DinGeo — i hele Danmark

Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C

DinGeo har samlet informationer på Fuglevangsvej 12A i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. De nærmeste naboer er typisk unge lejere under uddannelse. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.98 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Fuglevangsvej 12A

Luftfoto af Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C ligger i den gamle Frederiksberg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Frederiksberg kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 28 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Der er ikke endnu tilføjet en nuancering og der mangler derfor stadig information om forureningens farlighed. Det drejer sig om Fuglevangsvej 12, der har arbejdet med Villaolietank, privat oplag af;Kemikalier, anvendelse af;Kemikalier, anvendelse af;Metal, skæring, fræsning, svejsning og lodning af;Diffus forurening. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Bly, Olie-benzin, Benz[a]pyren, PAH (sum af 9 PAH) m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 147-00303.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 89 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 54 egentlige jordforureninger (type V2), mens 35 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 13m-Frederiksberg, der hører til Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Fuglevangsvej 12A, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Fuglevangsvej 12
lok. nr. 147-00303
4? Bly, Olie-benzin, Benz[a]pyren, PAH (sum af 9 PAH) m.fl.
H.C. Ørsteds Vej 47, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30122
21? -
Fuglevangsvej 16, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30444
21 F0 -
Bülowsvej 34, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00016
89? -
Johnstrups Alle 6, 1923 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00009
92 F0 -
H.C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00119
125? -
Erik Menveds Vej 2, 1965 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00126
127? -
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
154! F1 -
Ingemannsvej 12, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00040
167 F0 -
J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00312
173? -
Ingemannsvej 11, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00128
203? -
Ingemannsvej 6, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30528
203! F2 -
Danasvej 38, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00393
231? -
Steenwinkelsvej 2, 1966 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00359
234 F0 -
Ingemannsvej 2, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00125
241 F0 -
Bülowsvej 888B, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20030
244? -
Danasvej 36
lok. nr. 147-00290
247? Xylen, Trichlorethylen, Olie-benzin, Benzen m.fl.
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00105
251 F0 -
H.C. Ørsteds Vej 32, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00483
258! F2 -
H.C. Ørsteds Vej 63, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30438
264 F0 -
Åboulevard 43, Fasen
lok. nr. 147-00048
266 F0 O-xylen, Petroleum, Tungmetaller, Chlorerede opl.midl. m.fl.
Danasvej 39, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00261
267? -
Julius Thomsens Plads 3A, 1925 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00236
309? -
Danasvej 30A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30061
310 F0 -
Acaciavej 8, 1867 Frederiksberg C
lok. nr. 147-90006
311? -
Åboulevard 53, 1960 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31051
313 F0 -
Julius Thomsens Gade 12, 1632 København V
lok. nr. 101-04674
342? -
Metalstøberi, Åboulevard 23/Jakob Dannefærds Vej 6B
lok. nr. 147-00342
350? Nikkel, Olieprodukter, Trichlorethylen, Dichlorethylen m.fl.
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00329
355 F0 -
Brohusgade 19, 2200 København N
lok. nr. 101-01723
364? -
Brohusgade 19, 2200 København N
lok. nr. 101-00091
370? -
Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30047
376? -
Rolighedsvej 23A, 1958 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00184
381? -
Åboulevard 21, 1960 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00341
386! F2 -
N.J. Fjords Alle 1, 1957 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20028
389! F2 -
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
390? -
Lykkesholms Allé 25, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30082
408! F1 -
Vodroffsvej 53A, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30586
413 F0 -
Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30274
416 F0 -
Vodroffsvej 61, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00338
419 F0 -
Rosenørns Alle 9, 1970 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00130
419? -
Svend Trøsts Vej 4A, 1912 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30569
420! F2 -
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
423! F2 -
Vodroffsvej 44, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00173
458? -
Uwo Forkromningsanstalt, Lykkeholms Alle 20
lok. nr. 147-00010
467? Petroleum, Tungmetaller, Terpentin, Trichlorethylen m.fl.
Åboulevard 36, 2200 København N
lok. nr. 101-04768
475 F0 -
Griffenfeldsgade 54, 2200 København N
lok. nr. 101-02514
477! F2 -
Åboulevard 16, 2200 København N
lok. nr. 101-02206
478? -
Korsgade 29, 2200 København N
lok. nr. 101-00937
480? -
Sankt Knuds Vej 32, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30192
483? -
Smedegade 7, 2200 København N
lok. nr. 101-01729
485? -
Åboulevard 34
lok. nr. 101-04742
487! F2 Olieprodukter, Bly
Åboulevard 28, 2200 København N
lok. nr. 101-04744
489! F2 -
Gartnergade 2, 2200 København N
lok. nr. 101-03099
496? -

Tabellen viser de 54 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Fuglevangsvej 12A til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Fuglevangsvej 12A, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Fuglevangsvej 10, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30500
16
Bille Brahes Vej 2, 1963 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30150
39
Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30121
61
H.C. Ørsteds Vej 54A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00127
145
Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30494
150
15.000 l olietanke på skole, Fuglevangsvej 5, Frederiksberg
lok. nr. 147-30540
152
H.C. Ørsteds Vej 56, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30437
161
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
171
Steenwinkelsvej 1, 1966 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31054
179
Steenwinkelsvej 14, 1966 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31055
195
Svanemosegårdsvej 8, 1967 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30090
217
Bülowsvej 30, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30157
224
H.C. Ørsteds Vej 59, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30447
239
Adolph Steens Alle 2, 1971 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00485
247
Radiohuset
lok. nr. 147-00415
250
Svanemosegårdsvej 4A, 1967 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30025
254
Harsdorffsvej 11, 1874 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30604
261
Metalindustri, Danasvej 30B, Frederiksberg
lok. nr. 147-30061
266
Metro (Forum/Landbohøjskolen)
lok. nr. 147-90006
292
Bülowsvej 26, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30603
297
Åboulevard 55, 1960 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30068
298
Sankt Knuds Vej 41, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00333
320
Worsaaesvej 9, 1972 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30228
332
Lykkesholms Alle 29, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30576
352
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
360
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
366
Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00043
373
Åboulevard 19, 1960 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00490
392
Rosenørns Alle 3, 1970 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30188
398
Rolighedsvej 23
lok. nr. 147-00364
413
Niels Ebbesens Vej 16, 1911 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30913
427
Vodroffsvej 40, 1900 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30591
460
Suomisvej 1, 1927 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30219
464
Olietank m.fl., Carl Plougs Vej 2 og Niels Ebbesensvej 10 m.fl., Frederiksberg
lok. nr. 147-30587
472
Kastanievej 5, 1876 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30006
492

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Fuglevangsvej 12A til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 26 april, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 15.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.4 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.6 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9400 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C. Støjen er vurderet at være 65-70 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en emhætte

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by65-70 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Fuglevangsvej 12A ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 1.9 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Fuglevangsvej 12A har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Fuglevangsvej 12AKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Fuglevangsvej 12A. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.4 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C ligger i en højde på 5.6 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 560 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 560 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Fuglevangsvej 12A har energimærke G.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="1.0"G

Energimærket er gyldigt fra 12. april 2018 til 12. april 2028.


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke G efterlader plads til forbedring. Med hele 14 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på etageadskillelse, fladt tag, loft, solceller, varmeanlæg, vinduer, yderdøre og ydervægge.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Varmeanlæg: Konvertering til fjernvarme med isoleret veksler, Eksisterende brændeovne nedtaget, Etablering af varmefordelingsanlæg til radiatorer, Installation af varmtvandsbeholder, varmefordelingspumpe, Montage og indregulering af central styring, varmerør og varmtvandsrør247.700 kr692.300 kr
Ydervægge: Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 100 mm61.700 kr787.100 kr
Vinduer: Udskiftning af eksisterende vinduer37.800 kr788.200 kr
Loft: Indvendig efterisolering af skråvægge med 350 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering 27.000 kr43.300 kr
Loft: Hanebåndsloft uisoleret. Isolering af uisolerede hanebåndslofter med 350 mm isolering 24.800 kr35.800 kr
Ydervægge: Gavle: Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm22.800 kr235.600 kr
Etageadskillelse: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med indblæsning af granulat i ca 100 mm hulrum. 22.000 kr35.900 kr
Solceller: Montage af nye solceller18.700 kr200.000 kr
Ydervægge: Port: Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 100 mm15.000 kr81.600 kr
Ydervægge: Udvendig efterisolering af kvistflunke med 200 mm14.700 kr30.800 kr
Loft: Hanebåndsloft - 50 mm Efterisolering af hanebåndsloft med 350 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering 6.900 kr35.800 kr
Fladt tag: Kviste: Isolering af uisoleret tag med 300 mm isolering 4.700 kr23.100 kr
Etageadskillelse: Port: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet portrum med indblæsning af granulat i ca 150 mm hulrum. 3.700 kr6.300 kr
Yderdøre: Udskiftning af yderdøre1.800 kr14.100 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Energimærkerapporten indeholder 14 rentable energiforbedringer, der i et snævert økonomisk perspektiv er fordelagtige fordi besparelserne på varmeregningen kan betale energirenoveringen hjem. Hvis de 14 rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få et opgraderet energimærke C.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="1.0"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres4 trin via rentable forbedringer () og 4 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i ejendommen på Fuglevangsvej

De 14 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 91 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 117,62 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle 14 energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 106,96 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 100 mm(pris: 787.100 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 321.700 kr. på varmeregningen. Hvis alle 14 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 321.700 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Energiforbedringer er ensbetydende med værdiforøgelse. En analyse viste, at for hvert trin en gennemsnitsbolig på 100 kvm rykker op ad energimærkeskalaen (A-G), stiger ejendomsprisen 40.000–50.000 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Sparenergi.dk har samlet information Muligheder for offentlige tilskud til energirenovering af Fuglevangsvej 12A.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Fuglevangsvej 12A er endda i den specielle situation at 14 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 200.000 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C
Ejendomsfoto fra 2018 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C er med det nuværende energimærke G relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 777 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 213,6 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 383.100 kr/år, baseret på en energipris på 2100 kr. per MWh.

Beregnet årlig varmeomkostning
383.100 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2018 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C

Naboerne
unge lejere under uddannelse

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C er unge lejere under uddannelse , d.v.s. conzoom®-typen City-singler.

City-singler

City-singler
unge lejere under uddannelse

 • Unge lejere i storbyen
 • Mange studerende
 • Lav købekraft
 • Højt kulturforbrug
 • Benytter kollektiv trafik og cykler
 • Spiser jævnligt take-away

Geodemografi

City-singler lever livet i metropolerne eller i landets større provinsbyer. Halvdelen er under 35 år og som singler er de fleste også uden børn. Eksamensbeviset er fra grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse, men mange er stadig under uddannelse. Flertallet er lønmodtagere, men tæt på halvdelen er forsørget af det offentlige, da en relativ høj andel af City-singler endnu ikke er kommet rigtigt i gang på arbejdsmarkedet

Deres indkomst er noget under landsgennemsnittet. De, som er beskæftiget, er dog i gang med at arbejde sig op til et højere lønniveau. Deres formue er beskeden og for mange er den fornuftigt nok placeret på en konto for uddannelses- eller boligopsparing. De fleste City-singler ligger i middelklasserne, men også en del i underklassen

De fleste bor til leje, enten hos en privat boligudlejer eller i en almennyttig bolig på typisk 40 til 70 m². De fleste i etageejendomme fra før 1940 til midt-60’erne. I samme opgange deler de tag med en relativ stor andel af nydanskere

Størsteparten klarer sig fint uden bil, da halvdelen i stedet kommer rundt i byen på deres cykel eller med kollektiv trafik

 

Adfærd, livsstil og holdninger

City-singler er online, da computeren er et naturligt redskab til både uddannelse og underholdning. Nettet tilgås fra både pc, tablet og den nyeste smartphone. Her – og kun her – holder de sig blandt andet orienteret om nyheder, og de ser serier og film on-demand. De tjekker også deres profiler på de sociale medier. Nogle er begyndt at fravælge Facebook, til gengæld bruger flere nu Twitter, Instagram og Snapchat – og LinkedIn, som jo er et nyttigt redskab i jobsøgningen

Sundhed fylder i deres bevidsthed, men de dyrker ikke sport oftere end gennemsnittet. Til gengæld får de den daglige motion, når de skal rundt, for næsten halvdelen sætter sig i cykelsadlen hver dag. Er destinationen ikke inden for cykelafstand, vælger City-singler i høj grad den kollektive trafik. Når der skal endnu mere sved på panden, er det fitness og løb, der er typens foretrukne. Boldspil fanger også deres interesse, særligt fodbold. De, der spiller selv, spiller i den lokale klub, men endnu flere nøjes med at se sport i tv

City-singler læser mere faglitteratur end gennemsnittet, men mellem studierne bliver der også plads til at nyde byens mange kulturtilbud og se en koncert eller et stand-up show samt at drikke en øl på byens barer og diskoteker, hvor du også kan møde dem ude foran med en cigaret i hånden. På en almindelig uge når over halvdelen at besøge venner eller familie. Når vennerne er på besøg, byder de gerne på middag. Det er måske ikke det store, men de går op i, at det skal være godt

Det er vigtigt for City-singler at have succes, men en femtedel af dem vil gerne have spiritualiteten med i dét, de gør

De læser om musik, events og mode i magasiner som Soundvenue, Where2go og på aok.dk, mens de ser trailers for de nyeste film i biografen på kino.dk

City-singler interesserer sig især for forurenings- og miljøspørgsmål og de mener ikke, at industriens vækst må sættes over miljøhensyn. Derfor køber de gerne økologiske fødevarer, men de er ikke mere opmærksomme på deres CO2 -aftryk end gennemsnittet. Mere end hver tredje er også medlem af en humanitær eller velgørende organisation og arbejder eller har arbejdet for en NGO som fundraiser på telefon eller på gaden

De kommer sjældent på ferie, da det kan være svært at finde økonomien til det. Sidst de var afsted, var det på en bustur og mange har tidligere været rygsæksrejsende

Rent politisk er City-singlerne meget spredt, men de er oftest Moderne-fællesskabsorienterede

Holdningsmæssigt viser det sig ved, at de godt føler, at de kan følge med udviklingen og samtidig bevare deres værdier. Globaliseringen er ikke skræmmende, snarere synes de, at Danmark skal være åben for omverden og støtter vores internationale engagement. De så gerne, at vi gjorde mere for flygtninge og indvandrere

City-singlers politiske engagement er størst på de store emner, hvorfor lokalpolitik sjældent interesserer dem. De er glade for velfærdsstaten og få ønsker skattelettelser. Til gengæld så de gerne, at flere offentlige midler blev prioriteret til kunst og kultur

Ved det seneste folketingsvalg stemte de fleste til venstre for midten, men Liberal Alliance hentede også en del stemmer hos denne type. Der var dog også en del, der ikke stemte
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Fuglevangsvej 12A er data sidst opdateret 11 maj, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Fuglevangsvej 12A hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej hvor der er 10.700 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 9.550 i 10. Kreds, Bülowsvej, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej med 1.838 stemmer. Det svarer til 19.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Bülowsvej (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 224 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 260 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Fuglevangsvej 12A. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10572 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 9.84 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.98 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej

Fuglevangsvej 12A hører under skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Bulowsvej.

Skolen ved Bulowsvej

Skolen ved BulowsvejSkolen ved Bulowsvej, Fuglevangsvej 8 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.65
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
474.234 kr.
Afstand:
147 meter
Info om Skolen ved Bulowsvej

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 28 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Fuglevangsvej 12AGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Fuglevangsvej 12A med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Fuglevangsvej 12A er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Fuglevangsvej 12A


Data sidst opdateret 14 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Fuglevangsvej 12A, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Fuglevangsvej 12A

Den nærmeste overfladenære boring ligger 31 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Fuglevangsvej/Thielesvej. Boringen blev afsluttet 17 august, 1995. Brøndborer var Kampsax Geodan. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO. Boringen nåede en dybde på 41.6 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 4916 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Fuglevangsvej 12A.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
31 Geoteknisk boring 41.6 201. 4916 »
37 Geoteknisk boring 39.1 201. 4915 »
46 Forureningsbor. 11.0 201.10204 »
54 Forureningsbor. 12.0 201.10202 »
61 Forureningsbor. 12.0 201.10203 »
103 Forureningsbor. 5.0 201. 7405 »
117 Geoteknisk boring 20.0 201. 4924 »
119 Moniteringsboring 14.5 201. 5190 »
123 Moniteringsboring 5.5 201. 5191 »
137 Geoteknisk boring 15.0 201. 375 »

Hvor langt er der fra Fuglevangsvej 12A
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 1,90 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

H.C. Ørsteds vej 41C
1879 Frederiksberg C


Afstand: 59 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apotek Ørsted


Afstand: 216 meter


Læs mere

Dagligvare

REMA 1000


Afstand: 139 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,41 km


Læs mere

Daginstitution

Idrætsbørnehuset Ingemannsvej


Afstand: 302 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1962 Frederiksberg C
Info om vej: Fuglevangsvej
Stamoplysninger for Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.68206095°N, 12.54879315°Ø
Højde over havets overflade 5,6 m.o.h.
Sogn Sankt Markus Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 4dcee654-4e28-49e4-a428-2b7aec6693ee
Adgangsadresse Id 0a3f507b-496c-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100026827

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Fuglevangsvej 12A, 1962 Frederiksberg C.