DinGeo — i hele Danmark

Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N

DinGeo har samlet informationer på Folmer Bendtsens Plads 11 i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune og tilhører skoledistriktet Grøndalsvængets Skole. De nærmeste naboer er typisk par og enlige i ældre huse. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.61 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Folmer Bendtsens Plads 11

Luftfoto af Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering og lokale geologiske forhold vurderes radonrisiko på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N er Ferskvandsdannelser (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

BBR data om byggeår kunne desværre ikke findes

BBR data om bygningens kælderforhold kunne desværre ikke findes

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

!Mistanke om jordforurening på grunden

Der er registreret mistanke om jordforurening på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N. Ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Regionen er grunden ikke undersøgt. Men myndighederne har kendskab til aktivitet på grunden, der i visse tilfælde kan forårsage jordforurening og derfor er den registreret. Langt de fleste V1-registrerede grunde frikendes for jordforurening, når de undersøges nærmere. Typisk finder regionerne jordforurening på ca. en tredjedel af de V1-registrerede grunde. Vil du vide mere er det en god ide at kontakte Region Hovedstaden og spørge nærmere - Grunden er registreret med lokalitetsnummer: 101-00871.

xManglende oplysninger om olietank

Vi mangler BBR oplysninger om olietanke på ejendommens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 107 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 61 egentlige jordforureninger (type V2), mens 46 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København NKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 1594-Utterslev, København, der hører til Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Folmer Bendtsens Plads 11, København N
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Nordre Fasanvej 242, 2200 København N
lok. nr. 101-00676
26 F0 -
Esromgade 2 , 2200 København N
lok. nr. 101-01721
57? -
Svanevej 7, 2400 København NV
lok. nr. 101-04436
107? -
Mimersgade 117, 2200 København N
lok. nr. 101-00677
127? -
Mimersgade 122B, 2200 København N
lok. nr. 101-00239
127! F2 -
Frederikssundsvej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-00639
137? -
DSB banearealer Nørrebro
lok. nr. 101-03572
151 F0 Alifatiske kulbrinter, C5-C10 kulbrintefraktion, Bly, Olieprodukter m.fl.
Frederikssundsvej 11, 2400 København NV
lok. nr. 101-03629
157? -
Falkevej 6, 2400 København NV
lok. nr. 101-03126
163? -
Frederikssundsvej 10, 2400 København NV
lok. nr. 101-01859
175? -
Frederikssundsvej 14-16
lok. nr. 101-00935
182? Tungmetaller
Ørnevej 18, 2400 København NV
lok. nr. 101-01578
204? -
lok. nr. 101-03580214? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Trykkeri, Bregnerødgade 20 / tikøbgade 8, Kbh NV
  lok. nr. 101-03813
  217! F2 Bly, Trichlorethylen, Polyc.arom.kulbr.PAH, BTEX (sum) m.fl.
  Falkevej 1, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03785
  237? -
  Midgårdsgade 1, 2200 København N
  lok. nr. 101-04974
  241 F0 -
  Lundtoftegade , 2200 København N
  lok. nr. 101-13449
  249? -
  Hejrevej 35
  lok. nr. 101-03133
  252? Carbon,org,VOC
  Heimdalsgade 14, 2200 København N
  lok. nr. 101-04401
  253! F2 -
  Nordre Fasanvej 239, 2200 København N
  lok. nr. 101-03135
  258? -
  Rebslagervej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00518
  267? -
  Hejrevej 26, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00726
  267? -
  Hejrevej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00708
  267? -
  Nordre Fasanvej 210, 2200 København N
  lok. nr. 101-00129
  269? -
  Mimersgade 71A, 2200 København N
  lok. nr. 101-00793
  272 F0 -
  Lygten 11, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04763
  277? -
  Hillerødgade 30, 2200 København N
  lok. nr. 147-00075
  277? -
  Glentevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03130
  280? -
  Drejervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-12009
  286? -
  Hejrevej 43, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00032
  312? -
  Glentevej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00653
  316 F0 -
  Nørrebrogade 207, 2200 København N
  lok. nr. 101-00595
  320 F0 -
  Vibevej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00060
  321? -
  Drejervej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04414
  331? -
  Atlas/Opal/Novo
  lok. nr. 147-00017
  337? Olieprodukter, Tjære, Tungmetaller, BTEXer og lignende m.fl.
  Frederiksborgvej 10, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01921
  338? -
  Hillerødgade 34, 2200 København N
  lok. nr. 147-00076
  341? -
  Gørtlervej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00011
  353? -
  Plumsvej , 2400 København NV
  lok. nr. 101-00055
  354? -
  Hillerødgade 36, 2200 København N
  lok. nr. 147-00448
  365? -
  Bragesgade 8A, 2200 København N
  lok. nr. 101-00343
  368? -
  Hillerødgade 23, 2200 København N
  lok. nr. 147-00469
  371? -
  Lundtoftegade 57, 2200 København N
  lok. nr. 101-00442
  373? -
  Heimdalsgade 29, 2200 København N
  lok. nr. 101-00372
  377? -
  Nordre Fasanvej 235, 2200 København N
  lok. nr. 101-00061
  386? -
  Galvanisering, Drejervej 16, Rentemestervej 5-13, m.fl.
  lok. nr. 101-00054
  391 F0 Benzen, Trichlorethylen, Olieprodukter, BTEXer og lignende m.fl.
  Bragesgade 5, 2200 København N
  lok. nr. 101-12344
  397? -
  Blytækkervej 4, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03809
  400 F0 -
  Baldersgade 5, 2200 København N
  lok. nr. 101-00388
  414? -
  Frederikssundsvej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-30096
  420! F2 -
  Tranevej 6A, 2400 København NV
  lok. nr. 101-13537
  428 F0 -
  Fenrisgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-11227
  432 F0 -
  Skeloverskridende forurening, Ørnevej 38 m.fl.
  lok. nr. 101-30506
  432! F2 Tetrachlormethan, Trichlorethylen, Dichlorethylen, Vinylchlorid m.fl.
  Bygmestervej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00234
  443? -
  Hothers Plads 20, 2200 København N
  lok. nr. 101-00031
  448? -
  Glentevej 61, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00062
  455? -
  Lærkevej 11, 2400 København NV
  lok. nr. 101-03560
  460! F2 -
  Glentevej 57, 2400 København NV
  lok. nr. 101-11013
  463? -
  Baldersgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-20002
  477! F2 -
  Hamletsgade 13, 2200 København N
  lok. nr. 101-00636
  479? -
  lok. nr. 101-01852493? -
 • Forureningsattest
 • Region Hovedstaden
 • Tabellen viser de 61 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Folmer Bendtsens Plads 11 til den pågældende jordforurening.
  Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
  Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Mulige jordforureninger (V1) tæt på Folmer Bendtsens Plads 11, København N
  LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
  Bregnerødgade 2-4
  lok. nr. 101-00871
  4
  Nordre Fasanvej 273, 2200 København N
  lok. nr. 101-04424
  61
  Frederikssundsvej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04415
  73
  Bregnerødgade 6, 2200 København N
  lok. nr. 101-04409
  126
  Nordre Fasanvej 218, 2200 København N
  lok. nr. 101-12191
  128
  Ørnevej 15, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04431
  144
  Svanevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04435
  155
  Hejrevej 5, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04422
  156
  Nørrebrogade 225, 2200 København N
  lok. nr. 101-04404
  166
  Svanevej 14, 2400 København NV
  lok. nr. 101-01579
  187
  Frederikssundsvej 15, København NV
  lok. nr. 101-03912
  189
  Hejrevej 3, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04432
  194
  Frederikssundsvej 14C, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00936
  200
  Servicestation mfl., Nordre Fasanvej 243 og Falkevej 2-4
  lok. nr. 101-01412
  210
  Svanevej 18, 2400 København NV
  lok. nr. 101-13277
  222
  Hejrevej 33, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04418
  234
  Hejrevej 31, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04417
  235
  Heimdalsgade 10, 2200 København N
  lok. nr. 101-04402
  235
  Hejrevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04419
  271
  Tikøbgade 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04445
  275
  Fyldjord, Lundtoftegade 87
  lok. nr. 147-30414
  277
  Benzinsalg og autoreparationsværksted, Mimersgade 71-73 og tidligere Nørrebrogade 212, 2200 Kbh. N
  lok. nr. 101-00793
  279
  Ørnevej 26, 2400 København NV
  lok. nr. 101-00186
  286
  Vibevej 7, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04429
  290
  Vibevej 9, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04430
  292
  Hejrevej 39, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04420
  294
  Ørnevej 30, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04426
  295
  Svanevej 24, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04425
  298
  Ørnevej 37, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04427
  314
  Gørtlervej 2, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04408
  316
  Drejervej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04413
  317
  Galvanisering, Bragesgade 1, København
  lok. nr. 101-10335
  327
  Vibevej 25, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04428
  331
  Hejrevej 38, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04421
  342
  Nordre Fasanvej 204
  lok. nr. 147-00378
  350
  Glentevej 47, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04416
  396
  Hillerødgade 25, 2200 København N
  lok. nr. 147-00047
  396
  Ørnevej 41, 2400 København NV
  lok. nr. 101-14058
  397
  Vuggestue, Baldersgade 5 - 7
  lok. nr. 101-00388
  400
  Lundtoftegade 1-81 og Hillerødgade 23, København N
  lok. nr. 101-00442
  423
  Glentevej 57, 2400 København NV
  lok. nr. 101-11012
  427
  Nordre Fasanvej 186A, 2000 Frederiksberg
  lok. nr. 147-30096
  439
  Nattergalevej 6, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04423
  439
  Heimdalsgade 35, 2200 København N
  lok. nr. 101-11229
  450
  Autoværksted mm., Heimdalsgade 37A
  lok. nr. 101-11230
  484
  Bygmestervej 12, 2400 København NV
  lok. nr. 101-04434
  488

  Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N.
  Afstand angiver afstanden i meter fra Folmer Bendtsens Plads 11 til den pågældende jordforurening.
  Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

  Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 16 juni, 2024. - opdater

  Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden  Luftforurening

  Der kan være problemer med luftforurening på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N.

  !NO2

  Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 20.0 µg/m3, hvilket er højere end gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

  !PM2.5

  Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.8 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

  PM10

  Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 17.7 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

  !Black carbon

  Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.5 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

  !Partikelantal

  Der er estimeret 9300 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

  !Brændeovne og pejse

  Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


  Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

  Mere info om Luftforurening:

  Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

  Læs mere om Luftforurening her »

  Se Luftforureningskort

  Datakilder:
  DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

  Trafikstøj

  Der er trafikstøj på adressen Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine

  Støjmålinger (dB)


  55-60
  55-60 dB
  60-65 dB
  60-65 dB
  65-70 dB
  65-70 dB
  70-75 dB
  70-75 dB
  Over 75 dB
  Over 75 db

  Trafikstøjkort på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København NKortet viser trafikstøj i området omkring Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N. - Åbn stort kort


  Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

  Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N om dagen:

  StøjtypeLydstyrke
  Større veje ingen registreret støj (*)
  ! Veje i by60-65 dB
  ! Støre jernbaner60-65 dB
  Jernbane i byingen registreret støj (*)
  Større lufthavningen registreret støj (*)
  (*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

  Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

  Mere info om Trafikstøj:

  Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
  Læs mere om Trafikstøj her »

  Se Støjkort

  Datakilder:
  Miljøstyrelsen

  Hårdhed af drikkevand

  Drikkevand på adressen Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
  Vandets Hårdhed, dH
  dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

  Mere info om hårdhed af drikkevand:

  Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

  Se Hårdhedskort

  Datakilder:
  GEUS  Risiko for oversvømmelse — Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N

  Ekstrem regn

  Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N.

  Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

  Lavninger

  Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

  Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

  Ekstrem regn på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København NRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
  !Høj befæstelsesgrad
  Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
  !Hydraulisk ledningsevne
  I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

  Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
  Lavningskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Grundvand

  Folmer Bendtsens Plads 11 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
  !Historiske grundvandsdybder 1991-2020

  Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.2 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.9 - 2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

  Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.2 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.9 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

  Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
  Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N


  Ekstrem regn på Folmer Bendtsens Plads 11Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Folmer Bendtsens Plads 11. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
  Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

  Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.1 centimeter) i perioden 2041-2070.

  Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

  Perioden 2071-2100

  Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (2.4 centimeter) i perioden 2071-2100.

  Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».  Mere info om stigende grundvand:

  Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

  Grundvandskort »

  Datakilde:
  HIP

  Vandløbsoversvømmelse

  Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

  Vandløbsstigning

  Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

  Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København NKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

  Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

  Vandløbskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
  GeoMatic  Havvand

  Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N ligger i en højde på 14.9 meter over havets overflade.

  Havvand på Land

  På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

  Stomflod og havvand på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København NKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

  Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

  Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

  Stormflodskort »

  Datakilder:
  Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

  Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

  Plantrin 1

  Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

  Se kort »

  Plantrin 2

  Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

  Se plantrin 2 kort »

  Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

  I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

  Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

  Datakilder:
  Kystdirektoratet  Boligfakta og Økonomi — Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N

  BBR oplysninger

  Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N.

  BBR meddelelse

  Hent den officielle BBR meddelelse for Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

  Hent BBR-Meddelelse

  Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

  Mere info om BBR:

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

  BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

  Læs mere om BBR data her »

  Datakilder:
  ois.dk

  Energimærke

  Vi kunne ikke finde et energimærke på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N sidst vi kiggede (29. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

  Tjek det elektroniske energimærke »

  Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
  Sidst opdateret den 29 februar, 2020 - opdater


  Mere info om Energimærket:

  De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

  Datakilder:
  SparEnergi.dk

  Boligopvarmning

  Fjernvarme

  Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N ligger i et område hvor der er mulighed for fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S. BBR-oplysningerne viser dog ikke om boligopvarmningen rent faktisk også er fjernvarme.

  Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

  Mere info om Boligopvarmning

  Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

  I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

  Læs mere om data og datakilder her »
  Læs mere om HOFOR Fjernvarme P/S her »


  Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

  Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

  Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

  Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
  Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

  Datakilder:
  Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger  Lokalområdet — Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N

  Naboerne
  par og enlige i ældre huse

  Den mest almindelige husstandstype i og omkring Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N er par og enlige i ældre huse , d.v.s. conzoom®-typen Under Bøgen.

  Under Bøgen

  Under Bøgen
  par og enlige i ældre huse

  • Alle familietyper, flest 40-55-årige
  • Bor i huse i små byer
  • Middel købekraft
  • Går sjældent ud
  • Handler gerne alt ind samme sted
  • Traditionelt orienterede

  Geodemografi

  Der er lidt flere par end enlige Under bøgen. Over halvdelen er 40 til 65 år, to tredjedele har ingen børn og resten har få børn

  Tæt på halvdelen har en erhvervsfaglig uddannelse. Nogle bruger denne uddannelse aktivt i hverdagen, da Under Bøgen består af lige dele lønmodtagere og personer på offentlige ydelser, herunder en stor del pensionister. Deres husstandsindkomster er som de flestes. Indkomsten er pæn, til gengæld er formuen ofte ikke så stor, da friværdien er ganske godt udnyttet. Over halvdelen befinder sig i middel- og arbejderklassen

  De har enten betalt fuldt af eller er i gang med at nedbringe gælden i deres noget ældre ejerboliger. Mange står som klassiske murermestervillaer og endnu flere står som sparsomme - men funktionelle - bungalows fra 20’erne. De handles noget under landsgennemsnittet, men er de renoverede vil prisen kunne hæves en del. Fælles for dem er, at haven er stor, så der er sikkert plads til en skyggefuld bøg i haven eller i det mindste en smuk bøgehæk. De bor i provinsbyer og landsbyer

   

  Adfærd, livsstil og holdninger

  De lever stille og roligt Under bøgen, hvor de passer haven og holder huset, så det ser ordentligt ud, når de af og til får gæster. Middagen er typisk en klassisk ret og sjældent med økologiske råvarer

  Under bøgen er gode med hænderne til både gørdet-selv og håndarbejde. Det huslige er en hyppig kilde til aktivitet og de finder gerne inspiration i Idényt, der for mange er det mest interessante medie på print. Hver femte kommer ganske vist igennem Søndagsavisen hver eneste uge, men alt i alt er det ikke mange, der holder avis

  Kun en fjerdedel får luftet cyklen dagligt, for Under bøgen foretrækker at tage bilen, når de skal rundt. De handler gerne på nettet, men dagligvarerne handles med en fysisk indkøbskurv over armen - i en discountbutik

  Politik fylder ikke meget i Under bøgens hverdag. De holder sig dog orienteret om nærområdet ved lige at bladre lokalavisen igennem, men de fordyber sig hellere i en god bog, måske den seneste fra bogklubben

  Opdateret bliver de også på nettet, selvom de tænder computeren lidt sjældnere end gennemsnittet. Når de gør, er de aktive på Facebook i samme udstrækning som danskerne generelt, men nettet bliver naturligvis også brugt til meget andet. Lørdag formiddag er det ofte med Mads og Monopolet på P4 i baggrunden

  En ferie i Danmark er til at overskue, men de kommer også uden for landets grænser, om ikke andet så for en endagstur, hvor der måske shoppes lidt. Ellers er det lettest at tage en charterferie med fly, så man kan komme ud af skyggen Under bøgen og ned i solen. Egentlige storbyferier eller kulturferier bliver det sjældent til

  En del Under bøgen er glade bilister og medlem af FDM. Glæden for benzin afspejles ligeledes i interessen for motorsport, som de gerne ser. Og meget andet sport også, i øvrigt. De har også en ambition om at være aktive selv, mange er endda medlem af fitnesscenter, men de får måske ikke besøgt det så ofte, som de ville ønske. Det er lettere for dem at overskue en tur udenfor med løbeskoene på og lidt havearbejde gør da op med den manglende motion

  De fleste Under bøgen er Traditionelle og Traditionelle-individorienterede. Derfor synes de naturligvis, at globaliseringen er skræmmende og de accepterer, at miljøet må lide, hvis det kan skabe vækst. De er desuden glade for velfærdsstaten og synes ikke, at skatten skal sænkes, hvis de så skal klare mere selv. Til gengæld synes de, at der bliver prioriteret rigeligt med offentlige midler til kunst og kultur

  Ved det seneste valg stemte en femtedel på Dansk Folkeparti – lidt flere på Socialdemokraterne og lidt færre på Venstre.
  Mere info

  Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

  Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Folmer Bendtsens Plads 11 er data sidst opdateret 18 april, 2024.

  Datakilde: Geomatic

  Sådan stemmer naboerne

  Folmer Bendtsens Plads 11 hører til afstemningsområdet 5. Nordvest hvor der er 10.045 stemmeberettigede borgere.

  Valgdeltagelse

  Der var 8.607 i 5. Nordvest, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 85.7 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

  Folketingsvalget 2019
  Ved folketingsvalget i 2019 var Enhedslisten det største parti i afstemningsområdet 5. Nordvest med 2.605 stemmer. Det svarer til 30.3 procent af de afgivne stemmer.

  Grafen nedenfor viser valgresultatet for 5. Nordvest (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

  Højdespringer

  Enhedslisten fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 5. Nordvest, med et indeks på 439 i forhold til landsgennemsnittet.

  Underperformer

  Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 5. Nordvest, med et indeks på 20 i forhold til landsgennemsnittet.

  Mere info om Valgdata:

  Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

  Læs mere om data her »

  Datakilder:
  Den danske valgdatabase

  Risiko for indbrud

  Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N at være lav.

  Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

  I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 202 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Folmer Bendtsens Plads 11. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13243 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 6.10 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.61 pct.


  Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

  !Lav opklaringsprocent i 2200 København N

  Opklaringsprocenten i 2200 København N er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


  Mere info om Indbrudsrisiko:

  Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

  Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

  Indbrudsrisiko på kort

  Datakilder:
  Rigspolitiet: Statistik
  Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

  Skoledistrikt BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole)

  Folmer Bendtsens Plads 11 hører under skoledistriktet BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Grøndalsvængets Skole.

  Grøndalsvængets Skole

  Grøndalsvængets SkoleGrøndalsvængets Skole, Rørsangervej 29 i Københavns Kommune.
  Ældste klasse:
  10. klasse
  Gns trivsel:
  3.64
  Undervisningseffekt:
  0.0
  Forældre indkomst:
  269.451 kr.
  Afstand:
  686 meter
  Info om Grøndalsvængets Skole

  Mere info om Skoler:

  Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

  Se skoledistrikt BISPEBJERG (Grøndalsvængets Skole) på kort

  Bredbåndsmuligheder

  ! Begrænsede bredbåndsmuligheder

  Der er dårlige bredbåndsmuligheder på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N. Ifølge erhversstyrelsen er der på adressen ingen internetudbydere til fastnet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke endnu tilgængeligt

  Se fibernet dækningsgrad omkring Folmer Bendtsens Plads 11  God mobildækning

  Der er god 4G mobildækning på Folmer Bendtsens Plads 11 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Folmer Bendtsens Plads 11 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 100 - 200 Mbit/s
  • Tre: 50 - 100 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 30 - 50 Mbit/s

  Se 4G-dækningskort på Folmer Bendtsens Plads 11


  Data sidst opdateret 04 februar, 2022

  Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
  Internet og Mobildækning Folmer Bendtsens Plads 11, København N
  Se data direkte på tjekditnet.dk  Mere info om Bredbånd:

  For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

  Se fibernetdækning på kort

  Se 4G-dækning på kort

  Geologi

  Jordarten under Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N er Ferskvandsdannelser.

  Ferskvandsdannelserne er aflejret efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode.

  Ferskvandsdannelser er både organiske (tørv og gytje) samt mineralske (ler og sand). Forekomsten af ferskvandsaflejringer er knyttet til nuværende og tidligere vandløbssystemer og søområder, og fordelingen af ferskvandsaflejringerne afspejler det overordnede dræneringsmønster eller beliggenheden af større forsumpningsområder enten knyttet til tidligere havbundsområder eller vandskelsmoser.

  Ferskvandstørv
  Eksempel på postglacialt ferskvandstørv rig på organisk materiale (Foto P.R. Jakobsen).

  Ferskvandsdannelserne indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Ferskvandsdannelserne har ofte meget ringe nedsivningsegenskaber og ved kraftig regn vil nedbøren derfor ofte have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

  Ferskvandsdannelserne frigiver ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

  Mere info om Geologi:

  Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

  Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

  Se på kort

  Læs mere om jordarter her »

  Datakilder:
  GEUS

  Mere info om Boringer:

  Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

  Datakilder:
  GEUS

  Geologiske boringer i nærheden af Folmer Bendtsens Plads 11

  Den nærmeste overfladenære boring ligger 4 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Byggeplads. Boringen blev afsluttet 13 marts, 2015. Brøndborer var Hoelscher Dewatering. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkn. Boringen nåede en dybde på 30.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201.10855 ».

  Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Folmer Bendtsens Plads 11.

  Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
  4 Geoteknisk boring 30.0 201.10855 »
  9 Geoteknisk boring 32.0 201. 8173 »
  13 Geoteknisk boring 30.0 201.10854 »
  15 Geoteknisk boring 28.5 201. 9477 »
  16 Geoteknisk boring 28.5 201. 9476 »
  16 Geoteknisk boring 28.5 201. 9478 »
  19 Vandinjektion 29.0 201. 9472 »
  20 Geoteknisk boring 28.5 201. 9475 »
  22 Geoteknisk boring 28.5 201. 9479 »
  23 Geoteknisk boring 32.0 201. 8175 »

  Hvor langt er der fra Folmer Bendtsens Plads 11
  til nærmeste

  Risikovirksomhed

  Kødbyens Maskincentral
  Kolonne 2


  Afstand: 4,03 km


  Kort Læs mere

  Vindmølle

  Højde: 50 m
  Kapacitet: 600 kW


  Afstand: 5,00 km


  Kort Læs mere

  Mobilmast

  Mimersgade 126A
  2200 København N


  Afstand: 133 meter


  Kort Læs mere

  Apotek

  Apoteket Svalen


  Afstand: 163 meter


  Læs mere

  Dagligvare

  føtex 1375 Dagligvarer


  Afstand: 129 m


  Læs mere

  Renseanlæg

  Lynetten renseanlæg


  Afstand: 4,88 km


  Læs mere

  Daginstitution

  Hyltebro


  Afstand: 186 m


  Læs mere  DinGeo oversigter

  Info om Postnummer: 2200 København N
  Info om vej: Folmer Bendtsens Plads
  Stamoplysninger for Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N
  Geografiske koordinater 55.70015603°N, 12.53774882°Ø
  Højde over havets overflade 14,9 m.o.h.
  Sogn Kapernaums Sogn »
  Politikreds Københavns Politi
  Adressens Id 5854e03f-a3b4-49c1-b6ad-22b805618c5f
  Adgangsadresse Id ec6cfc71-1356-4748-80f9-f0041e005644
  BFE nummer 100058658

  Stamoplysninger:

  Vi har samlet diverse stamoplysninger på Folmer Bendtsens Plads 11, 2200 København N.