er ikke angivet. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 7642 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra J.M.Thieles Vej 3.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
81 201. 7642 »
120 Moniteringsboring 21.2 201. 3922 »
175 Geoteknisk boring 41.6 201. 4916 »
186 Geoteknisk boring 11.0 201. 7831 »
192 Geoteknisk boring 39.1 201. 4915 »
193 Geoteknisk boring 42.0 201. 4917 »
196 Geoteknisk boring 11.0 201. 7834 »
202 Geoteknisk boring 14.5 201. 377 »
209 Forureningsbor. 11.0 201.10204 »
213 Forureningsbor. 12.0 201.10202 »

Hvor langt er der fra J.M.Thieles Vej 3
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,87 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 5,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

H.C. Ørsteds vej 41C
1879 Frederiksberg C


Afstand: 152 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apotek Ørsted


Afstand: 168 meter


Læs mere

Dagligvare

Netto 7471


Afstand: 245 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,57 km


Læs mere

Daginstitution

Skt. Markus Sogns Børnehus


Afstand: 245 m


Læs mere



DinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1961 Frederiksberg C
Info om vej: J.M.Thieles Vej
Stamoplysninger for J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.68112995°N, 12.54667967°Ø
Højde over havets overflade 5,6 m.o.h.
Sogn Sankt Thomas Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 08870d62-ddb9-40b9-9d3d-95b4f7951a6a
BFE nummer 100026845

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C.