DinGeo — i hele Danmark

Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N

DinGeo har samlet informationer på Borgmestervangen 13, 5. 7 i én detaljeret boligrapport. Adressen er nedlagt.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Rådmandsgades Skole. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.61 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Borgmestervangen 13, 5. 7

Luftfoto af Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N

Radon

Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N er (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Jordforureningen er den letteste kategori F0. Det betyder at forureningen ikke er vurderet til at udgøre en umiddelbar sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Det drejer sig om DSB banearealer Nørrebro, der har arbejdet med Benzin og olie, aktiviteter vedr.;Jernbane og rangérområde. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Alifatiske kulbrinter, C5-C10 kulbrintefraktion, Bly, Olieprodukter m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-03572.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 92 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 52 egentlige jordforureninger (type V2), mens 40 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København NKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 6326-Udenbys Klædebo Kvarter, København, der hører til Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Borgmestervangen 13, 5. 7, København N
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
DSB banearealer Nørrebro
lok. nr. 101-03572
27 F0 Alifatiske kulbrinter, C5-C10 kulbrintefraktion, Bly, Olieprodukter m.fl.
Mimersgade 122B, 2200 København N
lok. nr. 101-00239
27! F2 -
Mimersgade 117, 2200 København N
lok. nr. 101-00677
114? -
Midgårdsgade 1, 2200 København N
lok. nr. 101-04974
122 F0 -
Lygten 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-04763
171? -
Frederikssundsvej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-00639
186? -
Drejervej 2, 2400 København NV
lok. nr. 101-12009
197? -
Heimdalsgade 29, 2200 København N
lok. nr. 101-00372
204? -
Frederikssundsvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01859
205? -
Heimdalsgade 14, 2200 København N
lok. nr. 101-04401
205! F2 -
Gørtlervej 3, 2400 København NV
lok. nr. 101-00011
205? -
Hothers Plads 20, 2200 København N
lok. nr. 101-00031
207? -
Rebslagervej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-00518
218? -
Esromgade 2 , 2200 København N
lok. nr. 101-01721
221? -
Frederikssundsvej 14-16
lok. nr. 101-00935
235? Tungmetaller
Nordre Fasanvej 240-246
lok. nr. 101-00676
236 F0 Petroleum
Fenrisgade 6, 2200 København N
lok. nr. 101-11227
254 F0 -
Plumsvej , 2400 København NV
lok. nr. 101-00055
257? -
Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-03629
268? -
Bygmestervej 33, 2400 København NV
lok. nr. 101-00234
269? -
Galvanisering, Drejervej 16, Rentemestervej 5-13, m.fl.
lok. nr. 101-00054
280 F0 Benzen, Trichlorethylen, Olieprodukter, BTEXer og lignende m.fl.
Lygten 8C, 2400 København NV
lok. nr. 101-02768
286? -
Heimdalsgade 37A, 2200 København N
lok. nr. 101-11230
292 F0 -
Heimdalsgade 41, 2200 København N
lok. nr. 101-04730
296? -
Drejervej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-04414
311? -
Svanevej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-04436
321? -
Lygten 4A, 2400 København NV
lok. nr. 101-00015
323? -
Bragesgade 5, 2200 København N
lok. nr. 101-12344
331? -
Mimersgade 71A, 2200 København N
lok. nr. 101-00793
332 F0 -
Hamletsgade 13, 2200 København N
lok. nr. 101-00636
336? -
Frederiksborgvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01921
372? -
Bragesgade 8A, 2200 København N
lok. nr. 101-00343
380? -
Hejrevej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-00708
387? -
Ørnevej 18, 2400 København NV
lok. nr. 101-01578
388? -
Baldersgade 5, 2200 København N
lok. nr. 101-00388
396? -
lok. nr. 101-03580402? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Falkevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03126
  402? -
  Heimdalsgade 46, 2200 København N
  lok. nr. 101-01722
  403? -
  Bygmestervej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00016
  418? -
  Nørrebrogade 207, 2200 København N
  lok. nr. 101-00595
  427 F0 -
  Blytækkervej 4, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03809
  429 F0 -
  Hejrevej 26, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00726
  450? -
  Frederikssundsvej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-30096
  456! F2 -
  Trykkeri, Bregnerødgade 20 / tikøbgade 8, Kbh NV
  lok. nr. 101-03813
  458! F2 Bly, Trichlorethylen, Polyc.arom.kulbr.PAH, BTEX (sum) m.fl.
  Hejrevej 35
  lok. nr. 101-03133
  469? Carbon,org,VOC
  Tagensvej 116, 2200 København N
  lok. nr. 101-01457
  469 F0 -
  Lundtoftegade , 2200 København N
  lok. nr. 101-13449
  470? -
  Hamletsgade 3, 2200 København N
  lok. nr. 101-11187
  474! F1 -
  Lygten 47-51
  lok. nr. 101-04441
  478! F2 Olie
  Falkevej 1, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03785
  486? -
  Tagensvej 116, 2200 København N
  lok. nr. 101-00670
  496 F0 -
  Hillerødgade 30, 2200 København N
  lok. nr. 147-00075
  498? -

  Tabellen viser de 52 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Borgmestervangen 13, 5. 7 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Borgmestervangen 13, 5. 7, København N
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Frederikssundsvej 14C, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00936
  163
  Gørtlervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04408
  186
  Bregnerødgade 2-4
  lok. nr. 101-00871
  206
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04415
  216
  Heimdalsgade 35, 2200 København N
  lok. nr. 101-11229
  232
  Heimdalsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-04402
  238
  Autoværksted mm., Heimdalsgade 37A
  lok. nr. 101-11230
  258
  Nørrebrogade 225, 2200 København N
  lok. nr. 101-04404
  266
  Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
  lok. nr. 101-04424
  270
  Heimdalsgade 39, 2200 København N
  lok. nr. 101-11231
  273
  Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
  lok. nr. 101-00793
  279
  Frederikssundsvej 15, København NV
  lok. nr. 101-03912
  293
  Svanevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04435
  314
  Hejrevej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04432
  326
  Hejrevej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04422
  329
  Drejervej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04413
  333
  Bygmestervej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04434
  350
  Tagensvej 85-87/Hamletsgade 13/ Nannasgade 28
  lok. nr. 101-00636
  364
  Heimdalsgade 42-44
  lok. nr. 101-01295
  367
  Bregnerødgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-04409
  367
  Nordre Fasanvej 218, 2200 København N
  lok. nr. 101-12191
  376
  Ørnevej 15, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04431
  377
  Galvanisering, Bragesgade 1, København
  lok. nr. 101-10335
  379
  Svanevej 14, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01579
  400
  Vibevej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04429
  405
  Lygten 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04438
  419
  Vibevej 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04430
  422
  Hejrevej 31, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04417
  428
  Ørnevej 30, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04426
  436
  Ørnevej 26, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00186
  440
  Lygten 16, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04444
  442
  Hejrevej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04418
  444
  Svanevej 18, 2400 København NV
  lok. nr. 101-13277
  450
  Vuggestue, Baldersgade 5 - 7
  lok. nr. 101-00388
  451
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  458
  Rovsingsgade, Dsb
  lok. nr. 101-00390
  468
  Ørnevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04427
  478
  Hejrevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04419
  494
  Fyldjord, Lundtoftegade 87
  lok. nr. 147-30414
  496
  Rentemestervej 14, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04433
  500

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Borgmestervangen 13, 5. 7 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 12 juni, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Vi mangler desværre at indsamle luftforurening på adressen.

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der skete en fejl ved læsning af Trafikstøj

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N

  Ekstrem regn

  Der skete en fejl ved læsning af data  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Der skete desværre en fejl ved læsning af vandløbsdata...

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Der skete desværre en fejl ved læsning af stormflodsdata...

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Der skete desværre en fejl ved læsning af data...

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Vi kunne ikke finde et energimærke på Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N sidst vi kiggede (29. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

  Tjek det elektroniske energimærke »

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 29 februar, 2020 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  Fjernvarme

  Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N

  Naboerne

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N er , d.v.s. conzoom®-typen Der er ingen information om conzoom på adressen.

  Der er ingen information om conzoom typen på adressen


  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Borgmestervangen 13, 5. 7 er data sidst opdateret 10 juni, 2023.

  Datakilde: Geomatic

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 202 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Borgmestervangen 13, 5. 7. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13243 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.10 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.61 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2200 København N

  Opklaringsprocenten i 2200 København N er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt NØRREBRO (Rådmandsgades Skole)

  Borgmestervangen 13, 5. 7 hører under skoledistriktet NØRREBRO (Rådmandsgades Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Rådmandsgades Skole.

  Rådmandsgades Skole

  Rådmandsgades SkoleRådmandsgades Skole, Rådmandsgade 22 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  7. klasse
  Gns trivsel:
  3.60
  Undervisningseffekt:
  0.0
  Forældre indkomst:
  288.540 kr.
  Afstand:
  702 meter
  Info om Rådmandsgades Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt NØRREBRO (Rådmandsgades Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Lynhurtigt Fastforbundet Internet

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N.

  • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 300 / 300 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke muligt på adressen

  Se fibernet dækningsgrad omkring Borgmestervangen 13, 5. 7  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Borgmestervangen 13, 5. 7 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Borgmestervangen 13, 5. 7 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 50 - 100 Mbit/s
  • Tre: 30 - 50 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Borgmestervangen 13, 5. 7


  Data sidst opdateret 07 februar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Borgmestervangen 13, 5. 7, København N
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Borgmestervangen 13, 5. 7

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 16 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Borgmestervangen. Boringen blev afsluttet 13 april, 2015. Brøndborer var GEO. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 6.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201.10749 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Borgmestervangen 13, 5. 7.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  16 Geoteknisk boring 6.0 201.10749 »
  21 Geoteknisk boring 39.0 201. 8701 »
  23 Geoteknisk boring 6.0 201.10750 »
  25 Geoteknisk boring 50.5 201. 6946 »
  29 Forureningsbor. 8.3 201. 7530 »
  31 Geoteknisk boring 8.0 201.10746 »
  39 Geoteknisk boring 6.0 201.10751 »
  44 Geoteknisk boring 10.0 201.10747 »
  60 Geoteknisk boring 8.0 201.10744 »
  63 Geoteknisk boring 6.0 201.10752 »

  Hvor langt er der fra Borgmestervangen 13, 5. 7
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 4,17 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Hothers plads 31
  2200 København N


  Afstand: 38 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Svalen


  Afstand: 216 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Netto 7760


  Afstand: 16 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,77 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Lygten


  Afstand: 260 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2200 København N
  Info om vej: Borgmestervangen
  Stamoplysninger for Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N
  Geografiske koordinater 55.70203092°N, 12.5399037°Ø
  Højde over havets overflade 7,8 m.o.h.
  Sogn Kingo-Samuel Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id fa8cc45b-4239-45f7-9e14-624e3d73476b
  Adgangsadresse Id e4a38865-0f9b-48d5-9594-36292c5b043c
  BFE nummer 10272403

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Borgmestervangen 13, 5. 7, 2200 København N.