DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Strandpromenaden 49, st. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 45 byggesagsdokumenter knyttet til Strandpromenaden 49, st. . De dækker perioden 1920 - 2014 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Strandpromenaden 49, st. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, , jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Strandpromenaden 49, st. .
thumbnail: Skråfoto fra 1936 taget 45 meter fra Strandpromenaden 49, st.

Skråfoto fra 1936 taget 45 meter syd for Strandpromenaden 49, st. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø

bygningen på Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø har 45 historiske byggesager, der dækker perioden 1920 - 2014. De 45 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Strandpromenaden 49, st.

Adresse Dato Beskrivelse Download
Strandpromenaden 61 2014 Til- og ombygninger (BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m.) BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. Download PDF
Strandpromenaden 61 2014 Nybyggeri (Opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. 5. del af 5 dele) Opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. 5. del af 5 dele Download PDF
Strandpromenaden 61 2014 Til- og ombygninger (BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (1)) BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (1) Download PDF
Strandpromenaden 61 2014 Nybyggeri (BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (1)) BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (1) Download PDF
Strandpromenaden 61 2014 Til- og ombygninger (BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (2)) BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (2) Download PDF
Strandpromenaden 61 2014 Nybyggeri (Opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (3)) Opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (3) Download PDF
Strandpromenaden 61 2014 Til- og ombygninger (BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (3)) BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (3) Download PDF
Strandpromenaden 61 2014 Nybyggeri (BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (3)) BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (3) Download PDF
Strandpromenaden 61 2014 Til- og ombygninger (BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (4)) BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (4) Download PDF
Strandpromenaden 61 2014 Nybyggeri (BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (4)) BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (4) Download PDF
Strandpromenaden 61 2014 Til- og ombygninger (BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (5)) BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (5) Download PDF
Strandpromenaden 61 2014 Nybyggeri (BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (5)) BU-sag opførelse af 43 nye boliger på Strandpromenaden 33-69 samt omdanne Strandpromenaden nr. 33 fra kontor til 4 nye boliger m.m. (5) Download PDF
Strandpromenaden 61 2013 Særlige sager (Fj. af instal. for vand og afløb ifm. nedrivn. af tre bygninger) Fj. af instal. for vand og afløb ifm. nedrivn. af tre bygninger Download PDF
Strandpromenaden 61 2013 Anmeldelsessager (Gamel matr. nr. 5319, nedrivning af bygninger Strandpromenaden 35-39) Gamel matr. nr. 5319, nedrivning af bygninger Strandpromenaden 35-39 Download PDF
Strandpromenaden 61 1991 Til- og ombygninger (Bygningsændringer ved indr. af kontorer i stueetagen og på 1. og 2. sal, samt overdækning af eksisterende terrasse (1)) Bygningsændringer ved indr. af kontorer i stueetagen og på 1. og 2. sal, samt overdækning af eksisterende terrasse (1) Download PDF
Strandpromenaden 61 1990 Til- og ombygninger (Bygningsændringer ved benyttelse af ejendommen til kontorer for lejer W.H.O. samt udførelse af en overdækning, ca. 6m² af hovedindgangen) Bygningsændringer ved benyttelse af ejendommen til kontorer for lejer W.H.O. samt udførelse af en overdækning, ca. 6m² af hovedindgangen Download PDF
Strandpromenaden 61 1989 Særlige sager (Gammel matr.nr. 5319) Gammel matr.nr. 5319 Download PDF
Strandpromenaden 61 1979 Til- og ombygninger (Bygningsændringer på 1. sal i hovedbygningen) Bygningsændringer på 1. sal i hovedbygningen Download PDF
Strandpromenaden 61 1977 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer ved indr. af kontorer i stueetagen og på 1. dal samt portnerlejlighed på 2. sal) Bygningsforandringer ved indr. af kontorer i stueetagen og på 1. dal samt portnerlejlighed på 2. sal Download PDF
Strandpromenaden 61 1974 Særlige sager (Udskiftning af en 6.000 l nedgravet olietank ) Udskiftning af en 6.000 l nedgravet olietank Download PDF
Strandpromenaden 61 1969 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer ifm. indr. af kontorer i stueetagen og på 1. sal i hoved- og staldbygningen asmt i tagetagen i hovedbygningen ) Bygningsforandringer ifm. indr. af kontorer i stueetagen og på 1. sal i hoved- og staldbygningen asmt i tagetagen i hovedbygningen Download PDF
Strandpromenaden 61 1965 Til- og ombygninger (Fjernvarmeinstallation) Fjernvarmeinstallation Download PDF
Strandpromenaden 61 1956 Til- og ombygninger (Gl. matr. nr 5319. Indretning af Fjernvarmecentral.) Gl. matr. nr 5319. Indretning af Fjernvarmecentral. Download PDF
Strandpromenaden 61 1953 Til- og ombygninger (Inst. af oliefyr i forbindelse med et eks. centralvarmeanlæg) Inst. af oliefyr i forbindelse med et eks. centralvarmeanlæg Download PDF
Strandpromenaden 61 1952 Særlige sager (Udførelse af altan over den sksisterende vinterhave samt en ny tagkvist) Udførelse af altan over den sksisterende vinterhave samt en ny tagkvist Download PDF
Strandpromenaden 61 1949 Til- og ombygninger (Inst. af en håndvask i stueetagen ) Inst. af en håndvask i stueetagen Download PDF
Strandpromenaden 61 1944 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer i 4 etager) Bygningsforandringer i 4 etager Download PDF
Strandpromenaden 61 1936 Til- og ombygninger (En 1-etages vinterhave. Bygningsforandringer i eksisterende beboelesesbygnings stue) En 1-etages vinterhave. Bygningsforandringer i eksisterende beboelesesbygnings stue Download PDF
Strandpromenaden 61 1934 Til- og ombygninger (Inst. af en håndvask i kælderen) Inst. af en håndvask i kælderen Download PDF
Strandpromenaden 61 1933 Til- og ombygninger (Gamel matr. nr. 5341, Ændring af ældre centralvarmeanlæg til oliefyring) Gamel matr. nr. 5341, Ændring af ældre centralvarmeanlæg til oliefyring Download PDF
Strandpromenaden 61 1931 Til- og ombygninger (Gl.Matr.nr 5319. Opførelse af garage. Areal 22,68m²) Gl.Matr.nr 5319. Opførelse af garage. Areal 22,68m² Download PDF
Strandpromenaden 61 1930 Til- og ombygninger (En grundmuret garage) En grundmuret garage Download PDF
Strandpromenaden 61 1930 Enfamiliehuse (En 2-etages beboelsesbygning med afgiftpligtig kælder- og tagetage) En 2-etages beboelsesbygning med afgiftpligtig kælder- og tagetage Download PDF
Strandpromenaden 61 1929 Nybyggeri (Opf. af en 2-etages beboelsesbygn. med kælder- og tagetage) Opf. af en 2-etages beboelsesbygn. med kælder- og tagetage Download PDF
Strandpromenaden 61 1929 Til- og ombygninger (Opsætning af en gasbadeovn i badeværelse på 1. sal) Opsætning af en gasbadeovn i badeværelse på 1. sal Download PDF
Strandpromenaden 61 1928 Nybyggeri (Gammel matr. nr. 5319, En to etagers beboelsebygning) Gammel matr. nr. 5319, En to etagers beboelsebygning Download PDF
Strandpromenaden 61 1920 Enfamiliehuse (Opførelse af en villa) Opførelse af en villa Download PDF
Strandpromenaden 61   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Strandpromenaden 61   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Strandpromenaden 61   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Strandpromenaden 61   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Strandpromenaden 61   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Stikledn. bælte delvist spærret af gasledning, se lodm. sag) Stikledn. bælte delvist spærret af gasledning, se lodm. sag Download PDF
Strandpromenaden 61   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Strandpromenaden 61   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Strandpromenaden 61   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 45 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Strandpromenaden 49, st. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Strandpromenaden 49, st.
Rapporten fra 2017 tildeler bygningen energimærke A
Læs mere energimærket på Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Der er så vidt vi kan se ikke en tingbogsattest på adressen. -

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Strandpromenaden 49, st. , 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
2010 Lokalplan (vedtaget) Strandpromenaden Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Strandpromenaden 49, st. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »