DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Aldersrogade 3A, st. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 38 byggesagsdokumenter knyttet til Aldersrogade 3A, st. . De dækker perioden 1 - 2015 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Aldersrogade 3A, st. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Aldersrogade 3A, st. .
thumbnail: Skråfoto fra 1935 taget 54 meter fra Aldersrogade 3A, st.

Skråfoto fra 1935 taget 54 meter nordvest for Aldersrogade 3A, st. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø

bygningen på Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø har 38 historiske byggesager, der dækker perioden 1 - 2015. De 38 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Aldersrogade 3A, st.

Adresse Dato Beskrivelse Download
Aldersrogade 3 2015 Særlige sager (Etablering af fælles friarealer ifm. nedrivning af skur/lagerbygning mellem ejendommene og etablering af overdækket cykelparkering samt opholdsareal og etablering af port mod Aldersrogade samt etableriig 25 P-pladser) Etablering af fælles friarealer ifm. nedrivning af skur/lagerbygning mellem ejendommene og etablering af overdækket cykelparkering samt opholdsareal og etablering af port mod Aldersrogade samt etableriig 25 P-pladser Download PDF
Aldersrogade 3 2010 Til- og ombygninger (Istandsætte rum, ændre storrumskontore til enmandsrum Aldersrogade 3 (modt.pr.mail)) Istandsætte rum, ændre storrumskontore til enmandsrum Aldersrogade 3 (modt.pr.mail) Download PDF
Aldersrogade 3 2006 Til- og ombygninger (Skillerumsændringer, nr 3, 1.sal.) Skillerumsændringer, nr 3, 1.sal. Download PDF
Aldersrogade 3 2002 Til- og ombygninger (Etabl. intern trappe m/st. og 1. sal 3-5) Etabl. intern trappe m/st. og 1. sal 3-5 Download PDF
Aldersrogade 3 1998 Særlige sager (INDGANGS/VINDUESPARTI I TRAPPEGANG.) INDGANGS/VINDUESPARTI I TRAPPEGANG. Download PDF
Aldersrogade 3 1998 Til- og ombygninger (TILL. TIL SLØJFNING AF KÆLDER.) TILL. TIL SLØJFNING AF KÆLDER. Download PDF
Aldersrogade 3 1992 Til- og ombygninger (Opdeling af erhvervslejemål på 1., udførelse af gangbro og udvendig spindeltrappe) Opdeling af erhvervslejemål på 1., udførelse af gangbro og udvendig spindeltrappe Download PDF
Aldersrogade 3 1991 Til- og ombygninger (Opsætning af skillevægge i stueetagen i nr. 3A) Opsætning af skillevægge i stueetagen i nr. 3A Download PDF
Aldersrogade 3 1989 Til- og ombygninger (Flytning af hoveddør mod gade, ændring af skillerumsopdeling m.m.) Flytning af hoveddør mod gade, ændring af skillerumsopdeling m.m. Download PDF
Aldersrogade 3 1985 Til- og ombygninger (Indretning af kontorlandskab og folkerum i stuetagen i nr. 3 A) Indretning af kontorlandskab og folkerum i stuetagen i nr. 3 A Download PDF
Aldersrogade 3 1967 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer i en 1-etages værkstedsbygning med tagetage m.m.) Bygningsforandringer i en 1-etages værkstedsbygning med tagetage m.m. Download PDF
Aldersrogade 3 1967 Særlige sager (Udførsel af en godselevator) Udførsel af en godselevator Download PDF
Aldersrogade 3 1966 Til- og ombygninger (Omordning af tagvandsafledningen fra en eksisterende bygning) Omordning af tagvandsafledningen fra en eksisterende bygning Download PDF
Aldersrogade 3 1965 Til- og ombygninger (Indr. af 2 toiletrum på 1. sal i hovedbygningen) Indr. af 2 toiletrum på 1. sal i hovedbygningen Download PDF
Aldersrogade 3 1957 Til- og ombygninger (Opsætning af en murskåner på gadefacaden) Opsætning af en murskåner på gadefacaden Download PDF
Aldersrogade 3 1948 Særlige sager (Anbringelse af 1 stk. damudblæsningsbrønd) Anbringelse af 1 stk. damudblæsningsbrønd Download PDF
Aldersrogade 3 1947 Til- og ombygninger (Indretning af et rum i kld. til opbevaring af brandfarlige vædsker) Indretning af et rum i kld. til opbevaring af brandfarlige vædsker Download PDF
Aldersrogade 3 1944 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer på 1. sal ved indr. af et toiletrum) Bygningsforandringer på 1. sal ved indr. af et toiletrum Download PDF
Aldersrogade 3 1943 Til- og ombygninger (Maling af facaden) Maling af facaden Download PDF
Aldersrogade 3 1940 Til- og ombygninger (Installation og fjernelse af gulvafløb i vognport) Installation og fjernelse af gulvafløb i vognport Download PDF
Aldersrogade 3 1937 Til- og ombygninger (Påførelse af en etage på eksisterende 1-etages staldbygning m.m.) Påførelse af en etage på eksisterende 1-etages staldbygning m.m. Download PDF
Aldersrogade 3 1937 Særlige sager (Bygningsforandring i stueetagen ved fjernelse af 2 facadepiller) Bygningsforandring i stueetagen ved fjernelse af 2 facadepiller Download PDF
Aldersrogade 3 1935 Til- og ombygninger (Afløb fra en gennemløbsbrønd) Afløb fra en gennemløbsbrønd Download PDF
Aldersrogade 3 1934 Til- og ombygninger (Opstilling af skillerum med loftsoverdækning på 1.) Opstilling af skillerum med loftsoverdækning på 1. Download PDF
Aldersrogade 3 1934 Til- og ombygninger (Indrettelse af et sprøjtelakeringsværksted i stueetagen) Indrettelse af et sprøjtelakeringsværksted i stueetagen Download PDF
Aldersrogade 3 1930 Til- og ombygninger (Et åbent lagerskur på 144 m²) Et åbent lagerskur på 144 m² Download PDF
Aldersrogade 3 1927 Til- og ombygninger (Gennemrydning af en døråbning i brandgavlen mod matr. 3661) Gennemrydning af en døråbning i brandgavlen mod matr. 3661 Download PDF
Aldersrogade 3 1920 Nybyggeri (2-etages fabriksbygning) 2-etages fabriksbygning Download PDF
Aldersrogade 3 1918 Til- og ombygninger (Opsætte skillevægge og lofter) Opsætte skillevægge og lofter Download PDF
Aldersrogade 3 1914 Til- og ombygninger (Skur og tag over kældernedgang) Skur og tag over kældernedgang Download PDF
Aldersrogade 3 1914 Til- og ombygninger (Tørrestue i kælder) Tørrestue i kælder Download PDF
Aldersrogade 3 1909 Til- og ombygninger (WC i staldbygning) WC i staldbygning Download PDF
Aldersrogade 3 1908 Til- og ombygninger (Bygningsændringer (1)) Bygningsændringer (1) Download PDF
Aldersrogade 3 1 Ukendt (Nedrivning af ejendommen, Aldersrogade 3) Nedrivning af ejendommen, Aldersrogade 3 Download PDF
Aldersrogade 3   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Aldersrogade 3   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Aldersrogade 3   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Aldersrogade 3   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 38 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Aldersrogade 3A, st. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Aldersrogade 3A, st. , 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Lokalplan (vedtaget) Vibenshus Runddel Vest Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Aldersrogade 3A, st. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »