DinGeo — i hele Danmark

Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg

DinGeo har samlet informationer på Mariendalsvej 32 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen på Nyelandsvej. De nærmeste naboer er typisk veluddannede byfamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.69 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Mariendalsvej 32

Luftfoto af Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg er Ferskvandsdannelser (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på ejendommens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 79 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 54 egentlige jordforureninger (type V2), mens 25 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Mariendalsvej 32, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 12ki-Frederiksberg, der hører til Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Mariendalsvej 32, Frederiksberg
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00322
49! F1 -
Mariendalsvej 21C, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00352
113? -
Mariendalsvej 50F, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00023
120 F0 -
Dronning Olgas Vej 28, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30469
127! F1 -
Mariendalsvej 43, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30002
156 F0 -
Mariendalsvej 21A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30000
165? -
Mariendalsvej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-31081
167? -
Dronning Olgas Vej 25, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-20005
204 F0 -
Dronning Olgas Vej 23, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00406
208? -
Kong Georgs Vej 16, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00115
261! F1 -
Mariendalsvej 55-57
lok. nr. 147-00287
265 F0 Zink, Tetrachlorethylen, Cadmium, Trichlorethylen m.fl.
Kong Georgs Vej 19, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30091
286 F0 -
Mariendalsvej 52A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00498
291 F0 -
Kong Georgs Vej 23, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00314
301? -
Mariendalsvej 4A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00188
339? -
Holger Danskes Vej 28A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00353
354 F0 -
Holger Danskes Vej 24, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30556
364 F0 -
Kong Georgs Vej 63, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00316
364? -
Holger Danskes Vej 65, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00493
367! F2 -
Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00019
370 F0 -
Borups Allé 2, 2200 København N
lok. nr. 101-30030
370 F0 -
Godthåbsvej 32A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00441
392! F1 -
Godthåbsvej 34A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00307
393! F2 -
Ågade 110, 2200 København N
lok. nr. 101-02507
405? -
Godthåbsvej 18A, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00100
407? -
Holger Danskes Vej 5, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00124
409! F2 -
Godthåbsvej 22, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-30335
410? -
Godthåbsvej 16
lok. nr. 147-00121
413! F2 Petroleum, Benzen, Olie-benzin
Mariendalsvej 58, 2000 Frederiksberg
lok. nr. 147-00066
417 F0 -
lok. nr. 101-01286420? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Godthåbsvej 14, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-20009
  421? -
  Godthåbsvej 30, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31104
  427 F0 -
  Sprøjtemaling mm. - Godthåbsvej 12, Frederiksberg
  lok. nr. 147-00354
  430 F0 Fyringsolie
  Godthåbsvej 26, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30421
  430 F0 -
  Gårdsanering i karre 2
  lok. nr. 147-00432
  432 F0 Fyringsolie, Benz[a]pyren, C25-C35 kulbrintefraktion, PAH (sum af 9 PAH) m.fl.
  Nordre Fasanvej 125A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-20000
  437 F0 -
  Duevej 102, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30263
  438! F2 -
  Duevej 108A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30515
  443! F2 -
  Nordre Fasanvej 171, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00504
  446? -
  Falkoner Alle 128, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30234
  451 F0 -
  Duevej 114, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30182
  454! F2 -
  Hørsholmsgade 4, 2200 København N
  lok. nr. 101-03574
  455? -
  Jagtvej 23B-27
  lok. nr. 101-04663
  461 F0 Benzen, Olie-benzin
  Ærøvej 888A,
  lok. nr. 147-31027
  467? -
  Falkoner Alle 65, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00053
  468? -
  Falkoner Alle 63, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00295
  469? -
  Godthåbsvej 31, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00072
  470? -
  Aksel Møllers Have 1, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00029
  471! F1 -
  Godthåbsvej 52, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00070
  471? -
  Godthåbsvej 31, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00229
  471? -
  Holger Danskes Vej 89A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00358
  488! F2 -
  Borups Alle 126A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00008
  493? -
  Aksel Møllers Have 2, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30022
  494! F1 -
  Godthåbsvej 21A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30341
  496 F0 -

  Tabellen viser de 54 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Mariendalsvej 32 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Mariendalsvej 32, Frederiksberg
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30903
  120
  Bryggeri m.v., Kronprinsesse Sofies Vej 25-31 m.fl., Frederiksberg
  lok. nr. 147-00191
  152
  Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30459
  181
  Dronning Olgas Vej 41, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30173
  213
  Kong Georgs Vej 46, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30454
  224
  Kong Georgs Vej 52, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30423
  229
  Nitivej 11, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30255
  279
  Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30831
  282
  Mariendalsvej 9, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31115
  297
  Kong Georgs Vej 66, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30835
  309
  Kong Georgs Vej 55, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-31103
  334
  Nitivej 2, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30915
  351
  Trykkeri, levnedsmiddelindustri m.fl., Nordre Fasanvej 150, Frederiksberg
  lok. nr. 147-30916
  373
  Autoværksted mm., Nordre Fasanvej 125A-B og 127
  lok. nr. 147-20000
  415
  Evt. efterladt restforurening, Borups Allé 119 og Nordre Fasanvej 175, Frederiksberg
  lok. nr. 147-00206
  419
  Elektronikvirksomhed m.fl. Nordre Fasanvej 143-149
  lok. nr. 147-00451
  423
  Lundtoftegade 1-81 og Hillerødgade 23, København N
  lok. nr. 101-00442
  424
  Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30233
  425
  Jagtvej 16
  lok. nr. 101-00631
  426
  Indsivning af benzin, Holger Danskes Vej 3a-b, Frederiksberg
  lok. nr. 147-30086
  451
  Hørsholmsgade 14, 2200 København N
  lok. nr. 101-30649
  462
  Adilsvej 2, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30123
  482
  Kbh.Komm.Fritidshjem Humlebien + bortkørsel af forurenet jord
  lok. nr. 101-02576
  484
  Nordre Fasanvej 103, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-00116
  486
  Godthåbsvej 52 - Renseri
  lok. nr. 147-00070
  487

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Mariendalsvej 32 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 10 juli, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.4 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.5 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9300 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Mariendalsvej 32, 2000 FrederiksbergKortet viser trafikstøj i området omkring Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  ! Større veje55-60 dB
  Veje i byingen registreret støj (*)
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg

  Ekstrem regn

  Der er høj risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg.

  Ejendommen ligger i en lavning og overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  !Lavninger

  Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg ligger i en lavning unden naturlige afløb og der er derfor risiko for oversvømmelse ved regn. Der vil på adressen være: 0.51 meter vand, hvis det regner så kraftig at al vand ophober sig på overfladen.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Mariendalsvej 32, 2000 FrederiksbergRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Mariendalsvej 32 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
  Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.7 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Mariendalsvej 32 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg


  Ekstrem regn på Mariendalsvej 32Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Mariendalsvej 32. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (4.3 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (6 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Mariendalsvej 32, 2000 FrederiksbergKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg ligger i en højde på 7.2 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Mariendalsvej 32, 2000 FrederiksbergKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Vi kunne ikke finde et energimærke på Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg sidst vi kiggede (15. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

  Tjek det elektroniske energimærke »

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 15 februar, 2020 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  Fjernvarme

  Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Frederiksberg Fjernvarme A/S finder du her: http://www.frb-forsyning.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om Frederiksberg Fjernvarme A/S her »


  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg

  Naboerne
  veluddannede byfamilier

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg er veluddannede byfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Kulturnauter.

  Kulturnauter

  Kulturnauter
  veluddannede byfamilier

  • Yngre familier uden børn
  • Bor i ældre lejligheder i storbyen
  • Veluddannede i høje stillinger
  • Høj købekraft
  • Store kulturforbrugere
  • Velorienterede og interesserede
  • Handler gerne i Irma
  • Læser Berlingske og Politiken

  Geodemografi

  Der findes Kulturnauter i alle aldre, omend der er en overrepræsentation af folk mellem 20’erne og 30’erne. Flest er singler, og det er faktisk helt normalt for familier i storbyen. De fleste har heller ikke børn

  De har investeret i deres uddannelse og dannelse. Kulturnauterne er den type, hvor næstflest har taget en lang videregående uddannelse. Desuden har en stor andel en mellemlang videregående uddannelse eller bachelorgrad

  Beskæftigelsesniveauet er højt, da der er mange ledere, en del selvstændige og kun få arbejdsledige. Der er også flere forskere blandt denne type. Indkomsten er derfor høj, og formuen ligeså. De er typisk placeret i den øvre del af middel- eller overklassen

  Så godt som alle bor i lejligheder under 115 m² i ældre etageejendomme. Godt over halvdelen ejer deres bolig, mens en del er andelshavere. Halvdelen har bil

  Langt de fleste af landets Kulturnauter er bosiddende i Hovedstaden, men du finder dem også i større byer i resten af landet. Lidt mere end hver tiende har registreret erhverv i hjemmet

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Omgås du Kulturnauter, vil du ikke alene blive inviteret på middagsselskaber af og til, du vil også blive mundskænk, når lækre gourmetretter bliver afprøvet. Samtidig er de politiske forbrugere, som vælger økologi og miljøvenlighed til

  Kulturnauterne navigerer sikkert rundt i byens mange kulturtilbud. De er storbyens absolut største kulturforbrugere, i hvert fald af den klassiske af slagsen: Mere end hver tredje er i teatret mindst hvert halve år. En stor andel kommer desuden hver måned på museum, til en fernisering eller måske til en forestilling. Dertil kommer koncertoplevelser af forskellig art og endda hyppige besøg i nattelivet. Kulturnauten er også en af de mest hyppige gæster i biograferne, film skal jo ses på lærredet og de ser gerne de nyeste før andre. Hver femte er i øvrigt medlem af en filmklub. Med hertil følger naturligvis også hyppige besøg på restauranter og caféer

  Karrieren fylder også meget i Kulturnauternes hverdag, og de er passionerede omkring deres arbejde. Derfor bliver den motion, som de fleste dyrker hver uge, også nødt til at være noget, der kan dyrkes fleksibelt. Flertallet vælger således at løbe eller at træne i et fitnesscenter. Det suppleres for mange af, at cyklen er deres primære transportmiddel i det daglige. Sekundært er den kollektive transport, og det gælder også for mange af de, der har bil. Flere har dog investeret i en el-bil - de er jo også mere miljøvenlige

  De nye tendenser spotter de ved at være velorienterede gennem aviser, tidsskrifter, fag- og skønlitteratur, håndbøger og internettet. Læsestof, som er enten indkøbt eller lånt på biblioteket. De foretrukne trykte aviser er enten Berlingske, Politiken eller Information. På sofabordet ligger seneste nummer af Where2go eller GAFFA. Og de vil vide mere om design og indretning, kultur, mad og vin end nogen anden dansker

  Som de travle mennesker, de nu engang er, er det rart med tv on-demand, så man kan tilpasse programmerne til sit tidskema og binge-watche en serie om søndagen

  Ni ud af ti betaler gerne ekstra for den rigtige kvalitet, det er derfor ganske vanligt at se dem i en specialbutik eller Irma, som finder en ganske stor andel af deres kunder blandt Kulturnauter. Butikkernes stigende udvalg af kvalitetsfærdigretter hjælper Kulturnauterne med at få deres tætpakkede ugeprogram til at gå op

  De er ganske berejste og ferierne inkluderer kortere eller længere ferier i Danmark, ture til Europa, storby- og kulturferier, sol- og charterferier samt den årlige skiferie som hver tiende tager på

  Kulturnauter er først og fremmest Modernefællesskabsorienterede, dernæst enten Fællesskabsorienterede eller Moderne. Så de er selvfølgelig meget globalt orienteret; verden er deres østers. De synes derfor, at det er naturligt, at Danmark er en spiller på den internationale scene og de mener også, at vi skal løfte i flok. Deres eget bidrag går blandt andet gennem medlemsskabet af både natur- eller miljøorganisationer og humanitære organisationer, og de så også gerne, at Danmark var mere åben for omverden. Til trods for deres karrierefokus, accepterer de naturligvis ikke miljøforringelser bare for at sikre industriens vækstvilkår. Til gengæld ser de gerne, at de offentlige udgifter til kunst/kultur øges

  Ved det seneste valg var venstrefløjen, Radikale Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti Kulturnauternes partier.
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Mariendalsvej 32 er data sidst opdateret 15 maj, 2024.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Mariendalsvej 32 hører til afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej hvor der er 10.700 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 9.550 i 10. Kreds, Bülowsvej, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 89.3 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var De Radikale det største parti i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej med 1.838 stemmer. Det svarer til 19.2 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 10. Kreds, Bülowsvej (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 224 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 10. Kreds, Bülowsvej, med et indeks på 32 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 223 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Mariendalsvej 32. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12895 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.92 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.69 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2000 Frederiksberg

  Opklaringsprocenten i 2000 Frederiksberg er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt Skolen på Nyelandsvej

  Mariendalsvej 32 hører under skoledistriktet Skolen på Nyelandsvej. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Nyelandsvej.

  Skolen på Nyelandsvej

  Skolen på NyelandsvejSkolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23 i Frederiksberg Kommune.
  Ældste klasse:
  9. klasse
  Gns trivsel:
  3.60
  Undervisningseffekt:
  -1.0
  Forældre indkomst:
  402.607 kr.
  Afstand:
  911 meter
  Info om Skolen på Nyelandsvej

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt Skolen på Nyelandsvej på kort

  Bredbåndsmuligheder

  ! Begrænsede bredbåndsmuligheder

  Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg, via kobbernet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 90 / 12 Mbit/s *

  Se fibernet dækningsgrad omkring Mariendalsvej 32  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Mariendalsvej 32 med vejledende downloadhastighed op til 200+ Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Mariendalsvej 32 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 200+ Mbit/s
  • Tre: 50 - 100 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Mariendalsvej 32


  Data sidst opdateret 29 januar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Mariendalsvej 32, Frederiksberg
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg er Ferskvandsdannelser.

  Ferskvandsdannelserne er aflejret efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode.

  Ferskvandsdannelser er både organiske (tørv og gytje) samt mineralske (ler og sand). Forekomsten af ferskvandsaflejringer er knyttet til nuværende og tidligere vandløbssystemer og søområder, og fordelingen af ferskvandsaflejringerne afspejler det overordnede dræneringsmønster eller beliggenheden af større forsumpningsområder enten knyttet til tidligere havbundsområder eller vandskelsmoser.

  Ferskvandstørv
  Eksempel på postglacialt ferskvandstørv rig på organisk materiale (Foto P.R. Jakobsen).

  Ferskvandsdannelserne indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Ferskvandsdannelserne har ofte meget ringe nedsivningsegenskaber og ved kraftig regn vil nedbøren derfor ofte have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Ferskvandsdannelserne frigiver ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Mariendalsvej 32

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 30 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Ågade/ Kronprinsesse Sofies Vej 40. Boringen blev afsluttet 30 december, 1957. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 4.6 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 817 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Mariendalsvej 32.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  30 Geoteknisk boring 4.6 201. 817 »
  87 Geoteknisk boring 2.5 201. 818 »
  134 Geoteknisk boring 2.7 201. 2325 »
  162 Geoteknisk boring 10.4 201. 707 »
  170 Forureningsbor. 8.0 201. 9203 »
  172 Geoteknisk boring 201. 2322 »
  174 Geoteknisk boring 6.5 201. 1147 »
  176 Forureningsbor. 6.5 201. 9206 »
  180 Forureningsbor. 13.0 201. 9201 »
  181 Forureningsbor. 4.0 201. 9204 »

  Hvor langt er der fra Mariendalsvej 32
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 3,06 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Mariendalsvej 32
  2000 Frederiksberg


  Afstand: 23 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Borups Allé


  Afstand: 436 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Fakta butik 314


  Afstand: 201 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,95 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Børnehuset Stjernen


  Afstand: 162 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2000 Frederiksberg
  Info om vej: Mariendalsvej
  Stamoplysninger for Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg
  Geografiske koordinater 55.69022665°N, 12.53675099°Ø
  Højde over havets overflade 7,2 m.o.h.
  Sogn Mariendals Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 61ce0420-4eb8-4981-8e2e-0947cad1269d
  Adgangsadresse Id 0a3f507b-5321-32b8-e044-0003ba298018
  BFE nummer 100027972

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg.