DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Vognmandsmarken 36, st. th, 2100 København ØDINGESTIMAT
Baseret på 3 (ud af 3) computerberegnede ejendomsvurderinger

85.649.000 kr

Ejendomsvurdering af lejligheden på Vognmandsmarken 36, st. th er meget usikker. Der er kun tre computerberegnede ejendomsvurderinger og f.eks. ingen AVM vurdering. Der er desuden meget stor variation mellem de enkelte vurderinger (se nedenfor). Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Bemærk! Vognmandsmarken 36, st. th er muligvis svær, at vurdere korrekt, da adressens BBR data er komplicerede. Der er på adressen registreret 4 matrikler og 6 andre bygninger.
Geomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
250.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
3.600.769
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
3.347.771
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse viser at alle tre vurderinger (markeret ) statistik set er i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Vognmandsmarken 36, st. th ligger sandsynligvis i intervallet fra 3,3 mio. kr (Udbudspriser i postnummer) til 250,0 mio. kr (Den offentlige ejendomsvurdering).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    85,65 mio. kr.

    Interval: 3,35 - 250,00 mio. kr.
  • Offentlig ejendomsvurdering

    250.000.000 kr.

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Vognmandsmarken 36, st. th, 2100 København Ø


! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

! Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
ikke tilgængelig

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Vognmandsmarken 36, st. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Vognmandsmarken 36, st. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Vognmandsmarken 36, st. th, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Vognmandsmarken 36, st. th i København Ø er 250.000.000 kr (år 2022). Grunden på 8.224 m2 er vurderet til 40.893.800 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 1.390.389 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Vognmandsmarken 36, st. th, 2100 København Ø er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
250.000.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 191 procent højere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de to andre uafhængige vurderinger som vi har udvalgt på adressen.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2100 København Ø i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2100 København Ø ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 59.029 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 148 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 148 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Vognmandsmarken 36, st. th, 2100 København Ø har et vægtet areal på 61 m². Hvis Vognmandsmarken 36, st. th, 2100 København Ø er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 61 m2 x 59,029 kr/m2 = 3.600.769 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2100 København Ø
3.600.769 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med to andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 95 procent lavere end vores dingestimat (85.649.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 148 Ejerlejligheder i 2100, København Ø. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

!Salgsjusteret kvadratmeterpris

Der er ikke registreret salg på boligen Vognmandsmarken 36, st. th, 2100 København Ø siden 1992.

Den salgsjusterede prisvurdering kan derfor ikke udregnes.

Udbudspriser i 2100 København Ø

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2100 København Ø kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Vognmandsmarken 36, st. th. Der er p.t. 305 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 305 lejligheder, der p.t. er til salg i 2100 København Ø.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 30,561 til 137,500 kr/m2, med et gennemsnit på 59,960 kr/m2 og en median på 57,770 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Vognmandsmarken 36, st. th, 2100 København Ø svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 61 m2 x 57,770 kr/m2 x 0.95 = 3.347.771 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2100 København Ø) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 305 Ejerlejligheder til salg i 2100 København Ø
3.347.771 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de to andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Vognmandsmarken 36, st. th er på niveau med de 305 lejligheder, der p.t. er til salg i 2100 København Ø. Vurderingen er dog stadig 96 procent lavere end vores dingestimat (85.649.000 kr).
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Vognmandsmarken 36, st. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk