DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Sionsgade 5, 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Sionsgade 5. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer fire byggesagsdokumenter knyttet til Sionsgade 5. De dækker perioden 2011 - 2018 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er 15 servitutter knyttet til Sionsgade 5. bygningens ældste servitut stammer fra 1974 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Sionsgade 5 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Sionsgade 5.
thumbnail: Skråfoto fra 1946 taget 45 meter fra Sionsgade 5

Skråfoto fra 1946 taget 45 meter øst for Sionsgade 5. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Sionsgade 5, 2100 København Ø

bygningen på Sionsgade 5, 2100 København Ø har fire historiske byggesager, der dækker perioden 2011 - 2018. De fire historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Sionsgade 5

Adresse Dato Beskrivelse Download
Sionsgade 5A 2018 Ukendt (Etablering af døråbning i ikke bærende væg mellem køkken og fordelingsentre, Sionsgade 5A, 1.) Etablering af døråbning i ikke bærende væg mellem køkken og fordelingsentre, Sionsgade 5A, 1. Download PDF
Sionsgade 5A 2018 Ukendt (Nedrivning af væg, Sionsgade 5A.) Nedrivning af væg, Sionsgade 5A. Download PDF
Sionsgade 5A 2011 Nybyggeri (Opførsel af 2 tennishaller og mellembygning til servicefunktioner på ca. 3588 m² (1)) Opførsel af 2 tennishaller og mellembygning til servicefunktioner på ca. 3588 m² (1) Download PDF
Sionsgade 5A   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF

Tabellen viser de 4 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Sionsgade 5, 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Sionsgade 5, 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Sionsgade 5, 2100 København Ø

Dato Prioritet Type Tillægstekst
26.05.2020 1 Servitut Servitut med lovbestemt prioritet Deklaration om vejudlæg
02.05.2018 10 Servitut Deklaration vedrørende brandvej
27.02.2020 11 Servitut Deklaration
27.02.2020 12 Servitut Deklaration
11.03.2020 13 Servitut Deklaration om parkering
27.02.2020 14 Servitut Deklaration
11.03.2020 15 Servitut Deklaration om parkering
18.11.1974 2 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_B-II_163
20.10.1989 3 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Ikke til hinder for prioritering, Se akt
23.01.1995 4 Servitut Dok om fjernvarme mv, (F13I) AKT 1_F-I_13
14.02.1996 5 Servitut Dekl. om affaldsdepoter
17.03.2005 6 Servitut Dekl. indeholdende bestemmelser om fælles afledning af overfladevand Tillige anden ejendom AKT 1_B-II_163
27.09.2012 7 Servitut Jordforurening
03.06.2013 8 Servitut DONG Energy A/S transformerstation og kabelanlæg
01.03.2017 9 Servitut Deklaration vedr. regnvandsledninger med tilhørende underjordiske bygværker m.v.

Tabellen viser de 15 servitutter på ejendommen Sionsgade 5, 2100 København Ø.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;
Du kan downloade servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Sionsgade 5, 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Sionsgade 5 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Sionsgade 5, 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Sionsgade 5, 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Sionsgade 5, 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Sionsgade 5
Rapporten fra 2014 tildeler bygningen energimærke A
Læs mere energimærket på Sionsgade 5, 2100 København Ø her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Sionsgade 5, 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Sionsgade 5, 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Sionsgade 5, 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Sionsgade 5, 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Sionsgade 5 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »