DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Finsensvej 80B, 1. , 2000 Frederiksberg


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Finsensvej 80B, 1. , 2000 Frederiksberg, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Finsensvej 80B, 1. , 2000 Frederiksberg

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Der er 96 registrerede historiske byggesager på Finsensvej 80B, 1. , 2000 Frederiksberg. I tabellen nedenfor kan du se de enkelte byggesager med årstal, journalnummer og kort beskrivelse. De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link.

Yderligere information om byggesagerne på Finsensvej 80B, 1. , 2000 Frederiksberg kan fåes ved, at kontakte Frederiksberg Kommune. Du kan læs mere om byggesager og finde kontaktoplysninger og informationen om byggesager hos Frederiksberg Kommune her » .byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Adresse Dato Beskrivelse Download
Finsensvej 80 2018 Nedrivning (Nedrivning af 5 garager) Nedrivning af 5 garager Download PDF
Finsensvej 80 2015 Til og ombygning (Ombygning af erhverv (2015-0256)) Ombygning af erhverv (2015-0256) Download PDF
Finsensvej 80 2013 Til og ombygning (Ændring af lejemål - forhåndsdialog) Ændring af lejemål - forhåndsdialog Download PDF
Finsensvej 80 2012 Erhverv, Skilt/pylon (Ophængning af skilt - ikke udført (2012-2694)) Ophængning af skilt - ikke udført (2012-2694) Download PDF
Finsensvej 80 2011 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 2008 Til og ombygning (Etablering af udsugning (2008-0893) - ikke udført) Etablering af udsugning (2008-0893) - ikke udført Download PDF
Finsensvej 80 2008 Til og ombygning (Taginstallation af klimaanlæg (2008-2089)) Taginstallation af klimaanlæg (2008-2089) Download PDF
Finsensvej 80 2004 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 2003 Til og ombygning (Opdeling af lejemål stuen) Opdeling af lejemål stuen Download PDF
Finsensvej 80 2003 Forespørgsel Download PDF
Finsensvej 80 2003 Afløb (Kloak) Kloak Download PDF
Finsensvej 80 1998 Erhverv, Diverse (Diverse) Diverse Download PDF
Finsensvej 80 1998 Til og ombygning (Opdeling af lejemål 2. sal) Opdeling af lejemål 2. sal Download PDF
Finsensvej 80 1998 Erhverv, Diverse (Tegninger. Ventilation.) Tegninger. Ventilation. Download PDF
Finsensvej 80 1998 Afløb Download PDF
Finsensvej 80 1996 Varme/energi/forsyning/skorsten Download PDF
Finsensvej 80 1991 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1990 Afløb (Spildevand) Spildevand Download PDF
Finsensvej 80 1990 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1990 Erhverv, Diverse (Dispensation) Dispensation Download PDF
Finsensvej 80 1990 Afløb (1136/90) 1136/90 Download PDF
Finsensvej 80 1989 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1987 Afløb (Anulleret) Anulleret Download PDF
Finsensvej 80 1986 Afløb (1147/85) 1147/85 Download PDF
Finsensvej 80 1986 Afløb (339/86) 339/86 Download PDF
Finsensvej 80 1986 Afløb (Spildevand) Spildevand Download PDF
Finsensvej 80 1986 Til og ombygning (Kælderopdeling) Kælderopdeling Download PDF
Finsensvej 80 1985 Til og ombygning (1. sal) 1. sal Download PDF
Finsensvej 80 1983 Matrikulær sag Download PDF
Finsensvej 80 1983 Til og ombygning (Kælder) Kælder Download PDF
Finsensvej 80 1979 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1973 Afløb (337/73) 337/73 Download PDF
Finsensvej 80 1973 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1972 Servitut/deklaration (Forespørgsel) Forespørgsel Download PDF
Finsensvej 80 1963 Erhverv, Diverse Download PDF
Finsensvej 80 1961 Erhverv, Diverse Download PDF
Finsensvej 80 1959 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1959 Afløb (41668/59) 41668/59 Download PDF
Finsensvej 80 1957 Til og ombygning (1.sal) 1.sal Download PDF
Finsensvej 80 1956 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1954 Afløb (35502/54) 35502/54 Download PDF
Finsensvej 80 1954 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1954 Til og ombygning (Deling af lokaler) Deling af lokaler Download PDF
Finsensvej 80 1954 Til og ombygning (Kælder) Kælder Download PDF
Finsensvej 80 1954 Afløb Download PDF
Finsensvej 80 1953 Afløb (32989/52) 32989/52 Download PDF
Finsensvej 80 1952 Afløb (33050/52) 33050/52 Download PDF
Finsensvej 80 1952 Erhverv, Diverse (Beregninger. Tegninger.) Beregninger. Tegninger. Download PDF
Finsensvej 80 1952 Til og ombygning (2. sal) 2. sal Download PDF
Finsensvej 80 1952 Til og ombygning (kælder og 1. sal) kælder og 1. sal Download PDF
Finsensvej 80 1951 Erhverv, Diverse (Skur) Skur Download PDF
Finsensvej 80 1951 Diverse Download PDF
Finsensvej 80 1951 Erhverv, Diverse (Hegn) Hegn Download PDF
Finsensvej 80 1951 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1951 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1951 Afløb (783/51) 783/51 Download PDF
Finsensvej 80 1951 Afløb Download PDF
Finsensvej 80 1950 Matrikulær sag Download PDF
Finsensvej 80 1950 Afløb (232/50) 232/50 Download PDF
Finsensvej 80 1950 Afløb (692/50) 692/50 Download PDF
Finsensvej 80 1950 Erhverv, Diverse (Beregninger. Tegninger.) Beregninger. Tegninger. Download PDF
Finsensvej 80 1950 Varme/energi/forsyning/skorsten Download PDF
Finsensvej 80 1950 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1950 Erhverv, Diverse (Ventilation.) Ventilation. Download PDF
Finsensvej 80 1949 Afløb (334/49) 334/49 Download PDF
Finsensvej 80 1949 Til og ombygning (Kælder) Kælder Download PDF
Finsensvej 80 1949 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1949 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1949 Afløb (646/49) 646/49 Download PDF
Finsensvej 80 1949 Afløb Download PDF
Finsensvej 80 1948 Afløb Download PDF
Finsensvej 80 1941 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1941 Afløb Download PDF
Finsensvej 80 1939 Afløb Download PDF
Finsensvej 80 1939 Matrikulær sag (Approbation) Approbation Download PDF
Finsensvej 80 1939 Matrikulær sag (Approbation) Approbation Download PDF
Finsensvej 80 1939 Matrikulær sag Download PDF
Finsensvej 80 1939 Matrikulær sag (Udstykning.) Udstykning. Download PDF
Finsensvej 80 1938 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1937 Matrikulær sag (Approbation) Approbation Download PDF
Finsensvej 80 1937 Afløb Download PDF
Finsensvej 80 1937 Til og ombygning Download PDF
Finsensvej 80 1936 Matrikulær sag (Målebrev) Målebrev Download PDF
Finsensvej 80 1936 Afløb (Anulleret) Anulleret Download PDF
Finsensvej 80 1936 Erhverv, Diverse (Beregninger) Beregninger Download PDF
Finsensvej 80 1936 Erhverv, Etablering Download PDF
Finsensvej 80 1936 Erhverv, Diverse (Hegn) Hegn Download PDF
Finsensvej 80 1936 Varme/energi/forsyning/skorsten Download PDF
Finsensvej 80 1936 Erhverv, Diverse (Diverse) Diverse Download PDF
Finsensvej 80 1936 Carport/garage Download PDF
Finsensvej 80 1936 Afløb (409/36) 409/36 Download PDF
Finsensvej 80 1936 Afløb Download PDF
Finsensvej 80 1936 Afløb (906/36) 906/36 Download PDF
Finsensvej 80 1936 Matrikulær sag Download PDF
Finsensvej 80 0 Erhverv, Diverse (Diverse) Diverse Download PDF
Finsensvej 80 0 Matrikulær sag (Måleblade) Måleblade Download PDF

Lokal- og kommuneplaner gældende for Finsensvej 80B, 1. , 2000 Frederiksberg

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Finsensvej 80B, 1. , 2000 Frederiksberg er der 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2003 Lokalplan (vedtaget) Et område mellem Finsensvej og Flintholm Station Download PDF
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2016 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2020 Download PDF

Officielle attester på Finsensvej 80B, 1. , 2000 Frederiksberg

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Finsensvej 80B, 1. , 2000 Frederiksberg her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som Frederiksberg Kommune har registreret på Finsensvej 80B, 1. , 2000 Frederiksberg.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Finsensvej 80B, 1. , 2000 Frederiksberg her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Finsensvej 80B, 1. , 2000 Frederiksberg

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Finsensvej 80B, 1. , 2000 Frederiksberg

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk