DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Dirch Passers Allé 22, 2. null, 2000 Frederiksberg


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Dirch Passers Allé 22, 2. null, 2000 Frederiksberg, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Dirch Passers Allé 22, 2. null, 2000 Frederiksberg

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Der er 13 registrerede historiske byggesager på Dirch Passers Allé 22, 2. null, 2000 Frederiksberg. I tabellen nedenfor kan du se de enkelte byggesager med årstal, journalnummer og kort beskrivelse. De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link.

Yderligere information om byggesagerne på Dirch Passers Allé 22, 2. null, 2000 Frederiksberg kan fåes ved, at kontakte Frederiksberg Kommune. Du kan læs mere om byggesager og finde kontaktoplysninger og informationen om byggesager hos Frederiksberg Kommune her » .byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Adresse Dato Beskrivelse Download
Marguerite Vibys Plads 7 2016 Forespørgsel (Forespørgsel om a...) Download PDF
Osvald Helmuths Vej 4 2016 Forespørgsel (Forespørgsel om b...) Download PDF
Osvald Helmuths Vej 4 2016 . (Ejerlejligheder matr. nr. 8x...) Download PDF
Osvald Helmuths Vej 4 2015 Erhverv, Skilt/pylon (Udskiftni...) Download PDF
Dirch Passers Allé 26 2013 Erhverv, Detailhandel (Pizzaria...) Download PDF
Dirch Passers Allé 30 2013 Erhverv (Sushi restaurent (Buti...) Download PDF
Osvald Helmuths Vej 4 2013 Erhverv Download PDF
Dirch Passers Allé 22, ST 2012 Erhverv (Kiosk m. spillehal (bu...) Download PDF
Dirch Passers Allé 34, ST 2012 Erhverv (Blomsterbutik (butik1 ...) Download PDF
Marguerite Vibys Plads 7 2012 Til og ombygning (Butik 9-13, t...) Download PDF
Marguerite Vibys Plads 12 2012 Erhverv, Diverse (Butik 14, MTH...) Download PDF
Osvald Helmuths Vej 2 2012 Erhverv, Diverse (Spillehal, Sp...) Download PDF
Osvald Helmuths Vej 2 2012 Erhverv (Skilt/facade) Download PDF

Lokal- og kommuneplaner gældende for Dirch Passers Allé 22, 2. null, 2000 Frederiksberg

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Dirch Passers Allé 22, 2. null, 2000 Frederiksberg er der 9 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2005 Lokalplan (vedtaget) For et område på Flintholm Download PDF
2014 Lokalplan (vedtaget) For en erhvervsbebyggelse til kontor- og serviceerhverv i Flintholm Download PDF
2002 Lokalplan (vedtaget) Det gamle gasværk ved Flintholm Station Download PDF
2018 Lokalplan (vedtaget) for boliger og KU.BE ved Dirch Passers Allé Download PDF
2003 Lokalplan (vedtaget) Et område mellem Finsensvej og Flintholm Station Download PDF
2006 Lokalplan (vedtaget) For et område på Flintholm Download PDF
2008 Lokalplan (vedtaget) For et område til erhverv i Flintholmområdet Download PDF
2015 Lokalplan (vedtaget) For studieboliger ved Dirch Passers Allé Download PDF
2004 Lokalplan (vedtaget) Et område ved rækkehusene på Einer-Jensens Vænge Download PDF
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2016 Download PDF
2018 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) flintholm KU.BE Download PDF

Officielle attester på Dirch Passers Allé 22, 2. null, 2000 Frederiksberg

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Dirch Passers Allé 22, 2. null, 2000 Frederiksberg her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som Frederiksberg Kommune har registreret på Dirch Passers Allé 22, 2. null, 2000 Frederiksberg.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Dirch Passers Allé 22, 2. null, 2000 Frederiksberg her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Dirch Passers Allé 22, 2. null, 2000 Frederiksberg

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Dirch Passers Allé 22, 2. null, 2000 Frederiksberg

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk