DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Haven 9G, 2000 Frederiksberg


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Haven 9G. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Haven 9G direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Haven 9G.
thumbnail: Skråfoto fra 1937 taget 108 meter fra Haven 9G

Skråfoto fra 1937 taget 108 meter sydvest for Haven 9G. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Byggesager på Haven 9G, 2000 Frederiksberg

De 0 historiske byggesager på Haven 9G beskriver nybyg, tilbygning, ombygning og renovering af Haven 9G.

Frederiksberg Kommune har et online byggesagsarkiv.

Frederiksberg Kommune har scannet alle afsluttede byggesager og udstiller dem via filarkiv.

Byggesagsarkivet indeholder afsluttede byggesager og tegninger fra 1854 og frem. Du kan ikke forvente, at der er tegninger over hver enkelt lejlighed.

Enkelte byggesager er ikke tilgængelige for offentligheden på grund af personfølsomme oplysninger og/eller sikkerhedsmæssige hensyn (f.eks. er byggesager skjult for bygninger, der har bank, vekselkontor, apotek eller våbenhandler).

Byggesager på Haven 9G, 2000 Frederiksberg

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Haven 9G, 2000 Frederiksberg.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen. Datakilde: Frederiksberg Kommune
Læs mere om byggesager her »

Servitutter på Haven 9G, 2000 Frederiksberg

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Haven 9G, 2000 Frederiksberg

Officielle attester og rapporter på Haven 9G, 2000 Frederiksberg

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Haven 9G med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Haven 9G, 2000 Frederiksberg

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Haven 9G, 2000 Frederiksberg her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af Frederiksberg Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Haven 9G, 2000 Frederiksberg her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Haven 9G, 2000 Frederiksberg her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Haven 9G, 2000 Frederiksberg Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Haven 9G, 2000 Frederiksberg

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Haven 9G, 2000 Frederiksberg

År Plantype Beskrivelse Download
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2016 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2020 Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Haven 9G Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »