DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Willemoesgade 6, 1. tv. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i andelsboligs fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 84 byggesagsdokumenter knyttet til Willemoesgade 6, 1. tv. De dækker perioden 1 - 2015 og giver et indblik i andelsboligs historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på andelsbolig.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Willemoesgade 6, 1. tv direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Willemoesgade 6, 1. tv.
thumbnail: Skråfoto fra 1932-1967 taget 75 meter fra Willemoesgade 6, 1. tv

Skråfoto fra 1932-1967 taget 75 meter vest for Willemoesgade 6, 1. tv. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø

Andelsbolig på Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø har 84 historiske byggesager, der dækker perioden 1 - 2015. De 84 historiske byggesager indeholder information om andelsboligs historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Willemoesgade 6, 1. tv

Adresse Dato Beskrivelse Download
Willemoesgade 4 2015 Til- og ombygninger (Etablering af dør i bærende væg mellem køkken og kammer, Willemoesgade 4, 3. tv.) Etablering af dør i bærende væg mellem køkken og kammer, Willemoesgade 4, 3. tv. Download PDF
Willemoesgade 4 2012 Til- og ombygninger (Etabl. af køleanlæg for erhverv i stueetage med køleunit på tag ved brandmur) Etabl. af køleanlæg for erhverv i stueetage med køleunit på tag ved brandmur Download PDF
Willemoesgade 4 2012 Anmeldelsessager (opsætning af nyt køkken og bad, Willemoesgade 4, 3. th) opsætning af nyt køkken og bad, Willemoesgade 4, 3. th Download PDF
Willemoesgade 4 2012 Anmeldelsessager (Etablere murhuller mellem køkken og gang og mellem stue og gang, Østerbrogade 50, 1. tv) Etablere murhuller mellem køkken og gang og mellem stue og gang, Østerbrogade 50, 1. tv Download PDF
Willemoesgade 4 2012 Til- og ombygninger (nedrivning af ikke bærende væg, Willemoesgade 6, 2, tv) nedrivning af ikke bærende væg, Willemoesgade 6, 2, tv Download PDF
Willemoesgade 4 2009 Anmeldelsessager (Ombygning af køkken, nedrivning af væg, Willemoesgade 6, 2. th.) Ombygning af køkken, nedrivning af væg, Willemoesgade 6, 2. th. Download PDF
Willemoesgade 4 2009 Anmeldelsessager (Medd. at der ikke etabl. toilet og at murhul reduceres fra 154 cm til 117 cm) Medd. at der ikke etabl. toilet og at murhul reduceres fra 154 cm til 117 cm Download PDF
Willemoesgade 4 2008 Til- og ombygninger (Konvertering af erhverv til bolig, nr. 50, 1. tv) Konvertering af erhverv til bolig, nr. 50, 1. tv Download PDF
Willemoesgade 4 2008 Anmeldelsessager (Hæve isolerede gipsloft i tårn op til 2. bjælkelag, Østerbrogade 50, 5. th.) Hæve isolerede gipsloft i tårn op til 2. bjælkelag, Østerbrogade 50, 5. th. Download PDF
Willemoesgade 4 2005 Særlige sager (Afløbsarbejd. ifm indretn. af fælles gårdanlæg) Afløbsarbejd. ifm indretn. af fælles gårdanlæg Download PDF
Willemoesgade 4 2004 Særlige sager (Fjernelse af lyskasser mod gade) Fjernelse af lyskasser mod gade Download PDF
Willemoesgade 4 1999 Særlige sager (Tag-,facade-,elevatorrenovering mv. (1)) Tag-,facade-,elevatorrenovering mv. (1) Download PDF
Willemoesgade 4 1997 Anmeldelsessager (Udvvide køkken, herunder fjerne væg mellem køkken og værelse) Udvvide køkken, herunder fjerne væg mellem køkken og værelse Download PDF
Willemoesgade 4 1996 Særlige sager (Renovering af 4 altaner) Renovering af 4 altaner Download PDF
Willemoesgade 4 1996 Anmeldelsessager (FJERNE SKILLEVÆG NR.50,3.TV.) FJERNE SKILLEVÆG NR.50,3.TV. Download PDF
Willemoesgade 4 1995 Særlige sager (Montereing af lift indvendigt i kældernedgang) Montereing af lift indvendigt i kældernedgang Download PDF
Willemoesgade 4 1995 Anmeldelsessager (SLILLERUMSÆNDR.NR.6, 3.TV.) SLILLERUMSÆNDR.NR.6, 3.TV. Download PDF
Willemoesgade 4 1994 Til- og ombygninger (FJERNE VÆG I NR. 6,1.TH.) FJERNE VÆG I NR. 6,1.TH. Download PDF
Willemoesgade 4 1992 Til- og ombygninger (Udvidelse af køkken på 3. sal th. i nr. 50) Udvidelse af køkken på 3. sal th. i nr. 50 Download PDF
Willemoesgade 4 1991 Til- og ombygninger (Indr. (bibeholdelse) af toilet i kælderetagen) Indr. (bibeholdelse) af toilet i kælderetagen Download PDF
Willemoesgade 4 1987 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer ved udførelse af åbning i bærende skillevæg i nr. 50 st.th.) Bygningsforandringer ved udførelse af åbning i bærende skillevæg i nr. 50 st.th. Download PDF
Willemoesgade 4 1981 Til- og ombygninger (Indretning af WC og baderum i øverste kælder th.) Indretning af WC og baderum i øverste kælder th. Download PDF
Willemoesgade 4 1980 Særlige sager (Brandsikring) Brandsikring Download PDF
Willemoesgade 4 1980 Særlige sager (Brandsikring) Brandsikring Download PDF
Willemoesgade 4 1980 Særlige sager (Brandsikring) Brandsikring Download PDF
Willemoesgade 4 1979 Til- og ombygninger (Brandsikring) Brandsikring Download PDF
Willemoesgade 4 1979 Til- og ombygninger (Bygningsforsndringer ifm. brandsikring) Bygningsforsndringer ifm. brandsikring Download PDF
Willemoesgade 4 1975 Særlige sager (Fjernelse af cykelskur og indr. af cykelparkering i kælderen samt opf. af et transformeranlæg) Fjernelse af cykelskur og indr. af cykelparkering i kælderen samt opf. af et transformeranlæg Download PDF
Willemoesgade 4 1972 Til- og ombygninger (Indretning af et toiletrum med forrum i forretning i stueetagen) Indretning af et toiletrum med forrum i forretning i stueetagen Download PDF
Willemoesgade 4 1965 Særlige sager (Opsætning af 6 stk. nyee udhængskabe) Opsætning af 6 stk. nyee udhængskabe Download PDF
Willemoesgade 4 1964 Til- og ombygninger (Installation af en håndvask og udskiftning af et gulvafløb i toiletrummet på 4. sal) Installation af en håndvask og udskiftning af et gulvafløb i toiletrummet på 4. sal Download PDF
Willemoesgade 4 1963 Til- og ombygninger (Udførelse af skiltefacade for skotøjsforretning) Udførelse af skiltefacade for skotøjsforretning Download PDF
Willemoesgade 4 1963 Til- og ombygninger (Udførelse rammeloft i skotøjforretning) Udførelse rammeloft i skotøjforretning Download PDF
Willemoesgade 4 1959 Til- og ombygninger (Installation af et centralvarmeanlæg med fjernvarmetilslutning samt indretning af badeværelser) Installation af et centralvarmeanlæg med fjernvarmetilslutning samt indretning af badeværelser Download PDF
Willemoesgade 4 1959 Til- og ombygninger (Centralvarme med fjernvarme. Badeværelser i etager. Cykel- og barnevognsskur i kld. m.v.) Centralvarme med fjernvarme. Badeværelser i etager. Cykel- og barnevognsskur i kld. m.v. Download PDF
Willemoesgade 4 1959 Til- og ombygninger (Fremføring af fjernvarmeledninger gennem brandmuren mod matr. nr. 2398 ibid.) Fremføring af fjernvarmeledninger gennem brandmuren mod matr. nr. 2398 ibid. Download PDF
Willemoesgade 4 1959 Særlige sager (Fremføring af fjernvarme gennem brandmuren mod matr.nr. 2397 UK) Fremføring af fjernvarme gennem brandmuren mod matr.nr. 2397 UK Download PDF
Willemoesgade 4 1958 Til- og ombygninger (Indretning af en fjernvarmecentral) Indretning af en fjernvarmecentral Download PDF
Willemoesgade 4 1958 Særlige sager (Fremføreing af fjernvarmeledninger gennem brandmuren mod matr.nr. 2397 UK) Fremføreing af fjernvarmeledninger gennem brandmuren mod matr.nr. 2397 UK Download PDF
Willemoesgade 4 1956 Til- og ombygninger (Inst. af centralvarme) Inst. af centralvarme Download PDF
Willemoesgade 4 1955 Til- og ombygninger (Inst. af en håndvask i soveværelse) Inst. af en håndvask i soveværelse Download PDF
Willemoesgade 4 1955 Til- og ombygninger (Ændring af etageadskillelsen mellem kælder og stueetage ved installation af røntgensapparat) Ændring af etageadskillelsen mellem kælder og stueetage ved installation af røntgensapparat Download PDF
Willemoesgade 4 1954 Til- og ombygninger (Inst. af en håndvask på 2.th.) Inst. af en håndvask på 2.th. Download PDF
Willemoesgade 4 1952 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer på 1. sal ved indretning af et badeværelse) Bygningsforandringer på 1. sal ved indretning af et badeværelse Download PDF
Willemoesgade 4 1951 Til- og ombygninger (Fjernelse af et badekar og inst. af en håndvask på 3.sal) Fjernelse af et badekar og inst. af en håndvask på 3.sal Download PDF
Willemoesgade 4 1951 Til- og ombygninger (Inst. af wc i et eksisterende rum i øverste kælder) Inst. af wc i et eksisterende rum i øverste kælder Download PDF
Willemoesgade 4 1948 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer i stuen ved udskiftning af en jerntrappew med en stntrappe) Bygningsforandringer i stuen ved udskiftning af en jerntrappew med en stntrappe Download PDF
Willemoesgade 4 1947 Til- og ombygninger (Genopstiling af et oliefyr) Genopstiling af et oliefyr Download PDF
Willemoesgade 4 1946 Til- og ombygninger (Installation af 1 stk. håndvask i stuen i baglokale til frisørsalon) Installation af 1 stk. håndvask i stuen i baglokale til frisørsalon Download PDF
Willemoesgade 4 1943 Til- og ombygninger (Opsætning af et midlertidigt komfur på 3.sal) Opsætning af et midlertidigt komfur på 3.sal Download PDF
Willemoesgade 4 1943 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer i øverste kælderetage ved installation af WC under hovedtrappe) Bygningsforandringer i øverste kælderetage ved installation af WC under hovedtrappe Download PDF
Willemoesgade 4 1940 Til- og ombygninger (Aføb fra haandvask i pigeværelset paa 4. tv.) Aføb fra haandvask i pigeværelset paa 4. tv. Download PDF
Willemoesgade 4 1940 Til- og ombygninger (Afløb fra vaske i frisørsalon) Afløb fra vaske i frisørsalon Download PDF
Willemoesgade 4 1939 Midlertidige konstruktioner (En midlertidigt tilladt skiltefacade) En midlertidigt tilladt skiltefacade Download PDF
Willemoesgade 4 1939 Til- og ombygninger (Bygningsforandringe paa 1. sal ved indr. af badeværelse og opsætning af gasbadeovn i køkken) Bygningsforandringe paa 1. sal ved indr. af badeværelse og opsætning af gasbadeovn i køkken Download PDF
Willemoesgade 4 1939 Til- og ombygninger (Inst. af en haandvak i vandklosetrummet paa 1.sal th.) Inst. af en haandvak i vandklosetrummet paa 1.sal th. Download PDF
Willemoesgade 4 1938 Til- og ombygninger (Skillerumsforandringer i stueetagen) Skillerumsforandringer i stueetagen Download PDF
Willemoesgade 4 1937 Til- og ombygninger (Et cykelskur. Inst. af gaard-wc i eksisterende klosetbygning) Et cykelskur. Inst. af gaard-wc i eksisterende klosetbygning Download PDF
Willemoesgade 4 1937 Til- og ombygninger (Ey cykelskur 15,7m²) Ey cykelskur 15,7m² Download PDF
Willemoesgade 4 1937 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer ved inst. af wc i kælderen) Bygningsforandringer ved inst. af wc i kælderen Download PDF
Willemoesgade 4 1937 Til- og ombygninger (Opførelse af en åben kamin på 3. sal) Opførelse af en åben kamin på 3. sal Download PDF
Willemoesgade 4 1936 Til- og ombygninger (Inst. af en haandvask i st.tv.) Inst. af en haandvask i st.tv. Download PDF
Willemoesgade 4 1936 Til- og ombygninger (Installation af et gård-WC i eksisterende rum omdannelse af ældre klosetrum til redskabsrum) Installation af et gård-WC i eksisterende rum omdannelse af ældre klosetrum til redskabsrum Download PDF
Willemoesgade 4 1934 Til- og ombygninger (Bygningsforrandringer ved inst. af centralvarmeværk i 7 etager samt opsætning af ekspansionsbeholder i lukket trækasse paa taget) Bygningsforrandringer ved inst. af centralvarmeværk i 7 etager samt opsætning af ekspansionsbeholder i lukket trækasse paa taget Download PDF
Willemoesgade 4 1933 Til- og ombygninger (Opsætning af håndvaske på 1. sal) Opsætning af håndvaske på 1. sal Download PDF
Willemoesgade 4 1932 Til- og ombygninger (Opsætning af gasbadeovn på 1. sal th.) Opsætning af gasbadeovn på 1. sal th. Download PDF
Willemoesgade 4 1930 Til- og ombygninger (Opsætning af gasbadeovn i badeværelse på 2. sal) Opsætning af gasbadeovn i badeværelse på 2. sal Download PDF
Willemoesgade 4 1930 Til- og ombygninger (Opsætning af gasbadeovn paa 3.tv) Opsætning af gasbadeovn paa 3.tv Download PDF
Willemoesgade 4 1924 Til- og ombygninger (Et cykleskur) Et cykleskur Download PDF
Willemoesgade 4 1913 Til- og ombygninger (Wc i 5 etager og i gården) Wc i 5 etager og i gården Download PDF
Willemoesgade 4 1913 Til- og ombygninger (Indr. af wc) Indr. af wc Download PDF
Willemoesgade 4 1912 Til- og ombygninger (Et cykelskur og inskrækning af gårdlatriner) Et cykelskur og inskrækning af gårdlatriner Download PDF
Willemoesgade 4 1897 Nybyggeri (5-etages beboelsesbygning) 5-etages beboelsesbygning Download PDF
Willemoesgade 4 1896 Nybyggeri (En 5-etages beboelsesbygning) En 5-etages beboelsesbygning Download PDF
Willemoesgade 4 1896 Nybyggeri (5-etages beboelsesbygning) 5-etages beboelsesbygning Download PDF
Willemoesgade 4 1 Ukendt (Ændre lejemål fra erhverv til bolig, Willemoesgade 4, ST TH) Ændre lejemål fra erhverv til bolig, Willemoesgade 4, ST TH Download PDF
Willemoesgade 4   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Tidl. matr. nr, 2398) Tidl. matr. nr, 2398 Download PDF
Willemoesgade 4   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Willemoesgade 2 (1)) Willemoesgade 2 (1) Download PDF
Willemoesgade 4   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Willemoesgade 2 (2)) Willemoesgade 2 (2) Download PDF
Willemoesgade 4   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Willemoesgade 2 (3)) Willemoesgade 2 (3) Download PDF
Willemoesgade 4   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Willemoesgade 2 (4)) Willemoesgade 2 (4) Download PDF
Willemoesgade 4   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Willemoesgade 2 (5)) Willemoesgade 2 (5) Download PDF
Willemoesgade 4   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Willemoesgade 4   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Matr. nr. 2397 udgår henlagt til matr. nr. 2396) Matr. nr. 2397 udgår henlagt til matr. nr. 2396 Download PDF

Tabellen viser de 84 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Willemoesgade 6, 1. tv med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Willemoesgade 6, 1. tv
Rapporten fra 2009 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Willemoesgade 6, 1. tv, 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Willemoesgade 6, 1. tv Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »