DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Willemoesgade 85, 5. tv. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i andelsboligs fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 28 byggesagsdokumenter knyttet til Willemoesgade 85, 5. tv. De dækker perioden 1935 - 2012 og giver et indblik i andelsboligs historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på andelsbolig.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Willemoesgade 85, 5. tv direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Willemoesgade 85, 5. tv.
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 243 meter fra Willemoesgade 85, 5. tv

Skråfoto fra 1928-1933 taget 243 meter øst for Willemoesgade 85, 5. tv. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø

Andelsbolig på Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø har 28 historiske byggesager, der dækker perioden 1935 - 2012. De 28 historiske byggesager indeholder information om andelsboligs historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Willemoesgade 85, 5. tv

Adresse Dato Beskrivelse Download
Steen Billes Gade 2 2012 Anmeldelsessager (Nedtage en væg mellem entre og køkken, Steen Billes Gade 2, 3. th) Nedtage en væg mellem entre og køkken, Steen Billes Gade 2, 3. th Download PDF
Steen Billes Gade 2 2011 Anmeldelsessager (Nedrive del af væg, Willemoesgade 85, 4. tv) Nedrive del af væg, Willemoesgade 85, 4. tv Download PDF
Steen Billes Gade 2 2009 Til- og ombygninger (Fjerne ikke-bærende vægge Willemoesgade 85, 5. th) Fjerne ikke-bærende vægge Willemoesgade 85, 5. th Download PDF
Steen Billes Gade 2 2007 Anmeldelsessager (ombygge og sammenlægge 2, 4. tv. og 2, 4. th.) ombygge og sammenlægge 2, 4. tv. og 2, 4. th. Download PDF
Steen Billes Gade 2 2002 Særlige sager (Nedl. lyskasser og omfangsdræn) Nedl. lyskasser og omfangsdræn Download PDF
Steen Billes Gade 2 2001 Til- og ombygninger (Fjerne væg ml. køkken og gang, 2.4.th.) Fjerne væg ml. køkken og gang, 2.4.th. Download PDF
Steen Billes Gade 2 2000 Anmeldelsessager (NEDTAGN.AF VÆG MELL.TO VÆRELSER NR.2.2TH) NEDTAGN.AF VÆG MELL.TO VÆRELSER NR.2.2TH Download PDF
Steen Billes Gade 2 1999 Særlige sager (ETABL. AF KÆLDERTRAPPER PÅ 2 EJENDOMME.) ETABL. AF KÆLDERTRAPPER PÅ 2 EJENDOMME. Download PDF
Steen Billes Gade 2 1999 Til- og ombygninger (UDF. AFLØBSÆNDRINGER / FÆLLESGÅRDANLÆG) UDF. AFLØBSÆNDRINGER / FÆLLESGÅRDANLÆG Download PDF
Steen Billes Gade 2 1999 Særlige sager (UDF. AFLØBSÆNDRINGER / FÆLLESGÅRDANLÆG) UDF. AFLØBSÆNDRINGER / FÆLLESGÅRDANLÆG Download PDF
Steen Billes Gade 2 1998 Til- og ombygninger (UDF. AFLØBSÆNDRINGER / FÆLLESGÅRDANLÆG) UDF. AFLØBSÆNDRINGER / FÆLLESGÅRDANLÆG Download PDF
Steen Billes Gade 2 1997 Til- og ombygninger (OPF.SKILLEVÆG I NR.85.ST.TV.) OPF.SKILLEVÆG I NR.85.ST.TV. Download PDF
Steen Billes Gade 2 1997 Anmeldelsessager (OMBYGGE KØKKEN I NR. 2,1.TH.) OMBYGGE KØKKEN I NR. 2,1.TH. Download PDF
Steen Billes Gade 2 1991 Til- og ombygninger (udførelse af tagterrasse.) udførelse af tagterrasse. Download PDF
Steen Billes Gade 2 1985 Særlige sager (Brandsikring.) Brandsikring. Download PDF
Steen Billes Gade 2 1981 Til- og ombygninger (udskiftning af ejendommens vinduer.) udskiftning af ejendommens vinduer. Download PDF
Steen Billes Gade 2 1972 Særlige sager (opsætning af antennemast.) opsætning af antennemast. Download PDF
Steen Billes Gade 2 1970 Til- og ombygninger (Indr. af selvstændig lejlighed i tidl. butik i st. udvidelse af butikslejemålet Willemoesgade 85 tv. og udf. af indadgående vinduer til rum 5 og 6) Indr. af selvstændig lejlighed i tidl. butik i st. udvidelse af butikslejemålet Willemoesgade 85 tv. og udf. af indadgående vinduer til rum 5 og 6 Download PDF
Steen Billes Gade 2 1967 Til- og ombygninger (indretning af et bade- og wc-rum samt garderobeniche m.v. i stueetagen tv. Steen Billes Gade 2) indretning af et bade- og wc-rum samt garderobeniche m.v. i stueetagen tv. Steen Billes Gade 2 Download PDF
Steen Billes Gade 2 1965 Til- og ombygninger (Inst. af et centralvarmeanlæg med fjernvarmetilslutning og indretning af bade- og toiletrum) Inst. af et centralvarmeanlæg med fjernvarmetilslutning og indretning af bade- og toiletrum Download PDF
Steen Billes Gade 2 1949 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer i st. ved fjernelse af et skillerum i butikken) Bygningsforandringer i st. ved fjernelse af et skillerum i butikken Download PDF
Steen Billes Gade 2 1935 Til- og ombygninger (udskiftning af kakkelovn på 2 sal tv.) udskiftning af kakkelovn på 2 sal tv. Download PDF
Steen Billes Gade 2   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Steen Billes Gade 2   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Steen Billes Gade 2   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Steen Billes Gade 2   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Steen Billes Gade 2   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Steen Billes Gade 2   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 28 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Willemoesgade 85, 5. tv med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Willemoesgade 85, 5. tv
Rapporten fra 2017 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Willemoesgade 85, 5. tv, 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Willemoesgade 85, 5. tv Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »