DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Dirch Passers Allé 15, 5. tv. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer fire byggesagsdokumenter knyttet til Dirch Passers Allé 15, 5. tv. De dækker perioden 2008 - 2018 og giver et indblik i lejlighedens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er ti servitutter knyttet til Dirch Passers Allé 15, 5. tv. Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1998 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Dirch Passers Allé 15, 5. tv direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Dirch Passers Allé 15, 5. tv.
thumbnail: Skråfoto fra 1946 taget 56 meter fra Dirch Passers Allé 15, 5. tv

Skråfoto fra 1946 taget 56 meter sydvest for Dirch Passers Allé 15, 5. tv. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Byggesager på Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg

De fire historiske byggesager på Dirch Passers Allé 15, 5. tv beskriver nybyg, tilbygning, ombygning og renovering af Dirch Passers Allé 15, 5. tv.

Frederiksberg Kommune har et online byggesagsarkiv.

Frederiksberg Kommune har scannet alle afsluttede byggesager og udstiller dem via filarkiv.

Byggesagsarkivet indeholder afsluttede byggesager og tegninger fra 1854 og frem. Du kan ikke forvente, at der er tegninger over hver enkelt lejlighed.

Enkelte byggesager er ikke tilgængelige for offentligheden på grund af personfølsomme oplysninger og/eller sikkerhedsmæssige hensyn (f.eks. er byggesager skjult for bygninger, der har bank, vekselkontor, apotek eller våbenhandler).

Byggesager på Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg

Adresse Dato Beskrivelse Download
Dirch Passers Allé 3 2018 Forespørgsel (Forespørgsel om afskærmning/hegn) Forespørgsel om afskærmning/hegn Download PDF
Dirch Passers Allé 3 2015 Til og ombygning (Skillevægsændring (2015-0927)) Skillevægsændring (2015-0927) Download PDF
Dirch Passers Allé 3 2014 Til og ombygning (Vindafdækning af tagterasse (2014-0720) - Ikke udført) Vindafdækning af tagterasse (2014-0720) - Ikke udført Download PDF
Dirch Passers Allé 3 2008 Bolig, Etagebolig (Ejerlejligheder) Ejerlejligheder Download PDF

Tabellen viser de 4 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen. Datakilde: Frederiksberg Kommune
Læs mere om byggesager her »

Servitutter på Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg

Dato Prioritet Type Tillægstekst
16.01.1998 1 Servitut Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst Dok om afløbsanlæg
22.06.2016 10 Vedtægter Tillæg til vedtægter 22.09.2008-14698-02 Tillæg til vedtægterne for E/F Revyhaven
03.09.2003 2 Servitut Anmærkning 7a Tillægstekst Lokalplan nr. 126
15.11.2006 3 Servitut Lokalplan nr. 146
15.11.2006 4 Servitut Lokalplan nr. 138
13.05.2008 5 Servitut Dok. om anlæg, vedligeholdelse af privat vej mv. lyst på 8 O og 8 T.
22.09.2008 6 Servitut Vedtægter for E/F Revyhaven påtaleret: Ejerforeningen lyst på ejl. 1-97
22.09.2008 7 Servitut Vedtægter for E/F Revyhaven påtaleret: Ejerforeningen lyst på ejl. 1-97
22.06.2016 8 Vedtægter Tillæg til vedtægter 22.09.2008-14698-02 Tillæg til vedtægterne for E/F Revyhaven
22.06.2016 9 Vedtægter Tillæg til vedtægter 22.09.2008-14698-02 Tillæg til vedtægterne for E/F Revyhaven

Tabellen viser de 10 servitutter på ejendommen Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;
Du kan downloade servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Dirch Passers Allé 15, 5. tv med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af Frederiksberg Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Dirch Passers Allé 15, 5. tv
Rapporten fra 2016 tildeler bygningen energimærke B
Læs mere energimærket på Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Dirch Passers Allé 15, 5. tv, 2000 Frederiksberg

År Plantype Beskrivelse Download
2002 Lokalplan (vedtaget) Det gamle gasværk ved Flintholm Station Download PDF
2003 Lokalplan (vedtaget) Et område mellem Finsensvej og Flintholm Station Download PDF
2006 Lokalplan (vedtaget) For et område på Flintholm Download PDF
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2016 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2020 Download PDF

Tabellen viser de 3 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Dirch Passers Allé 15, 5. tv Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »