DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 FrederiksbergGeomatic AVM
1.837.743
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
1.150.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
2.598.900
Mere Info 
Justeret RKR
1.751.964
Mere Info 
Udbudspris i postnr
2.890.140
Mere Info 
Vurderingsrapport
199,-/md
Køb her Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
 • Anslået ejendomsværdi

  ca. 1,84 mio. kr.

  oktober 2020
 • Seneste Salgspris

  1.690.000 kr.

  31. oktober 2019
 • Offentlig ejendomsvurdering

  1.150.000 kr.

Computerberegnede Ejendomsvurderinger


Nedenfor kan du læse nærmere om de uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Lejligheden på Finsensvej 47A, 3. 304.


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg.

Geomatic AVM
1.837.743 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Lejligheden på Finsensvej 47A, 3. 304. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Finsensvej 47A, 3. 304. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Lejligheden.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Finsensvej 47A, 3. 304. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Finsensvej 47A, 3. 304. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Finsensvej 47A, 3. 304 i Frederiksberg er 1.150.000 kr (år 2019). Grunden på 0 m2 er vurderet til 188.800 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 6.825 kr og en grundskyld på 3.432,83 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.150.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Finsensvej 47A, 3. 304 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2000 Frederiksberg i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2020.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2000 Frederiksberg ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2020) er 43.315 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 174 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 174 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg har et vægtet areal på 60 m². Hvis Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 60 m2 x 43,315 kr/m2 = 2.598.900 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2020)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2000 Frederiksberg
2.598.900 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 2000 Frederiksberg. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 2019 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 31. oktober 2019, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 1.690.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
31. oktober 2019Alm. frit salg1.690.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 60 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Finsensvej 47A, 3. 304 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2000 Frederiksberg (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 60 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 2019 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2020, y: 1.751.964 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg var i fjerde kvartal 2019. Salgsprisen 1.690.000 kr. var 33 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 33 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 60 m2 x 43,315 kr/m2 x 0.67 = 1.751.964 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2020) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 2019)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 2000 Frederiksberg
1.751.964 kr.

Udbudspriser i 2000 Frederiksberg

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2000 Frederiksberg kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Finsensvej 47A, 3. 304. Der er p.t. 116 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 116 lejligheder, der p.t. er til salg i 2000 Frederiksberg.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 30,391 til 80,402 kr/m2, med et gennemsnit på 48,364 kr/m2 og en median på 48,169 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 60 m2 x 48,169 kr/m2 = 2.890.140 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2000 Frederiksberg)

gns. m2 udbudspris for 116 Ejerlejligheder til salg i 2000 Frederiksberg
2.890.140 kr.
Ejendomsvurderinger på Finsensvej 47A, 3. 304

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Finsensvej 47A, 3. 304. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Skats ejendomsvurderinger er ikke detaljerede individuelle vurderinger og kan afvige en del fra faktiske handelspriser.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Bolighed.dk, Tinglysning.dk