DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg


Her finder du vigtige officielle dokumenter for C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Der er 53 registrerede historiske byggesager på C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg. I tabellen nedenfor kan du se de enkelte byggesager med årstal, journalnummer og kort beskrivelse. De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link.

Yderligere information om byggesagerne på C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg kan fåes ved, at kontakte Frederiksberg Kommune. Du kan læs mere om byggesager og finde kontaktoplysninger og informationen om byggesager hos Frederiksberg Kommune her » .byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Adresse Dato Beskrivelse Download
C.F. Richs Vej 90, ST 2014 statusændring (Anvendelseændrin...) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 2011 Afløb (Etablere 2 rørbrønde og ...) Download PDF
C.F. Richs Vej 92, 02 th 2011 Til og ombygning (Tagudskiftnin...) Download PDF
C.F. Richs Vej 96, 01 th 2010 Til og ombygning (Wc- og baderu...) Download PDF
C.F. Richs Vej 96, 01 tv 2010 Til og ombygning (Wc- og baderu...) Download PDF
C.F. Richs Vej 106, 02 th 2008 Til og ombygning (Wc- og baderu...) Download PDF
C.F. Richs Vej 106, 03 tv 2008 Til og ombygning (Wc- og baderu...) Download PDF
C.F. Richs Vej 102 2006 Afløb Download PDF
C.F. Richs Vej 92 2003 Til og ombygning (Kulkælder) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 2002 Beboelse (Parkeringspladser, M....) Download PDF
C.F. Richs Vej 94 2002 Beboelse (Renovering. Badeværel...) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 2001 Varme/energi/forsyning/skorsten... Download PDF
C.F. Richs Vej 90 2000 Forespørgsel (Udeservering) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1998 Servitut/deklaration (Aflysning...) Download PDF
C.F. Richs Vej 102, ST th 1997 Til og ombygning (Vinduer) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1996 Beboelse (Parkeringspladser, M....) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1995 Forespørgsel (Fredning) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1995 Klage (Klage) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1990 Beboelse (Brandsikring.) (Indeh...) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1986 Beboelse (M. Fl. Brandsikring.)...) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1985 Forespørgsel (Beboelse i kælder) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1985 statusændring, Til beboelse Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1984 Beboelse (M. Fl. Altan.) (Indeh...) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1984 Beboelse (Kulkælder) (Indeholde...) Download PDF
C.F. Richs Vej 106 1984 Forespørgsel (Dispensation § 48) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1983 statusændring, Til beboelse (Om...) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1983 Til og ombygning (Vinduer, M. F...) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1982 statusændring, Til beboelse (An...) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1981 Varme/energi/forsyning/skorsten... Download PDF
C.F. Richs Vej 96 1976 Beboelse (Antennemast) (Indehol...) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1972 Afløb (55840/72) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1972 Til og ombygning Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1969 Varme/energi/forsyning/skorsten... Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1966 Matrikulær sag Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1965 Varme/energi/forsyning/skorsten... Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1953 Varme/energi/forsyning/skorsten... Download PDF
C.F. Richs Vej 96, 01 th 1950 Lovliggørelse (Leje) Download PDF
C.F. Richs Vej 100, 02 th 1950 Lovliggørelse (Leje) Download PDF
C.F. Richs Vej 102, 03 th 1950 Lovliggørelse (Leje) Download PDF
C.F. Richs Vej 106, 03 th 1950 Lovliggørelse (Leje) Download PDF
C.F. Richs Vej 96, ST tv 1948 Lovliggørelse (Leje) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1947 Varme/energi/forsyning/skorsten Download PDF
C.F. Richs Vej 92 1946 Varme/energi/forsyning/skorsten... Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1940 Varme/energi/forsyning/skorsten... Download PDF
C.F. Richs Vej 90, 01 tv 1939 Varme/energi/forsyning/skorsten... Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1935 Varme/energi/forsyning/skorsten... Download PDF
C.F. Richs Vej 100 1935 Matrikulær sag (Målebrev) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1934 Beboelse (Tegninger, beregninge...) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1934 Varme/energi/forsyning/skorsten... Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1934 Afløb (M. Fl. 678/34) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1934 Afløb (M. Fl.) Download PDF
C.F. Richs Vej 90 1931 Afløb (Anulleret) Download PDF
C.F. Richs Vej 100 0 Matrikulær sag (Måleblade) Download PDF

Lokal- og kommuneplaner gældende for C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg er der 3 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2017 Lokalplan (vedtaget) Lokalplan 210 for almene familieboliger og studieboliger C.F. Richs Vej 103 Download PDF
1984 Lokalplan (vedtaget) Et område begrænset af C.F. Richs Vej, jernbanearealer og vejareal ved matr. nr. 70 Download PDF
1973 Lokalplan (vedtaget) VILLAOMRÅDERNE VED FASANVEJ Download PDF
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2016 Download PDF
2017 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) C.F.Richs Vej 103 Download PDF

Officielle attester på C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som Frederiksberg Kommune har registreret på C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg her »


Energimærke

Der er på C.F. Richs Vej 90, 2. tv lavet en energimærkerapport (udført af Ai-energi A/S). Du kan hente rapporten her

Download Energimærkerapport

Du kan finde mere information om Energimærket på C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg her »

Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 13 servitutter på ejendommen C.F. Richs Vej 90, 2. tv, 2000 Frederiksberg:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
08.07.2016 1 Servitut Prioritet i forhold til andre servitutter, der også har forprioritet, afgøres af anmeldelsestidspunktet DEKLARATION
21.07.1993 10 Servitut Anmærkning anm byrder, anm hæftelser Tillægstekst tillæg til vedtægt, Tillige lyst pantstiftende.
24.01.2005 11 Servitut Foreløbig notering af ekspropriation
23.08.2012 13 Vedtægter Tillæg til vedtægter
01.07.2013 14 Vedtægter Ny § 3
28.08.1891 2 Servitut Dok om indskrænkning iht brøndanlæg, (5G 447-1024)
08.08.1902 3 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
10.09.1920 4 Servitut Dok om kloakbidrag, (7R 995 1634)
08.03.1935 5 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
05.04.1935 6 Servitut Dok om evt fjernelse af en garagebygning mv, Se akt
05.11.1935 7 Servitut Dok om vejprofil, ubebygget areal, fælles adgangsvej, haveanlæg, reklame, kælderrum, fælles afløbsledning, til gas, vand og el
08.08.1936 8 Servitut Dok om fjernvarme mv
24.09.1976 9 Servitut Vedtægter for ejerforening, Ringparken, Ikke til hinder for prioritering