DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg.

Det skyldes at Frederiksberg Kommune desværre har valgt ikke at offentliggøre historiske byggesager.

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg er der 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2016 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2020 Download PDF

Officielle attester på Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som Frederiksberg Kommune har registreret på Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 14 servitutter på ejendommen Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
05.11.1926 1 Servitut Dok om vejplan mageskifte mv (8G301-1785) BESTILLES PÅ LANDSARKIVET
08.01.2014 10 Vedtægter Tillæg til vedtægter opr. tinglyst 17.08.1978 løbenr. 14547-02-S0001
08.01.2014 11 Vedtægter Tillæg til vedtægter opr. tinglyst 17.08.1978 løbenr. 14547-02-S0001
09.06.2016 12 Vedtægter Tillæg til 08.01.2014-1005074526 Ny § 4, stk. 4. Ved generalforsamlingsbeslutning 9. oktober 2013 er det, jf. § 17A vedtaget at gøre det muligt for ejere at få opsat en altan ud for deres lejlighed.
09.06.2016 13 Vedtægter Tillæg til 08.01.2014-1005074526 Ny § 4, stk. 4. Ved generalforsamlingsbeslutning 9. oktober 2013 er det, jf. § 17A vedtaget at gøre det muligt for ejere at få opsat en altan ud for deres lejlighed.
09.06.2016 14 Vedtægter Tillæg til 08.01.2014-1005074526 Ny § 4, stk. 4. Ved generalforsamlingsbeslutning 9. oktober 2013 er det, jf. § 17A vedtaget at gøre det muligt for ejere at få opsat en altan ud for deres lejlighed.
11.06.1928 2 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
16.04.1937 3 Servitut Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv
15.06.1962 4 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
04.07.1962 5 Servitut Dok om benyttelse af kælderrum
22.01.1964 6 Servitut Dok om afløbsforhold og vandforsyning
14.10.1964 7 Servitut Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, Resp lån i off midler
17.08.1978 8 Servitut Vedtægter for ejerforening, Schnutholksvej 31-33 og Finsensvej 47 mv, Se akt, Tillige lyst pantstiftende. AKT 2_FRB_H40
27.05.1994 9 Vedtægter Tillæg til vedtægter