DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Willemoesgade 68, kl. 1. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 17 byggesagsdokumenter knyttet til Willemoesgade 68, kl. 1. De dækker perioden 1918 - 2014 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Willemoesgade 68, kl. 1 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Willemoesgade 68, kl. 1.
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 275 meter fra Willemoesgade 68, kl. 1

Skråfoto fra 1928-1933 taget 275 meter øst for Willemoesgade 68, kl. 1. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø

Bygningen på Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø har 17 historiske byggesager, der dækker perioden 1918 - 2014. De 17 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Willemoesgade 68, kl. 1

Adresse Dato Beskrivelse Download
Willemoesgade 68A 2014 Til- og ombygninger (Ombyggge køkken og kontor i Frihavns Sogns Menigheds børnehave) Ombyggge køkken og kontor i Frihavns Sogns Menigheds børnehave Download PDF
Willemoesgade 68A 2011 Til- og ombygninger (Ombyggge køkken og kontor i Frihavns Sogns Menigheds børnehave) Ombyggge køkken og kontor i Frihavns Sogns Menigheds børnehave Download PDF
Willemoesgade 68A 2010 Særlige sager (Bygningsændringer med ombygning af menighedshus i kælderetagen, stueetagen og på 1. sal herunderr ombygning af tagetagen til bibliotek for 150 personer, samt etablering af elevator med 3 stop i gård og indvendig lift mellem stueetagen og 1. sal) Bygningsændringer med ombygning af menighedshus i kælderetagen, stueetagen og på 1. sal herunderr ombygning af tagetagen til bibliotek for 150 personer, samt etablering af elevator med 3 stop i gård og indvendig lift mellem stueetagen og 1. sal Download PDF
Willemoesgade 68A 2010 Særlige sager (Dræning af 2 sider langs sidebygning til Frihavns Kirke , Willemoesgade 68. OVERFØRT fra432519 002) Dræning af 2 sider langs sidebygning til Frihavns Kirke , Willemoesgade 68. OVERFØRT fra432519 002 Download PDF
Willemoesgade 68A 1996 Til- og ombygninger (ETABLERING AF TOILET VED VÅBENHUS) ETABLERING AF TOILET VED VÅBENHUS Download PDF
Willemoesgade 68A 1985 Til- og ombygninger (Indr. af komfirmationslokale i tidligere sakriesti i stueetagen) Indr. af komfirmationslokale i tidligere sakriesti i stueetagen Download PDF
Willemoesgade 68A 1967 Til- og ombygninger (Tidl. matr. 5930, indretn. af wc-rum i st. og opsætn. af Velux-ovenlysvinduer på 1. sal) Tidl. matr. 5930, indretn. af wc-rum i st. og opsætn. af Velux-ovenlysvinduer på 1. sal Download PDF
Willemoesgade 68A 1962 Til- og ombygninger (Fjernelse af skillerum i stueetage.) Fjernelse af skillerum i stueetage. Download PDF
Willemoesgade 68A 1959 Til- og ombygninger (Inst. af ventilationsanlæg i kirkens børnehave) Inst. af ventilationsanlæg i kirkens børnehave Download PDF
Willemoesgade 68A 1959 Til- og ombygninger (Udvidelse af centralvarmeanlæg, ændring af orgelpulpitur, indr. af korværelse, præsteværelse m.m.) Udvidelse af centralvarmeanlæg, ændring af orgelpulpitur, indr. af korværelse, præsteværelse m.m. Download PDF
Willemoesgade 68A 1955 Til- og ombygninger (Indr. af børnehave m. m. i kælderen samt ændringer ved præsteboligens varmeanlæg) Indr. af børnehave m. m. i kælderen samt ændringer ved præsteboligens varmeanlæg Download PDF
Willemoesgade 68A 1954 Til- og ombygninger (Inst. af varmeanlæg med fjernvarmetilslutning) Inst. af varmeanlæg med fjernvarmetilslutning Download PDF
Willemoesgade 68A 1929 Særlige sager (Indretning af centralvarmeanlæg i 3 etager.) Indretning af centralvarmeanlæg i 3 etager. Download PDF
Willemoesgade 68A 1918 Nybyggeri (En kirke og en 1-etages præstebolig med beboelig tagetage (1)) En kirke og en 1-etages præstebolig med beboelig tagetage (1) Download PDF
Willemoesgade 68A   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Willemoesgade 68A   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Willemoesgade 68A   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 17 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Willemoesgade 68, kl. 1 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Willemoesgade 68, kl. 1, 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Willemoesgade 68, kl. 1 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »