DinGeo — i hele Danmark

Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N

DinGeo har samlet informationer på Borgmestervangen 27, 3. 2 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Rådmandsgades Skole. De nærmeste naboer er typisk unge lejere under uddannelse. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.61 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Borgmestervangen 27, 3. 2

Luftfoto af Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N

Radon

Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N er Ferskvandsdannelser (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Jordforureningen er den letteste kategori F0. Det betyder at forureningen ikke er vurderet til at udgøre en umiddelbar sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Det drejer sig om DSB banearealer Nørrebro, der har arbejdet med Benzin og olie, aktiviteter vedr.;Jernbane og rangérområde. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Alifatiske kulbrinter, C5-C10 kulbrintefraktion, Bly, Olieprodukter m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-03572.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 87 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 49 egentlige jordforureninger (type V2), mens 38 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København NKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 6326-Udenbys Klædebo Kvarter, København, der hører til Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Borgmestervangen 27, 3. 2, København N
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Borgmestervangen 33, 2200 København N
lok. nr. 101-03572
40 F0 -
Mimersgade 122B, 2200 København N
lok. nr. 101-00239
46! F2 -
Lygten 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-04763
141? -
Gørtlervej 3, 2400 København NV
lok. nr. 101-00011
148? -
Drejervej 2, 2400 København NV
lok. nr. 101-12009
169? -
Hothers Plads 20, 2200 København N
lok. nr. 101-00031
188? -
Midgårdsgade 1, 2200 København N
lok. nr. 101-04974
193 F0 -
Bygmestervej 33, 2400 København NV
lok. nr. 101-00234
196? -
Mimersgade 117, 2200 København N
lok. nr. 101-00677
198? -
Rebslagervej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-00518
200? -
Lygten 8C, 2400 København NV
lok. nr. 101-02768
209? -
Frederikssundsvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01859
211? -
Frederikssundsvej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-00639
212? -
Plumsvej , 2400 København NV
lok. nr. 101-00055
212? -
Galvanisering, Drejervej 16, Rentemestervej 5-13, m.fl.
lok. nr. 101-00054
226 F0 Benzen, Trichlorethylen, Olieprodukter, BTEXer og lignende m.fl.
Heimdalsgade 29, 2200 København N
lok. nr. 101-00372
238? -
Frederikssundsvej 14A, 2400 København NV
lok. nr. 101-00935
243? -
Lygten 4A, 2400 København NV
lok. nr. 101-00015
245? -
Heimdalsgade 14, 2200 København N
lok. nr. 101-04401
274! F2 -
Drejervej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-04414
279? -
Heimdalsgade 41, 2200 København N
lok. nr. 101-04730
281? -
Fenrisgade 6, 2200 København N
lok. nr. 101-11227
285 F0 -
Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-03629
290? -
Esromgade 2 , 2200 København N
lok. nr. 101-01721
293? -
Heimdalsgade 37A, 2200 København N
lok. nr. 101-11230
299 F0 -
Nordre Fasanvej 242, 2200 København N
lok. nr. 101-00676
309 F0 -
Frederiksborgvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01921
355? -
Bygmestervej 12, 2400 København NV
lok. nr. 101-00016
355? -
Svanevej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-04436
367? -
Hamletsgade 13, 2200 København N
lok. nr. 101-00636
375? -
Bragesgade 5, 2200 København N
lok. nr. 101-12344
392? -
Hejrevej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-00708
399? -
Bisiddervej 29, 2400 København NV
lok. nr. 101-04441
400! F2 -
Heimdalsgade 46, 2200 København N
lok. nr. 101-01722
403? -
Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
lok. nr. 101-00793
409 F0 Zink, BTEX (sum), C25-C35 kulbrintefraktion, Olieprodukter m.fl.
Blytækkervej 4, 2400 København NV
lok. nr. 101-03809
410 F0 -
Ørnevej 18, 2400 København NV
lok. nr. 101-01578
419? -
Frederikssundsvej 38, 2400 København NV
lok. nr. 101-30096
435! F2 -
Tagensvej 116, 2200 København N
lok. nr. 101-01457
435 F0 -
Bragesgade 8A, 2200 København N
lok. nr. 101-00343
448? -
Svanevej 17 m.fl.
lok. nr. 101-03126
453? Olie, Bly, Benz[a]pyren
Baldersgade 5, 2200 København N
lok. nr. 101-00388
457? -
Ørnevej 33/ Hejrevej 24
lok. nr. 101-00726
477? Olie-benzin, Benzin
lok. nr. 101-03580478? -
  • Forureningsattest
  • Region Hovedstaden
  • Tagensvej 116
    lok. nr. 101-00670
    483 F0 Olie
    Hamletsgade 3, 2200 København N
    lok. nr. 101-11187
    484! F1 -
    Bygmestervej 2, 2400 København NV
    lok. nr. 101-00133
    487? -
    Blytækkervej 3
    lok. nr. 101-02770
    492? PAH (sum af 9 PAH), Olie-benzin, Bly
    Bispebjerg Bakke 10, 2400 København NV
    lok. nr. 101-00153
    497? -

    Tabellen viser de 49 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N.
    Afstand angiver afstanden i meter fra Borgmestervangen 27, 3. 2 til den pågældende jordforurening.
    Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
    Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
    Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

    Mulige jordforureninger (V1) tæt på Borgmestervangen 27, 3. 2, København N
    LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
    Gørtlervej 2, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04408
    141
    Frederikssundsvej 14C, 2400 København NV
    lok. nr. 101-00936
    155
    Heimdalsgade 35, 2200 København N
    lok. nr. 101-11229
    238
    Autoværksted mm., Heimdalsgade 37A
    lok. nr. 101-11230
    254
    Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04415
    255
    Bregnerødgade 2-4
    lok. nr. 101-00871
    261
    Heimdalsgade 39, 2200 København N
    lok. nr. 101-11231
    264
    Bygmestervej 12, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04434
    283
    Frederikssundsvej 15, København NV
    lok. nr. 101-03912
    309
    Drejervej 25, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04413
    310
    Heimdalsgade 10, 2200 København N
    lok. nr. 101-04402
    313
    Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
    lok. nr. 101-04424
    316
    Lygten 10, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04438
    342
    Nørrebrogade 225, 2200 København N
    lok. nr. 101-04404
    344
    Svanevej 6, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04435
    345
    Hejrevej 3, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04432
    348
    Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
    lok. nr. 101-00793
    353
    Hejrevej 5, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04422
    362
    Lygten 16, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04444
    367
    Heimdalsgade 42-44
    lok. nr. 101-01295
    379
    Tagensvej 85-87/Hamletsgade 13/ Nannasgade 28
    lok. nr. 101-00636
    396
    Vibevej 7, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04429
    414
    Rovsingsgade, Dsb
    lok. nr. 101-00390
    423
    Ørnevej 15, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04431
    426
    Bregnerødgade 6, 2200 København N
    lok. nr. 101-04409
    433
    Vibevej 9, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04430
    435
    Nordre Fasanvej 218, 2200 København N
    lok. nr. 101-12191
    438
    Rentemestervej 14, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04433
    439
    Bygmestervej 6, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04411
    439
    Ørnevej 30, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04426
    451
    Galvanisering, Bragesgade 1, København
    lok. nr. 101-10335
    454
    Skaffervej 4, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04446
    460
    Hejrevej 31, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04417
    461
    Bygmestervej 4, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04442
    466
    Blytækkervej 5, 2400 København NV
    lok. nr. 101-10268
    477
    Hejrevej 33, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04418
    481
    Vuggestue, Baldersgade 5 - 7
    lok. nr. 101-00388
    490
    Ørnevej 37, 2400 København NV
    lok. nr. 101-04427
    498

    Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N.
    Afstand angiver afstanden i meter fra Borgmestervangen 27, 3. 2 til den pågældende jordforurening.
    Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

    Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 18 april, 2024. - opdater

    Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden    Luftforurening

    Der kan være problemer med luftforurening på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N.

    NO2

    Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

    !PM2.5

    Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

    PM10

    Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

    !Black carbon

    Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

    !Partikelantal

    Der er estimeret 9100 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

    !Brændeovne og pejse

    Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


    Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

    Mere info om Luftforurening:

    Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

    Læs mere om Luftforurening her »

    Se Luftforureningskort

    Datakilder:
    DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

    Trafikstøj

    Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N

    Støjmålinger (dB)


    55-60
    55-60 dB
    60-65 dB
    60-65 dB
    65-70 dB
    65-70 dB
    70-75 dB
    70-75 dB
    Over 75 dB
    Over 75 db

    Trafikstøjkort på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København NKortet viser trafikstøj i området omkring Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N. - Åbn stort kort


    Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

    Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N om dagen:

    StøjtypeLydstyrke
    Større veje ingen registreret støj (*)
    Veje i byingen registreret støj (*)
    Større jernbaneringen registreret støj (*)
    Jernbane i byingen registreret støj (*)
    Større lufthavningen registreret støj (*)
    (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

    Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

    Mere info om Trafikstøj:

    Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
    Læs mere om Trafikstøj her »

    Se Støjkort

    Datakilder:
    Miljøstyrelsen

    Hårdhed af drikkevand

    Drikkevand på adressen Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
    Vandets Hårdhed, dH
    dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

    Mere info om hårdhed af drikkevand:

    Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

    Se Hårdhedskort

    Datakilder:
    GEUS    Risiko for oversvømmelse — Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N

    Ekstrem regn

    Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N.

    Ejendommen ligger ikke i en lavning og befæstelsesgraden er lav, men overfladevand har alligevel svært ved at sive ned i jorden fordi den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

    Lavninger

    Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

    Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

    Ekstrem regn på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København NRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
    Lav befæstelsesgrad
    Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N er 20 procent. Det betyder, at kun ca. 20 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
    !Hydraulisk ledningsevne
    I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

    Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

    Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
    Lavningskort »

    Datakilder:
    Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

    Grundvand

    Borgmestervangen 27, 3. 2 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
    !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

    Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

    Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.4 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.7 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

    Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
    Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N


    Ekstrem regn på Borgmestervangen 27, 3. 2Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Borgmestervangen 27, 3. 2. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
    Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

    Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.6 centimeter) i perioden 2041-2070.

    Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

    Perioden 2071-2100

    Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.8 centimeter) i perioden 2071-2100.

    Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».    Mere info om stigende grundvand:

    Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

    Grundvandskort »

    Datakilde:
    HIP

    Vandløbsoversvømmelse

    Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N er i fare for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

    !Vandløbsstigning

    Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb. Som det fremgår vil Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N være udsat ifm med vandløbsstigning.

    Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København NKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

    Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

    Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

    Vandløbskort »

    Datakilder:
    Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
    GeoMatic    Havvand

    Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N ligger i en højde på 8.4 meter over havets overflade.

    Havvand på Land

    På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

    Stomflod og havvand på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København NKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

    Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

    Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

    Stormflodskort »

    Datakilder:
    Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

    Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

    Plantrin 1

    Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

    Se kort »

    Plantrin 2

    Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

    Se plantrin 2 kort »

    Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

    I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

    Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

    Datakilder:
    Kystdirektoratet    Boligfakta og Økonomi — Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N

    BBR oplysninger

    Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N.

    BBR meddelelse

    Hent den officielle BBR meddelelse for Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

    Hent BBR-Meddelelse

    Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

    Mere info om BBR:

    Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

    BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

    Læs mere om BBR data her »

    Datakilder:
    ois.dk

    Energimærke

    Vi kunne ikke finde et energimærke på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N sidst vi kiggede (28. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

    Tjek det elektroniske energimærke »

    Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
    Sidst opdateret den 28 februar, 2020 - opdater


    Mere info om Energimærket:

    De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

    Datakilder:
    SparEnergi.dk

    Boligopvarmning

    Fjernvarme

    Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

    Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

    Mere info om Boligopvarmning

    Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

    I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

    Læs mere om data og datakilder her »
    Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


    Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

    Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

    Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

    Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
    Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

    Datakilder:
    Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger    Lokalområdet — Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N

    Naboerne
    unge lejere under uddannelse

    Den mest almindelige husstandstype i og omkring Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N er unge lejere under uddannelse , d.v.s. conzoom®-typen City-singler.

    City-singler

    City-singler
    unge lejere under uddannelse

    • Unge lejere i storbyen
    • Mange studerende
    • Lav købekraft
    • Højt kulturforbrug
    • Benytter kollektiv trafik og cykler
    • Spiser jævnligt take-away

    Geodemografi

    City-singler lever livet i metropolerne eller i landets større provinsbyer. Halvdelen er under 35 år og som singler er de fleste også uden børn. Eksamensbeviset er fra grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse, men mange er stadig under uddannelse. Flertallet er lønmodtagere, men tæt på halvdelen er forsørget af det offentlige, da en relativ høj andel af City-singler endnu ikke er kommet rigtigt i gang på arbejdsmarkedet

    Deres indkomst er noget under landsgennemsnittet. De, som er beskæftiget, er dog i gang med at arbejde sig op til et højere lønniveau. Deres formue er beskeden og for mange er den fornuftigt nok placeret på en konto for uddannelses- eller boligopsparing. De fleste City-singler ligger i middelklasserne, men også en del i underklassen

    De fleste bor til leje, enten hos en privat boligudlejer eller i en almennyttig bolig på typisk 40 til 70 m². De fleste i etageejendomme fra før 1940 til midt-60’erne. I samme opgange deler de tag med en relativ stor andel af nydanskere

    Størsteparten klarer sig fint uden bil, da halvdelen i stedet kommer rundt i byen på deres cykel eller med kollektiv trafik

     

    Adfærd, livsstil og holdninger

    City-singler er online, da computeren er et naturligt redskab til både uddannelse og underholdning. Nettet tilgås fra både pc, tablet og den nyeste smartphone. Her – og kun her – holder de sig blandt andet orienteret om nyheder, og de ser serier og film on-demand. De tjekker også deres profiler på de sociale medier. Nogle er begyndt at fravælge Facebook, til gengæld bruger flere nu Twitter, Instagram og Snapchat – og LinkedIn, som jo er et nyttigt redskab i jobsøgningen

    Sundhed fylder i deres bevidsthed, men de dyrker ikke sport oftere end gennemsnittet. Til gengæld får de den daglige motion, når de skal rundt, for næsten halvdelen sætter sig i cykelsadlen hver dag. Er destinationen ikke inden for cykelafstand, vælger City-singler i høj grad den kollektive trafik. Når der skal endnu mere sved på panden, er det fitness og løb, der er typens foretrukne. Boldspil fanger også deres interesse, særligt fodbold. De, der spiller selv, spiller i den lokale klub, men endnu flere nøjes med at se sport i tv

    City-singler læser mere faglitteratur end gennemsnittet, men mellem studierne bliver der også plads til at nyde byens mange kulturtilbud og se en koncert eller et stand-up show samt at drikke en øl på byens barer og diskoteker, hvor du også kan møde dem ude foran med en cigaret i hånden. På en almindelig uge når over halvdelen at besøge venner eller familie. Når vennerne er på besøg, byder de gerne på middag. Det er måske ikke det store, men de går op i, at det skal være godt

    Det er vigtigt for City-singler at have succes, men en femtedel af dem vil gerne have spiritualiteten med i dét, de gør

    De læser om musik, events og mode i magasiner som Soundvenue, Where2go og på aok.dk, mens de ser trailers for de nyeste film i biografen på kino.dk

    City-singler interesserer sig især for forurenings- og miljøspørgsmål og de mener ikke, at industriens vækst må sættes over miljøhensyn. Derfor køber de gerne økologiske fødevarer, men de er ikke mere opmærksomme på deres CO2 -aftryk end gennemsnittet. Mere end hver tredje er også medlem af en humanitær eller velgørende organisation og arbejder eller har arbejdet for en NGO som fundraiser på telefon eller på gaden

    De kommer sjældent på ferie, da det kan være svært at finde økonomien til det. Sidst de var afsted, var det på en bustur og mange har tidligere været rygsæksrejsende

    Rent politisk er City-singlerne meget spredt, men de er oftest Moderne-fællesskabsorienterede

    Holdningsmæssigt viser det sig ved, at de godt føler, at de kan følge med udviklingen og samtidig bevare deres værdier. Globaliseringen er ikke skræmmende, snarere synes de, at Danmark skal være åben for omverden og støtter vores internationale engagement. De så gerne, at vi gjorde mere for flygtninge og indvandrere

    City-singlers politiske engagement er størst på de store emner, hvorfor lokalpolitik sjældent interesserer dem. De er glade for velfærdsstaten og få ønsker skattelettelser. Til gengæld så de gerne, at flere offentlige midler blev prioriteret til kunst og kultur

    Ved det seneste folketingsvalg stemte de fleste til venstre for midten, men Liberal Alliance hentede også en del stemmer hos denne type. Der var dog også en del, der ikke stemte
    Mere info

    Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

    Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Borgmestervangen 27, 3. 2 er data sidst opdateret 22 december, 2023.

    Datakilde: Geomatic

    Risiko for indbrud

    Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N at være lav.

    Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

    I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 202 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Borgmestervangen 27, 3. 2. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13243 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.10 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.61 pct.


    Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

    !Lav opklaringsprocent i 2200 København N

    Opklaringsprocenten i 2200 København N er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


    Mere info om Indbrudsrisiko:

    Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

    Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

    Indbrudsrisiko på kort

    Datakilder:
    Rigspolitiet: Statistik
    Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

    Skoledistrikt NØRREBRO (Rådmandsgades Skole)

    Borgmestervangen 27, 3. 2 hører under skoledistriktet NØRREBRO (Rådmandsgades Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Rådmandsgades Skole.

    Rådmandsgades Skole

    Rådmandsgades SkoleRådmandsgades Skole, Rådmandsgade 22 i Københavns Kommune.
    Ældste klasse:
    7. klasse
    Gns trivsel:
    3.60
    Undervisningseffekt:
    0.0
    Forældre indkomst:
    288.540 kr.
    Afstand:
    753 meter
    Info om Rådmandsgades Skole

    Mere info om Skoler:

    Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

    Se skoledistrikt NØRREBRO (Rådmandsgades Skole) på kort

    Bredbåndsmuligheder

    Lynhurtigt Fastforbundet Internet

    Der er gode bredbåndsmuligheder på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N.

    • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 300 / 300 Mbit/s
    • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
    • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke muligt på adressen

    Se fibernet dækningsgrad omkring Borgmestervangen 27, 3. 2    God mobildækning

    Der er god 4G mobildækning på Borgmestervangen 27, 3. 2 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Borgmestervangen 27, 3. 2 er dækningen for de tre netværk:

    • TDC: 50 - 100 Mbit/s
    • Tre: 20 - 30 Mbit/s
    • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

    Se 4G-dækningskort på Borgmestervangen 27, 3. 2


    Data sidst opdateret 04 februar, 2022

    Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
    Internet og Mobildækning Borgmestervangen 27, 3. 2, København N
    Se data direkte på tjekditnet.dk    Mere info om Bredbånd:

    For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

    Se fibernetdækning på kort

    Se 4G-dækning på kort

    Geologi

    Jordarten under Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N er Ferskvandsdannelser.

    Ferskvandsdannelserne er aflejret efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode.

    Ferskvandsdannelser er både organiske (tørv og gytje) samt mineralske (ler og sand). Forekomsten af ferskvandsaflejringer er knyttet til nuværende og tidligere vandløbssystemer og søområder, og fordelingen af ferskvandsaflejringerne afspejler det overordnede dræneringsmønster eller beliggenheden af større forsumpningsområder enten knyttet til tidligere havbundsområder eller vandskelsmoser.

    Ferskvandstørv
    Eksempel på postglacialt ferskvandstørv rig på organisk materiale (Foto P.R. Jakobsen).

    Ferskvandsdannelserne indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Ferskvandsdannelserne har ofte meget ringe nedsivningsegenskaber og ved kraftig regn vil nedbøren derfor ofte have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

    Ferskvandsdannelserne frigiver ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

    Mere info om Geologi:

    Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

    Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

    Se på kort

    Læs mere om jordarter her »

    Datakilder:
    GEUS

    Mere info om Boringer:

    Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

    Datakilder:
    GEUS

    Geologiske boringer i nærheden af Borgmestervangen 27, 3. 2

    Den nærmeste overfladenære boring ligger 6 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Borgmestervangen. Boringen blev afsluttet 16 april, 2015. Brøndborer var GEO. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 8.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201.10745 ».

    Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Borgmestervangen 27, 3. 2.

    Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
    6 Geoteknisk boring 8.0 201.10745 »
    25 Geoteknisk boring 8.2 201. 4775 »
    31 Geoteknisk boring 6.0 201.10748 »
    33 Geoteknisk boring 8.0 201.10742 »
    34 Geoteknisk boring 10.0 201.10747 »
    35 Geoteknisk boring 8.0 201.10744 »
    46 Geoteknisk boring 14.0 201.10741 »
    54 Geoteknisk boring 8.0 201.10746 »
    63 Geoteknisk boring 6.0 201.10749 »
    63 Geoteknisk boring 8.0 201.10743 »

    Hvor langt er der fra Borgmestervangen 27, 3. 2
    til nærmeste

    Risikovirksomhed

    Kødbyens Maskincentral
    Kolonne 2


    Afstand: 4,25 km


    Kort Læs mere

    Vindmølle

    Højde: 50 m
    Kapacitet: 600 kW


    Afstand: 5,00 km


    Kort Læs mere

    Mobilmast

    Hothers plads 31
    2200 København N


    Afstand: 83 meter


    Kort Læs mere

    Apotek

    Apoteket Svalen


    Afstand: 294 meter


    Læs mere

    Dagligvare

    Netto 7760


    Afstand: 91 m


    Læs mere

    Renseanlæg

    Lynetten renseanlæg


    Afstand: 4,80 km


    Læs mere

    Daginstitution

    Midgård


    Afstand: 239 m


    Læs mere    DinGeo oversigter

    Info om Postnummer: 2200 København N
    Info om vej: Borgmestervangen
    Stamoplysninger for Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N
    Geografiske koordinater 55.70272111°N, 12.53967331°Ø
    Højde over havets overflade 8,4 m.o.h.
    Sogn Kingo-Samuel Sogn »
    Politikreds Københavns Politi
    Adressens Id 067125ac-a16f-4747-9174-8b8ae6dc40ec
    Adgangsadresse Id 58dcc385-fb02-427c-9145-ecdc4a12985e
    BFE nummer 100156729

    Stamoplysninger:

    Vi har samlet diverse stamoplysninger på Borgmestervangen 27, 3. 2, 2200 København N.