DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København ØRKR-pris i postnr
5.194.552
Mere Info 
Udbudspris i postnr
4.894.696
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Lejligheden på Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø er ifølge BBR en lejebolig udlejet af Boligforeningen AAB. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 705.000.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2100 København Ø i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2100 København Ø ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 59.029 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 148 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 148 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø har et vægtet areal på 88 m². Hvis Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 88 m2 x 59,029 kr/m2 = 5.194.552 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2100 København Ø
5.194.552 kr.

Udbudspriser i 2100 København Ø

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2100 København Ø kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Vognmandsmarken 11, 1. tv. Der er p.t. 195 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 195 lejligheder, der p.t. er til salg i 2100 København Ø.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 29,838 til 119,500 kr/m2, med et gennemsnit på 61,674 kr/m2 og en median på 58,549 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 88 m2 x 58,549 kr/m2 x 0.95 = 4.894.696 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2100 København Ø) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 195 Ejerlejligheder til salg i 2100 København Ø
4.894.696 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Vognmandsmarken 11, 1. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk