DinGeo — i hele Danmark

Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C

DinGeo har samlet informationer på Fuglevangsvej 6A i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. De nærmeste naboer er typisk enlige seniorer i lejligheder. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.14 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Fuglevangsvej 6A

Luftfoto af Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

!Mistanke om jordforurening på grunden

Der er registreret mistanke om jordforurening på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C. Ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Regionen er grunden ikke undersøgt. Men myndighederne har kendskab til aktivitet på grunden, der i visse tilfælde kan forårsage jordforurening og derfor er den registreret. Langt de fleste V1-registrerede grunde frikendes for jordforurening, når de undersøges nærmere. Typisk finder regionerne jordforurening på ca. en tredjedel af de V1-registrerede grunde. Vil du vide mere er det en god ide at kontakte Region Hovedstaden og spørge nærmere - Grunden er registreret med lokalitetsnummer: 147-30494.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 72 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 41 egentlige jordforureninger (type V2), mens 31 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg CKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 13f-Frederiksberg, der hører til Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Fuglevangsvej 6A, Frederiksberg C
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Bülowsvej 34, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00016
17? -
Bülowsvej 888B, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20030
68? -
Ingemannsvej 12, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00040
114 F0 -
Ingemannsvej 6, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30528
115! F2 -
Bülowsvej 42/Ingemannsvej 2
lok. nr. 147-00125
127 F0 Olie-benzin
J.M.Thieles Vej 3, 1961 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00312
134? -
Acaciavej 8, 1867 Frederiksberg C
lok. nr. 147-90006
151? -
Erik Menveds Vej 2, 1965 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00126
157? -
Fuglevangsvej 12
lok. nr. 147-00303
162? Bly, Olie-benzin, Benz[a]pyren, PAH (sum af 9 PAH) m.fl.
H.C. Ørsteds Vej 47, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30122
163? -
Ingemannsvej 11, 1964 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00128
175? -
Fuglevangsvej 16, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30444
193 F0 -
N.J. Fjords Alle 1, 1957 Frederiksberg C
lok. nr. 147-20028
217! F2 -
Rolighedsvej 23A, 1958 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00184
223? -
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
246! F1 -
Johnstrups Alle 6, 1923 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00009
247 F0 -
Åboulevard 53, 1960 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31051
273 F0 -
H.C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00119
295? -
Åboulevard 43, Fasen
lok. nr. 147-00048
296 F0 O-xylen, Petroleum, Tungmetaller, Chlorerede opl.midl. m.fl.
H.C. Ørsteds Vej 31, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00105
313 F0 -
Brohusgade 19, 2200 København N
lok. nr. 101-00091
322? -
H.C. Ørsteds Vej 63, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30438
329 F0 -
Brohusgade 19, 2200 København N
lok. nr. 101-01723
333? -
H.C. Ørsteds Vej 32, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00483
355! F2 -
Danasvej 38, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00393
358? -
Steenwinkelsvej 2, 1966 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00359
360 F0 -
Danasvej 39, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00261
370? -
Danasvej 36
lok. nr. 147-00290
381? Xylen, Trichlorethylen, Olie-benzin, Benzen m.fl.
Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00235
426 F0 -
Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00387
430? -
Falkoner Alle 90, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00407
462 F0 -
Danasvej 30A, 1910 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30061
462 F0 -
Sankt Knuds Vej 37, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00329
471 F0 -
Metalstøberi, Åboulevard 23/Jakob Dannefærds Vej 6B
lok. nr. 147-00342
477? Nikkel, Olieprodukter, Trichlorethylen, Dichlorethylen m.fl.
H.C. Ørsteds Vej 22D, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30357
482! F2 -
Julius Thomsens Plads 3A, 1925 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00236
484? -
Sankt Knuds Vej 35, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30047
485? -
Hostrups Vænge 5A, 1950 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31049
490! F1 -
Trykkeri, Lykkesholms Alle 25, Frederiksberg
lok. nr. 147-30082
493! F1 Olie
Falkoner Alle 58A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30231
493! F2 -
Falkoner Alle 42, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00258
497? -

Tabellen viser de 41 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Fuglevangsvej 6A til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Fuglevangsvej 6A, Frederiksberg C
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30494
17
15.000 l olietanke på skole, Fuglevangsvej 5, Frederiksberg
lok. nr. 147-30540
20
Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30121
86
Fuglevangsvej 10, 1962 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30500
114
Metro (Forum/Landbohøjskolen)
lok. nr. 147-90006
125
Bülowsvej 30, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30157
139
Bille Brahes Vej 2, 1963 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30150
164
Bülowsvej 26, 1870 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30603
211
Åboulevard 55, 1960 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30068
239
Svanemosegårdsvej 8, 1967 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30090
243
H.C. Ørsteds Vej 37B, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30443
254
Rolighedsvej 23
lok. nr. 147-00364
260
Steenwinkelsvej 14, 1966 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31055
271
Svanemosegårdsvej 4A, 1967 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30025
275
Harsdorffsvej 11, 1874 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30604
275
H.C. Ørsteds Vej 54A, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00127
275
H.C. Ørsteds Vej 56, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30437
285
H.C. Ørsteds Vej 59, 1879 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30447
311
Steenwinkelsvej 1, 1966 Frederiksberg C
lok. nr. 147-31054
326
Adolph Steens Alle 2, 1971 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00485
342
Amalievej 17, 1875 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30276
390
Radiohuset
lok. nr. 147-00415
399
Nedgravede tankanlæg, Hostrups Have
lok. nr. 147-00235
412
Metalindustri, Danasvej 30B, Frederiksberg
lok. nr. 147-30061
420
Lykkesholms Alle 29, 1902 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30576
439
Sankt Knuds Vej 41, 1903 Frederiksberg C
lok. nr. 147-00333
442
Falkoner Alle 80, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30876
445
Worsaaesvej 9, 1972 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30228
465
Falkonergårdsvej 11, 1959 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30240
467
Kastanievej 5, 1876 Frederiksberg C
lok. nr. 147-30006
474
Autoværksted, Sankt Knuds Vej 35, Frederiksberg
lok. nr. 147-30047
477

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C.
Afstand angiver afstanden i meter fra Fuglevangsvej 6A til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 08 maj, 2024. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region HovedstadenLuftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.3 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 9000 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg CKortet viser trafikstøj i området omkring Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C

Ekstrem regn

Der er høj risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C.

Ejendommen ligger i en lavning og overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

!Lavninger

Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C ligger i en lavning unden naturlige afløb og der er derfor risiko for oversvømmelse ved regn. Der vil på adressen være: 0.14 meter vand, hvis det regner så kraftig at al vand ophober sig på overfladen.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg CRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Fuglevangsvej 6A ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Fuglevangsvej 6A har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C


Ekstrem regn på Fuglevangsvej 6AKortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Fuglevangsvej 6A. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg CKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C ligger i en højde på 6.4 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg CKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C.

BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C havde en gyldighedsperiode, der udløb 14. oktober 2020. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 15 april, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Ejendommen på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C havde et energimærke D , der ikke længere er gyldigt (det udløb 14-10-2020).

Energimærkerapporten indeholder ikke oplysninger om beregnet energiforbrug og -varmeomkostninger

Fjernvarme

Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C

Naboerne
enlige seniorer i lejligheder

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C er enlige seniorer i lejligheder , d.v.s. conzoom®-typen Velfærdsbyggerne.

Velfærdsbyggerne

Velfærdsbyggerne
enlige seniorer i lejligheder

 • Pensionerede håndværkere
 • Bor i lejlighed i de mellemstore provinsbyer
 • Lav købekraft
 • Utryg ved digitalisering
 • Læser avis og lytter til P1
 • Ryger

Geodemografi

Velfærdsbyggerne er over 65 år og de fleste er enlige. Børnene er for længst flyttet hjemmefra og det har givet ro og et fornyet overskud til at nyde sit otium

De har i deres arbejdsliv bidraget til opbygningen af vores velfærdsstat, og det gjorde de som oftest med et eksamensbevis fra grundskolen eller en erhvervsuddannelse. Nu har størsteparten forladt arbejdsmarkedet og modtager i stedet efterløn eller folkepension. Indkomsten er derfor ikke så høj, men man har en lille formue at leve af. Velfærdsbyggerne er placeret i middel- og arbejderklassen

Boligen er typisk en lejlighed på 60 til 90 m², hvor over halvdelen bor til leje og lidt mere end en tredjedel har ejerlejlighed. For at finde dem, skal man kigge efter etageejendomme, som er blevet opført før midt 60’erne eller er af nyere dato. Kun få har et sommerhus, og det kunne ganske vel være nogle af de, som endnu har bil

Du finder Velfærdsbyggerne overalt i landet, dog flest i omegnen af storbyerne samt i provinsbyerne og forstæderne

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Mange har haft et langt og aktivt arbejdsliv, hvor det handlede om at klare dagen og vejen og bidrage til fællesskabet. Nu ser de tilbage på et langt og godt liv. De fleste har været ganske erhvervsaktive og mange har haft et fysisk hårdt arbejde eller arbejdet i langt flere timer end andre kender til i dag. Nu kan de endelig slappe af og nyde deres tilværelse som pensionister. Mange nyder roen og tiden derhjemme, hvor de kan være sig selv. De modtager ikke så tit besøg og besøger heller ikke selv venner og familie så ofte

De holder sig gerne igang med lidt gymnastik i det omfang, kroppen kan følge med. Sundheden følges op med light-produkter, hvor de dog ikke helt undgår kunstige tilsætningsstoffer, som de fleste ellers ønsker. Som Velfærdsbygger tillader de sig desuden at slukke nikotintrangen med smøgerne. Der er flere rygere blandt denne type end blandt befolkningen som helhed og de mener ikke, at staten skal blande sig i, hvor de må ryge

Hjernen holdes aktiv ved at holde sig orienteret omkring indenrigspolitik, kultur og samfund i almindelighed. Også lokal- og egnsspørgsmål interesserer de sig for. Mange læser lokalavisen eller et af de større dagblade. Halvdelen er medlem af Ældre Sagen og udover, at de læser deres blad, læses også Helse, Samvirke og Beboerbladet. Men det hele behøver ikke at gå op i at tilegne sig viden, derfor nyder de også bare en god bog engang imellem eller lytter til P1 og P4 i radioen

På tv-fronten vinder TV2 over DR1 og DR2. Velfærdsbyggerne ser også gerne TV2 Charlie

Du skal stå tidligt op, hvis du vil nå de gode tilbud før Velfærdsbyggerne. Du ser dem ofte ventende foran Netto, Rema 1000 og Fakta, hvor punktlighed omkring åbningstiden er vigtigt for dem. De er heller ikke bange for at give deres holdning til kende over for personalet, for nu er det jo trods alt dem, som er kunderne

Hvis gymnastikken ikke var nok motion, vil de også gerne forbi slagteren, grønthandleren og skomageren. Selvom supermarkederne selvfølgelig er meget praktiske i hverdagen til de daglige indkøb, mener de, at den bedste kvalitet fås hos fagfolkene

Værdimæssigt er Velfærdsbyggerne Traditionelle-fællesskabsorienterede, men en del er også Traditionelle

Orienteret er de om samfundets udvikling, men de bifalder den ikke. De mener, at alting ændre sig for hurtigt, at moderne teknologi er skræmmende og globaliseringen ligeså. De mener derfor, at Danmark skulle passe sig selv i højere grad, så de ikke behøver at frygte, at de traditionelle familieværdier forsvinder. Digitalisering ser de ikke mange fordele ved og en del har end ikke adgang til internettet. De, der har, anvender det kun af og til

Velfærdsbyggerne pointerer, at miljøet må vige for industriens vækstvilkår, alt andet koster jo velfærd og arbejdspladser. I øvrigt mener de, at det burde være obligatorisk at være medlem af en fagforening

Partimæssigt er Velfærdsbyggerne ikke særligt distinkte. Faktisk stemmer de efter samme fordeling som vælgerne generelt.
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Fuglevangsvej 6A er data sidst opdateret 10 maj, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Fuglevangsvej 6A hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej hvor der er 10.700 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 9.550 i 10. Kreds, Bülowsvej, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej med 1.838 stemmer. Det svarer til 19.2 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Bülowsvej (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 224 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 311 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Fuglevangsvej 6A. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10914 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.40 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.14 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej

Fuglevangsvej 6A hører under skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen ved Bulowsvej.

Skolen ved Bulowsvej

Skolen ved BulowsvejSkolen ved Bulowsvej, Fuglevangsvej 8 i Frederiksberg Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.65
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
474.234 kr.
Afstand:
41 meter
Info om Skolen ved Bulowsvej

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C.

 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 33 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Fuglevangsvej 6AGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Fuglevangsvej 6A med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Fuglevangsvej 6A er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Fuglevangsvej 6A


Data sidst opdateret 18 december, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Fuglevangsvej 6A, Frederiksberg C
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Fuglevangsvej 6A

Den nærmeste overfladenære boring ligger 44 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Fuglevangsvej/Bulowsvej. Boringen blev afsluttet 4 september, 1995. Brøndborer var Kampsax Geodan. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 42.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 4917 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Fuglevangsvej 6A.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
44 Geoteknisk boring 42.0 201. 4917 »
52 Moniteringsboring 21.2 201. 3922 »
95 Geoteknisk boring 14.5 201. 377 »
101 Geoteknisk boring 11.0 201. 7834 »
140 Geoteknisk boring 11.0 201. 7831 »
152 Geoteknisk boring 11.0 201. 7833 »
155 201. 7642 »
156 Geoteknisk boring 9.0 201. 8525 »
156 Geoteknisk boring 41.6 201. 4916 »
167 Geoteknisk boring 10.0 201. 7832 »

Hvor langt er der fra Fuglevangsvej 6A
til nærmeste

Risikovirksomhed

Kødbyens Maskincentral
Kolonne 2


Afstand: 2,03 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 5,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Bülowsvej 23
1870 Frederiksberg C


Afstand: 143 meter


Kort Læs mere

Apotek

Apotek Ørsted


Afstand: 319 meter


Læs mere

Dagligvare

Irma Dagligvarer


Afstand: 99 m


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 4,55 km


Læs mere

Daginstitution

Idrætsbørnehuset Ingemannsvej


Afstand: 261 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 1962 Frederiksberg C
Info om vej: Fuglevangsvej
Stamoplysninger for Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C
Geografiske koordinater 55.68260796°N, 12.54614627°Ø
Højde over havets overflade 6,4 m.o.h.
Sogn Sankt Thomas Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 6c619a8f-580b-4547-bdc9-456cea19f3b5
Adgangsadresse Id 0a3f507b-4966-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 100026821

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Fuglevangsvej 6A, 1962 Frederiksberg C.