DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg.

Det skyldes at Frederiksberg Kommune desværre har valgt ikke at offentliggøre historiske byggesager.

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg er der 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2016 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2020 Download PDF

Officielle attester på Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som Frederiksberg Kommune har registreret på Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 8 servitutter på ejendommen Finsensvej 73, 2000 Frederiksberg:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
08.02.1901 1 Servitut Dok om bebyggelsesindsk og forpl til at overtage kommune Aareal til brug for den off færdsel samt bidrag til anlæg af fortov mv, Se akt
12.01.1912 2 Servitut Dok om kloakareal mv, (6Y 850-64)
04.07.1924 3 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, vejafgift, (7Ø 305-1150)
21.05.1926 4 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Se akt, (8K 719-366)
03.12.1935 5 Servitut Dok om benyttelse af en garage AKT 2_FRB_Æ9
29.01.1952 6 Servitut Dok om garagebygn mv AKT 2_FRB_Æ9
20.05.1980 7 Servitut Dok om fjernvarme mv, Se akt AKT 2_FRB_Æ9
24.10.2003 8 Servitut Vedtægter for E/F AKT 2_FRB_Æ9