DinGeo — i hele Danmark

Boligskat — Finsensvej 47A, 3. 304, 2000 Frederiksberg

Den nuværende månedlige boligskat på Finsensvej 47A, 3. 304 er 855 kr. Boligskatten ser ud til at skulle falde over de næste år. Den nuværende boligejer vil ifm. med skatteomlægningen i 2024 få en skatterabat. Skatterabatten bortfalder for nye ejere af boligen.

Der er en mulighed for, at boligejeren på Finsensvej 47A, 3. 304 skal have penge tilbage i skat p.g.a. en for høj ejendomsvurdering i årene 2011-2020.


Estimeret fremtidig boligskat på Finsensvej 47A, 3. 304
år: 2019 2020 2021 2024 og frem
Skat:10.257 kr 8.968 kr (*) 8.453 kr (*) 8.012 kr (*)
Tabelbeskrivelse: Kolonnen '2019' er den nuværende årlige boligskat. De årlige boligskatter for 2020, 2021 og 2024 er kvalificerede bud baseret på ejendommens aktuelle AVM vurdering og skatteministeriets typeeksempler i Frederiksberg Kommune. Estimaterne indeholder en lang række usikkerheder.

Læs mere nedenfor ↓


Historiske ejendomsvurderinger

Skats historiske ejendomsvurderinger af lejligheden på Finsensvej 47A, 3. 304 (gule søjler i graf nedenfor) er højere end vores vurderinger (blå søjler) i årene 2011 og 2012. Det tyder på, at den offentlige ejendomsvurdering har været for høj, og boligejer derfor måske har betalt en uretfærdig høj boligskat. Hvis korrekt, så er boligejer berettiget til kompensation.

Check offentlige ejendomsvurderinger 2011-2020 på Finsensvej 47A, 3. 304


Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af lejligheden på Finsensvej 47A, 3. 304 har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (1.837.743 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler - er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler - er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Finsensvej 47A, 3. 304 er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Finsensvej 47A, 3. 304 ».Effekten af den nye boligskattereform for ejerlejligheder i Frederiksberg Kommune

Skatteministeriet har udregnet skattevirkningerne af de nye boligskatteregler for tre ejerlejligheder med forskelligt prisniveau i Frederiksberg Kommune: En billigere ejerlejlighed til 2.500.000 kr., en typisk ejerlejlighed til 4.100.000 kr. og en dyrere ejerlejlighed til 7.000.000 kr. Et udtræk af skatteministeriets vigtigste tal er vist i tabellen nedenfor.

Vi har estimeret boligskatten for Finsensvej 47A, 3. 304 baseret på lejlighedens aktuelle AVM værdi (1.837.743 kr.), og extrapolation fra en billigere lejlighed i Frederiksberg Kommune. Med de forbehold, der knytter sig til skatteministeriets udregninger, vores ejendomsvurdering og interpolation, ser det ud til, at boligskatten allerede i 2020 bliver 1.289 kr. lavere end den nuværende (2019) årlige boligskat på 10.257 kr. Fra 2021 nedsættes ejendomsværdiskatten for alle landets boliger og det kommer også Finsensvej 47A, 3. 304 til gode med en lettelse på 515 kr.

Boligejerne på Finsensvej 47A, 3. 304 er blandt vinderne af 2024 skatteomlægning, men en væsentlig lavere boligskat fra 2024 og fremover (afhængig af udviklingen i den offentlige ejendomsvurdering). Den nuværende boligejer vil ifm. skatteomlægningen i 2024 muligvis få en skatterabat i omegnen af 4337 kr. Rabatten vil bortfalde for nye boligejere.

Fremtidig boligskat og kompensation
BoligtypeEjendomsvurdering 2020Boligskat 2020 (1)Boligskat 2021 (2)Boligskat 2024 (6)Rabat (13)Kompensation (14)
Billigere ejerlejlighed2.500.00012.20011.50010.9005.9000
Typisk ejerlejlighed4.100.00020.20018.90017.9009.7000
Dyrere ejerlejlighed7.000.00029.80027.90026.40020.4000
Finsensvej 47A, 3. 3041.837.7438.9688.4538.0124.3370

Tabelbeskrivelse: Tabellens tre første rækker viser skatteministeriets udregning af virkningerne af de fremtidige boligskatteregler og aftalen om kompensation for ejerlejligheder med forskelligt prisniveau i Frederiksberg Kommune. Kolonnerne 'Boligtype' og 'Ejendomsvurdering 2020' angiver de tre eksempel-lejligheder og deres ejendomsvurderinger. 'Boligskat 2020 (1)', 'Boligskat 2021 (2)' og 'Boligskat 2024 (6)' er de estimerede samlede boligskatter (ejendomsværdiskat + grundskyld) for årene 2020, 2021, 2024. 'Rabat (13)' er den eventuelle skatterabat, der gives til boligejer for at afbøde muligheden for en voldsom skattestigning fra 2024 (skatterabatten bortfalder ved salg af bolig). 'Kompensation (14)' er det eventuelle beløb, som boligejer kan forvente at få refunderet pga. for høje boligskatter i perioden 2011-2020. Udregningerne bag de nummererede kolonner markeret med (x) er beskrevet mere uddybende her ». Tallene for Finsensvej 47A, 3. 304 er estimeret ved extrapolation fra en billigere lejlighed i Frederiksberg Kommune.
Bemærk: Der er ikke tale om endelige værdier - men blot estimater baseret på en række antagelser i både skatteministeriets udregninger samt vores interpolation. Desuden vil den fremtidige boligskat kovariere med den (endnu ukendte) fremtidige boligprisudvikling på Finsensvej 47A, 3. 304.


Datakilder: Skatteministeriets udførlige og ret indviklede beregninger for typiske ejerboliger i Frederiksberg Kommune er beskrevet på siden Nye boligskatteregler - Typeeksempler ». AVM prisvurdering og anden boligstatistik for Finsensvej 47A, 3. 304 er beskrevet udførligt på siden Ejendomsvurderinger på Finsensvej 47A, 3. 304 ».


Penge tilbage i boligskat

Det er uklart om lejlighedens ejer har en kompensation til gode. Skatteministeriets udregninger indikerer, at der ikke kan forventes en kompensation. Grafen med de historiske ejendomsvurderinger indikerer dog, at de offentlige ejendomsvurderinger muligvis har været i den høje ende.

Der er en lille chance for tilbagebetaling af boligskat (*)

(*) Ansvarsfraskrivelse: Udregninger på denne side er baseret på offentlig tilgængelige geodata. De nævnte beløb repræsenterer kvalificerede gæt. Skats endelige vurderinger er først tilgængelige i 2020-2022 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


Finsensvej 47A, 3. 304
Lejligheden på Finsensvej 47A, 3. 304. Foto stammer fra Boligas arkiv.

Boligskat

Boligskat udgør ofte en væsentlig (bolig)udgift, der påvirker boligprisudviklingen. Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Desværre har der igennem flere år været en del problemer og uklarheder med boligskat.

Miseren startede for alvor tilbage i 2013, hvor en sønderlemmende kritik udløste en fuldstændig suspension af de offentlige ejendomsvurderinger, som ellers udgør grundlaget for boligskat i Danmark. Siden 2013 har boligskatten således baseret sig på 2011-vurdering, hvilket betyder, at boligbeskatningen i højere og højere grad har mistet enhver sammenhæng med boligernes værdi.

Det forsøges der nu rådet bod på med nye ejendomsvurderinger og nye boligskatteregler. Alle danske boligejere vil i perioden 2020-2022 modtage nye ejendomsvurderinger, vurderingerne vil efterfølgende opdateres årligt. De nye vurderinger er udgangspunktet for:

1. Boligskatten fra 2024 og frem.

2. Tilbagebetaling til boligejere, der har indbetalt en urimelig høj boligskat i perioden 2011-2020.

Læs mere her »