DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Finsensvej 73, 2000 FrederiksbergGeomatic AVM
-
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
83.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
700.860
Mere Info 
Justeret RKR
168.576
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 
Vurderingsrapport
199,-/md
Køb her   • Seneste Salgspris

    107.000 kr.

    5. december 2006
  • Offentlig ejendomsvurdering

    83.000 kr.

Computerberegnede Ejendomsvurderinger


Nedenfor kan du læse nærmere om de uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Ejendommen på Finsensvej 73.


! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg.

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Bygningen på Finsensvej 73. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Finsensvej 73. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Bygningen.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Bygningen på Finsensvej 73. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Finsensvej 73. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Bygningen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Ejendommen på Finsensvej 73 i Frederiksberg er 83.000 kr (år 2019). Grunden på 0 m2 er vurderet til 39.300 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 930,6 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
83.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Finsensvej 73 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Bygning i postnummer 2000 Frederiksberg i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2020.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Bygning i postnummer 2000 Frederiksberg ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2020) er 46.724 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 6 frie handler af Bygning. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 6 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Bygningen på Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg har et vægtet areal på 15 m². Hvis Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 15 m2 x 46,724 kr/m2 = 700.860 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2020)

Realkreditrådets m2-priser for Bygning i 2000 Frederiksberg
700.860 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Bygning i 2000 Frederiksberg. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 2006 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Bygningen på Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 5. december 2006, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 107.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
5. december 2006Alm. frit salg107.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 15 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Finsensvej 73 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Bygning i postnummer 2000 Frederiksberg (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 15 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 2006 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: første kvartal 2020, y: 168.576 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg var i fjerde kvartal 2006. Salgsprisen 107.000 kr. var 76 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 76 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 15 m2 x 46,724 kr/m2 x 0.24 = 168.576 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2020) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 2006)

Salgsjusteret m2-pris for Bygning i 2000 Frederiksberg
168.576 kr.

Udbudspriser i 2000 Frederiksberg

dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede Ejendomsvurderinger

Vi har på denne side samlet flere uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Bygning på Finsensvej 73. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Skats ejendomsvurderinger er ikke detaljerede individuelle vurderinger og kan afvige en del fra faktiske handelspriser.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Bolighed.dk, Tinglysning.dk