DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Fredensgade 7, 2. tv, 2200 København NRKR-pris i postnr
3.184.017
Mere Info 
Udbudspris i postnr
3.405.953
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Lejligheden på Fredensgade 7, 2. tv, 2200 København N er ifølge BBR en lejebolig udlejet af DK Resi Propco Fredensgade ApS. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 119.000.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Fredensgade 7, 2. tv, 2200 København N

Nedenfor gennemgås information om de tre uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Fredensgade 7, 2. tv, der ligger til grund for vores dingestimat på 41.863.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2200 København N i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2024.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2200 København N ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2024) er 52.197 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 100 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 100 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Fredensgade 7, 2. tv, 2200 København N har et vægtet areal på 61 m². Hvis Fredensgade 7, 2. tv, 2200 København N er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 61 m2 x 52,197 kr/m2 = 3.184.017 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2200 København N
3.184.017 kr.
Udbudspriser i 2200 København N

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2200 København N kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Fredensgade 7, 2. tv. Der er p.t. 90 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 90 lejligheder, der p.t. er til salg i 2200 København N.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 35,754 til 99,991 kr/m2, med et gennemsnit på 59,385 kr/m2 og en median på 58,774 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Fredensgade 7, 2. tv, 2200 København N svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 61 m2 x 58,774 kr/m2 x 0.95 = 3.405.953 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2200 København N) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 90 Ejerlejligheder til salg i 2200 København N
3.405.953 kr.