DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København ØGeomatic AVM
11.944.069
Mere Info 
Boliga
13.124.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
4.450.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
9.187.680
Mere Info 
Justeret RKR
13.910.916
Mere Info 
Udbudspris i postnr
9.517.600
Mere Info Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • AVM-vurdering

    ca. 11,94 mio. kr.

    november 2021
  • Seneste Salgspris

    11.000.000 kr.

    8. februar 2018

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø

En analyse af seks forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

11.536.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af fem vurderinger (markeret ). Inkluderet er derimod ikke ″Den offentlige ejendomsvurdering″ (markeret ), fordi en outlier-analyse viser at den er statistisk forskellig fra de resterende vurderinger.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Amerika Plads 23, 12. tv ligger sandsynligvis i intervallet fra 9,2 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til mio. kr 13,9 (Salgsjusteret kvadratmeterpris).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).

Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

AVM har vist sig bedst-i-test og vurderingen 11,94 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en computerberegnet ejendomsvurdering. En analyse af AVM vurderingerne viser, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 2 år er vokset gennemsnitlig 73.434 kr. månedligt.

Geomatic AVM
11.944.069 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad lejligheden på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
13.124.000 kr.

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »
Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Amerika Plads 23, 12. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Amerika Plads 23, 12. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Amerika Plads 23, 12. tv i København Ø er 4.450.000 kr (år 2021). Grunden på 0 m2 er vurderet til 601.700 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 30.550 kr og en grundskyld på 19.434,4 kr.Det er en meget lav ejendomsvurdering ift. de uafhængige vurderinger af Lejligheden.

Den offentlige ejendomsvurdering
4.450.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Amerika Plads 23, 12. tv kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2100 København Ø i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2100 København Ø ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 57.423 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 219 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 219 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø har et vægtet areal på 160 m². Hvis Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 160 m2 x 57,423 kr/m2 = 9.187.680 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2100 København Ø
9.187.680 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 2100 København Ø. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 2018 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 8. februar 2018, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 11.000.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
8. februar 2018Alm. frit salg11.000.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 160 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Amerika Plads 23, 12. tv ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2100 København Ø (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 160 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 2018 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2021, y: 13.910.916 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø var i første kvartal 2018. Salgsprisen 11.000.000 kr. var 51 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 51 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 160 m2 x 57,423 kr/m2 x 1.51 = 13.910.916 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 2018)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 2100 København Ø
13.910.916 kr.

Udbudspriser i 2100 København Ø

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2100 København Ø kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Amerika Plads 23, 12. tv. Der er p.t. 208 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 208 lejligheder, der p.t. er til salg i 2100 København Ø.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 30,391 til 122,685 kr/m2, med et gennemsnit på 60,069 kr/m2 og en median på 59,485 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 160 m2 x 59,485 kr/m2 = 9.517.600 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2100 København Ø)

gns. m2 udbudspris for 208 Ejerlejligheder til salg i 2100 København Ø
9.517.600 kr.
Ejendomsvurderinger på Amerika Plads 23, 12. tv

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Amerika Plads 23, 12. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk