DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Vognmandsmarken 11, 1. tv. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 29 byggesagsdokumenter knyttet til Vognmandsmarken 11, 1. tv. De dækker perioden 1982 - 2004 og giver et indblik i lejlighedens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Vognmandsmarken 11, 1. tv direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Vognmandsmarken 11, 1. tv.
thumbnail: Skråfoto fra 1950-1980 taget 106 meter fra Vognmandsmarken 11, 1. tv

Skråfoto fra 1950-1980 taget 106 meter vest for Vognmandsmarken 11, 1. tv. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø

Lejligheden på Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø har 29 historiske byggesager, der dækker perioden 1982 - 2004. De 29 historiske byggesager indeholder information om lejlighedens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Vognmandsmarken 11, 1. tv

Adresse Dato Beskrivelse Download
Vognmandsmarken 1 2004 Til- og ombygninger (Udf. af rum under trappe til opbevaring af el-kørestol) Udf. af rum under trappe til opbevaring af el-kørestol Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Til- og ombygninger (4 etagers beboelsesbygning med udnyttet tageetage. 7 del af 12 dele (5)) 4 etagers beboelsesbygning med udnyttet tageetage. 7 del af 12 dele (5) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Til- og ombygninger (4 stk. boligbebyggelse. (1)) 4 stk. boligbebyggelse. (1) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Nybyggeri (4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (1)) 4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (1) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Nybyggeri (4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (3)) 4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (3) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Nybyggeri (4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (1)) 4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (1) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Nybyggeri (4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (3)) 4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (3) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Til- og ombygninger (4 etagers beboelsesbygning med udnyttet tageetage. 7 del af 12 dele (6)) 4 etagers beboelsesbygning med udnyttet tageetage. 7 del af 12 dele (6) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Nybyggeri (4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (2)) 4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (2) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Nybyggeri (4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (2)) 4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (2) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Til- og ombygninger (4 stk. boligbebyggelse. (4)) 4 stk. boligbebyggelse. (4) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Nybyggeri (4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (6)) 4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (6) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Nybyggeri (4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (5)) 4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (5) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Til- og ombygninger (et fjernvarmeforsynet centralvarmeanlæg og et ventilationsanlæg. (3)) et fjernvarmeforsynet centralvarmeanlæg og et ventilationsanlæg. (3) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Nybyggeri (4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (1)) 4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (1) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Til- og ombygninger (4 stk. boligbebyggelse. (3)) 4 stk. boligbebyggelse. (3) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Til- og ombygninger (4 etagers beboelsesbygning med udnyttet tageetage. 7 del af 12 dele (2)) 4 etagers beboelsesbygning med udnyttet tageetage. 7 del af 12 dele (2) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Til- og ombygninger (4 stk. boligbebyggelse. (1)) 4 stk. boligbebyggelse. (1) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Til- og ombygninger (Bærende konstruktioner. (1)) Bærende konstruktioner. (1) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Nybyggeri (4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (4)) 4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (4) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Nybyggeri (4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (3)) 4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (3) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Nybyggeri (4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (1)) 4-etages boligbebyggelse med udnyttet tagetage (1) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Til- og ombygninger (4 stk. boligbebyggelse. (5)) 4 stk. boligbebyggelse. (5) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Til- og ombygninger (4 stk. boligbebyggelse. (1)) 4 stk. boligbebyggelse. (1) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1984 Til- og ombygninger (4 stk. boligbebyggelse. (2)) 4 stk. boligbebyggelse. (2) Download PDF
Vognmandsmarken 1 1982 Særlige sager (Opførelse af boligbebyggelse i 4 etager med udnyttet tagetage (1)) Opførelse af boligbebyggelse i 4 etager med udnyttet tagetage (1) Download PDF
Vognmandsmarken 1   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Vognmandsmarken 1   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Vognmandsmarken 1   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 29 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Vognmandsmarken 11, 1. tv med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Vognmandsmarken 11, 1. tv
Rapporten fra 2014 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Vognmandsmarken 11, 1. tv, 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Vognmandsmarken Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Vognmandsmarken 11, 1. tv Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »