DinGeo — i hele Danmark

Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N

DinGeo har samlet informationer på Borgmestervangen 9, 2. 9 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Rådmandsgades Skole. De nærmeste naboer er typisk unge singler i første bolig. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.61 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Borgmestervangen 9, 2. 9

Luftfoto af Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N

Radon

Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

Bygningen
Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N er en lejlighed og dermed med gennemsnitligt radonniveau på kun ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området
Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Jordforureningen er den letteste kategori F0. Det betyder at forureningen ikke er vurderet til at udgøre en umiddelbar sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Det drejer sig om DSB banearealer Nørrebro, der har arbejdet med Benzin og olie, aktiviteter vedr.;Jernbane og rangérområde. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Alifatiske kulbrinter, C5-C10 kulbrintefraktion, Bly, Olieprodukter m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 101-03572.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 96 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 54 egentlige jordforureninger (type V2), mens 42 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København NKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 6326-Udenbys Klædebo Kvarter, København, der hører til Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Borgmestervangen 9, 2. 9, København N
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
DSB banearealer Nørrebro
lok. nr. 101-03572
25 F0 Alifatiske kulbrinter, C5-C10 kulbrintefraktion, Bly, Olieprodukter m.fl.
Mimersgade 122B, 2200 København N
lok. nr. 101-00239
51! F2 -
Mimersgade 117, 2200 København N
lok. nr. 101-00677
81? -
Midgårdsgade 1, 2200 København N
lok. nr. 101-04974
107 F0 -
Frederikssundsvej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-00639
169? -
Lygten 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-04763
178? -
Esromgade 2 , 2200 København N
lok. nr. 101-01721
188? -
Heimdalsgade 14, 2200 København N
lok. nr. 101-04401
191! F2 -
Frederikssundsvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01859
197? -
Drejervej 2, 2400 København NV
lok. nr. 101-12009
203? -
Nordre Fasanvej 240-246
lok. nr. 101-00676
207 F0 Petroleum
Heimdalsgade 29, 2200 København N
lok. nr. 101-00372
211? -
Rebslagervej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-00518
219? -
Gørtlervej 3, 2400 København NV
lok. nr. 101-00011
224? -
Frederikssundsvej 14-16
lok. nr. 101-00935
225? Tungmetaller
Hothers Plads 20, 2200 København N
lok. nr. 101-00031
234? -
Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-03629
251? -
Fenrisgade 6, 2200 København N
lok. nr. 101-11227
263 F0 -
Plumsvej , 2400 København NV
lok. nr. 101-00055
268? -
Bygmestervej 33, 2400 København NV
lok. nr. 101-00234
293? -
Svanevej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-04436
294? -
Galvanisering, Drejervej 16, Rentemestervej 5-13, m.fl.
lok. nr. 101-00054
294 F0 Benzen, Trichlorethylen, Olieprodukter, BTEXer og lignende m.fl.
Mimersgade 71A, 2200 København N
lok. nr. 101-00793
306 F0 -
Heimdalsgade 37A, 2200 København N
lok. nr. 101-11230
309 F0 -
Drejervej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-04414
315? -
Lygten 8C, 2400 København NV
lok. nr. 101-02768
318? -
Heimdalsgade 41, 2200 København N
lok. nr. 101-04730
321? -
Bragesgade 5, 2200 København N
lok. nr. 101-12344
321? -
Hamletsgade 13, 2200 København N
lok. nr. 101-00636
339? -
Lygten 4A, 2400 København NV
lok. nr. 101-00015
354? -
Bragesgade 8A, 2200 København N
lok. nr. 101-00343
363? -
Ørnevej 18, 2400 København NV
lok. nr. 101-01578
365? -
Frederiksborgvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01921
368? -
lok. nr. 101-03580369? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Hejrevej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00708
  372? -
  Falkevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03126
  373? -
  Baldersgade 5, 2200 København N
  lok. nr. 101-00388
  385? -
  Nørrebrogade 207, 2200 København N
  lok. nr. 101-00595
  398 F0 -
  Heimdalsgade 46, 2200 København N
  lok. nr. 101-01722
  422? -
  Trykkeri, Bregnerødgade 20 / tikøbgade 8, Kbh NV
  lok. nr. 101-03813
  425! F2 Bly, Trichlorethylen, Polyc.arom.kulbr.PAH, BTEX (sum) m.fl.
  Blytækkervej 4, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03809
  427 F0 -
  Hejrevej 26, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00726
  429? -
  Bygmestervej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00016
  437? -
  Lundtoftegade , 2200 København N
  lok. nr. 101-13449
  437? -
  Hejrevej 35
  lok. nr. 101-03133
  443? Carbon,org,VOC
  Frederikssundsvej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-30096
  453! F2 -
  Falkevej 1, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03785
  455? -
  Hillerødgade 30, 2200 København N
  lok. nr. 147-00075
  465? -
  Nordre Fasanvej 239, 2200 København N
  lok. nr. 101-03135
  475? -
  Baldersgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-20002
  479! F2 -
  Tidligere Servicestation - Glenteparken, Nordre Fasanvej 210
  lok. nr. 101-00129
  481? Olie-benzin
  Hamletsgade 3, 2200 København N
  lok. nr. 101-11187
  488! F1 -
  Glentevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03130
  496? -
  Tagensvej 116, 2200 København N
  lok. nr. 101-01457
  497 F0 -

  Tabellen viser de 54 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Borgmestervangen 9, 2. 9 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Borgmestervangen 9, 2. 9, København N
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Frederikssundsvej 14C, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00936
  158
  Bregnerødgade 2-4
  lok. nr. 101-00871
  177
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04415
  192
  Gørtlervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04408
  200
  Heimdalsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-04402
  214
  Nørrebrogade 225, 2200 København N
  lok. nr. 101-04404
  235
  Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
  lok. nr. 101-04424
  242
  Heimdalsgade 35, 2200 København N
  lok. nr. 101-11229
  251
  Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
  lok. nr. 101-00793
  257
  Frederikssundsvej 15, København NV
  lok. nr. 101-03912
  277
  Autoværksted mm., Heimdalsgade 37A
  lok. nr. 101-11230
  280
  Svanevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04435
  292
  Heimdalsgade 39, 2200 København N
  lok. nr. 101-11231
  296
  Hejrevej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04422
  306
  Hejrevej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04432
  308
  Drejervej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04413
  333
  Bregnerødgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-04409
  334
  Nordre Fasanvej 218, 2200 København N
  lok. nr. 101-12191
  343
  Ørnevej 15, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04431
  349
  Galvanisering, Bragesgade 1, København
  lok. nr. 101-10335
  356
  Tagensvej 85-87/Hamletsgade 13/ Nannasgade 28
  lok. nr. 101-00636
  366
  Bygmestervej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04434
  370
  Svanevej 14, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01579
  374
  Heimdalsgade 42-44
  lok. nr. 101-01295
  381
  Vibevej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04429
  390
  Hejrevej 31, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04417
  405
  Vibevej 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04430
  407
  Ørnevej 30, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04426
  419
  Hejrevej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04418
  419
  Ørnevej 26, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00186
  422
  Svanevej 18, 2400 København NV
  lok. nr. 101-13277
  422
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  427
  Vuggestue, Baldersgade 5 - 7
  lok. nr. 101-00388
  428
  Lygten 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04438
  451
  Ørnevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04427
  459
  Fyldjord, Lundtoftegade 87
  lok. nr. 147-30414
  463
  Hejrevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04419
  468
  Lygten 16, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04444
  474
  Tikøbgade 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04445
  486
  Vibevej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04428
  490
  Hejrevej 39, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04420
  496
  Rovsingsgade, Dsb
  lok. nr. 101-00390
  498

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Borgmestervangen 9, 2. 9 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 16 juni, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N.

  NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9100 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København NKortet viser trafikstøj i området omkring Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by60-65 dB
  Større jernbaneringen registreret støj (*)
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København NRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Borgmestervangen 9, 2. 9 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
  !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.3 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.7 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.3 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.7 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N


  Ekstrem regn på Borgmestervangen 9, 2. 9Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Borgmestervangen 9, 2. 9. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.5 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.9 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N er i fare for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  !Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb. Som det fremgår vil Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N være udsat ifm med vandløbsstigning.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København NKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N ligger i en højde på 7.9 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København NKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Vi kunne ikke finde et energimærke på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N sidst vi kiggede (29. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

  Tjek det elektroniske energimærke »

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 29 februar, 2020 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  Fjernvarme

  Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N

  Naboerne
  unge singler i første bolig

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N er unge singler i første bolig , d.v.s. conzoom®-typen Første Stop.

  Første Stop

  Første Stop
  unge singler i første bolig

  • Unge studerende og arbejdende
  • Bor i lejlighed i større byer
  • Lav købekraft
  • Meget sociale og går ofte ud
  • Tager på festival
  • Dyrker ofte motion

  Geodemografi

  Første stop er jævnaldrende eller lige et par år ældre end H1 Kollegier og de fleste er fortsat under 30 år, singler og har ingen børn endnu. Fælles for de to H-typer er, at de er meget unge familier. Forskellen ligger til gengæld i boligformen

  Uddannelsesniveauet arbejder mange fortsat på at højne, men lidt flere er i mål og står nu med eksamenspapiret i hånden. Det kan både være fra en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. Flere har dog også afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse og har nu fået deres første bolig

  Mens nogle er i gang med første job, modtager andre fortsat uddannelsesstøtte, eventuelt suppleret med et studiejob. Ofte bor man to sammen, ikke fordi man danner par, men mest fordi det hjælper begge til at klare udgifterne. En lille opsparing står fortsat på kontoen, men for de fleste er uddannelses- eller børneopsparingen ved at være brugt op, måske spenderet på boligindretningen

  De tilhører fortsat arbejder- og middelklassen med håb om at kravle op ad stigen, efterhånden som karrieren flasker sig

  Boligen er deres Første stop efter, at de er flyttet hjemmefra. Måske til en mindre lejlighed, som oftest ligger i en ældre etageejendom. Boligen kan både være en leje- eller ejerbolig, som muligvis for nogle har været et forældrekøb. Nogle har også fået deres første bil

  De bor i eller omkring de store studiebyer, såvel Aarhus som København og overalt i provinsen

  Nogle driver virksomhed fra hjemmeadressen. De typiske brancher er håndværk, undervisning, dagpleje og en stor del inden for sundhed, måske en fysioterapeut

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  Selvom denne type har valgt kollegielivet fra, er de stadig meget sociale, blandt andet besøger de ofte venner og familie. Ud kommer de også, når de tager i teatret, på kunstudstilling, på museum, til koncert eller i biografen. I byen går man selvfølgelig også, og man kan godt finde på at varme op med et stand-up show

  Sundhed er Første stop i deres liv. To tredjedele dyrker sport hver uge, hvor næsten halvdelen træner i fitness og lidt færre løber. Fremskridtene fra træningen kommer selvfølgelig kun, hvis kosten også er sund. Inspirationen til at leve sundere finder de gerne online, og når man ikke finder tid til at lave maden selv, er det rart, at udvalget af kvalitetsfærdigretter er så stort.

  Internettet er et grundstof i deres hverdag, som de anvender til både uddannelse og underholdning i form af spil og konkurrencer fra både computeren og smartphonen. Når man nu kan forbinde sig mobilt, kan de jo også gå på de sociale medier, men det er efterhånden mest Instagram og Snapchat, de anvender. Og så selvfølgelig Tinder og Happn; det kunne jo være, at kærligheden eller den næste flirt var lige i nærheden

  De forsøger at holde hverdagsudgifterne nede ved at bruge cyklen som deres primære transportmiddel. Hver tiende er aktivt jobsøgende for tiden, men mange vælger også enten at være medlem af eller arbejde frivilligt for en humanitær eller velgørende organisation

  Forældrene mener nok, at Første stop burde bruge endnu mere af deres tid på studier. Men de læser faktisk en del faglitteratur og ofte søger de efter fagligt relaterede emner på nettet. De arbejder hårdt med P3 eller en online musiktjeneste kørende i baggrunden, for det er vigtigt for dem at have succes. De læser også nyheder, men interessen for politiske emner er ikke så stor, dog lige med undtagelse af erhvervspolitik, som de jo nu begynder at mærke relevansen af. I stedet er de velorienterede om deres interesseområder, som inkluderer mode, kosmetik og hi-fi

  Fjernsynet bruges primært til at se film, hvis altså ikke de vælger biografen. Filmene bliver streamet fra nettet, og hver tredje ser alene tv online. De er generelt glade for den moderne teknologis mange muligheder og vil desuden gerne betale ekstra for den nyeste teknologi, selvom de måske ikke helt har råd

  Der er nok at se til og ikke meget at gøre godt med, så for de fleste er det to år siden, at de for alvor var på ferie. Den årlige Roskilde Festival ser mange dog frem til. Den skal der være råd til

  Værdimæssigt er en stor del Moderne. Derefter er en del også Moderne-individorienterede end Moderne-fællesskabsorienterede

  Selvom politik ikke har den store interesse, er udenrigsstoffet alligevel mere spændende end det lokale og de mener, at Danmark gør ret i at være aktive internationalt, og at vi godt kunne gøre mere for flygtninge

  Opdelingen i Gallups Kompas afspejles i partivalget, for Første stop er en påvirkelig skare, der i udgangspunktet foretrækker venstrefløjen, mens hver tiende ved det seneste valg satte sit krydse ud for Liberal Alliance. Der er dog også en del sofavælgere blandt denne type, så måske er potentialet større
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Borgmestervangen 9, 2. 9 er data sidst opdateret 7 februar, 2024.

  Datakilde: Geomatic

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 202 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Borgmestervangen 9, 2. 9. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13243 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.10 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.61 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2200 København N

  Opklaringsprocenten i 2200 København N er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt NØRREBRO (Rådmandsgades Skole)

  Borgmestervangen 9, 2. 9 hører under skoledistriktet NØRREBRO (Rådmandsgades Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Rådmandsgades Skole.

  Rådmandsgades Skole

  Rådmandsgades SkoleRådmandsgades Skole, Rådmandsgade 22 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  7. klasse
  Gns trivsel:
  3.60
  Undervisningseffekt:
  0.0
  Forældre indkomst:
  288.540 kr.
  Afstand:
  695 meter
  Info om Rådmandsgades Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt NØRREBRO (Rådmandsgades Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  Lynhurtigt Fastforbundet Internet

  Der er gode bredbåndsmuligheder på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N.

  • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 300 / 300 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 7 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke muligt på adressen

  Se fibernet dækningsgrad omkring Borgmestervangen 9, 2. 9  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Borgmestervangen 9, 2. 9 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Borgmestervangen 9, 2. 9 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 100 - 200 Mbit/s
  • Tre: 30 - 50 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Borgmestervangen 9, 2. 9


  Data sidst opdateret 04 januar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Borgmestervangen 9, 2. 9, København N
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N er Moræneler.

  Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

  Moræneler
  Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

  Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

  Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Borgmestervangen 9, 2. 9

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 7 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Borgmestervangen. Boringen blev afsluttet 16 april, 2015. Brøndborer var GEO. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 6.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201.10751 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Borgmestervangen 9, 2. 9.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  7 Geoteknisk boring 6.0 201.10751 »
  13 Geoteknisk boring 39.0 201. 8701 »
  28 Geoteknisk boring 6.0 201.10750 »
  33 Geoteknisk boring 6.0 201.10752 »
  47 Forureningsbor. 8.3 201. 7530 »
  49 Geoteknisk boring 6.0 201.10749 »
  52 Geoteknisk boring 13.0 201.10753 »
  55 Geoteknisk boring 50.5 201. 6946 »
  56 Geoteknisk boring 8.0 201.10746 »
  76 Geoteknisk boring 10.0 201.10747 »

  Hvor langt er der fra Borgmestervangen 9, 2. 9
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 4,15 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Hothers plads 31
  2200 København N


  Afstand: 63 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Svalen


  Afstand: 186 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  Netto 7760


  Afstand: 18 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,78 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Lygten


  Afstand: 256 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2200 København N
  Info om vej: Borgmestervangen
  Stamoplysninger for Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N
  Geografiske koordinater 55.7017417°N, 12.53976084°Ø
  Højde over havets overflade 7,9 m.o.h.
  Sogn Kingo-Samuel Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id ca0de505-f5ad-4412-8dd0-06f6246b9c9c
  Adgangsadresse Id 78c57cde-d0d6-4912-b457-63ea02f43609
  BFE nummer 100156729

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Borgmestervangen 9, 2. 9, 2200 København N.