DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Hjørringgade 37, 14. th. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 14 byggesagsdokumenter knyttet til Hjørringgade 37, 14. th. De dækker perioden 1901 - 2003 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Hjørringgade 37, 14. th direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Hjørringgade 37, 14. th.
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1950 taget 73 meter fra Hjørringgade 37, 14. th

Skråfoto fra 1928-1950 taget 73 meter nordvest for Hjørringgade 37, 14. th. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø

bygningen på Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø har 14 historiske byggesager, der dækker perioden 1901 - 2003. De 14 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Hjørringgade 37, 14. th

Adresse Dato Beskrivelse Download
Hjørringgade 35 2003 Til- og ombygninger (Etablering af et toilet rum 12 a nr. 35.) Etablering af et toilet rum 12 a nr. 35. Download PDF
Hjørringgade 35 2001 Til- og ombygninger (Ombygning af eks. køkken/toilet nr. 35) Ombygning af eks. køkken/toilet nr. 35 Download PDF
Hjørringgade 35 1996 Til- og ombygninger (BIBH. AF MUR I SKEL MELLEM 29-33-35) BIBH. AF MUR I SKEL MELLEM 29-33-35 Download PDF
Hjørringgade 35 1996 Til- og ombygninger (OMBYGNING AF STUEN + 1.SAL NR.35) OMBYGNING AF STUEN + 1.SAL NR.35 Download PDF
Hjørringgade 35 1962 Til- og ombygninger (opførelse af en 1- etagers værkstedstilbygning og en 1- etagers påbygning. (1)) opførelse af en 1- etagers værkstedstilbygning og en 1- etagers påbygning. (1) Download PDF
Hjørringgade 35 1961 Særlige sager (nedgravning af en 6000 liter olietank under bagbygningen.) nedgravning af en 6000 liter olietank under bagbygningen. Download PDF
Hjørringgade 35 1957 Til- og ombygninger (opstilling af en olietank i gården.) opstilling af en olietank i gården. Download PDF
Hjørringgade 35 1957 Til- og ombygninger (åbent halvtag.) åbent halvtag. Download PDF
Hjørringgade 35 1954 Nybyggeri (opførelse af en 1 etagers lager og fabriksbygning med kælder og bygningsforandringer i bagbygningen ved indretning af arbejdslokaler) opførelse af en 1 etagers lager og fabriksbygning med kælder og bygningsforandringer i bagbygningen ved indretning af arbejdslokaler Download PDF
Hjørringgade 35 1901 Nybyggeri (En 1-etages hestestald) En 1-etages hestestald Download PDF
Hjørringgade 35   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Hjørringgade 35   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Hjørringgade 35   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Hjørringgade 35   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 14 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Hjørringgade 37, 14. th med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Hjørringgade 37, 14. th, 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Hjørringgade Download PDF
2009 Lokalplan (vedtaget) Hjørringgade tillæg 1 Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Hjørringgade 37, 14. th Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »