DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Vognmandsmarken 58, st. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 30 byggesagsdokumenter knyttet til Vognmandsmarken 58, st. . De dækker perioden 1933 - 2013 og giver et indblik i lejlighedens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Vognmandsmarken 58, st. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Vognmandsmarken 58, st. .
thumbnail: Skråfoto fra 1932-1950 taget 209 meter fra Vognmandsmarken 58, st.

Skråfoto fra 1932-1950 taget 209 meter nordvest for Vognmandsmarken 58, st. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø

Lejligheden på Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø har 30 historiske byggesager, der dækker perioden 1933 - 2013. De 30 historiske byggesager indeholder information om lejlighedens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Vognmandsmarken 58, st.

Adresse Dato Beskrivelse Download
Vognmandsmarken 28 2013 Anmeldelsessager (Sammenlægn. af lejemål på 1. tv. med 1. th. mv. ) Sammenlægn. af lejemål på 1. tv. med 1. th. mv. Download PDF
Vognmandsmarken 28 2011 Anmeldelsessager (Sammenlægn. af lejemål på 4. tv. med 4. th. mv.) Sammenlægn. af lejemål på 4. tv. med 4. th. mv. Download PDF
Vognmandsmarken 28 2010 Til- og ombygninger (Udskiftning af vinduer og døre i ejd. Østergården, Askøgade 4-14/Vognmandsmarken 26-74) Udskiftning af vinduer og døre i ejd. Østergården, Askøgade 4-14/Vognmandsmarken 26-74 Download PDF
Vognmandsmarken 28 2010 Anmeldelsessager (Sammenlægn. af lejemål på 3. tv. med 3. th. mv.) Sammenlægn. af lejemål på 3. tv. med 3. th. mv. Download PDF
Vognmandsmarken 28 1997 Særlige sager (Opføre fælles affaldsbygning) Opføre fælles affaldsbygning Download PDF
Vognmandsmarken 28 1997 Til- og ombygninger (Opførelse af fælles affaldsbygning) Opførelse af fælles affaldsbygning Download PDF
Vognmandsmarken 28 1989 Særlige sager (Udskiftning af altaner med nye jernbatonaltaner) Udskiftning af altaner med nye jernbatonaltaner Ikke tilgængelig.
Vognmandsmarken 28 1989 Særlige sager (Brandsikring) Brandsikring Download PDF
Vognmandsmarken 28 1989 Særlige sager (Brandsikring) Brandsikring Download PDF
Vognmandsmarken 28 1989 Særlige sager (Brandsikring) Brandsikring Download PDF
Vognmandsmarken 28 1986 Til- og ombygninger (Udføerlse af forsænket loft på 1. tv. i nr. 14) Udføerlse af forsænket loft på 1. tv. i nr. 14 Download PDF
Vognmandsmarken 28 1984 Til- og ombygninger (Etabl. af terrassedør og trappe i st. tv. nr. 44) Etabl. af terrassedør og trappe i st. tv. nr. 44 Download PDF
Vognmandsmarken 28 1984 Særlige sager (Se matr. nr. 5598, Udskiftning af altaner) Se matr. nr. 5598, Udskiftning af altaner Download PDF
Vognmandsmarken 28 1984 Til- og ombygninger (Indretning af klublokaler i kælderen i nr. 14) Indretning af klublokaler i kælderen i nr. 14 Download PDF
Vognmandsmarken 28 1983 Til- og ombygninger (Udskiftning af oliefyrede kedler med fjernvarmeanlæg) Udskiftning af oliefyrede kedler med fjernvarmeanlæg Download PDF
Vognmandsmarken 28 1976 Til- og ombygninger (Udskiftn. af centralvarmekedel og oliefyr) Udskiftn. af centralvarmekedel og oliefyr Download PDF
Vognmandsmarken 28 1968 Særlige sager (Installation af to 25.000 L olietanke i gårdkælderen til et eksisterende anlæg) Installation af to 25.000 L olietanke i gårdkælderen til et eksisterende anlæg Download PDF
Vognmandsmarken 28 1965 Til- og ombygninger (Udskiftning af et oliefyringsanlæg) Udskiftning af et oliefyringsanlæg Download PDF
Vognmandsmarken 28 1957 Særlige sager (Udskiftn. af centralvarmekedler og nedgravn. af en 30.000 l olietank) Udskiftn. af centralvarmekedler og nedgravn. af en 30.000 l olietank Download PDF
Vognmandsmarken 28 1949 Særlige sager (Reparation efter ildløs i tagetage) Reparation efter ildløs i tagetage Download PDF
Vognmandsmarken 28 1948 Til- og ombygninger (Udskiftn. af lavtryksdampkedel i kld. hos et bageri) Udskiftn. af lavtryksdampkedel i kld. hos et bageri Download PDF
Vognmandsmarken 28 1945 Særlige sager (Dræning under kældergulv) Dræning under kældergulv Download PDF
Vognmandsmarken 28 1942 Midlertidige konstruktioner (Opf. af 3 midlertidige cykelskure) Opf. af 3 midlertidige cykelskure Download PDF
Vognmandsmarken 28 1939 Særlige sager (Gennembrydning af brandgavl i kld. ind til matr. 5598 og 5600) Gennembrydning af brandgavl i kld. ind til matr. 5598 og 5600 Download PDF
Vognmandsmarken 28 1938 Til- og ombygninger (Udskiftn. af centralvarmekedler i kælderetage) Udskiftn. af centralvarmekedler i kælderetage Download PDF
Vognmandsmarken 28 1933 Nybyggeri (Se matr. nr. 5598, En 5-etages beboelsesbygning med afgiftspligtig kælder og tagetage, areal i kælder, 1048m², areal i 6 etager 955m²) Se matr. nr. 5598, En 5-etages beboelsesbygning med afgiftspligtig kælder og tagetage, areal i kælder, 1048m², areal i 6 etager 955m² Download PDF
Vognmandsmarken 28   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Vognmandsmarken 28   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Vognmandsmarken 28   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Vognmandsmarken 28   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 30 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Vognmandsmarken 58, st. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Vognmandsmarken 58, st.
Rapporten fra 2012 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Vognmandsmarken 58, st. , 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2020 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Kulbanevej Øst Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Vognmandsmarken 58, st. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »