DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Saabyesvej 8, kl. 4. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 46 byggesagsdokumenter knyttet til Saabyesvej 8, kl. 4. De dækker perioden 1874 - 2010 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Saabyesvej 8, kl. 4 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Saabyesvej 8, kl. 4.
thumbnail: Skråfoto fra 1937 taget 7 meter fra Saabyesvej 8, kl. 4

Skråfoto fra 1937 af Saabyesvej 8, kl. 4. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø

bygningen på Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø har 46 historiske byggesager, der dækker perioden 1874 - 2010. De 46 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Saabyesvej 8, kl. 4

Adresse Dato Beskrivelse Download
Rosenvængets Allé 32 2010 Nybyggeri (Opførsel af 6 beboelsesbygninger i 2 og 3 etager samt penthouse (1)) Opførsel af 6 beboelsesbygninger i 2 og 3 etager samt penthouse (1) Download PDF
Rosenvængets Allé 32 2007 Nybyggeri (Opføre 6 bygninger i 2 + 3 etager+ penthouse Rosenvængets Allé 32 - 38 (1)) Opføre 6 bygninger i 2 + 3 etager+ penthouse Rosenvængets Allé 32 - 38 (1) Download PDF
Rosenvængets Allé 32 2002 Til- og ombygninger (Tilladelse til at nedlægge portnerbolig i kld.) Tilladelse til at nedlægge portnerbolig i kld. Download PDF
Rosenvængets Allé 32 2000 Til- og ombygninger (INDR. AF ERHVERV OG BEBOELSE I EJD.) INDR. AF ERHVERV OG BEBOELSE I EJD. Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1993 Til- og ombygninger (Skillevægsændringer, herunder flytning af reception og nedlægning af trappe) Skillevægsændringer, herunder flytning af reception og nedlægning af trappe Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1987 Til- og ombygninger (Indretning af omklædnings- og bruserum samt etablering af indskudt etage) Indretning af omklædnings- og bruserum samt etablering af indskudt etage Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1985 Til- og ombygninger (Udførsel af omfangsdræn, samt omordning af en del af tagvandsledningerne) Udførsel af omfangsdræn, samt omordning af en del af tagvandsledningerne Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1984 Til- og ombygninger (Inst. af fjernvarme) Inst. af fjernvarme Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1983 Til- og ombygninger (Udførsel af 2 nye terrasser, en garagebygning med udhus og en forsænket gårdhave, samt nedrivning af 2 terrasser, garage og udhus) Udførsel af 2 nye terrasser, en garagebygning med udhus og en forsænket gårdhave, samt nedrivning af 2 terrasser, garage og udhus Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1975 Til- og ombygninger (Indretning af kontorer i 4 værelser i stueetagen samt lager- og konferencerum m.v. i kld.) Indretning af kontorer i 4 værelser i stueetagen samt lager- og konferencerum m.v. i kld. Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1970 Nybyggeri (2-etages beboelsesbygning) 2-etages beboelsesbygning Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1960 Til- og ombygninger (Installation af et oliefyringsanlæg og udskiftning af kedler) Installation af et oliefyringsanlæg og udskiftning af kedler Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1959 Til- og ombygninger (Bibeholde en udlejnings- og nogle klublokaler i kld.- og stueetagen) Bibeholde en udlejnings- og nogle klublokaler i kld.- og stueetagen Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1959 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer i eksisterende bygning og opførelse af en tilbygning til denne (1)) Bygningsforandringer i eksisterende bygning og opførelse af en tilbygning til denne (1) Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1959 Til- og ombygninger (Omlægning af portnerlejligheden i kld.) Omlægning af portnerlejligheden i kld. Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1953 Til- og ombygninger (Redskabsskur og et halvtagsskur) Redskabsskur og et halvtagsskur Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1952 Til- og ombygninger (Indretning af et toiletrum i stuen) Indretning af et toiletrum i stuen Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1951 Til- og ombygninger (Installation af håndvask i toiletrum i kælderen) Installation af håndvask i toiletrum i kælderen Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1950 Til- og ombygninger (Vandkloset i stuen) Vandkloset i stuen Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1950 Til- og ombygninger (Et cykelskur på 3m2 og bygningsforandringer i kælder, stue og tagetage) Et cykelskur på 3m2 og bygningsforandringer i kælder, stue og tagetage Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1948 Til- og ombygninger (Installation og fjernelse af vandkloset i stueetagen og inst. af vandkloset på 1.) Installation og fjernelse af vandkloset i stueetagen og inst. af vandkloset på 1. Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1945 Til- og ombygninger (Inst. af wc i kælderen) Inst. af wc i kælderen Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1943 Til- og ombygninger (Indr. af wc-rum i kælderetagens vestre fløj samt inst. wc m.m.) Indr. af wc-rum i kælderetagens vestre fløj samt inst. wc m.m. Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1943 Til- og ombygninger (Installation af 3 håndvaske) Installation af 3 håndvaske Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1942 Til- og ombygninger (Afløbsændring ved fjernelse af en interceptor) Afløbsændring ved fjernelse af en interceptor Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1941 Til- og ombygninger (Indretning af pensionat, forandringer i kld., st. og 1.) Indretning af pensionat, forandringer i kld., st. og 1. Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1926 Til- og ombygninger (Bygningsforandring i 2 etager) Bygningsforandring i 2 etager Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1910 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer i stueetagen) Bygningsforandringer i stueetagen Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1904 Til- og ombygninger (2-etages tilbygning til ældre villa. 1-etages portnerbolig m.m.) 2-etages tilbygning til ældre villa. 1-etages portnerbolig m.m. Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1901 Til- og ombygninger (Bygningsændringer i det 2 etages hus ved indretning af klinik) Bygningsændringer i det 2 etages hus ved indretning af klinik Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1896 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer i stueetagen) Bygningsforandringer i stueetagen Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1892 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer i kælderen og inst. af et varmtvandsapparat) Bygningsforandringer i kælderen og inst. af et varmtvandsapparat Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1892 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer i tagetagen) Bygningsforandringer i tagetagen Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1890 Til- og ombygninger (Udvidelse af sidehuset) Udvidelse af sidehuset Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1889 Til- og ombygninger (2-etages tilbygning samt bygningforandringer i den ældre villa) 2-etages tilbygning samt bygningforandringer i den ældre villa Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1889 Til- og ombygninger (Opf. af trappehus) Opf. af trappehus Download PDF
Rosenvængets Allé 32 1874 Nybyggeri (2-etages beboelsesbygning) 2-etages beboelsesbygning Download PDF
Rosenvængets Allé 32   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (1)) Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (1) Download PDF
Rosenvængets Allé 32   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (2)) Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (2) Download PDF
Rosenvængets Allé 32   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (3)) Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (3) Download PDF
Rosenvængets Allé 32   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (4)) Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (4) Download PDF
Rosenvængets Allé 32   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (5)) Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (5) Download PDF
Rosenvængets Allé 32   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (6)) Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (6) Download PDF
Rosenvængets Allé 32   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (7)) Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (7) Download PDF
Rosenvængets Allé 32   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (8)) Fællesafløbsdeklaration mellem 451 og 656UK lyst 24/10-2007 (8) Download PDF
Rosenvængets Allé 32   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 46 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Saabyesvej 8, kl. 4 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Saabyesvej 8, kl. 4
Rapporten fra 2009 tildeler bygningen energimærke A
Læs mere energimærket på Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Saabyesvej 8, kl. 4, 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
2006 Lokalplan (vedtaget) Rosenvængets Allé Download PDF
1900 Lokalplan (vedtaget) Rosenvængets Allé Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Saabyesvej 8, kl. 4 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »