DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Viborggade 70E, 2. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer to byggesagsdokumenter knyttet til Viborggade 70E, 2. . De dækker perioden ? - ? og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Viborggade 70E, 2. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Viborggade 70E, 2. .
thumbnail: Skråfoto fra 1938 taget 20 meter fra Viborggade 70E, 2.

Skråfoto fra 1938 taget 20 meter sydøst for Viborggade 70E, 2. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø

bygningen på Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø har to historiske byggesager, der dækker perioden ? - ?. De to historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Viborggade 70E, 2.

Adresse Dato Beskrivelse Download
Viborggade 50   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Viborggade 50   - Vandarkiv indtil 2004 (Matr. ændring til 2572b UK) Matr. ændring til 2572b UK Download PDF

Tabellen viser de 2 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Viborggade 70E, 2. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Viborggade 70E, 2.
Rapporten fra 2009 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Viborggade 70E, 2. , 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Viborggade Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Viborggade 70E, 2. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »